Hledání

 
 
 
 
 
 
 
Centrum Bohuslava Martinů
 
 

– artefiletické objevování historie pro malé i nejmenší v expozici Historie města Poličky

Termín: celoročně

Cílová skupina: MŠ, 1. - 3. ročník ZŠ

Délka programu: dle časových možností účastníků cca 45 – 60 min.

Provázanost s ŠVP: Program lze zahrnout do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět – vzdělávací obor Prvouka a dle RVP – PV do oblasti Dítě a společnost

Vstupné: děti/žáci 20,- Kč, učitelé zdarma

 

Děti a žáci se interaktivní formou seznámí s dějinami – pravěkem, starověkem, středověkem a novověkem. Běh dějin jim přiblíží časová osa v podobě stuhy, která je bude provázet celým programem. Nejvíce se zaměříme na středověk a novověk v muzejních expozicích, kde se žáčci dozvědí zajímavé informace o životě dřívějších dob. Výklad bude nenáročný, uzpůsobený věku návštěvníků a důraz bude kladen zejména na zážitkové poznávání. Děti si budou moci vyzkoušet zbroj, potěžkat zbraně, obléct středověké šaty, vystavět město, nakoupit na trhu nebo si zahrát na poličského ostrostřelce z 19. století. Celá třída si navíc společně vytvoří „třídní“/“školkový“ erb.  

 
   
ROP NUTS II EU Investice do budoucnosti