Hledání

 
 
 
 
 
 
 
Centrum Bohuslava Martinů
 
 

výstava o Velikonocích

Termín: 4. PES  březen - duben 2021

Cílová skupina: MŠ, 1. – 5. ročník ZŠ

Délka programu: dle časových možností účastníků cca 45 - 60 min.

Provázanost se ŠVP: Program lze zahrnout do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět – tematické okruhy Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás a Lidé a čas, a vzdělávací oblasti Člověk a společnost, Člověk a svět práce.

Vstupné: děti/žáci/studenti 25,- Kč, učitelé zdarma

 

Po dlouhé zimě s jejími neduhy se těšíme na jaro, na slunce, až se vše zazelená a vykvete, až se narodí mláďátka… Těšíme se i na otevření muzea.

Pokud to epidemická situace dovolí, pozveme vás na přelomu března a dubna na tradiční jarní výstavu o Velikonocích. A pokud to nedovolí, nabídneme vám on-line inspiraci, jak prožít svátky jara v přírodě, ve škole i v rodině.

Velikonoce slaví lidé od nepaměti a stále je také proměňují. V dobách hojnosti a moderního života, v pandemickém i válečném stavu zůstávají hlavními symboly vejce – kraslice, pomlázka, mláďata, tradiční jídla, ale i veselé barvy a lidská pospolitost. Výstava vás seznámí s některými tradicemi velikonočního týdne, který trvá od květné neděle do „červeného“ pondělí (letos jím bude 5. duben). U jednotlivých dnů se seznámíte s jejich zvyky a historií a s lidovými pokrmy. Těšit se můžete na vybrané dobrodružné, pohybové i výtvarné aktivity.

 
   
ROP NUTS II EU Investice do budoucnosti