Hledání

 
 
 
 
 
 
 
Centrum Bohuslava Martinů
 
 

Poličské muzeum je nejen místem poznání, ale i zábavy a potěšení. Připraveny jsou pro vás prohlídky expozic Centra Bohuslava Martinů, Gotického opevnění města Poličky, Rodné světničky Bohuslava Martinů i rozmanité výstavy. Ke krátkodobým výstavám a expozicím jsou připraveny speciální programy, které jsou vytvořeny v souladu s rámcovými vzdělávacími programy pro předškolní i školní vzdělávání a přizpůsobeny věku a schopnostem dětí.

 

NABÍDKA VÝSTAV PRO OBDOBÍ ÚNOR - ČERVEN 2024

 

VZHŮRU DO STŘEDOVĚKU! / 13. února – 19. dubna 2024

– „vyzkoušejte, osahejte a očichejte“ středověk

Vstupné: děti/žáci/studenti 40,- Kč, učitelé zdarma

 

Společné informace pro všechny nabízené programy a prohlídky expozic:

Je nezbytné, aby se školní skupiny objednaly předem. Doporučujeme, abyste v případě zájmu kontaktovali muzeum co nejdříve, budete tak mít větší příležitost zvolit si nejvhodnější den a čas, neboť v posledních týdnech před skončením výstav se již velice těžko hledají volné termíny dle vašich požadavků.

Program vám nakombinujeme z aktuální nabídky podle vašich představ a časových možností.

Vaše bezpečnost je pro nás prioritou, před i během programu zajistíme veškerá hygienická opatření.

BONUS pro školy a školky: Pravidelná návštěva muzejních expozic je pro školní skupiny zvýhodněna každou čtvrtou návštěvou zdarma. Bonus se vztahuje na Rodnou světničku Bohuslava Martinů, Gotické opevnění města, muzejní a galerijní výstavy a expozice.

Kontakt:

Městské muzeum a galerie Polička, Centrum Bohuslava Martinů v Poličce

Tylova 114, Polička 572 01 (vchod z ulice Šaffova)

tel.: 461 723 855, 733 712 503, Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

 

Kompletní nabídka vzdělávacích programů k výstavám a expozicím muzea ke stažení zde:

Nabidka_pro_skoly_unor-cerven_2024.pdf

 

 

PRAVIDELNÁ NABÍDKA k expozicím muzea

Historie města Poličky a okolí

  • NAKOUKNĚTE DO HISTORIE / MŠ, ZŠ

– zážitkové objevování historie pro malé i nejmenší

  • HISTORIE MĚSTA POLIČKY / ZŠ, prima – kvarta

– dějiny královského věnného města Poličky

  • VÝLET DO STŘEDOVĚKU / ZŠ a SŠ

– výlet do minulosti města Poličky spojený s návštěvou gotického opevnění

Sklářství na Horácku

  • POSKLÁDEJTE STŘÍPKY SKLA / MŠ

– osvojení elementárních poznatků o skle s výtvarnou dílnou

  • KŘEHKÁ KRÁSA SKLA I, II, III / ZŠ, SŠ, víceletá gymnázia

– vzdělávací programy k expozici Sklářství na Horácku s výtvarnou sklářskou dílnou

Třída Bohuslava Martinů

  • HRAJEME SI NA ŠKOLU / MŠ, ZŠ

– hraní si na opravdickou školu v opravdické historické třídě

  • ŠKOLA ZA ČASŮ NAŠICH PRADĚDEČKŮ / ZŠ

– porovnejte současnou školu se školou minulého století

Barevný svět Bohuslava Martinů

  • BAREVNÝ SVĚT BOHUSLAVA MARTINŮ / ZŠ, SŠ a ZUŠ

– obrazy ze života Bohuslava Martinů

  • PO STOPÁCH BOHUSLAVA MARTINŮ / ZŠ, SŠ a ZUŠ

– výlet do Poličky po stopách skladatele v expozici Barevný svět BM i v rodné světničce na věži kostela

Hudebně-vzdělávací programy o Bohuslavu Martinů

  • HRAVĚ I VÁŽNĚ O MARTINŮ / ZŠ, SŠ a ZUŠ

- tematické hudební dílny s externí lektorkou.

