Hledání

 
 
 
 
 
 
 
Centrum Bohuslava Martinů
 
 

Poličské muzeum je nejen místem poznání, ale i zábavy a potěšení. Připraveny jsou pro vás prohlídky expozic Centra Bohuslava Martinů, Gotického opevnění města Poličky, Rodné světničky Bohuslava Martinů i rozmanité výstavy. Ke krátkodobým výstavám a expozicím jsou připraveny speciální programy, které jsou vytvořeny v souladu s rámcovými vzdělávacími programy pro předškolní i školní vzdělávání a přizpůsobeny věku a schopnostem dětí.

 

NABÍDKA VÝSTAV PRO OBDOBÍ KVĚTEN-ČERVEN 2023

DOBRODRUŽNÉ TOULKY SVĚTEM PAVLA ČECHA / 2.  května – 30. června 2023

– výstava pro všechny, kteří rádi sní, milují dobrodružství a nebojí se otevřít pomyslné dveře do fantazie

Vstupné: děti/žáci/studenti 40,- Kč, učitelé zdarma

 

HLAVOLAMY / 17. května – 30. června 2023

- luštění, hádaní, skládání a hlavně plno zábavy

Vstupné: děti/žáci/studenti 40,- Kč, učitelé zdarma

 

Společné informace pro všechny nabízené programy a prohlídky expozic:

Je nezbytné, aby se školní skupiny objednaly předem. Doporučujeme, abyste v případě zájmu kontaktovali muzeum co nejdříve, budete tak mít větší příležitost zvolit si nejvhodnější den a čas, neboť v posledních týdnech před skončením výstav se již velice těžko hledají volné termíny dle vašich požadavků.

Program vám nakombinujeme z aktuální nabídky podle vašich představ a časových možností.

Vaše bezpečnost je pro nás prioritou, před i během programu zajistíme veškerá hygienická opatření.

 

BONUS pro školy a školky: Pravidelná návštěva muzejních expozic je pro školní skupiny zvýhodněna každou čtvrtou návštěvou zdarma. Bonus se vztahuje na Rodnou světničku Bohuslava Martinů, Gotické opevnění města, muzejní a galerijní výstavy a expozice.

 

Kontakt:

Městské muzeum a galerie Polička, Centrum Bohuslava Martinů v Poličce

Tylova 114, Polička 572 01 (vchod z ulice Šaffova)

tel.: 461 723 855, 733 712 503, Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

 

Kompletní nabídka vzdělávacích programů k výstavám a expozicím muzea ke stažení zde:

NABIDKA_VZDELAVACICH_PROGRAMU_PRO_SKOLY_unor-cerven_2023.pdf

 

PRAVIDELNÁ NABÍDKA k expozicím muzea

Historie města Poličky a okolí

  • NAKOUKNĚTE DO HISTORIE / září - prosinec 2022 / MŠ, ZŠ

– zážitkové objevování historie pro malé i nejmenší

  • HISTORIE MĚSTA POLIČKY / září - prosinec 2022 / ZŠ, prima – kvarta

– dějiny královského věnného města Poličky

  • VÝLET DO STŘEDOVĚKU / září - říjen 2022 / ZŠ a SŠ

– výlet do minulosti města Poličky spojený s návštěvou gotického opevnění

Sklářství na Horácku

  • POSKLÁDEJTE STŘÍPKY SKLA / září - prosinec 2022 / MŠ

– osvojení elementárních poznatků o skle s výtvarnou dílnou

  • Křehká krása skla I, II, III / září - prosinec 2022 / ZŠ, SŠ, víceletá gymnázia

– vzdělávací programy k expozici Sklářství na Horácku s výtvarnou sklářskou dílnou

Třída Bohuslava Martinů

  • HRAJEME SI NA ŠKOLU / září - prosinec 2022 / MŠ, ZŠ

– hraní si na opravdickou školu v opravdické historické třídě

  • ŠKOLA ZA ČASŮ NAŠICH PRADĚDEČKŮ / září - prosinec 2022 / ZŠ

– porovnejte současnou školu se školou minulého století

Barevný svět Bohuslava Martinů

  • BAREVNÝ SVĚT BOHUSLAVA MARTINŮ / září - prosinec 2022 / ZŠ, SŠ a ZUŠ

– obrazy ze života Bohuslava Martinů

  • PO STOPÁCH BOHUSLAVA MARTINŮ / září – říjen 2022 / ZŠ, SŠ a ZUŠ

– výlet do Poličky po stopách skladatele v expozici Barevný svět BM i v rodné světničce na věži kostela

