Hledání

 
 
 
 
 
 
 
Centrum Bohuslava Martinů
 
 

Nabídka kulturních aktivit pro seniory

S ohledem na situaci spojenou s COVID-19 jsou prostory muzea PRAVIDELNĚ DEZINFIKOVÁNY a je zajištěn bezpečný provoz.

Polička je místem zábavy i vzdělání a tím pravým městem, kam můžete přijet na zajímavý celodenní výlet. Neváhejte a přijďte k nám načerpat vědomosti, zážitky a aktivní formou strávit svůj čas s rodinou či přáteli.

Muzeum vám nabízí prohlídky největších atraktivit královského věnného města Poličky od gotického opevnění města – nejzachovalejší fortifikace ve střední Evropě, po rodnou světničku Bohuslava Martinů ve věži kostela sv. Jakuba, jež je současně vyhlídkovým místem s širokým rozhledem do okolí. Dále nabízí tematické procházky historickým jádrem města i jeho moderní částí, návštěvu expozice věnované významnému poličskému rodákovi a hudebnímu skladateli Bohuslavu Martinů a interaktivně pojaté expozice o historii města. Své nově nabyté znalosti si můžete procvičit v lavicích školní třídy, kde se učil i malý Bohuslav.

V prostorách barokní radnice se nachází Městská galerie. Ta nabízí expozice věnované výtvarnému umění na Poličsku od gotiky do 19. století až po současné umění spolu s obrazovou galerií rodu Hohenemsů a prohlídkou unikátní radniční kaple sv. Františka Xaverského, která si dodnes v úplnosti dochovala původní výzdobu. A expozici moderního umění na Poličsku 20. století věnované umělcům, kteří se v Poličce a na Poličsku narodili, nebo zde žili, a kteří svým významem překročili hranice regionu.

Navštívit můžete také výstavu interaktivní hernu s názvem HRÁTNICE aneb hravá radnice, která je prodloužená až do konce září. Od listopadu pak můžete navštívit vánočně laděnou výstavu VÁNOCE Z DEPOZITÁŘE, o věcech z domácnosti, které se však mohou stát muzejním pokladem či výstavu ZIMA NAPŘÍČ VÝTVARNÝM UMĚNÍM, jenž je  průřezem sbírkou výtvarného umění poličského muzea, se spojujícím motivem zimy. Výstava bude rozdělena do tří celků a to Svatá rodina v dílech starých mistrů, Krajináři Vysočiny a Biblické motivy v moderním umění. Za vidění také stojí výstava 14 V POLIČCE 74. umělecký výtvarný salon, který je zaměřen na 14 současných umělců Poličska či výstava prací studentů Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně, kteří se zabývali návrhem projektu bydlení na okraji města Poličky s názvem BYDLENÍ NA HRANĚ MĚSTA A KRAJINY.

Součástí muzea je i prostorná zahrada, kde si můžete odpočinout a zažívat si čerstvě nabyté vědomosti a zážitky...

    nabídka ke stažení:    

KULTURNÍ AKTIVITY pro seniory_word

KULTURNÍ AKTIVITY pro seniory_pdf

 

 
   
ROP NUTS II EU Investice do budoucnosti