Hledání

 
 
 
 
 
 
 
Centrum Bohuslava Martinů
 
 

 Ve čtvrtek 16. března bylo v Poličce slavnostně odhaleno dalších šest kamenů zmizelých před domem čp. 36 v Riegrově ulici. Kameny zmizelých, jinak také Stolpersteine, jsou dlažební kostky s mosazným povrchem vsazené do chodníku, jež mají připomínat osudy těch, kteří byli zavražděni v koncentračních táborech. Každý kámen připomíná jednu konkrétní osobu prostřednictvím textu na mosazné destičce, kde je uvedeno jméno, datum narození a úmrtí a místo transportu dané oběti. V minulém roce bylo v Poličce odhaleno prvních devět kamenů zmizelých. Město postupně připomene a vzdá úctu položením kamenů 33 svým bývalým spoluobčanům, kteří se už z koncentračních táborů do Poličky nikdy nevrátili.

Pietní akt položení kamenů byl i tentokrát součástí šířeji koncipovaného programu happeningu Pamatuj! připomínajícího smutné výročí největší masové vraždy v českých moderních dějinách. V noci z 8. na 9. března 1944 nacisté v koncentračním táboře Osvětim-Březinka zavraždili 3 792 nevinných mužů, žen i dětí posláním do plynových komor. Happening Pamatuj! uspořádalo Gymnázium Polička ve spolupráci s poličským muzeem a Městským úřadem.   

Šest slavnostně odhalených kamenů před domem čp. 36 má trvale připomínat památku pěti členů rodiny Schlesingerovy a pana Lea Schneiera, kteří byli dne 5. prosince 1942 přímo z tohoto domu deportováni do sběrného tábora v Pardubicích a odsud následně do Terezína a Osvětimi.

Celý pietní akt, provázený krásným slunečním počasím, proběhl za účasti velkého zájmu širší veřejnosti, zejména studentů gymnázia. Přítomné hned v úvodu přivítala ředitelka Městského muzea a galerie Polička Mgr. Pavla Juklová. Vlastní projekt Stolptersteine blíže představil ředitel Památníku Terezín Phdr. Jan Roubínek. S osudy členů rodiny Schlesingerovy a pana Lea Schneiera seznámil historik a archivář Mgr. Stanislav Konečný. Na závěr zazněla tradiční hebrejská modlitba za zemřelé oběti v podání pana Daniela Vaňka, kantora Federace židovských obcí. Celou akci zahájil a uzavřel pěvecký gymnaziální sbor Juliettes, který zazpíval českou a izraelskou národní hymnu Kde domov můj a Hatikvu. Pietního aktu se zúčastnilo také vedení města zastoupené starostou panem Jaroslavem Martinů a ředitel poličského gymnázia Mgr. Josef Dvořák.

Děkujeme všem, kteří akci navštívili. Nejvíce nás potěšila hojná účast mladé generace, která dokazuje, že  jim není lhostejné, co se v minulosti dělo.  

Naše poděkování náleží i všem dalším spolupořadatelům, zejména poličskému gymnáziu a Městu Polička, které celou akci finančně zaštítilo. Děkujeme také firmě PP-Group.cz s.r.o. Proseč, jež zajistila uložení kamenů do stávající dlažby.

 

Za kolektiv Městského muzea a galerie Polička, Radka Vostřelová

 
   
ROP NUTS II EU Investice do budoucnosti