Hledání

 
 
 
 
 
 
 
Centrum Bohuslava Martinů
 
 

DILNY BM 1DILNY BM 2DILNY BM 3DILNY BM 4DILNY BM 5

 

Nechte se vtáhnout do vyprávění poutavého příběhu o fascinujících životních osudech poličského rodáka Bohuslava Martinů, který proslavil českou hudbu po celém světě. Budete se přesouvat časem z rodné Poličky do Paříže 30. let 20. století, odtud do New Yorku a po skončení II. světové války zpět přes oceán do Itálie a Švýcarska, a to v doprovodu vybraných skladeb B. Martinů, které budou představeny prostřednictvím různorodých poslechových, instrumentálních a pohybových aktivit.

 

12. Letem světem s Martinů I

– představení životní cesty a rozmanité tvorby jednoho z nejvýznamnějších českých skladatelů – Bohuslava Martinů

Cílová skupina:1. – 5. ročník ZŠ

Anotace: Raná tvorba Bohuslava Martinů byla okouzlena asijskou hudbou a japonskou poesií, využijeme proto pentatonický tónový systém a skladbu Nipponari doprovodíme hrou na melodické hudební nástroje (zvonkohry). Klavírní skladby Motýli a rajky vyzývají k taneční improvizaci s prstovými loutkami a jazzový balet Kuchyňská revue oživíme rytmickou hrou na tělo. Balet Špalíček představíme prostřednictvím hudebních hádanek, říkadel a her. Na příkladu orchestrální skladby Symfonické fantazie se pokusíme rozpoznat znějící nástroje. S kantátou Otvírání studánek se vrátíme zpět do rodného kraje Martinů a využijeme ji k nácviku hudebního doprovodu (ozvučná dřívka, drhla, triangly).

Přiblížení díla: Motýli a rajky, Nipponari, Kuchyňská revue, Špalíček, Pět madrigalových stancí, Symfonické fantazie, Otvírání studánek

Provázanost se ŠVP: Vzdělávací oblast Umění a kultura - obor Hudební výchova, vzdělávací oblast Člověk a jeho svět (Lidé kolem nás, Lidé a čas)

Délka programu: 60 min.

Vstupné: žáci 35,- Kč/osoba, učitelé zdarma

 

13. Letem světem s Martinů II

– představení životní cesty a rozmanité tvorby jednoho z nejvýznamnějších českých skladatelů – Bohuslava Martinů

Cílová skupina: 6. – 9. ročník ZŠ, prima – kvarta gymnázia

Anotace: Raná tvorba Bohuslava Martinů byla okouzlena asijskou hudbou a japonskou poesií, využijeme proto pentatonický tónový systém a skladbu Nipponari doprovodíme hrou na melodické hudební nástroje (zvonkohry). Jazzový balet Kuchyňská revue oživíme rytmickou hrou na tělo a opera s prvky baletu a pantomimy Divadlo za branou nám umožní vyjádřit emoce skrze mimiku a gesta. Pro svou folklorní tvorbu nacházel B. Martinů inspiraci v české lidové kultuře a slovesnosti, připraveny jsou proto hudební ukázky ze zpívaného baletu Špalíček a kantáty Otvírání studánek. Dále bude úkolem rozpoznat nástrojové skupiny znějící v orchestrálních skladbách (Symfonické fantazie, Památník Lidicím) a vyjádřit náladu poslouchané hudby a zážitek z ní.

Přiblížení díla: Nipponari, Kuchyňská revue, Špalíček, Divadlo za branou, Památník Lidicím, Symfonické fantazie, Otvírání studánek

Provázanost se ŠVP: Vzdělávací oblast Umění a kultura - obor Hudební výchova a vzdělávací oblast Člověk a společnost - obor Dějepis.

Délka programu: 60 min.