Rodná světnička Bohuslava Martinů

– komentovaná prohlídka, cca 60 min.

září - říjen 2022

Vstupné: žáci/studenti 60,- Kč, učitelé zdarma

Gotické opevnění města Poličky

– komentovaná prohlídka, cca 60 min.

září - říjen 2022

Vstupné: žáci/studenti 40,- Kč, učitelé zdarma

 

ANOTACE K JEDNOTLIVÝM PROGRAMŮM:

DOBRODRUŽNÉ TOULKY SVĚTEM PAVLA ČECHA

- výstava pro všechny, kteří rádi sní, milují dobrodružství a nebojí se otevřít pomyslné dveře do fantazie

Termín: 2. května - 30. června 2023

Cílová skupina: MŠ, 1. – 9. ročník ZŠ, prima - kvarta, SŠ

Délka programu: 60 – 90 min. dle časových možností účastníků

Provázanost s ŠVP: Program lze zahrnout do vzdělávacích oblastí Jazyk a jazyková komunikace – Český jazyk a literatura a Umění a kultura – Výtvarná výchova. Dle RVP – PV lze zařadit do oblasti Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý a Dítě a společnost.

Vstupné: děti/žáci/studenti 40,- Kč, učitelé zdarma

Anotace: Pavel Čech je jedním z předních českých ilustrátorů a malířů. Jeho tvorba je osobitá a nezaměnitelná s jinými současnými autory. Pro příběhy, které pod jeho rukama ožívají, je příznačná touha po dobrodružství, souhra všedního s neobyčejným, tajemství, snění a prolínání skutečnosti s fantazií. Výstava představí výběr z jeho rozsáhlé malířské, ilustrátorské i ryze autorské knižní tvorby, která otevírá divákovi pohledy do snových krajin, labyrintů měst a tajuplných zahrad. Jeho obrazy jsou okna do jiných světů, jsou v nich napsány příběhy, které každému vyprávějí něco trochu jiného a které je radost prozkoumávat… Pro mladší děti je k výstavě připravena napínavá cesta za pokladem. Čekají na ně různorodé úkoly, které prověří jejich zručnost, obratnost, tvořivost a představivost. Mohou zasáhnout do příběhu a zachránit nejednoho hrdinu, rozmotat spletitý příběh a zatoulat se v labyrintu ulic starého města. Podaří se vám získat všechny klíče a otevřít tajemnou truhlu? Co se v ní asi skrývá? Starší žáky vtáhneme do vyprávění neobyčejných příběhů, vstoupíme do obrazů, prozkoumáme jejich tajuplná zákoutí a možná i zjistíme, že se nejeden z příběhů velmi podobá tomu našemu. Co zažívají postavy z komiksů a jaká na ně čekají dobrodružství? To vše necháme rozehrát v naší fantazii i na papíře, kde nám budou inspirací rozmanité výtvarné techniky, které sám Pavel Čech ve své tvorbě využívá.

 

HLAVOLAMY

– luštění, hádání, skládání a hlavně plno zábavy

Termín: 17. května - 30. června 2023

Cílová skupina: MŠ, 1. – 5. ročník ZŠ, 6. – 9. ročník ZŠ, prima - kvarta, SŠ

Délka programu: 60 - 90 min. dle časových možností účastníků

Provázanost s ŠVP: Program lze zahrnout do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace – Český jazyk a literatura, Matematika a její aplikace – Matematika, Člověk a příroda – Fyzika a Člověk a svět práce – Pracovní činnosti. Dle RVP – PV lze zařadit do oblasti Dítě a jeho psychika.

