Hledání

 
 
 
 
 
 
 
Centrum Bohuslava Martinů
 
 

 

Řekněte si své "ano" v místech, kde se snoubí krása s historií…Vybíráte místo pro svatbu? Poličské muzeum vám nabízí možnost uspořádat svatební obřad na netradičních místech i pod širým nebem. Vybrat si můžete z několika variant – od romantické svatby v zahradě přes uvolněnou atmosféru audiovisuálního sálu nebo v reprezentačním sále galerie v budově barokní radnice.


   Svatební obřady    

 

SVATEBNÍ OBŘAD A TERMÍN

1. Svatební obřady a veškeré administrativní záležitosti poskytuje a zajišťuje výhradně matriční úřad města Poličky. Podrobnosti v článku Uzavření manželství v Poličce.

2. Městské muzeum poskytuje pouze místo pro konání svatebního obřadu.

3. Termín (datum a hodina) je nutné předem domluvit v Městském muzeum a galerii Polička (Šaffova ul. čp. 112, Polička, tel.: 461 723 855) a současně na matričním úřadě města Poličky (Palackého nám. 160, Polička, tel.: 461 723 883, www.policka.org).

4. Svatební obřad se v prostorách Městského muzea a galerie Polička koná pouze se souhlasem vedení organizace.

5. Pro rezervaci termínu, místa a času je nutné vyplnit Objednávku pronájmu prostor pro svatební obřad.

Katalog svateb ke stažení zde:

katalog_svateb.pdf

 

MÍSTO KONÁNÍ OBŘADŮ:

1. Reprezentační sál galerie v budově barokní radnice na Palackého nám., čp. 2, Polička

- stanovený počet: 80 osob (dle potřeby lze upravit počet míst k sezení, max. 60)

- realizace svateb duben - říjen;

- v reprezentačním sále radnice lze využít klavír pro účely hudebního doprovodu;

- poplatek pro Městské muzeum a galerii Polička je stanoven na 4.000,- Kč (zahrnuje pronájem prostor, náklady muzea na zabezpečení prostor, personál, přípravu prostoru pro svatebčany a využití prostor pro účely fotografování);

radnice sal hohenemsu 1radnice sal hohenemsu 2radnice sal hohenemsu 3radnice sal hohenemsu 4

2. Kaple Františka Xaverského v budově barokní radnice na Palackého nám., čp. 2, Polička

- nejvyšší počet osob v kapli: max. 8 osob, v předsálí 14 osob (v kapli se vykonává výhradně obřad, pro svatebčany je vyhrazen prostor ve výstavním sále, gratulace novomanželům se odehrává mimo kapli);

- realizace svateb pouze od května do září;

- poplatek pro Městské muzeum a galerii Polička je stanoven na 4.000,- Kč (zahrnuje pronájem prostor, náklady muzea na zabezpečení prostoru, personál, přípravu sálu pro svatebčany a využití prostor pro účely fotografování);

jonesovi kaple 1jonesovi kaple 3jonesovi kaple 6jonesovi kaple 10jonesovi kaple 11 kaple 3

3. Audiovizuální sál muzea, Šaffova ul. 112, Polička

- nejvyšší počet osob: 80 osob (dle potřeby lze upravit počet míst k sezení, max. 60)

- realizace svateb celoročně;

- v audiovisuálním sále lze využít techniku (PC, dataprojektor) a klavír Petrof pro účely hudebního doprovodu;

- poplatek pro Městské muzeum a galerii Polička je stanoven na 2.000,- Kč (zahrnuje pronájem prostor, náklady muzea na zabezpečení prostoru, personál, přípravu prostoru pro svatebčany a využití prostor pro účely fotografování);

av sal01av sal02av sal03av sal04av sal05

4. Muzejní zahrada, Šaffova ul. 112, Polička

- nejvyšší počet osob: 100 osob (dle potřeby lze upravit počet míst k sezení, max. 40)

- realizace svateb od května do září;

- poplatek pro Městské muzeum a galerii Polička je stanoven na 2.000,- Kč (zahrnuje náklady muzea na zabezpečení prostoru, personál, přípravu prostoru pro svatebčany a využití prostor pro účely fotografování);

zahrada01zahrada02zahrada03zahrada04zahrada06

 

Obecná ustanovení:
 • V případě souhlasu ředitele Městského muzea a galerie Polička je možno provést svatební obřad v prostorách expozic či na muzejním dvoře a to za dohledu muzejního personálu, jehož pokynů jsou svatebčané povinni uposlechnout. V případě expozic je nezbytné dbát bezpečnosti exponátů.

 • Jednání na matrice si snoubenci řeší samostatně.