 

Rodná světnička Bohuslava Martinů

– komentovaná prohlídka, cca 60 min.

Vstupné: žáci/studenti 60,- Kč, učitelé zdarma

 

Gotické opevnění města Poličky

– komentovaná prohlídka, cca 60 min.

Vstupné: žáci/studenti 40,- Kč, učitelé zdarma

 

ANOTACE K JEDNOTLIVÝM PROGRAMŮM

VZHŮRU DO STŘEDOVĚKU!

středověká výstava s hravými i vzdělávacími aktivitami na každém kroku.

Termín: 13. února – 19. dubna 2024

Cílová skupina: MŠ, 1. – 9. ročník ZŠ, prima – kvarta

Délka programu: 60 - 90 min. dle časových možností účastníků

Provázanost s ŠVP: Program lze zahrnout do vzdělávací oblasti Člověk a společnost – vzdělávací obor Dějepis a Člověk a jeho svět – vzdělávací obor Vlastivěda a Prvouka, v rámci předškolního vzdělávání pro oblast Dítě a společnost.

Vstupné: žáci/studenti 40,- Kč, učitelé zdarma

Anotace: Jak dětem přiblížit život ve středověku? Nechte je prožít si historii na vlastní kůži! Čekají na ně dobově precizně vyhotovené repliky, ale i zcela nové hravé aktivity! Obléknou gotický oděv nebo kroužkovou košili, ozdobí se čelenkou se závojem nebo si nasadí rytířskou přilbu. Potěžkají meče a bijáky, vyskočí na koně, vyzkouší si rytířský turnaj nebo střelbu z kuše. Přičichnou k dobové voňavce a pobaví se ryze středověce ... roztáčením káči, chozením na chůdách, bořením kuželek či při hazardní hře v kostky. A to není zdaleka vše! Můžou se na chvíli stát písařem ve scriptoriu, vyzkoušet si náročnou práci iluminátora, ověřit své řemeslné dovednosti nebo zpytovat hříchy na pranýři. Tak VZHŮRU DO STŘEDOVĚKU!

 

Expozice Historie města Poličky a okolí

NAKOUKNĚTE DO HISTORIE

zážitkové objevování historie pro malé i nejmenší

Termín: 30. dubna – 28. června 2024 

Cílová skupina: MŠ, 1. – 2. ročník ZŠ

Délka programu: dle časových možností účastníků cca 45 60 min.

Provázanost s ŠVP: program lze zahrnout do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět – vzdělávací obor Prvouka a dle RVP – PV do oblasti Dítě a společnost

Vstupné: děti/žáci 30,- Kč, učitelé zdarma

Anotace: Děti a žáci se interaktivní formou seznámí s dějinami – pravěkem, starověkem, středověkem a novověkem. Běh dějin jim přiblíží časová osa v podobě stuhy, která je bude provázet celým programem. Nejvíce se zaměříme na středověk a novověk v muzejních expozicích, kde se žáčci dozvědí zajímavé informace o životě dřívějších dob. Výklad bude nenáročný, uzpůsobený věku návštěvníků a důraz bude kladen zejména na zážitkové poznávání. Děti si budou moci vyzkoušet zbroj, potěžkat zbraně, obléct středověké šaty, vystavět město, nakoupit na trhu nebo si zahrát na poličského ostrostřelce z 19. století. Celá třída si navíc společně vytvoří „třídní“ / “školkový“ erb.  

HISTORIE MĚSTA POLIČKY

dějiny královského věnného města Poličky

Termín: 30. dubna – 28. června 2024 

Cílová skupina: 3. – 9. ročník ZŠ, prima – kvarta

Délka programu: dle časových možností účastníků cca 45 60 min.

Provázanost s ŠVP: program lze zahrnout do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět – tematické okruhy Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás a Lidé a čas, a vzdělávací oblasti Člověk a společnost – obor Dějepis

Vstupné: děti/žáci 30,- Kč, učitelé zdarma

Anotace: Zajímavé vyprávění o historii královského věnného města Poličky od jejího založení českým králem Přemyslem Otakarem II. v roce 1265 až do současnosti. Dějiny vám přiblíží množství aktivit – postavíte ze stavebnice město v jeho středověké podobě, obléknete si dobové šaty nebo část zbroje, vezmete do ruky meč a nasadíte přilbici. Ocitnete se v roli ostrostřelce na střelnici či účastníka městského trhu, na němž získáte přehled o dobových platidlech a zboží. Pojďte s námi procestovat v čase dějiny Poličky!

