Hledání

 
 
 
 
 
 
 
Centrum Bohuslava Martinů
 
 

 

 

Vstup do všech expozic: 80,-Kč / osoba

Termín: celoročně

Délka: přibližně 90 minut

HISTORIE MĚSTA POLIČKY

(bezbariérový přístup – ano/1. patro budovy muzea)

Seznamuje poutavým způsobem s historií královského věnného města Poličky od doby jejího založení českým králem Přemyslem Otakarem II. v roce 1265 až do současnosti. Expozice je rozdělena do dvou výstavních sálů. V prvním je zachyceno nejstarší období poličských dějin od gotiky přes zlatý věk baroka až k roku 1845, v němž Poličku zasáhl velký ničivý požár. Druhý sál představuje Poličku jako město, které se i přes zničující požár kulturně a společensky rozvíjelo.

V expozici je tak prezentován místní průmysl i řada spolků, jako např. Poličští ostrostřelci, Spolek dobrovolných hasičů, Tělovýchovná jednota Sokol, divadelní spolek Tyl, nebo Muzejní spolek „Palacký“. Stěžejním prvkem tohoto sálu je tržiště z poloviny 19. století.

SKLÁŘSTVÍ NA HORÁCKU 

(bezbariérový přístup – ano/1. patro budovy muzea)

Vás zavede do světa křehké krásy horáckého skla. Polička leží v oblasti se staletou tradicí sklářské produkce, na pomezí českomoravského Horácka vymezeného přibližně městy Nové Město na Moravě, Litomyšl a Polička. V tomto regionu pracovalo v minulosti přes dvacet různých sklářských hutí. Velkou část z jejich produkce se podařilo shromáždit v poličském muzeu, jež takto vytvořilo jednu z vůbec nejrozsáhlejších sbírek horáckého skla v naší republice.  sklo-2Uvidíte zde produkci většiny horáckých sklářských hutí z 19. století, z Milov, Lubné, Budislavi, Herálce aj., od těch nejstarších až po poslední, škrdlovickou, která ukončila svou činnost v roce 2008. Vystavené exponáty Vás jistě přesvědčí o kvalitě a kráse tohoto skla, jež se ve své době vyváželo do padesáti zemí světa včetně dalekých trhů Blízkého Východu a Ameriky. Kromě samotných exponátů je k vidění též sklářské nářadí a suroviny potřebné pro výrobu skla.  Expozice vedle sklářské produkce představuje i uměleckou plastiku z dílny Jana Černého a Vladimíra Kopeckého.

TŘÍDA BOHUSLAVA MARTINŮ

(bezbariérový přístup – ano/1. patro budovy muzea)

Součástí expozic je zrekonstruovaná školní třída z přelomu 19. a 20. století, kdy do školy začal docházet malý Bohuslav. Usedněte s  námi do školních lavic a nasajte atmosféru tehdejších časů umocněnou zrekonstruovanou výmalbou a doplněnou o dobové vybavení a vyučovací pomůcky především z přírodovědného kabinetu. Kdo bude mít zájem, může vypracovat jednoduché úlohy z vyučovacích předmětů. Pozor! Je třeba chovat se „náležitě“, jinak budou žáci neukáznění klečet na hrachu a naopak pilní obdrží Pochvalný lístek.

BAREVNÝ SVĚT BOHUSLAVA MARTINŮ

(bezbariérový přístup – ano/1. patro budovy muzea)

Originální expozice poodhaluje alespoň část tajemství bohatých sbírkových fondů muzea. Návštěvníci mají možnost seznámit se s výjimečnou osobností Bohuslava Martinů prostřednictvím vizuálně atraktivního obrazového materiálu, osobních předmětů a dokumentů z majetku rodiny Martinů, z nichž některé jsou veřejnosti zpřístupněny vůbec poprvé. Nechte se vtáhnout do vyprávění poutavého příběhu o fascinujících životních osudech poličského rodáka, jednoho z nejvýznamnějších skladatelů 20. století, který proslavil českou hudbu po celém světě. Budete se moci přesouvat časem z rodné Poličky do Paříže 30. let, odtud do New Yorku a po skončení II. světové války zpět přes oceán do Itálie a Švýcarska.

STARÉ UMĚNÍ a OBRAZY HOHENEMSKÉ OBRAZÁRNY

(bezbariérový přístup – ne/nízká fyzická náročnost / 1. patro budovy)

Termín: květen – říjen

Délka: 90 minut

Vstupné: 60,-Kč / osoba

V barokní radnici, která je národní kulturní památkou, se nachází obrazárna rakouského rodu Hohenemsů, který je srovnatelný s našimi Pernštejny. K vidění je kolekce obrazů vytvořených vlámským malířem Anthoni Baysem – kupříkladu obraz Zahradní hostina Hohenemsů o šířce 5,5m je považován za největší renesanční skupinový portrét mimo italské území. V rámci prohlídky také navštívíte radniční kapli sv. Františka Xaverského, prostupující dvěma patry radnice, která si dodnes v úplnosti dochovala původní výzdobu. Část galerijní expozice je věnována měšťanským portrétům z 19.století a plastikám místního významného rodáka Vojtěcha Eduarda Šaffa. Obdivovat můžete mědirytiny morového sloupu od Michaela Renze, na jehož 22m vysoký originál můžete shlížet z oken radnice. 

 

MODERNÍ UMĚNÍ

(bezbariérový přístup – ne/nízká fyzická náročnost / 2. patro budovy)

Termín: květen – říjen

Délka: 90 minut

Vstupné: 60,-Kč / osoba

První prostor je věnován tradičním krajinářům Vysočiny od 10. do 60. let. 20. století. František Bukáček, Rudolf Hanych, Jan Honsa, Josef Jambor, Gustav Porš a mnoho dalších patří mezi autory, kteří se v Poličce a na Poličsku narodili, nebo zde žili, a kteří svým významem překročili hranice regionu.

V pestrobarevné instalaci Julietta aneb Snář – Pocta Bohuslavu Martinů malířky Evy Vlasákové můžete skrze velkoformátová zrcadla nahlédnout do vzpomínek…

Ve třetím sále naleznete moderní umění od 60. let 20. století po současnost, včetně nového kabinetu grafiky. Například Bořivoj Borovský byl inspirován oblaky Vysočiny, abstraktní a groteskní obrazy zprostředkují vnímání světa nejznámějším poličským malířem Zbyškem Sionem. Zastoupeny jsou velkoformátové fotografie Veroniky Šrek Bromové nebo plastiky Pavla Herynka.

 
   
ROP NUTS II EU Investice do budoucnosti