Hledání

 
 
 
 
 
 
 
Centrum Bohuslava Martinů
 
 
   
 

Publikace: Konečný, Stanislav: LID BIBLE V POLIČCE - Vznik, vývoj a zánik židovské obce, třetí upr. vydání, Městské muzeum a galerie Polička 2022, 164 s.                                

Cena: 180,- Kč

publikace lid bible2
 

Publikace: POLIČSKÉ VERŠOSTEZKY – SRDCEM POLIČKY - průvodce městem s literárními texty

Někdejší spolužáci z gymnázia Josef Soukal (češtinář a básník) a David Junek (historik umění) – inspirováni mj. veršem Jiřího Suchého „trocha poezie nikoho nezabije“ – chtěli pohled na Poličku umocnit prózou i verši autorů starších i současných, poličských i českých (Miloslav Bureš, Jan Vladislav, Ivan Magor Jirous, Andrea Sedláčková, Zlata Kašparová, Petr Erbes ...). Tato drobná publikace (40 str.) má12 zastavení u významných monumentů i drobných či zaniklých pamětihodností. Procházka může trvat 1,5 hodiny. Vydáno 2021.                                                                                                                                                   

cena: 60,- Kč

VERSOSTEZKY
 

 

 
 

 CESTY ZA UMĚNÍM, 2020 – 25. výročí

publikace, 19 stran, PhDr. David Junek

cena: 5,- Kč

 cu publikace 2020
  BOHUSLAV MARTINŮ kreslící
tričko
170 Kč
bm predmety 2018 4
     
  BOHUSLAV MARTINŮ kreslící
tužka
6 Kč
bm predmety 2018 5
 

BOHUSLAV MARTINŮ kreslící
deník kreseb Martinů
370 Kč / Polička, 2018, 190 stran, 1. vydání

Výpravná publikace Martinů obrázky kreslící byla vydána u příležitosti stejnojmenné výstavy v CBM. Nabízí kompletní soubor dochovaných kreseb, jejichž autorem je skladatel Bohuslav Martinů. Jde o unikátní doklad jiné než kompoziční tvůrčí činnosti skladatele: kresby vznikaly ve většině v letech 1910-1920 jako určitá forma umělecké relaxace autora – tvořil je čistě pro vlastní potřebu a nepočítal za svého života s jejich uveřejněním. Jsou ovšem vysoce zajímavým materiálem i pro pochopení jeho kompoziční činnosti téže doby, neboť obě sféry (hudební i výtvarná) mají mnoho společného. Publikace je ojedinělá svým obsahem, neboť některé z kreseb skladatele dosud nebyly zveřejněny a především dosud nikdy v historii nebyly publikovány jako ucelený komplet.

               

S25C 919011715320
 
Jaroslav Mihule: Martinů – osud skladatele

 

Karolinum - Univerzita Karlova, Praha 2017, 568 stran, 2. nově ilustrované vydání, cena v muzeu 450,- Kč

Kniha profesora Jaroslava Mihuleho vystihuje podstatu a zná duchovní zdroje. Potěší důvěrnou znalostí místních reálií. Má kultivovaný jazyk, hloubku a pravdivost sdělení. Je plně profesionální, čtenářsky atraktivní a souhrnně řečeno noblesní - novou dimenzi získala nyní také bohatou fotografickou dokumentací, která se opírá o fondy Centra Bohuslava Martinů.

Běh života Bohuslava Martinů kopíruje dějiny naší vlasti ve 20. století, s jejími otřesy, vzestupy i pády. Jak byl a je tento skladatel český i světový, dokládá Mihuleho kniha podrobně, jednoznačně a nepodbízivě. Profesor Jaroslav Mihule svůj život spojil s oddaným zájmem o život a dílo Bohuslava Martinů. Kromě rozsáhlé vlastní bibliografie na toto téma je autorem moderní a přívětivé expozice „Barevný svět Bohuslava Martinů“ v poličském muzeu. 

    111bm 
 

 

 

   

David Junek – Stanislav Konečný DĚJINY MĚSTA POLIČKY

Vydalo město Polička v roce 2015 k 750. výročí založení města.

Redakce nakladatelství Argo Praha, grafická úprava Pavel Růt, vytiskla Tiskárna Polička, náklad 2.500 ks, ISBN 978-80-257-1457-7.

Počet stran 590 (více jak 300 ilustrací), formát 26x18 cm. Váha 1,9 kg. Zajímavost: četba celé celé knihy 22 hodiny.

Prodejní cena 490,-Kč

Prodej: Městské muzeum Polička, Informační centrum Polička, knihkupectví Dolejš Polička, distribuční síť Kosmas www.kosmas.cz

Reprezentativní, odborně napsaná a přitom čtivá publikace určená pro širokou čtenářskou obec – pro zájemce o historii a patrioty. Časový záběr - před založením města r. 1265 až do současnosti. Bohatá obrazová a fotografická dokumentace objasňuje vývoj města (včetně rekonstrukce podoby v různých etapách) a vzhled významných památek, ale představuje i důležité historické doklady, osobnosti a události, shrnující rejstříky.

