Hledání

 
 
 
 
 
 
 
Centrum Bohuslava Martinů
 
 

V sobotu 13. října 2018 byla ve výstavních sálech Městského muzea a galerie Polička (MMG) slavnostní vernisáží zahájena netradiční výstava kreseb skladatele Bohuslava Martinů nazvaná Martinů obrázky kreslící a konaná pod záštitou Ministerstva kultury ČR.

 

Výstava představuje hudebního skladatele ze zcela jiného úhlu pohledu – jako autora rozverných a vtipných kreseb, pomocí kterých Martinů zachycoval veškeré dění kolem sebe. „Jde o ojedinělý umělecký odkaz hudebního skladatele, neznám jiného autora, který by vedle hudební sféry takto osobitým způsobem zasahoval i do sféry výtvarné“, uvádí kurátorka výstavy a muzikoložka Monika Holá. „Celkově výstava představí více jak 230 kreseb Bohuslava Martinů. Není jednoduché konkretizovat jejich přesný počet: Martinů leckdy nakreslil na jeden list papíru více na sebe navazujících kreseb, je pak otázkou, zda takovou kresbu počítat za jeden celek nebo několik dílčích obrázků.“ Unikátnost odkazu Bohuslava Martinů, nacházejícího se z valné většiny ve sbírkách MMG Polička, podnítila ideu vydat v souvislosti s výstavou i reprezentativní publikaci obsahující všechny skladatelovy dochované kresby. Je nazvána stejně jako výstava samotná „Martinů obrázky kreslící“, kresby v ní však nejsou zveřejněny jen v podobě čistě obrazového katalogu, jak bývá zvykem, jsou navíc opatřeny podrobnými komentáři, zasazených do historických a kulturně-společenských souvislostí. „Martinů odkaz tak můžeme vnímat v různých rovinách: z kreseb lze vyčíst leckteré jeho vnitřní pocity v té či které situaci, o kterých bychom se jinak vůbec nedozvěděli“, dodává kurátorka výstavy a autorka publikace Monika Holá.

            Slavnostní křest publikace „Martinů obrázky kreslící“ se uskutečnil právě na vernisáži stejnojmenné výstavy v sobotu 13. 10. 2018. Vydání knihy přivítal i starosta města Poličky Jaroslav Martinů, který ve svém projevu vyzdvihl důležitost propagování nejslavnějšího poličského rodáka Bohuslava Martinů a to zejména nyní, neboť v nadcházejících dvou letech si kulturní veřejnost  bude připomínat hned dvě kulatá výročí skladatele (v roce 2019 uplyne 60 let od smrti skladatele a v roce 2020 to bude 130 let od jeho narození). „Vzhledem k nadcházejícímu dvojímu výročí je výstava koncipována jako putovní a předpokládá se její instalování i v dalších muzejích či kulturních institucích. Osobnosti Bohuslava Martinů se tak dostane důstojné propagace“, podotýká k instalaci výstavy ředitelka MMG Pavla Juklová. Knižní publikaci i realizaci samotné výstavy finančně podpořilo Ministerstvo kultury ČR a město Polička.

            Vernisáž výstavy Martinů obrázky kreslící byla umocněna uměleckým výkonem dua  Hiroaki Goto (housle) a Shoko Goto (klavír), kteří přednesli Intermezzo Bohuslava Martinů a první větu ze sonáty „Hoson Zes“ brněnského skladatele a Martinů žáka Jana Nováka. Po něm si návštěvníci vernisáže mohli v klidu prohlédnout samotnou výstavu, obohacenou hned několika neobvyklými prvky: je to několik originálních rukopisných zdrojů, v nichž se kresby nacházejí (deník B. Martinů, korespondence, skladby, lístky ze sešitu); dále skladatelův deník v digitalizované podobě; pro kreativní jedince je určen tzv. Inspiromat, kde mohou po skladatelově vzoru vytvořit a také vystavit vlastní kresbu; u makety naddimenzované kresby klavíru zase lze vyzkoušet, jak na svých kresbách skladatel s hudebním nástrojem „zápasil“. Poslední zajímavostí výstavy je speciálně vytvořená animace, vycházející z některých autokarikatur skladatele, které byly roz-animovány na pozadí reálných ale upravených interiérů a exteriérů Poličky.

Výstava bude v prostorách MMG Polička veřejnosti přístupná až do 31. 12. 2018: otevřeno je kromě pondělí denně 9-16 hod.

Více informací na www.cbmpolicka.cz.

Alena Zavoralová  

Městské muzeum a galerie Polička 

Centrum Bohuslava Martinů v Poličce 

Tylova 114 572 01 Polička 

tel.:, +420 461 723 864 

www.cbmpolicka.cz

 
   
ROP NUTS II EU Investice do budoucnosti