Hledání

 
 
 
 
 
 
 
Centrum Bohuslava Martinů
 
 

 

    GOTICKÉ OPEVNĚNÍ MĚSTA     

(střední pohybová náročnost, je nutné vystoupat na hradební ochoz)

Gotické opevnění města Poličky patří ve svém půdorysu k nejlépe dochovaným městským fortifikacím v České republice. Ochozy rekonstruovaných částí hlavní hradby s několika věžemi jsou zpřístupněny pro veřejnost v doprovodu průvodce. Prohlídka zahrnuje odborný výklad u modelu města, který přibližuje podobu města Poličky ve 14. století. Poté následuje vlastní výstup na hradební ochoz z Nové nebo Václavské ulice.

Vstupné: dospělí 120, - Kč / děti, studenti 60, - Kč / důchodci 90, - Kč / rodinné vstupné 240, - Kč

 

     RODNÁ SVĚTNIČKA BOHUSLAVA MARTINŮ      

(vysoká pohybová náročnost, je nutné vystoupat 192 schodů)

Se jménem Bohuslava Martinů je neodmyslitelně spjaté unikátní, romantické, i když pro život trochu nepraktické místo - malá světnička ve věži kostela Sv. Jakuba v Poličce. Zde se 8. prosince 1890 budoucí slavný hudební skladatel narodil. Pětičlenná rodina Martinů žila ve věži až do Bohuslavových 11 let. Hlavou rodiny byl otec Ferdinand, který kromě svého ševcovského povolání vykonával práci pověžného. Jeho úkolem bylo držet stráž proti ohni ve dne i v noci, natahovat věžní hodiny a zvonit klekání.

Pokud vystoupáte po 192 schodech až do samotné věže kostela, budete odměněni nejen zajímavou prohlídkou světničky, ale i jedinečným výhledem na celé město a jeho blízké okolí.

Vstupné: dospělí 80, - Kč / děti, studenti 40, - Kč / důchodci 60, - Kč / rodinné vstupné 160, - Kč

 
   
ROP NUTS II EU Investice do budoucnosti