 

    S25C-415072909230
   

Edice památky 1-6

     

 

 

 

Junek, David:
Polička-gotické opevnění města, 2003
44 s., (60 Kč)
thumb_ccc
 

Junek, David:
Polička – Barokní a gotická radnice, 2004
48 s., (60 Kč)

eee
  Borský, Pavel – Junek, David – Muchová, Martina:
Polička – Kostel sv. Jakuba, 2005
48s., (60 Kč)
ggg
 

Junek, David:
Polička – Mariánský obelisk a barokní sochy, 2006
44 s., (60 Kč)

ddd
  Švácha, Rostislav – Junek, David:
Polička – Moderní architektura 1900 – 1950, 2007
48s., (60 Kč)
fff
  Junek, David:
Polička - klasicistní vyřezávaná vrata a dveře, 2008
48 s., (60 Kč)
hhh
  Stanislav Konečný:Poličští střelci a ostrostřelci49s., (30Kč) Policsti strelci a ostrostrelci S. Konecny
 

Stanislav Konečný:

O zakládací listině města Poličky
67s., (30Kč)

0000000000000000000000

 

Další publikace

    Junek, David – Kašparová, Zlata - Bromová, Veronika:
Polička a okolí. Alternativní průvodce pro alternativní poutníky, 2003
36 s., (50 Kč)
    DSC02458
    Junek, David:
Klasicistní domovní vrata v Poličce, 1994
117 s., (50 Kč)
    fff
           
           
    Junek, David:
"Der verlorene Sohn" - verloren geglaubte und wiedergefundene Bilder der Gemäldegalerie der Grafen von Hohenems, 2010
19 s., (50 Kč)
    b_2
   

Konečný, Stanislav:
Poličské ulice a vývoj jejich názvů, 2004
45 s., (30 Kč)

    kkk
           
           
           
           
           
           
           
           
   

Pešková, Jitřenka - Popelka, Iša:
Časoprostor Bohuslava Martinů, Praha 1990
126 s., (75 Kč)

    d
   

Mihule, Jaroslav:
Malý průvodce životem a dílem Bohuslava Martinů, 2008
85 s., 40 Kč)

    DSC02453
   

Mihule, Jaroslav:
Kapesní průvodce životem a dílem Bohuslava Martinů, 2008
49 s., (15 Kč)

    DSC02454
   

Vzpomínky matky a sestry Bohuslava Martinů, 1990
24 s., (5 Kč)

    Vzpomnky_matky_a_sestry
   

Křen, Ivo:
Sklářství na Horácku - katalog stálé expozice, 2009
85 s., (100 Kč)

    sklstv_na_horcku
           
           
           
           
           
   

Bureš, Miloslav:
Otvírání studánek (kniha + CD), Argo 2009 (5. vydání)

63 s., (229 Kč)

    Otvirani_studanek_Bures
           
           
         

 

           
    Polička po r. 1744 – barokní podoba města v době jeho zlatého věku
Autor odborného zpracování David Junek, autor kresby Josef Kánský, autor kolorování Jiří Šindler.
Vydalo Městské muzeum a galerie Polička 2014
   

POLIKA BROMOVA

    Náměstí v Poličce od východu, Josef Šembera, 1825 – barokní podoba města v mezidobí po výstavbě radnice r. 1744 a před požárem r. 1845.
Unikátní komponované náměstí představuje monumentální radnici, mariánský sloup a dvojici kašen. Vše je nyní národní kulturní památka. Vydalo Městské muzeum a galerie Polička 2014.
   

POLIKA HISTORICKA

           
           
    Polička - klasicistní vyřezávaná domovní vrata. Ve městě se dochovalo 35 zdobených dveří a vrat z poloviny 19. století. Soubor nemá v jemnosti provedení i rozmanitosti dekoru v Čechách a na Moravě obdoby. Představený exemplář je z muzejních sbírek. Vydalo Městské muzeum a galerie Polička 2014.    

KLASICISTNI VRATA

    Michael Rentz: Mědirytina morového sloupu (mariánského obelisku) v Poličce, 1742. Městská rada objednala toto rozměrné a vynikající dílo u dvorního rytce hraběte Fr. A. Šporka. Sousoší (1731) je dílem Jiřího Pacáka a je zařazeno mezi národní kulturní památky. Vydalo Městské muzeum a galerie Polička 2014.    

 POHLEDNICE 1

    Veronika Bromová: ZEMZOO, fotografie 208x98cm, 1998, součást instalace na 48. Bienále současného umění v Benátkách 1999, od roku 1999 ve stále expozici poličské galerie, vydalo Městské muzeum a galerie Polička, 2014.    

 POHLEDNICE 2

   

Veronika Bromová: Rozcestí, z cyklu Království, fotografie 75x195cm, 2003-2005,
od roku 2009 ve stále expozici poličské galerie,
vydalo Městské muzeum a galerie Polička, 2014.

     POHLEDNICE 3
   

Anthoni Bays: ZAHRADNÍ HOSTINA HOHENEMSŮ, 212x543cm, 1578.
Stálá expozice poličské galerie. Nejrozsáhlejší renesanční skupinový portrét na sever od Alp (54 osob) zachycuje vrcholné období slávy rakouského rodu vlastnícího mj. zámek Bystré u Poličky. Jakub Hanibal I. z Hohenemsu (ve zlatém kabátu vpravo) - nejvyšší velitel papežského vojska a synovec papeže Pia IV. Medici. Karel Boromejský (kardinál zády k divákovi) – bratr manželky
Jakuba Hanibala, arcibiskup milánský, později prohlášen za svatého. Foto Miroslav Sychra.
Vydalo Městské muzeum a galerie Polička © 2014.

   

POHLEDNICE 4

   

 

 

     
         

 

 

 

 

 

 

     K dispozici je rovněž celá řada pohlednic Poličky, magnetky města, věže sv. Jakuba a gotického opevnění, samolepky a turistické známky.     

 

Uvedené tituly je možno objednat písemně, telefonicky nebo e-mailem.

 
   
ROP NUTS II EU Investice do budoucnosti