Hledání

 
 
 
 
 
 
 
Centrum Bohuslava Martinů
 
 

Rodná světnička Bohuslava Martinů

dospělí 80,- Kč
děti, studenti, důchodci 40,- Kč
rodinné vstupné (2 dospělí + děti) 160,- Kč


Gotické opevnění města

dospělí 60,- Kč
děti, studenti, důchodci 30,- Kč
rodinné vstupné (2 dospělí + děti) 120,- Kč


Galerie v radnici - sbírky starého a moderního umění

Vstup do všech expozic:

dospělí 50,- Kč
děti, studenti, důchodci 25,- Kč
rodinné vstupné (2 dospělí + děti) 100,- Kč


 

Expozice Centra Bohuslava Martinů

Vstup do všech expozic:

dospělí 80,- Kč
děti, studenti, důchodci 40,- Kč
rodinné vstupné (2 dospělí + děti) 160,- Kč

s publikací Malý průvodce životem a dílem Bohuslava Martinů
dospělí 150,- Kč
děti, studenti, důchodci 130,- Kč

s publikací Kapesní průvodce životem a dílem Bohuslava Martinů
dospělí 120,-Kč
děti, studenti, důchodci 70,- Kč

Krátkodobé výstavy

dospělí 60,- Kč
děti, studenti, důchodci 30,- Kč
rodinné vstupné (2 dospělí + děti) 120,- Kč

vstupné je stanoveno dle typu, pojetí a rozsahu výstavy

 

IMAGINÁRIUM v Poličce aneb ŽIVÁ VÝSTAVA DIVADLA BRATŘÍ FORMANŮ A JEJICH PŘÁTEL

Dospělí: 80,- Kč; Děti, studenti, důchodci: 40,- Kč; Rodinné vstupné (2 dospělí + děti): 160,- Kč

 

HRAVÝ SVĚT VLASTY ŠVEJDOVÉ

Dospělí: 60,- Kč; Děti, studenti, důchodci: 30,- Kč; Rodinné vstupné (2 dospělí + děti): 120,- Kč

 

Programy a projekty pro veřejnost:

vstupné je stanoveno dle typu, pojetí a rozsahu programu

 

Přednášky a besedy:

dospělí 40,- Kč

děti, studenti, důchodci 20,- Kč

 

Turistické prohlídky:

dospělí 80,- Kč
děti, studenti, důchodci 40,- Kč
rodinné vstupné (2 dospělí + děti) 160,- Kč

Koncerty, zájezdy apod. mají vstupné stanovováno dle konkrétních akcí.

Doporučujeme telefonickou rezervaci skupin předem, poplatek se neúčtuje.

Specializovaný výklad v NJ/ AJ

Je nutné se předem objednat, aby byl zajištěn průvodce/překladatel. Poplatek pro skupinu (nezáleží na počtu osob) je navíc nad běžné vstupné ve výši 200,-Kč za každou hodinu (i nedokončenou). Pro představu po 1 hodině je: Rodná světnička Bohuslava Martinů, Turistické prohlídky města, expozice Centra Bohuslava Martinů, Gotické opevnění (záleží na výběru).


BONUS pro návštěvníky všech expozic - cena vstupenky zahrnuje vstup do Rodné světničky Bohuslava Martinů, vstup na gotické opevnění města, vstup do expozic a na výstavy Centra Bohuslava Martinů a Městského muzea a galerie Polička.

dospělí 240,- Kč; děti, studenti, důchodci 120,- Kč; rodinné vstupné (2 dospělí + děti) 480,- Kč

BONUS pro školy

Pravidelná návštěva muzejních expozic v průběhu školního roku, bude zvýhodněna každou čtvrtou návštěvou zdarma. Bonus se vztahuje na Rodnou světničku Bohuslava Martinů, gotické opevnění města, muzejní a galerijní výstavy a expozice.

Rodinné vstupné

Rodinné vstupné je stanoveno v ceně dvou vstupenek pro dospělého návštěvníka, zahrnuje vstup pro dvě dospělé osoby a jejich děti (1 - 2 děti do 15 let) - ceny viz výše.

Jiné slevy

 • Děti do 6 let zdarma (rodiče jsou povinni zajistit dohled)
 • Studenti ve věku 18 - 26 let jsou povinni předložit studentský průkaz.
 • Rodinné pasy 10% sleva.
 • Evropská karta mládeže EYCA 10%
 • Pas Česko-moravského pomezí 10%.
 • Tělesně postižení spoluobčané 50% sleva tj. důchodcovské vstupné (pokud je postižen důchodce slevy se nesčítají).
 • Studenti dějin umění a členové Uměleckohistorické společnosti mají vstup do galerie zdarma.
 • Členové Asociace muzeí a galerií po předložení průkazu zdarma.
 • Členové Kruhu přátel výtvarného umění po předložení průkazu 50% sleva na vstup do galerie.
 • EUROBEDS - Klub českých turistů 50% sleva na výstavy a vstup do expozic galerie a Centra Bohuslava Martinů.
 • Zástupci tisku, rozhlasu a televize při přípravě reportáží a po předložení průkazu zdarma.
 • Při sjednání vstupu mimo provozní dobu se účtuje 100% příplatek.
 • Jiné než výše uvedené slevy nejsou bez souhlasu ředitele poskytovány.

Prodej vstupenek je ukončen 30 minut před zavírací dobou.

 

Tyto sazby jsou platné od 1. 4. 2017

V Poličce dne 30. 3. 2017

Mgr. Pavla Juklová, ředitelka organizace

 
   
ROP NUTS II EU Investice do budoucnosti