 • Prohlídka prostor určených ke konání svatebních obřadů je možná vždy po předchozí domluvě, osobně na pokladně muzea, Šaffova ul. 112 nebo tel.: 461 723 855.

 • Stanovený poplatek dle výběru místa pro konání obřadu zahrnuje pronájem prostor, náklady na zabezpečení prostor, personál, přípravu sálu pro svatebčany a využití prostor pro účely fotografování), poplatek muzeu ve výši 2.000,- nebo 4.000,- Kč dle výběru prostor, je splatný nejpozději týden před konáním svatebního obřadu na základě objednávky a vystavení faktury.

 • Fotografování a filmování je povoleno v místě obřadu a všech exteriérech.

 • Zaměstnanci muzea se nepodílí na výzdobě prostor. Na základě domluvy je možné na své náklady zajistit výzdobu (květiny, dekorace, slavobrána).

 • V audiovisuálním sále muzea a reprezentačním sále barokní radnice je svatebčanům k dispozici klavír pro účely hudebního doprovodu, který je nutné domluvit individuálně (kontakt na klavíristu na vyžádání), tato služba není zahrnuta v ceně pronájmu prostor;

 • Prostory muzea (muzejní zahrada a audiovizuální sál) jsou bezbariérové, prostory galerie v barokní radnici (kaple Františka Xaverského a reprezentační sál galerie v barokní radnici) nejsou bezbariérové;

 • Všem účastníkům svatby je k dispozici hygienické zázemí pro návštěvníky muzea/galerie.

 • Časová dotace na svatební obřad je cca 1,5 - 2 hod. dle požadavků svatebčanů.

 • Požadavky na uspořádání prostor (židle, ulička apod.) je nutné konzultovat min. 2 dny před konáním obřadu s kontaktní osobou muzea.

 • Svatební obřady se většinou odehrávají v otevírací době muzea, která je 9 - 16/17 hodin. V případě zájmu uspořádat obřad mimo tyto hodiny bude účtován zvýšený poplatek za provoz.

 • Po dobu obřadu se nepředpokládá kompletní uzavření objektu pro veřejnost, v případě zájmu o uzavření objektu pro veřejnost uhradí nájemci provozovateli ušlé vstupné.

 • Obřad je nutné závazně rezervovat minimálně 6 týdnů před plánovaným datem.  

 • Rezervovaný obřad lze zrušit nejpozději 7 dní před plánovaným datem.

 • Je nutné počítat s omezenou možností parkování.

 • Zvyky a tradice (např. házení rýže, okvětních lístků apod.) nejsou možné.

 • Vstup zvířat je zakázán v celém objektu muzea i galerie.

 

Objednávka pronájmu ke stažení zde:

OBJEDNAVKA_PRONAJMU_PROSTOR_PRO_SVATEBNI_OBRAD_11_2023.doc

 

Uzavření manželství v Poličce

Uzavreni_manzelstvi_v_Policce_7_2023.doc

   

   

    Pronájmy    

AUDIO-VISUÁLNÍ / PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL

av 1av 1av 1av 1

Potřebujete-li nerušeně debatovat v úzkém kruhu managementu či jednat se svými obchodními partnery, audio-visuální sál muzea je tím pravým místem. Nabízíme reprezentativní prostor s vybavením. Samozřejmostí je plátno, dataprojektor, vizualizér, flip chart a v případě požadavku také notebook k zapůjčení. 

Bezbariérový přístup

Cena: 2hodiny = 1200,- Kč / každá další započatá hodina = 300,- Kč

Poznámka: Neziskové organizace, příspěvkové organizace, zapsané spolky a školní instituce - pronájem prostor 300,- Kč/hod.

Kapacita sálu: 70 osob

Vybavení: v audiovisuálním sále lze využít techniku (PC, dataprojektor + plátno, vizualizér, flip chart) a klavír Petrof pro účely hudebního doprovodu

 

ŠKOLNÍ TŘÍDA BOHUSLAVA MARTINŮ z přelomu 19. a 20. století

trida bm 1trida bm 1trida bm 1trida bm 1trida bm 1

Chcete vyzkoušet něco netradičního? Což usadit své zaměstnance či obchodní partnery do školních škamen! K tomu poslouží zrekonstruovaná školní třída z přelomu 19. a 20. století, kdy školu navštěvoval malý Bohuslav Martinů.

Bezbariérový přístup

Cena: 2hodiny = 600,- Kč / každá další započatá hodina = 100,- Kč

Poznámka: Neziskové organizace, příspěvkové organizace, zapsané spolky a školní instituce - pronájem prostor 300,- Kč/hod.

Kapacita sálu: 15 osob

                                  

 
   
ROP NUTS II EU Investice do budoucnosti