Hledání

 
 
 
 
 
 
 
Centrum Bohuslava Martinů
 
 

– osvojení elementárních poznatků o skle  s výtvarnou dílnou

Termín: celoročně

Cílová skupina:

Délka programu: dle časových možností účastníků cca 60-90 min.

Provázanost s ŠVP: Program lze zahrnout do vzdělávacích oblastí Člověk a jeho svět – vzdělávací obor Prvouka a Umění a kultura – obor Výtvarná výchova, dle RVP – PV do oblasti Dítě a svět

Vstupné: děti/žáci 40,- Kč, učitelé zdarma

 

Žáčci na programu zjistí, co je sklo a v rámci smyslových hrátek odhalí, jaké má vlastnosti. Uvědomí si, že sklo může ublížit, a naučí se sklo správně vytřídit. Popustí uzdu své fantazii při výtvarné dílně, kdy si pomalují barvami na sklo svícny, které si po zapečení odnesou s sebou jako dárek. V neposlední řadě je čeká prohlídka expozice Sklářství s hádankami.

Výklad i aktivity jsou uzpůsobeny věku dětí, na výtvarnou dílnu máme připravená trička jako ochranu proti umazání.

 
   
ROP NUTS II EU Investice do budoucnosti