VÝLET DO STŘEDOVĚKU

výlet do minulosti města Poličky spojený s návštěvou gotického opevnění

Termín: 30. dubna – 28. června 2024 

Cílová skupina: 1. – 9. ročník ZŠ, prima kvarta

Délka programu: dle časových možností účastníků celý program 90 – 120 min., program lze rozdělit – prohlídka expozice 60 min., návštěva hradeb 60 min.

Provázanost se ŠVP: program lze zahrnout do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět – tematické okruhy Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás a Lidé a čas, a vzdělávací oblasti Člověk a společnost – obor Dějepis

Vstupné: děti/žáci/studenti 60,- Kč (zahrnuje návštěvu gotického opevnění města a expozice Historie města Poličky), učitelé zdarma

Anotace: Výlet do středověku je zahájen u modelu města, který přibližuje podobu města Poličky v 15. století. Následuje výstup na hradební ochoz gotického opevnění města, které patří k nejlépe dochovaným městským fortifikacím v České republice. Program zahrnuje návštěvu interaktivní expozice Historie města Poličky, kde se poutavým způsobem seznámíte s historií královského věnného města Poličky od jejího založení českým králem Přemyslem Otakarem II. v roce 1265 až do současnosti. V expozicích si můžete vyzkoušet celou řadu činností, např. postavit ze stavebnice město v jeho středověké podobě, obléci si dobové šaty či část zbroje, vzít do ruky meč nebo nasadit přilbici.

 

Expozice Sklářství na Horácku

POSKLÁDEJTE STŘÍPKY SKLA

osvojení elementárních poznatků o skle s výtvarnou dílnou

Termín: únor - červen 2024

Cílová skupina:

Délka programu: dle časových možností účastníků cca 60 90 min.

Provázanost s ŠVP: program lze zahrnout dle RVP – PV do oblasti Dítě a svět

Vstupné: děti 40,- Kč, učitelé zdarma

Anotace: Žáčci na programu zjistí, co je sklo a v rámci smyslových hrátek odhalí, jaké má vlastnosti. Uvědomí si, že sklo může ublížit, a naučí se sklo správně vytřídit. Popustí uzdu své fantazii při výtvarné dílně, kdy si pomalují barvami na sklo svícny, které si po zapečení odnesou s sebou jako dárek. V neposlední řadě je čeká prohlídka expozice Sklářství s hádankami. Výklad i aktivity jsou uzpůsobeny věku dětí, na výtvarnou dílnu máme připravená trička jako ochranu proti umazání.

KŘEHKÁ KRÁSA SKLA I

vzdělávací program k expozici Sklářství na Horácku s výtvarnou sklářskou dílnou

Termín: únor - červen 2024

Cílová skupina: 1. – 2. ročník ZŠ

Délka programu: 60 – 90 min.

Provázanost se ŠVP: program lze zahrnout do vzdělávacích oblastí Člověk a jeho světPrvouka, Umění a kulturaVýtvarná výchova a Člověk a svět prácePracovní činnosti

Vstupné: děti/žáci 40,- Kč, učitelé zdarma

Anotace: V programu vysvětlíme dětem, jak je důležité vytvářet sbírky v muzeu, a představíme bohatou poličskou expozici Sklářství na Horácku. Ukážeme originální nářadí a nesbírkové skleněné předměty, které si děti mohou vzít do rukou a prohlédnout. Tím se jim lépe podaří pochopit způsoby zdobení a tvarování hutního skla. Práci mistrů sklářů dokreslí krátké dokumenty zachycující postup výroby skleněného poháru a mísy. Program je doplněn o hravé dílčí aktivity, díky kterým si děti procvičí a rozvinou svoji kreativitu a zručnost. Přímo v expozici na předmětech ve vitrínách budou hledat zadané dekory se zaměřením na detail. Na konec vyluští s tím spojenou tajenku. Část programu tvoří výtvarná sklářská dílna, během které děti namalují na skleničku vlastní dekor a seznámí se tak s pracovními postupy a rukodělnými technikami a sami si vyzkouší malbu na sklo.