Vstupné: žáci/studenti 35,- Kč/osoba, učitelé zdarma

 

14. Letem světem s Martinů III

– představení životní cesty a rozmanité tvorby jednoho z nejvýznamnějších českých skladatelů – Bohuslava Martinů

Cílová skupina: SŠ, gymnázia

Anotace: V rané tvorbě oslovil mladého skladatele jazz. V tomto stylu zkomponoval celou řadu dalších skladeb, jednou z nich byl Foxtrot narozený „Na růžku“ nebo balet Kuchyňská revue, který si studenti doprovodí synkopickou hrou na tělo. Martinů rád propojoval a kombinoval jevištní formy, proto je pozornost věnována také opeře Divadlo za branou, kde spojuje balet s prvky pantomimy. Nebál se ani nových výzev a psal hudbu pro rozhlas, film i televizi. Rozhlasovou operu Veselohra na mostě doprovodíme na rytmické hudební nástroje (ozvučná dřívka, tamburíny, rolničky, drhla). Dále bude úkolem rozpoznat nástrojové skupiny znějící v orchestrálních skladbách (Symfonické fantazie, Památník Lidicím, Ouvertura) a vyjádřit náladu poslouchané hudby a zážitek z ní. Pro svou folklorní tvorbu nacházel B. Martinů inspiraci v české lidové kultuře a slovesnosti, připraveny jsou proto hudební ukázky ze zpívaného baletu Špalíček a kantáty Otvírání studánek.

Přiblížení díla: Foxtrot narozený „Na růžku“, Špalíček, Veselohra na mostě, Divadlo za branou, Památník Lidicím, Symfonické fantazie, Ouvertura, Otvírání studánek

Provázanost se ŠVP: Vzdělávací oblast Umění a kultura - obor Hudební výchova.

Délka programu: 60 min.

Vstupné: studenti 35,- Kč/osoba, učitelé zdarma

 

15. Po stopách Bohuslava Martinů

– výlet do Poličky s prohlídkou rodné světničky Bohuslava Martinů ve věži kostela sv. Jakuba v kombinaci s hudební dílnou dle vlastního výběru

Cílová skupina: 1. – 5. ročník ZŠ, 6. – 9. ročník ZŠ, víceletá gymnázia, SŠ, ZUŠ

Termín: S ohledem na otevírací dobu rodné světničky Bohuslava Martinů je tento program nabízen pouze duben – červen, září – říjen, a to v kombinaci s hudební dílnou pouze ve středečních termínech, viz. obecné informace

Anotace: Program Po stopách Bohuslava Martinů zahrnuje návštěvu rodné světničky B. Martinů ve věži kostela sv. Jakuba, kde se před 130 lety dnes světoznámý hudební skladatel narodil. V Centru Bohuslava Martinů, kde původně sídlila chlapecká škola, kterou navštěvoval Bohoušek jako malý kluk, se můžete zúčastnit speciální hudební dílny dle vlastního výběru, (viz Hravě i vážně o Martinů, Letem světem s Martinů).

Provázanost se ŠVP: Vzdělávací oblast Umění a kultura - obor Hudební výchova, vzdělávací oblast Člověk a jeho svět (Lidé kolem nás, Lidé a čas) a vzdělávací oblast Člověk a společnost - obor Dějepis.

Délka programu: 120 min. (60 min. prohlídka rodné světničky, 60 min. hudební dílna)

Vstupné: žáci/studenti 70,- Kč (zvýhodněná cena zahrnuje návštěvu rodné světničky B. Martinů v kombinaci s hudební dílnou dle vlastního výběru), učitelé zdarma

Rodnou světničku Bohuslava Martinů lze navštívit také samostatně - žáci/studenti 40,- Kč, učitelé zdarma; nebo program Po stopách Bohuslava Martinů kombinovat pouze s komentovanou prohlídkou expozice Barevný svět Bohuslava Martinů: žáci/studenti 20,- Kč, učitelé zdarma.

 
   
ROP NUTS II EU Investice do budoucnosti