Hledání

 
 
 
 
 
 
 
Centrum Bohuslava Martinů
 
 

TZ_30.9.2018

Držitel ceny Jindřicha Chalupeckého a jedna z nejvýznamnějších osobností současné malby Martin Mainer, bude vystavovat v poličském muzeu. Mimo jiné se můžete těšit i na obrazy litomyšlského rodáka, čerstvého absolventa Ateliéru Malířství IV a jeho studenta Adama Kašpara. A co uvidíte?

Na rozdíl od předešlých ročníků, kdy byly představeny práce napříč ateliéry Akademie výtvarných umění v Praze či Fakulty Výtvarných umění v Brně, představuje muzeum v letošním roce bývalého profesora Akademie výtvarných umění - Martina Mainera a jeho diplomanta Adama Kašpara.

Jak už se zmiňovalo, Martin Mainer patří mezi nejvýznamnější osobnosti současné malby. Je držitelem ceny Jindřicha Chalupeckého, kterou obdržel v roce 1993. Jeho několikaletý zájem o historii Slovanů vyústil ve vytvoření celku obrazů, jejichž hlavní inspirací byla kniha Antonína Horáka „ O Slovanech úplně jinak“. Slovanskou epopej, vytvořenou mezi lety 2012 a 2013, nezachycuje tak jako jeho předchůdce Alfons Mucha, ale jedná se o jakousi osobní mytologii. Kombinuje různá média a výrazové prostředky, jakými jsou například vycpaní ptáci.

Oproti tomu tématem Adama Kašpara je příroda, kterou zaznamenává realistickou malbou tak, že se až tají dech. Zkoumá přírodu jako fenomén, který je propojen s člověkem. Náměty pro vystavené práce tematicky čerpá nejen z vysočiny, ale i z mnoha míst u nás i v zahraničí – tu studuje, pozoruje, naslouchá jim a až poté tvoří svou představu o daném místě.

Vernisáž výstavy se koná v sobotu 8. září 2018 ve 14.00 hod. ve výstavních sálech Městské galerie na Palackého náměstí. Těšit se můžete na přítomnost i úvodní slovo obou autorů.

 

Více na www.cbmpolicka.cz

Alena Zavoralová, PR
Městské muzeum a galerie Polička a Centrum Bohuslava Martinů v Poličce
Tylova 114, 572 01 Polička
tel.: +420 461 723 864


 
   
ROP NUTS II EU Investice do budoucnosti