Hledání

 
 
 
 
 
 
 
Centrum Bohuslava Martinů
 
 

– živá a hravá výstava uměleckých a řemeslných prací osobitých výtvarníků a tvůrců

IMAGINARIUM 2020 1IMAGINARIUM 2020 3IMAGINARIUM 2020 4IMAGINARIUM 2020 6IMAGINARIUM 2020 8IMAGINARIUM 2020 9IMAGINARIUM 2020 11

Termín: 9. 5. – 9. 9. 2020

Cílová skupina: MŠ, 1. – 5. třída ZŠ, 6. – 9. třída ZŠ, víceletá gymnázia

Délka programu: dle možností účastníků 45 – 90 min.

Provázanost s ŠVP: program lze zahrnout do vzdělávacích oblastí Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Umění

a kultura – obor Výtvarná výchova

Vstupné: děti/žáci/ studenti 40,-, učitelé zdarma

 

Imaginárium v Poličce je živou a okouzlující výstavou Divadla bratří Formanů a jejich přátel. Do muzea v Poličce doputovalo přes nemálo českých měst, dánský Silkeborg, italské Trani a Paříž. Dětský i dospělý návštěvník do něj vstupuje jako hravý objevitel, který v labyrintu her, pohyblivých objektů tajuplných zákoutí, obrazů, fotografií a výjevů objevuje svět divadla, cirkusu a loutek. Ve službách imaginace a hravosti se tu prolíná umělecká a řemeslná práce osobitých výtvarníků a tvůrců.

Vše je určeno ke hře a prožitku a k ničemu zde nepotřebujete návod. Imaginárium je poctou představivosti a tvořivosti, která nám říká a připomíná, že lidské ruce umí zázraky a fantazie je nekonečná. Výstava oživuje výtvarné objekty, loutky, obrázky a divadelní dekorace.

Děti, žáky i studenty čeká hodina plná zábavy a her, kdy budou moci vše prozkoumávat, zkoušet a všeho dotýkat

 

 
   
ROP NUTS II EU Investice do budoucnosti