Hledání

 
 
 
 
 
 
 
Centrum Bohuslava Martinů
 
 

TZ_9/2/2016 Zážitek i poučení – to vám nabízí výstava Příběhy Romů, kterou můžete navštívit v poličském muzeu. Dozvíte se o kořenech Romů, jejich putování ze středověké Indie a příchodu do Evropy v 11. století. Do historie vás vtáhne i zákoutí skromného obydlí či kočovný vůz, který je dominantou celé výstavy. Hluboký příběh nesou i vystavené fotografie z vyloučených lokalit u nás a na Slovensku.

Loli Rua 1Loli Rua 3Svtelka zvstava 1vstava 2

Jak se žilo a žije Romům?

TZ_9/2/2016

Zážitek i poučení – to vám nabízí výstava Příběhy Romů, kterou můžete navštívit v poličském muzeu. Dozvíte se o kořenech Romů, jejich putování ze středověké Indie a příchodu do Evropy v 11. století. Do historie vás vtáhne i zákoutí skromného obydlí či kočovný vůz, který je dominantou celé výstavy. Hluboký příběh nesou i vystavené fotografie z vyloučených lokalit u nás a na Slovensku.

Výstava Příběhy Romů vzešla ze spolupráce s Pontopolis z.s. a Muzeem romské kultury, s. p. o. v Brně, jejichž společným posláním je přinášet osvětu, porozumění a pochopení odlišných kultur a pomoci tak ke vzájemné toleranci,“ uvádí kurátorka výstavy Mgr. Pavla Juklová. 

Výstava je rozdělena do tří tematicky provázaných celků. Putovní verze stálé expozice Příběh Romů ve svém úvodu přibližuje pravlast Romů – Indii a dále nastiňuje historický příchod Romů do Evropy. Obeznamuje návštěvníka s historickým procesem usazování Romů na našem území a pojednává o jejich osudech za druhé světové války. Zaměřuje se rovněž na poválečné dějiny Romů v Československu do roku 1989. Na pozadí těchto historických událostí jsou představeny doklady hmotné i nehmotné kultury, tradic a způsobu života Romů v minulosti a to prostřednictvím trojrozměrných exponátů ze sbírek Muzea romské kultury, s. p. o. „Pozornost je věnována tradičním řemeslům a profesím, ve kterých se Romové uplatňovali, a která byla předávána z generace na generaci. Jedná se především o tzv. kovozpracující řemesla, jako jsou kovářství, kotlářství, zvonařství, výrobky ze dřeva, proutí, slámy či hlíny. Také způsob odívání a zdobení byl specifickým projevem jejich způsobu života a kultury, a proto má na výstavě nezastupitelné místo. Pro nomádský způsob života byl typický kočovný vůz, který sloužil k přepravě, bydlení i uložení všeho potřebného, je proto také dominantou celé instalace,“ dodává.

Druhá část výstavy je věnovaná třem autorům, kteří ve svých fotografiích zachycují příběhy a osudy Romů v Čechách a na Slovensku. „Fotografie jsou hluboké a mají příběh. Člověku z toho až mrazí. Měli bychom být rádi za to, co máme. Je na nich vidět že jsou pořízené na místech, o kterých téměř nikdo nechce vědět a která jsou symbolem sociálního vyloučení, bídy a života bez perspektivy...“ říká návštěvník výstavy Luboš (36).

Poslední část výstavy přináší výběr portrétních fotografií vzniklých v rámci projektu Roma Rising Romské obrození. Jedná se o umělecké portréty Romů, kteří svým vzděláním, prací, profesionalitou, posláním a životním stylem odporují silně zakořeněným stereotypům a otevírají tím cestu k porozumění a k úspěšnému začlenění romské menšiny do společnosti. Autorem těchto portrétů je americký fotograf Chad Evans Wyatt.

Výstava byla zahájena v sobotu 6. 2. 2016 a nenechalo si ji ujít desítky návštěvníků, jelikož byl připraven bohatý program i s ochutnávkou tradičního jídla Romů. Úvodní slovo pronesla ředitelka Muzea romské kultury, s. p. o. paní PhDr. Jana Horváthová, která si připravila souhrn historie Romů a zároveň několik poučných pořekadel, stojících k zamyšlení. Na vernisáži vystoupili mimo jiné členové Světélka z. s. s romským etnickým souborem Sovnakune čhave pod vedením paní Heleny Kramčaninové z Vysokého Mýta a soubor Loli Ruža pod vedením Ivana Červeňáka z Luže s širokým repertoárem romský písní a tanců. „Hned po příchodu nás uvítalo několik holčiček v barevných sukýnkách a linula se zde hudba, která nás rozvlnila v bocích. Musím říct za sebe i za manžela, že vystoupení obou sborů bylo životním zážitkem! Je vidět, že v nich je spousta energie a síly a temperamentu. Dokonce i já jsem se nechala strhnout atmosférou a po zahájení jsem si s nimi také zatančila,“ s úsměvem říká návštěvnice Jana (59).

Výstavu můžete navštívit do 10. 4. 2016.

 
   
ROP NUTS II EU Investice do budoucnosti