Hledání

 
 
 
 
 
 
 
Centrum Bohuslava Martinů
 
 

Náš Martinů

Épigraphes françaises (Francouzské epigrafy)

Radka Rubešová – zpěv, Michal Svoboda - kytara.

Zazní skladby Georgese Bizeta (1838 - 1875), Joaquina Rodriga (1901-1999), Rolanda Dyense (1955 - 2016), Gabriela Faurého (1845 - 1924), Francise Poulence (1899 - 1963), a dalších.

Posluchačsky atraktivní, ryze francouzský program, zprostředkuje hudební potěšení těm, kteří na koncerty vážně hudby tak často nechodí, ale také hudební perličky a zajímavosti opravdovým fandům klasiky.

Koncert se koná ve čtvrtek 5. října 2023 od 18.00 hod. v hudebním sále Centra B. Martinů v Poličce. Pořádá Spolek NÁŠ MARTINŮ. Vstupné 100 Kč.

F epigrafy

 

Koncert mužských sborů

Spolek Náš Martinů pořádá 15. října 2023 v 15.15 hod koncert Mužských sborů v příjemných prostorách evangelického kostela v Borové u Poličky.

Dva mužské sbory - Mužský pěvecký sbor B. Martinů města Poličky a Vocatus ecumenicus městyse Jimramov se spojí a vytvoří jeden velký sbor, v jehož provedení uslyšíte spirituály, klasické sklady a úpravy lidových písní. Mužské sbory jsou dnes vzácné, v celé naší vlasti jich je pouze několik, a tak doporučujeme využít této možnosti na příjemný výlet do Borové a prožít koncert, který bývá svojí atmosférou mužského zpěvu zcela výjimečný.

Pokud zvažujete cestu vlakem, odjezd z Poličky je ve 14.31 hod. a příjezd do stanice Borová u Poličky - zastávka je ve 14.43 hod. Evangelický kostel je cca 5 minut chůze od zastávky.

 

 

S hlubokým zármutkem oznamujeme příznivcům Spolku Náš Martinů, že nás ve středu 6. července 2022 náhle opustil zakládající člen a dlouholetý předseda spolku Jaroslav Novotný. Od svého založení 3. března 2010 uspořádal Spolek Náš Martinů pod jeho vedením 97 akcí pro veřejnost a mnoho dalších akcí, výletů a setkání pro své členy. Pro připomenutí představujeme v chronologickém pořadí výběr fotografií z některých akcí posledních deseti let. Celkový přehled naleznete na našich stránkách níže.

Čest Jardově památce.

0098 2012 09 11  0098 2013 01 22  0098 2014 08 29  0098 2014 10 09

0098 2015 03 05  0098 2015 04 09  0098 2015 05 28  0098 2016 04 28

  0098 2016 09 23  0098 2017 03 28  0098 2017 05 25  0098 2017 05 26

  0098 2018 03 08  0098 2019 11 28  0098 2020 03 07o  0098 2022 04 04

0098 2022 07 07

 

 

 

 

V závěru roku 2021, 17. prosince, opustil řady našeho spolku Jan Edlman, člen rady spolku, který se v posledních pěti letech významně podílel na práci spolku a jehož jméno je spojeno zejména s premiérovým uvedením dokumentu o Bohuslavu Martinů "Music of Exile" za účasti jeho tvůrců z Velké Británie 25. května 2017. Čest jeho památce.

00 000  00 001  00 005  00 020

00 029  00 035  00 044

 

Členové Spolku Náš Martinů, rodina, přátelé a známí se v sobotu 26. června 2021 rozloučili u rodinného hrobu Mácalových s naším členem, kamarádem a dobrým člověkem, Karlem Mácalem, který opustil řady našeho spolku 27. dubna 2021. Na úvod zazpíval Mužský sbor Bohuslava Martinů tři písně, předseda Spolku Náš Martinů zavzpomínal na Karla Mácala, jednoho z nejaktivnějších členů Spolku, bývalá ředitelka Městského muzea a galerie ve Svitavách, paní Čuhelová, připomněla Karla Mácala jako dlouholetého vystavovatele v rámci přehlídky výtvarníků svitavského okresu a na závěr zazpíval árii poutníka z Otvírání studánek od Bohuslava Martinů operní zpěvák a člen našeho Spolku, Roman Hoza.

Vzpomínky na Karla Mácala pokračovaly v restauraci Plůtek, kde jsme si dali Karlova oblíbená jídla - řízek s bramborem a hranolky "pod obojí". Čest jeho památce.

000 IMG 20210626 145316u  001 IMG 20210626 152428u  002 IMG 20210626 150113u  003 IMG 20210626 152247u

004 IMG 20210626 165534u  005 IMG 20210626 165550u

  

Rok zmařených plánů a nadějí. Asi takové hodnocení by napadlo každého po přečtení výroční zprávy o činnosti a hospodaření Spolku NÁŠ MARTINŮ za rok 2020. Do uvedeného hodnocení spadá pět zrušených koncertů, stejně jako odložení dalších akcí, jimiž chtěl Spolek přispět k oslavám 130. výročí narození Bohuslava Martinů. Nutno dodat, že všechny koncerty byly zabezpečeny vždy až do poslední chvíle, s vírou, že se některý z nich podaří uskutečnit, ale veškerá snaha se bohužel ukázala jako marná. V jednom případě zasáhl samotný vir, v ostatních vládní opatření. Pro členy Spolku NÁŠ MARTINŮ byla tato realita o to smutnější, že nastala bezprostředně poté, co proběhla oslava 10. výročí jeho založení, aniž by bylo možné na dosavadní bohatou spolkovou činnost navázat. Uvedené jubileum se stalo nejen příležitostí k bilancování, ale také k přemýšlení o dalších plánech do budoucna, čemuž byly věnovány články zveřejněné v Jitřenci 4/2020 a v Jitřence 5/2020. Zůstaneme-li u toho, co se v roce 2020 podařilo, resp. co bylo možné uskutečnit, pak lze uvést lednový koncert houslisty Ivana Ženatého a klavíristy Martina Kasíka, únorovou přednášku na téma "Klavírní tria Bohuslava Martinů" a dvě akce, jež proběhly v době letního uvolnění krizových opatření. První z nich byl pěvecký recitál bratrů Hozových za klavírního doprovodu K. Tyshka, který se uskutečnil zásluhou bleskového nápadu Romana Hozy a stejně rychlé reakce Spolku a ZUŠ Polička. Druhou představovalo "badatelské" setkání členů Spolku s pamětníky natáčení filmu Otvírání studánek (1956), a to s příslibem dalšího pokračování v příštím roce.

Jaroslav Novotný, předseda

000 01  000 02  000 03

 
   
ROP NUTS II EU Investice do budoucnosti