Vstupné: děti/žáci/studenti 40,- Kč, učitelé zdarma

Anotace: Krásné české slovo HLAVOLAM vzniklo složením dvou slov – hlava a lámat. A hlavy si budete opravdu lámat nad hlavolamy mechanickými, logickými, matematickými, jazykovými i obrázkovými, mezi něž patří i puzzle! Uvidíte nejstaršího ježka v kleci, rekordy ve skládání Rubikovy kostky, slavný hlavolam Šíp v lahvi z kategorie tzv. “Nemožných předmětů” a velké množství mechanických hlavolamů. Nejprve vás čeká týmová hra, při které vyřešíte sérii hádanek a hlavolamů v obtížnosti vaší věkové kategorie. Budete mít ale také dostatek času pro prozkoumání světa spletitých hádanek, fantazie, trpělivosti, zručnosti a štěstí, kde si vyzkoušíte, co si sami vyberete. Nebojte, svůj hlavolam si tady najde opravdu každý – malý, velký i nejmenší, začátečník, pokročilí i ten, kdo rozlouskne každý oříšek. Přijďte se soustředit, procvičit mozkové závity, skládat si a luštit, ale hlavně se pořádně pobavit!

HLAVOLAMY „NA DRUHOU“ K výstavě připravujeme speciální program HLAVOLAMY „NA DRUHOU“ pro 6. – 9. ročníky ZŠ a primu – kvartu, v délce 90 min., který se skládá ze dvou částí – aktivní prohlídky výstavy Hlavolamy (45 min.) a interaktivní besedy plné hádanek, logiky a zábavné fyziky v podání Josefa Hordiny – sběratele, tvůrce, znalce a popularizátora hlavolamů (45 min.).

Vstupné: žáci 60,- Kč, učitelé zdarma

Termíny: středy 24. 5., 31. 5. a 7. 6. 2023 v časech 8.00 – 10.00, 10.00 – 12.00 a 13.00 – 15.00. V případě zájmu se můžete objednat už nyní, zajistíte si tím přednostní možnost výběru termínu.

Provázanost s ŠVP: Program lze zahrnout do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svet – oboru Prvouka a Přírodověda, Člověk a příroda – oboru Přírodopis a oblasti Člověk a společnost – Výchova k občanství. Dle RVP – PV lze zařadit do oblasti Dítě a svět a Dítě a společnost.

 

Expozice Historie města Poličky a okolí

NAKOUKNĚTE DO HISTORIE

zážitkové objevování historie pro malé i nejmenší

Termín: září - prosinec 2022

Cílová skupina: MŠ, 1. – 2. ročník ZŠ

Délka programu: dle časových možností účastníků cca 45 60 min.

Provázanost s ŠVP: program lze zahrnout do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět – vzdělávací obor Prvouka a dle RVP – PV do oblasti Dítě a společnost

Vstupné: děti/žáci 30,- Kč, učitelé zdarma

Anotace: Děti a žáci se interaktivní formou seznámí s dějinami – pravěkem, starověkem, středověkem a novověkem. Běh dějin jim přiblíží časová osa v podobě stuhy, která je bude provázet celým programem. Nejvíce se zaměříme na středověk a novověk v muzejních expozicích, kde se žáčci dozvědí zajímavé informace o životě dřívějších dob. Výklad bude nenáročný, uzpůsobený věku návštěvníků a důraz bude kladen zejména na zážitkové poznávání. Děti si budou moci vyzkoušet zbroj, potěžkat zbraně, obléct středověké šaty, vystavět město, nakoupit na trhu nebo si zahrát na poličského ostrostřelce z 19. století. Celá třída si navíc společně vytvoří „třídní“ / “školkový“ erb.  

HISTORIE MĚSTA POLIČKY

dějiny královského věnného města Poličky

Termín: září - prosinec 2022

Cílová skupina: 3. – 9. ročník ZŠ, prima – kvarta

Délka programu: dle časových možností účastníků cca 45 60 min.

Provázanost s ŠVP: program lze zahrnout do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět – tematické okruhy Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás a Lidé a čas, a vzdělávací oblasti Člověk a společnost – obor Dějepis

Vstupné: děti/žáci 30,- Kč, učitelé zdarma

Anotace: Zajímavé vyprávění o historii královského věnného města Poličky od jejího založení českým králem Přemyslem Otakarem II. v roce 1265 až do současnosti. Dějiny vám přiblíží množství aktivit – postavíte ze stavebnice město v jeho středověké podobě, obléknete si dobové šaty nebo část zbroje, vezmete do ruky meč a nasadíte přilbici. Ocitnete se v roli ostrostřelce na střelnici či účastníka městského trhu, na němž získáte přehled o dobových platidlech a zboží. Pojďte s námi procestovat v čase dějiny Poličky!