KŘEHKÁ KRÁSA SKLA II

vzdělávací program k expozici Sklářství na Horácku s výtvarnou sklářskou dílnou

Termín: únor - červen 2024

Cílová skupina: 3. – 6. ročník ZŠ, prima

Délka programu: 90 min.

Provázanost se ŠVP: program lze zahrnout do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět – tematické okruhy Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás a Lidé a čas, a vzdělávací oblasti Umění a kultura – obor Výtvarná výchova a Člověk a svět prácePracovní činnosti

Vstupné: děti/žáci/studenti 40,- Kč, učitelé zdarma

Anotace: Vzdělávací program žákům přiblíží bohatou sbírku sklářských výrobků a představí sklo nejen jako užitečný materiál každodenní potřeby, ale rovněž krásu a křehkost skleněných předmětů. Ukáže, co předcházelo jejich vzniku a z jakých surovin sklo vzniká. Program je doplněn o ukázku originálních nástrojů a nesbírkových předmětů ze sklářské produkce, které si děti mohou vzít do rukou a prohlédnout. Program dokresluje krátký dokument, jenž zachycuje postup výroby skleněného poháru a mísy. Žáci názorně uvidí technologii výroby, a jak se nářadí v praxi používá. Skleněné výrobky v expozici jsou rozdělené do tematických celků podle dekoru. To napomáhá k představení různých technik zdobení, jako jsou mj. gravírování a malování. Druhou část programu proto tvoří výtvarná sklářská dílna, během které děti namalují na skleničku vlastní dekor. Žáci se tak seznámí s pracovními postupy a rukodělnými technikami a sami si vyzkouší malbu na sklo. Cílem programu je seznámit děti se zajímavou historií sklářské výroby a současně rozvíjet jejich manuální schopnosti, jemnou motoriku a vlastní kreativitu. Z muzea si kromě omalované skleničky odnesete ještě pracovní listy, které mohou sloužit k rekapitulaci nabytých vědomostí. Pro následnou práci ve škole jsou zdrojem informací (o historii sklářství na Horácku, o muzejní sbírce).

KŘEHKÁ KRÁSA SKLA III

vzdělávací program k expozici Sklářství na Horácku s výtvarnou sklářskou dílnou

Termín: únor - červen 2024

Cílová skupina: 7. – 9. ročník ZŠ, SŠ a víceletá gymnázia

Délka programu: 90 min.

Provázanost se ŠVP: program lze zahrnout do vzdělávací oblasti Umění a kultura – obor Výtvarná výchova, vzdělávací oblasti Člověk a společnost a Člověk a svět práce

Vstupné: děti/žáci/studenti 40,- Kč, učitelé zdarma

Anotace: Vzdělávací program žákům přiblíží bohatou sbírku sklářských výrobků a představí sklo nejen jako užitečný materiál každodenní potřeby, ale rovněž krásu a křehkost skleněných předmětů a jejich estetickou hodnotu. Program žáky a studenty seznamuje s historií, výrobou a dekorováním skla. Pomocí dílčích aktivit zaměřených na estetické vnímání objasní studentům pojmy estetika, kultura, umění a design. Druhou část programu tvoří výtvarná dílna, která praktickou formou přiblíží způsoby zpracování a dekorování skla. Studenti si vyzkouší techniku gravírování skleněné nádoby. Cílem této tvořivé aktivity je, aby se žáci a studenti aktivně seznámili s dekorováním skla, rozvíjeli svou kreativitu a zručnost. Z muzea si kromě dekorované skleničky odnesete ještě pracovní listy, které mohou sloužit k rekapitulaci nabytých vědomostí. Pro následnou práci ve škole jsou zdrojem informací (o historii sklářství na Horácku, o muzejní sbírce.

 

Expozice Školní třídy Bohuslava Martinů

HRAJEME SI NA ŠKOLU

hraní si na opravdickou školu v opravdické historické třídě

Termín: únor - červen 2024

Cílová skupina: MŠ, 1. ročník ZŠ

Délka programu: dle časových možností účastníků cca 45 60 min.

