Hledání

 
 
 
 
 
 
 
Centrum Bohuslava Martinů
 
 

interaktivní výstava k výročí 600 let od vstupu husitských vojsk do Poličky

Termín: 4. PES  1. května – 30. června 2021

Cílová skupina: MŠ, 1. – 9. ročník ZŠ, SŠ a víceletá gymnázia

Délka programu: dle časových možností účastníků cca 60 – 90 min.

Provázanost s ŠVP: Program lze zahrnout do vzdělávacích oblastí Člověk a jeho svět a Člověk a společnost. Dle RVP – PV do oblasti Dítě a společnost.

Vstupné: děti/žáci/studenti 25,- Kč, učitelé zdarma

V roce 1421 se při svém tažení a snaze vymanit východní Čechy a Moravu z moci Zikmunda Lucemburského ocitl Jan Žižka z Trocnova před branami města Poličky… jak to bylo dál? Bojovala Polička či nechala otevřít brány, aby bylo město uchráněno? Hodili měšťané Žižkovým vojákům přes hradby vykrmenou svini nebo je to jen pověst? Přijďte na výstavu a vše se dozvíte!

Kromě informací a zajímavostí o husitech a jednookém válečníkovi na vás čeká řada aktivit. Nebudou chybět husitské zbraně, zbroj, kroužkové košile a přilby, které si můžete vyzkoušet a potěžkat. Ani dámy nepřijdou zkrátka. Mohou si obléknout gotický šat a ozdobit se čelenkou či závojem. A co se potom „zvěčnit“ jako válečník v bitvě v připraveném fotokoutku s velkoformátovou ilustrací!

Výklad přizpůsobí lektor věku žáků, důraz bude kladen zejména na zážitkové poznávání.

 
   
ROP NUTS II EU Investice do budoucnosti