VÝLET DO STŘEDOVĚKU

výlet do minulosti města Poličky spojený s návštěvou gotického opevnění

Termín: září - říjen 2022

Cílová skupina: 1. – 9. ročník ZŠ, prima kvarta

Délka programu: dle časových možností účastníků celý program 90 – 120 min., program lze rozdělit – prohlídka expozice 60 min., návštěva hradeb 60 min.

Provázanost se ŠVP: program lze zahrnout do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět – tematické okruhy Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás a Lidé a čas, a vzdělávací oblasti Člověk a společnost – obor Dějepis

Vstupné: děti/žáci/studenti 60,- Kč (zahrnuje návštěvu gotického opevnění města a expozice Historie města Poličky), učitelé zdarma

Anotace: Výlet do středověku je zahájen u modelu města, který přibližuje podobu města Poličky v 15. století. Následuje výstup na hradební ochoz gotického opevnění města, které patří k nejlépe dochovaným městským fortifikacím v České republice. Program zahrnuje návštěvu interaktivní expozice Historie města Poličky, kde se poutavým způsobem seznámíte s historií královského věnného města Poličky od jejího založení českým králem Přemyslem Otakarem II. v roce 1265 až do současnosti. V expozicích si můžete vyzkoušet celou řadu činností, např. postavit ze stavebnice město v jeho středověké podobě, obléci si dobové šaty či část zbroje, vzít do ruky meč nebo nasadit přilbici.

 

Expozice Sklářství na Horácku

POSKLÁDEJTE STŘÍPKY SKLA

osvojení elementárních poznatků o skle s výtvarnou dílnou

Termín: září - prosinec 2022

Cílová skupina:

Délka programu: dle časových možností účastníků cca 60 90 min.

Provázanost s ŠVP: program lze zahrnout dle RVP – PV do oblasti Dítě a svět

Vstupné: děti 40,- Kč, učitelé zdarma

Anotace: Žáčci na programu zjistí, co je sklo a v rámci smyslových hrátek odhalí, jaké má vlastnosti. Uvědomí si, že sklo může ublížit, a naučí se sklo správně vytřídit. Popustí uzdu své fantazii při výtvarné dílně, kdy si pomalují barvami na sklo svícny, které si po zapečení odnesou s sebou jako dárek. V neposlední řadě je čeká prohlídka expozice Sklářství s hádankami. Výklad i aktivity jsou uzpůsobeny věku dětí, na výtvarnou dílnu máme připravená trička jako ochranu proti umazání.

KŘEHKÁ KRÁSA SKLA I

vzdělávací program k expozici Sklářství na Horácku s výtvarnou sklářskou dílnou

Termín: září - prosinec 2022

Cílová skupina: 1. – 2. ročník ZŠ

Délka programu: 60 – 90 min.

Provázanost se ŠVP: program lze zahrnout do vzdělávacích oblastí Člověk a jeho světPrvouka, Umění a kulturaVýtvarná výchova a Člověk a svět prácePracovní činnosti

Vstupné: děti/žáci 40,- Kč, učitelé zdarma

Anotace: V programu vysvětlíme dětem, jak je důležité vytvářet sbírky v muzeu, a představíme bohatou poličskou expozici Sklářství na Horácku. Ukážeme originální nářadí a nesbírkové skleněné předměty, které si děti mohou vzít do rukou a prohlédnout. Tím se jim lépe podaří pochopit způsoby zdobení a tvarování hutního skla. Práci mistrů sklářů dokreslí krátké dokumenty zachycující postup výroby skleněného poháru a mísy. Program je doplněn o hravé dílčí aktivity, díky kterým si děti procvičí a rozvinou svoji kreativitu a zručnost. Přímo v expozici na předmětech ve vitrínách budou hledat zadané dekory se zaměřením na detail. Na konec vyluští s tím spojenou tajenku. Část programu tvoří výtvarná sklářská dílna, během které děti namalují na skleničku vlastní dekor a seznámí se tak s pracovními postupy a rukodělnými technikami a sami si vyzkouší malbu na sklo.

