Kalendář akcí

červenec 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Nadcházející události

Žádné události

Hledání

 
 
 
 
 
 
 
Centrum Bohuslava Martinů
 
 

Muzejní pedagogika už 25 let určuje směr poličského muzea. V roce 1998 jsme připravili program Muzeum a škola, kdy vznikly dvě interaktivní výstavy o období pravěku Od doby kamenné do doby slovanských hradišť a středověku Doba měst a hradů, husitské války. Mnozí z vás je v rámci školní docházky zažili.

Základním smyslem bylo přiblížit žákům vlastivědné a dějepisné učivo přístupnou formou za využití muzejních exponátů. Naprostá většina předmětů byla určena k dotýkání. Většinou se jednalo o kvalitní repliky z odpovídajícího materiálu – kamenné nástroje byly štípány z pazourku, bronzové nástroje odlévány z forem a středověké zbraně kovány mečíři. Na výstavě o pravěku mohli žáci např. porovnat kamennou, bronzovou a železnou sekeru, vyvrtat otvor kostěným vrtákem do kamenné sekery nebo tkát na vertikálním stavu. Výstava o středověku zaujala možností vyzkoušet si drátěné košile, přilby a meče, nebo dámské klobouky a šaty. Výstava byla pojata jako putovní a do dnešních dní si ji zapůjčilo 48 muzeí. V různých obměnách ji pravidelně zařazujeme do výstavního plánu organizace. Nejnovější varianty nesly název: Král do boje táhl – k 750. výročí založení města, Jeden den ve středověku a Žižka před branami – 600 let od vstupu do Poličky. Tento úspěšný výstavní projekt během 25 let zhlédlo již přes 150.000 návštěvníků. Počty se navýší opět na jaře roku 2024, tentokrát bude středověké téma každodennosti doplněno množstvím her a středověkých volnočasových aktivit. Těšíme se, až se s námi vydáte Vzhůru do středověku!, jak napovídá název nové výstavy začínající v únoru příštího roku. 

Dalším velkým milníkem v muzejní vzdělávací praxi byl rok 2009, kdy byly po rozsáhlé rekonstrukci muzejní budovy veřejnosti zpřístupněny nové expozice Historie města Poličky a okolí, Sklářství na Horácku, Třída Bohuslava Martinů a Barevný svět Bohuslava Martinů. Aby vzdělávání v prostředí muzea nebylo pouze nahodilou činností, ale mělo svůj pevný řád a konkrétní cíle, byla rovněž v roce 2009 zpracována Vzdělávací strategie Městského muzea a galerie Polička. Jedním z naplněných cílů je dnes kompletní nabídka pravidelných vzdělávacích programů k expozicím pro různé věkové skupiny.

Za zcela unikátní a ve srovnání s jinými osobnostmi dějin české hudby ojedinělý považujeme hudebně-vzdělávací projekt Hravě i vážně o Martinů, který přibližuje poličského rodáka a velikána dětem hravě, zábavně a přitom poučně během interaktivní hudební dílny na různorodá témata. V dílně jsou využity rytmické a melodické hudební nástroje, děti si vyzkouší tvorbu zvukového doprovodu, rozpoznání hudebních nástrojů, vyjádření charakteru poslouchané hudby, hudební hádanky i pohybové aktivity jako například ztvárnění příběhu za použití rekvizit, dramatické etudy nebo vyjádření emoce pohybem.

Projekt zahrnuje 9 tematických programů určených pro základní školy a víceletá gymnázia. Pro každý ročník je připraveno jiné téma, žáci se tak mohou v průběhu školní docházky postupně seznámit s životem a dílem tohoto významného poličského rodáka. Současně byl připraven program Letem světem s Martinů pro 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ a SŠ, a to pro zájemce, kteří nemohou do muzea zavítat opakovaně. Do nabídky je také zařazen speciální program Po stopách Bohuslava Martinů s hudební dílnou, který je určen pro školní výlety a zahrnuje návštěvu rodné světničky Bohuslava Martinů ve věži kostela sv. Jakuba v kombinaci s vybranou hudební dílnou.

Pro školáky i studenty jsou vždy připraveny i programy ke krátkodobým výstavám. Výstavní plán je velice rozmanitý, zahrnuje výstavy zaměřené na výtvarné umění, regionální historii, národopisná i přírodovědná témata. Každý z realizovaných programů je svým obsahem a pojetím přizpůsobený věku a schopnostem dětí. Paralelně vzniká ve výstavě také interaktivní samoobslužný program pro veřejnost, který je určený především pro rodiny s dětmi.

Na začátku října jsme měli možnost prezentovat naši činnost na třídenní konferenci Aktuální trendy v muzejní prezentaci a edukaci s tématem Edukace v malém muzeu, jejíž 7. ročník se uskutečnil v Regionálním muzeu v Mělníce. Konference se konala ve spolupráci s Asociací muzeí a galerií České republiky. Načerpali jsme zajímavé poznatky a inspirace pro další muzejní projekty a získali nové kontakty ke spolupráci po celé republice.

Vzdělávat hravě a poutavě je náš dlouhodobý cíl! Věříme, že je to správný směr naší cesty.

kolektiv Muzea Polička

 
   
ROP NUTS II EU Investice do budoucnosti