Hledání

 
 
 
 
 
 
 
Centrum Bohuslava Martinů
 
 

Vážení příznivci dobré hudby!

Dne 20. 2. 2010 bylo v Poličce založeno občanské sdružení „NÁŠ MARTINŮ", které vzniklo registrací ke dni 3. 3. 2010.Jak je patrné z  názvu, jeho činnost bude zaměřena na osobnost hudebního skladatele Bohuslava Martinů, a tato vyvíjena s cílem doplnit aktivity již existujících institucí a přispět vlastním dílem k oživení zájmu o osud a dílo slavného muzikanta v jeho rodném městě.

Jedná se o spolek nadšenců, který ještě před založením sdružení pořádal večírky spojené s poslechovými přednáškami o klasické hudbě, díky nimž se později zrodila myšlenka věnovat se soustavněji skladateli, k němuž mají obyvatelé Poličky, alespoň co se pobytu týče, nejblíže. Nebylo by upřímné nepřiznat si, že Bohuslav Martinů je řadou lidí odmítán, protože považují jeho hudbu za příliš moderní, nesrozumitelnou, těžkou, určenou spíše pro výkonné umělce, kritiky a muzikology, než pro běžné posluchače.

Občanské sdružení „NÁŠ MARTINŮ" nemá rozhodně v úmyslu nabízet veřejnosti muzikologické rozbory a odborné kritiky, ale poskytnout lidem bez ohledu na jejich hudební vzdělání i zkušenosti s klasickou hudbou příležitost seznámit se s dílem Bohuslava Martinů, a to ve formě pečlivě vybraných ukázek z jednotlivých skladeb, doplněných o příslušné informace. S tímto cílem byl ve spolupráci s Centrem Bohuslava Martinů a Městskou knihovnou v Poličce zahájen cyklus pravidelných poslechových přednášek s názvem „POJĎME NA MARTINŮ".

Každá přednáška zahrnuje asi 40 minut hudby spolu s průvodním slovem a obrazovou prezentací včetně dobových fotografií a textů k příslušným ukázkám. Posluchač by si tedy měl odnést jak potřebné informace, tak také určitý zážitek, který se může odrazit v jeho zájmu poslechnout si některou skladbu celou, např. z nahrávky, na koncertě apod.

Ke zvýšení pohody při těchto přednáškách by mělo přispět zachování undergroundové atmosféry původních večírků, což vedlo organizátory k převzetí některých osvědčených receptů, jako je např. dobré občerstvení, dobrovolná soutěž o pěkné ceny, možnost si společně popovídat apod. Za zmínku také stojí, že pravidelný návštěvník získá účastí na přednáškách soupis veškerého dostupného díla Bohuslava Martinů, neboť při své první přednášce obdrží desky „BYLI JSME NA MARTINŮ", do nichž si bude moci zakládat informační letáčky o skladbách, se kterými se postupně seznámí.

Je možné anebo se to dá dokonce předpokládat, že mnoho lidí, pokud si najdou volnou chvilku a přijmout toto pozvání, bude mile překvapeno až zjistí, že hudba Bohuslava Martinů je schopná oslovit i je, byť jí dosud nemohli přijít na chuť. Je v tom vlastně i kousek dobrodružství, proto příliš neváhejte, ničeho se neobávejte a POJĎTE NA MARTINŮ!

Mgr. Jaroslav Novotný, zakladatel spolku

 

KONTAKTNÍ ÚDAJE:

Spolek NÁŠ MARTINŮ
572 01 Polička, Luční 367
tel.: Ing. Jaroslav Dobiáš: +420 603 167 342

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 
   
ROP NUTS II EU Investice do budoucnosti