KŘEHKÁ KRÁSA SKLA II

vzdělávací program k expozici Sklářství na Horácku s výtvarnou sklářskou dílnou

Termín: září – prosinec 2022

Cílová skupina: 3. – 6. ročník ZŠ, prima

Délka programu: 90 min.

Provázanost se ŠVP: program lze zahrnout do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět – tematické okruhy Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás a Lidé a čas, a vzdělávací oblasti Umění a kultura – obor Výtvarná výchova a Člověk a svět prácePracovní činnosti

Vstupné: děti/žáci/studenti 40,- Kč, učitelé zdarma

Anotace: Vzdělávací program žákům přiblíží bohatou sbírku sklářských výrobků a představí sklo nejen jako užitečný materiál každodenní potřeby, ale rovněž krásu a křehkost skleněných předmětů. Ukáže, co předcházelo jejich vzniku a z jakých surovin sklo vzniká. Program je doplněn o ukázku originálních nástrojů a nesbírkových předmětů ze sklářské produkce, které si děti mohou vzít do rukou a prohlédnout. Program dokresluje krátký dokument, jenž zachycuje postup výroby skleněného poháru a mísy. Žáci názorně uvidí technologii výroby, a jak se nářadí v praxi používá. Skleněné výrobky v expozici jsou rozdělené do tematických celků podle dekoru. To napomáhá k představení různých technik zdobení, jako jsou mj. gravírování a malování. Druhou část programu proto tvoří výtvarná sklářská dílna, během které děti namalují na skleničku vlastní dekor. Žáci se tak seznámí s pracovními postupy a rukodělnými technikami a sami si vyzkouší malbu na sklo. Cílem programu je seznámit děti se zajímavou historií sklářské výroby a současně rozvíjet jejich manuální schopnosti, jemnou motoriku a vlastní kreativitu. Z muzea si kromě omalované skleničky odnesete ještě pracovní listy, které mohou sloužit k rekapitulaci nabytých vědomostí. Pro následnou práci ve škole jsou zdrojem informací (o historii sklářství na Horácku, o muzejní sbírce).

KŘEHKÁ KRÁSA SKLA III

vzdělávací program k expozici Sklářství na Horácku s výtvarnou sklářskou dílnou

Termín: září - prosinec 2022

Cílová skupina: 7. – 9. ročník ZŠ, SŠ a víceletá gymnázia

Délka programu: 90 min.

Provázanost se ŠVP: program lze zahrnout do vzdělávací oblasti Umění a kultura – obor Výtvarná výchova, vzdělávací oblasti Člověk a společnost a Člověk a svět práce

Vstupné: děti/žáci/studenti 40,- Kč, učitelé zdarma

Anotace: Vzdělávací program žákům přiblíží bohatou sbírku sklářských výrobků a představí sklo nejen jako užitečný materiál každodenní potřeby, ale rovněž krásu a křehkost skleněných předmětů a jejich estetickou hodnotu. Program žáky a studenty seznamuje s historií, výrobou a dekorováním skla. Pomocí dílčích aktivit zaměřených na estetické vnímání objasní studentům pojmy estetika, kultura, umění a design. Druhou část programu tvoří výtvarná dílna, která praktickou formou přiblíží způsoby zpracování a dekorování skla. Studenti si vyzkouší techniku gravírování skleněné nádoby. Cílem této tvořivé aktivity je, aby se žáci a studenti aktivně seznámili s dekorováním skla, rozvíjeli svou kreativitu a zručnost. Z muzea si kromě dekorované skleničky odnesete ještě pracovní listy, které mohou sloužit k rekapitulaci nabytých vědomostí. Pro následnou práci ve škole jsou zdrojem informací (o historii sklářství na Horácku, o muzejní sbírce.

 

Expozice Školní třídy Bohuslava Martinů

HRAJEME SI NA ŠKOLU

hraní si na opravdickou školu v opravdické historické třídě

Termín: září - prosinec 2022

Cílová skupina: MŠ, 1. ročník ZŠ

Délka programu: dle časových možností účastníků cca 45 60 min.

