Hledání

 
 
 
 
 
 
 
Centrum Bohuslava Martinů
 
 

– porovnejte současnou školu se školou minulého století

Termín: celoročně

Cílová skupina: 2. – 4. ročník ZŠ

Délka programu: dle časových možností účastníků cca 45 – 60 min.

Provázanost s ŠVP: Program lze zahrnout do vzdělávacích oblastí Člověk a jeho svět, Jazyk a jazyková komunikace a Umění a kultura

Vstupné: děti 20,- Kč, učitelé zdarma

 

Žáci si uvědomí rozdíly mezi školou současnou a školou minulého století, seznámí se s metodami a pomůckami dřívější výuky i historií muzejní třídy, kterou navštěvoval i slavný hudební skladatel Bohuslav Martinů. V rámci skupinové práce je čekají úkoly z přírodopisu, krasopisu, kreslení, počtů a tělocviku. Šikovné děti budou odměněny!

 
   
ROP NUTS II EU Investice do budoucnosti