Hledání

 
 
 
 
 
 
 
Centrum Bohuslava Martinů
 
 

– výstava o věcech darovaných, o jejich prvním životě v domácnosti i druhém životě v muzeu a galerii

Termín: 16. listopadu 2021 – 16. ledna 2022

Cílová skupina: MŠ, 1. – 9. ročník ZŠ, víceletá gymnázia, SŠ

Délka programu: dle časových možností účastníků 60 90 min.

Provázanost se ŠVP: Program lze zahrnout do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět tematické okruhy Lidé kolem nás a Lidé a čas, a vzdělávací oblasti Člověk a společnost, Člověk a svět práce, Umění a kultura

Vstupné: děti/žáci/studenti 30,- Kč, učitelé zdarma

Zatímco našinec se o Vánocích těší na věci nové a „dělá jim doma místo“, kurátor v muzeu a galerii čeká, že ho někdo obdaruje předměty starými. A tak přijímá dary a nakupuje sbírky, které dokumentují celkový obraz o slavné i každodenní minulosti Poličky a okolí.

Letošní zimní výstava představí zajímavé předměty, které muzeum získalo v celé jeho dlouhé 140 let trvající historii. V prvním sále pod vánočním stromem najdete něco na sebe, něco do kuchyně, něco na hraní, leccos pro kutily a od kutilů, knížky ke čtení i památky na Bohuslava Martinů atd. Druhá část výstavy bude průřezem sbírkou výtvarného umění poličské galerie se spojujícím motivem zimy, a to ve třech celcích: Svatá rodina v dílech starých mistrů, Krajináři Vysočiny a Biblické motivy v moderním umění. Výstava přiblíží i smysl a poslání muzea, složení sbírkového fondu, život sbírek v depozitářích i na výstavách či rozmanitou práci muzejních pracovníků.

Děti budou moci rozbalit opravdu velké dárky (v podobě zabalených vitrín) a vidět krásu řemeslně zpracovaných výrobků. Zahrají si na sběratele i muzejního dokumentátora a budou hádat, k čemu některé věci sloužily. Srovnáním života v minulosti a současnosti si uvědomí hodnoty blahobytu i skromnosti.

 
   
ROP NUTS II EU Investice do budoucnosti