Provázanost s ŠVP: program lze dle RVP – PV zahrnout do oblasti Dítě a jeho psychika a do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět

Vstupné: děti/žáci 30,- Kč, učitelé zdarma

Anotace: Hrají si děti rády na školu? Touží si vyzkoušet, jaké to bude, až zasednou do lavic? Tak s nimi přijďte do muzea! Na rozvrhu mají matematiku, čtení, psaní a tělocvik, ale také správné naplnění aktovky. A na závěr je čeká samozřejmě vysvědčení! Aktivity jsou zaměřené na rozvoj zrakového vnímání, matematických představ a grafomotoriky.

ŠKOLA ZA ČASŮ NAŠICH PRADĚDEČKŮ

porovnejte současnou školu se školou minulého století

Termín: únor - červen 2024

Cílová skupina: 2. – 4. ročník ZŠ

Délka programu: dle časových možností účastníků cca 45 60 min.

Provázanost s ŠVP: program lze zahrnout do vzdělávacích oblastí Člověk a jeho svět, Jazyk a jazyková komunikace a Umění a kultura

Vstupné: děti/žáci 30,- Kč, učitelé zdarma

Anotace: Žáci si uvědomí rozdíly mezi školou současnou a školou minulého století, seznámí se s metodami a pomůckami dřívější výuky i historií muzejní třídy, kterou navštěvoval i slavný hudební skladatel Bohuslav Martinů. V rámci skupinové práce je čekají úkoly z přírodopisu, krasopisu, kreslení, počtů a tělocviku. Šikovné děti budou odměněny!

 

Expozice Barevný svět Bohuslava Martinů

BAREVNÝ SVĚT BOHUSLAVA MARTINŮ

obrazy ze života Bohuslava Martinů

Termín: únor - červen 2024

Cílová skupina: 6. – 9. ročník ZŠ, víceletá gymnázia, SŠ a ZUŠ

Délka programu: dle časových možností účastníků cca 45 60 min.

Provázanost s ŠVP: program lze zahrnout do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět – tematické okruhy Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás a Lidé a čas, a vzdělávací oblasti Umění a kultura – obor Hudební výchova

Vstupné: děti 30,- Kč, učitelé zdarma

Anotace: Komentovaná prohlídka o bohatém životě Bohuslava Martinů ve vizuálně atraktivní expozici plné obrazového materiálu. Nechte se vtáhnout do vyprávění poutavého příběhu o fascinujících životních osudech poličského rodáka, jednoho z nejvýznamnějších skladatelů 20. století, který proslavil českou hudbu po celém světě. Budete se přesouvat časem z rodné Poličky do Paříže 30. let, odtud do New Yorku a po skončení II. světové války zpět přes oceán do Itálie a Švýcarska.

PO STOPÁCH BOHUSLAVA MARTINŮ

– výlet do Poličky po stopách skladatele v expozici Barevný svět BM i v rodné světničce na věži kostela

Termín: duben - červen 2024

Cílová skupina: 6. – 9. ročník ZŠ, víceletá gymnázia, SŠ a ZUŠ

Délka programu: dle časových možností účastníků celý program 90 – 120 min., program lze rozdělit – prohlídka expozice 60 min., návštěva světničky 60 min.

Provázanost se ŠVP: program lze zahrnout do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět – tematické okruhy Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás a Lidé a čas, a vzdělávací oblasti Umění a kultura – obor Hudební výchova

Vstupné: děti/žáci/studenti 80,- Kč (zahrnuje návštěvu rodné světničky B. Martinů a komentovanou prohlídku expozice Barevný svět Bohuslava Martinů), učitelé zdarma

Anotace: Program zahrnuje návštěvu Rodné světničky Bohuslava Martinů ve věži kostela sv. Jakuba, kde se před více než 130 lety dnes světoznámý hudební skladatel narodil. V bývalé chlapecké škole – dnešním muzeu, kam chodíval Bohoušek jako malý kluk, navštívíte vizuálně atraktivní expozici Barevný svět Bohuslava Martinů. Necháte se vtáhnout do vyprávění poutavého příběhu o fascinujících životních osudech poličského rodáka, jednoho z nejvýznamnějších skladatelů 20. století, který proslavil českou hudbu po celém světě. Budete se přesouvat časem z rodné Poličky do Paříže 30. let, odtud do New Yorku a po skončení II. světové války zpět přes oceán do Itálie a Švýcarska.

 
   
ROP NUTS II EU Investice do budoucnosti