Hledání

 
 
 
 
 
 
 
Centrum Bohuslava Martinů
 
 

– hraní si na opravdickou školu v opravdické historické třídě, ve třídě Bohuslava Martinů

Termín: celoročně

Cílová skupina: MŠ, 1. ročník ZŠ

Délka programu: dle časových možností účastníků cca 45 – 60 min.

Provázanost s ŠVP: Program lze dle RVP – PV zahrnout do oblasti Dítě a jeho psychika

Vstupné: děti 20,- Kč, učitelé zdarma

 

Hrají si děti rády na školu? Touží si vyzkoušet, jaké to bude, až zasednou do lavic? Tak s nimi přijďte do muzea! Na rozvrhu mají matematiku, čtení, psaní a tělocvik, ale také správné naplnění aktovky. A na závěr je čeká samozřejmě vysvědčení!

Aktivity jsou zaměřené na rozvoj zrakového vnímání, matematických představ a grafomotoriky.

 
   
ROP NUTS II EU Investice do budoucnosti