Hledání

 
 
 
 
 
 
 
Centrum Bohuslava Martinů
 
 

Slavnostní setkání  u příležitosti oslav 100. výročí založení Československé republiky, 100. výročí vzniku skautské organizace v Poličce a 90. výročí  Masarykovy základní školy se konalo ve čtvrtek 25. října 2018. A kde jinde než symbolicky před historickou budovou jubilejní školy a sochou T. G. Masaryka.

Ceremoniál byl zahájen státní hymnou, poté přítomné přivítal starosta města Poličky Jaroslav Martinů.  Ten ve svém projevu mimo jiné řekl: „ Rád bych vedle velkého svátku vzniku republiky zmínil i 100 let činnosti skatů v našem městě a při této příležitosti jim s velkou úctou poděkoval za upevňování mravních hodnot, které jsou nezbytné pro zdravý vývoj každého národa.“ 

Vedoucí poličského skautského střediska Tilia Petr Nožka charakterizoval principy skautské výchovy, historii spojenou se zákazy činnosti v období totalitních režimů  i nejdelší svobodné působení skautingu po roce 1989. „Vedeme naše členy v duchu skautských zákonů a morálních principů k lásce k lidem dobré vůle a k přírodě,“ charakterizoval činnost skatů Petr Nožka. Přítomné zároveň pozval na výstavu 100 let skautingu v Poličce probíhající v městském muzeu.

Historii Masarykovy ZŠ i osudy sochy T. G. Masaryka přiblížila Mgr. Alena Dvořáková z Masarykovy ZŠ, události roku 1918 připomněl  historik muzea PhDr. David Junek.

Vyvrcholením slavnostního odpoledne bylo zasazení Lípy svobody, která bude významné událostí naší historie  připomínat.

Zájemci o dějiny poté navštívili a se zájmem vyslechli přednášku přibližující události vzniku samostatného státu v Poličce, kterou  vedl historik Mgr. Stanislav Konečný.

Naděžda Šauerová, tisková  mluvčí města

 
   
ROP NUTS II EU Investice do budoucnosti