Hledání

 
 
 
 
 
 
 
Centrum Bohuslava Martinů
 
 
Bohuslav Martinů
 
B. Martinů’s autographs and photos with English text can be found here: www.database.martinu.cz
 
Digitalizované sbírky poličského muzea - notové rukopisy, korespondence a fotografie B.Martinů - se nacházejí na odkazu uvedeném zcela dole.
 
Základní pojmy:
 

CBM – Centrum Bohuslava Martinů v Poličce
Jedno ze tří středisek Městského muzea a galerie Polička (od roku 2009, do té doby Památník Bohuslava Martinů). Má vlastní logo a vyvíjí odbornou i propagační činnost, ale nejde o samostatný právní subjekt. www.cbmpolicka.cz

IBM – Institut Bohuslava Martinů v Praze
vznikl v roce 1995 jako odborné studijní centrum, jehož úkolem je zajišťovat úplný informační servis pro zájemce o život a dílo Bohuslava Martinů.
www.martinu.cz/cz/instituce/institut-bohuslava-martinu/


NBM – Nadace Bohuslava Martinů v Praze
byla zřízena v roce 1975 při Českém hudebním fondu, jako samostatný právní subjekt vyvíjí činnost od roku 1992. Jejím posláním je všestranně pomáhat poznávat, propagovat a provádět dílo Bohuslava Martinů.
www.martinu.cz/cz/instituce/nadace-bohuslava-martinu/

PBM – Památník Bohuslava Martinů
Do r. 2009 součást Městského muzea a galerie Polička, po té změna názvu na CBM.
 
SBM – Společnost Bohuslava Martinů
byla založena v roce 1977; aktivní činnost vyvíjí její samostatně činné pobočky v Praze, Brně, Poličce a ve Zlíně. Cílem společnosti je šíření a propagace díla Bohuslava Martinů, program tvoří přednášky, besedy, koncerty, vernisáže a zájezdy, jejichž tematika se vztahuje k životu a tvorbě skladatele.
www.martinu.cz/cz/instituce/spolecnost-bohuslava-martinu/

Muzeum Polička – Městské muzeum a galerie Polička
Muzeum bylo založeno v r. 1881, po společenských a právních změnách vznikla 1.3.1991 příspěvková organizace Města Poličky „Městské muzeum a galerie Polička“ - člení se na tři střediska: Centrum Bohuslava Martinů v Poličce (do r. 2009 Památník Bohuslava Martinů) Městské muzeum a Městská galerie. Novelizovaná zřizovací listina je z 30.9.2009. www.cbmpolicka.cz
 
Náš Martinů – Spolek Náš Martinů
existuje od roku 2010 a jeho hlavní náplní je propagovat dílo skladatele v Poličce: spolupodílí se na organizaci koncertních aktivit a nabízí veřejnosti různorodé poslechové přednášky pod společným názvem Pojďme na Martinů.
www.cbmpolicka.cz/cz/nas-martinu/

Digitální fotografie, stejně jako korespondence a rukopisy skladeb BM jsou dostupné v databázi pramenů Institutu B. Martinů: www.database.martinu.cz

Autor: Tuschnerová Inez
Foto: PBM_56a
Autor: Zmrzlý Karel
Foto: PBM_55
Autor: Štolfa Vojtěch
Foto: PBM_54a
Autor: Štolfa Vojtěch
Foto: PBM_53a
Autor: Štolfa Vojtěch
Foto: PBM_52a
Autor: Štolfa Vojtěch
Foto: PBM_51a
Autor: Štolfa Vojtěch
Foto: PBM_50
Autor: Šimáček Oldřich
Foto: PBM_49a
Autor: Schindler Otakar
Foto: PBM_48a
Autor: Schindler Otakar
Foto: PBM_47a
 
   
ROP NUTS II EU Investice do budoucnosti