Provázanost s ŠVP: program lze dle RVP – PV zahrnout do oblasti Dítě a jeho psychika a do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět

Vstupné: děti/žáci 30,- Kč, učitelé zdarma

Anotace: Hrají si děti rády na školu? Touží si vyzkoušet, jaké to bude, až zasednou do lavic? Tak s nimi přijďte do muzea! Na rozvrhu mají matematiku, čtení, psaní a tělocvik, ale také správné naplnění aktovky. A na závěr je čeká samozřejmě vysvědčení! Aktivity jsou zaměřené na rozvoj zrakového vnímání, matematických představ a grafomotoriky.

ŠKOLA ZA ČASŮ NAŠICH PRADĚDEČKŮ

porovnejte současnou školu se školou minulého století

Termín: září - prosinec 2022

Cílová skupina: 2. – 4. ročník ZŠ

Délka programu: dle časových možností účastníků cca 45 60 min.

Provázanost s ŠVP: program lze zahrnout do vzdělávacích oblastí Člověk a jeho svět, Jazyk a jazyková komunikace a Umění a kultura

Vstupné: děti/žáci 30,- Kč, učitelé zdarma

Anotace: Žáci si uvědomí rozdíly mezi školou současnou a školou minulého století, seznámí se s metodami a pomůckami dřívější výuky i historií muzejní třídy, kterou navštěvoval i slavný hudební skladatel Bohuslav Martinů. V rámci skupinové práce je čekají úkoly z přírodopisu, krasopisu, kreslení, počtů a tělocviku. Šikovné děti budou odměněny!

 

Expozice Barevný svět Bohuslava Martinů

BAREVNÝ SVĚT BOHUSLAVA MARTINŮ

obrazy ze života Bohuslava Martinů

Termín: září - prosinec 2022

Cílová skupina: 6. – 9. ročník ZŠ, víceletá gymnázia, SŠ a ZUŠ

Délka programu: dle časových možností účastníků cca 45 60 min.

Provázanost s ŠVP: program lze zahrnout do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět – tematické okruhy Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás a Lidé a čas, a vzdělávací oblasti Umění a kultura – obor Hudební výchova

Vstupné: děti 30,- Kč, učitelé zdarma

Anotace: Komentovaná prohlídka o bohatém životě Bohuslava Martinů ve vizuálně atraktivní expozici plné obrazového materiálu. Nechte se vtáhnout do vyprávění poutavého příběhu o fascinujících životních osudech poličského rodáka, jednoho z nejvýznamnějších skladatelů 20. století, který proslavil českou hudbu po celém světě. Budete se přesouvat časem z rodné Poličky do Paříže 30. let, odtud do New Yorku a po skončení II. světové války zpět přes oceán do Itálie a Švýcarska.

PO STOPÁCH BOHUSLAVA MARTINŮ

– výlet do Poličky po stopách skladatele v expozici Barevný svět BM i v rodné světničce na věži kostela

Termín: září - říjen 2022

Cílová skupina: 6. – 9. ročník ZŠ, víceletá gymnázia, SŠ a ZUŠ

Délka programu: dle časových možností účastníků celý program 90 – 120 min., program lze rozdělit – prohlídka expozice 60 min., návštěva světničky 60 min.

Provázanost se ŠVP: program lze zahrnout do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět – tematické okruhy Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás a Lidé a čas, a vzdělávací oblasti Umění a kultura – obor Hudební výchova

Vstupné: děti/žáci/studenti 80,- Kč (zahrnuje návštěvu rodné světničky B. Martinů a komentovanou prohlídku expozice Barevný svět Bohuslava Martinů), učitelé zdarma

Anotace: Program zahrnuje návštěvu Rodné světničky Bohuslava Martinů ve věži kostela sv. Jakuba, kde se před více než 130 lety dnes světoznámý hudební skladatel narodil. V bývalé chlapecké škole – dnešním muzeu, kam chodíval Bohoušek jako malý kluk, navštívíte vizuálně atraktivní expozici Barevný svět Bohuslava Martinů. Necháte se vtáhnout do vyprávění poutavého příběhu o fascinujících životních osudech poličského rodáka, jednoho z nejvýznamnějších skladatelů 20. století, který proslavil českou hudbu po celém světě. Budete se přesouvat časem z rodné Poličky do Paříže 30. let, odtud do New Yorku a po skončení II. světové války zpět přes oceán do Itálie a Švýcarska.

 
   
ROP NUTS II EU Investice do budoucnosti