Hledání

 
 
 
 
 
 
 
Centrum Bohuslava Martinů
 
 

 

VÝSTAVA: ZBYŠEK SION – obrazy ze studentských let

3. 2. – 15. 4. 2018

Zbyšek Sion se narodil před 80 lety v Poličce. Již na studiích jeho tvorba vynikla nad dobový průměr a dodnes je mimořádně ceněná. Studoval střední Školu uměleckých řemesel v Brně. Následovala roční přípravka na Výtvarné škole v Praze. V letech 1958-1964 absolvoval Akademii výtvarných umění v Praze. Zastoupen je v prestižních galeriích a publikacích.

Vystavené obrazy představují poličská zákoutí i portréty. S ohledem na tehdejší dobu bylo obtížně seznamovat se s obrazy moderních malířů, nicméně mladá generace je dychtivě vyhledávala. Na akademii udělal Zbyšek Sion krok mimo tradiční proud a představil se již jako zralý malíř figurálními výjevy s vrstvenou – strukturální malbou. Třetím okruhem je abstraktní tvorba – tedy obrazy nepředstavující žádný konkrétní výjev či postavu. U diváka měla abstrakce vytvářet asociace a silné odezvy. Na počátku 60. let šlo o nejradikálnější malířský projev. Některé obrazy budou vystaveny poprvé. Vernisáž výstavy se koná v sobotu 3. února 2018 ve 14.00 hodin ve výstavních sálech centra. Těšit se můžete na koncert litomyšlské jazzové kapely Lucky Joke, která vyniká osobitým projevem. Kromě chuti improvizovat a experimentovat jí vždy též jde o hudební zážitek posluchačů – snaží se je pobavit, roztancovat, zavést a strhnout do světa své svérázné hudby. Kapela se stylově pohybuje na vlně jazzrocku, funkjazzu, fusion, soul, rhythm&blues.

VÝSTAVA: BÍLÁ JAKO SNÍH, ČERNÁ JAKO KÁVA

- výstava s nádechem nostalgie starých časů a kouzelné atmosféry Vánoc

25. listopadu 2017 - 7. ledna 2018

Jako se střídá světlý den a temná noc, proměňuje se po staletí móda oblečení i výzdoba interiérů. A k Vánocům vždycky patří to nejlepší, nejparádnější, nejozdobnější a nejčistší. Krajky a výšivky bílé jako sníh, ale také důstojné a slavnostní jako černá káva. Výstava prostřednictvím tří témat – narození, prostřený stůl, dárky – představuje bohaté muzejní sbírky textilu a porcelánu ze dvou století. Připomeneme si zrození Ježíška, který nemá „ani chatrné plínčičky“, i narození děťátka a jeho křestní soupravičky. Nejlépe prostíráme stůl o Vánocích; proto si prohlédneme krajkové ubrusy i soupravy porcelánového nádobí. Dárky jsou nejvzácnější ty vlastnoručně vyrobené, a tak výstava ukazuje, jak byly dívky vedeny k dovednostem ve vyšívání, háčkování i pletení.

VÝSTAVA: O včelách a lidech

- hravá výstava o včelách a včelařství

7. 10. 2017 - 7. 1. 2018

Proč včely tančí? Proč se jim oznamovala smrt hospodáře? A za co včelaři vděčí Františku Hruškovi? To je pouze několik otázek, které nejen dětským návštěvníkům zodpoví včelí průvodkyně Medulka na výstavě O včelách a lidech. Návštěvníci se dozvědí, v čem jsou včely užitečné, jaký je život včely dělnice, včelího trubce nebo včelí matky, kde včely bydlí a jak se spolu dorozumívají. Práci člověka ve včelíně představí sbírkové předměty používané od dávné minulosti až dodnes. V interaktivní části si pak děti mohou vyzkoušet, jak včela sbírá pyl, jak krmí larvy, jak staví své voskové obydlí nebo se prostřednictvím hry seznámí se stavbou těla včely. Součástí výstavy jsou makrofotografie Ze života včely včelaře Josefa Permedly. Výstava vznikla ve spolupráci Vlastivědného muzea v Šumperku, Vlastivědného muzea v Olomouci a za pomoci členů Českého svazu včelařství základní organizace Polička a Ekocentra Skřítek.

 

 

NÁŠ MARTINŮ: HOUSLOVÉ KONCERTY I

Cyklus přednášek nazvaný „Pojďme na Martinů“, během nichž bylo zájemcům o hudbu Bohuslava Martinů představeno již 165 jeho kompozic, bude v návaznosti na předchozí třídílnou část věnovanou skladbám pro housle a klavír pokračovat dalšími dvěma hudebními pořady na téma houslové koncerty. První z nich se bude zabývat koncerty, jejichž původ spadá do pařížského předválečného období, byť v důsledku pozdějšího přepracování nebo ztráty byly některé uvedeny teprve za pobytu autora ve Spojených státech amerických či dokonce až řadu let po jeho smrti.

Akce se koná v úterý 30. ledna 2018 od 19.00 hod. v hudebním sále centra. Pořádá Spolek NÁŠ MARTINŮ. Vstupné: 50,- Kč.

VÝSTAVA: SÍLA VODY OČISTNÁ VELIKONOCE NACHYSTÁ

- velikonoční výstava ve třídě B. Martinů o tom, jak naši předkové prováděli jarní očistu těla i ducha

17. února - 15. dubna 2018

Velikonoce se dříve slavily nejen jako církevní svátky. Připomínaly především začátek jara a celého hospodářského roku. Během příprav na ně probíhal důkladný úklid v domácnosti, větrání příbytku, praní prádla. Lidé se věnovali nejen očistě těla, ale i svého ducha. Činili tak zpytováním svědomí, přemýšlením nad svými hříchy, návštěvou obřadů v kostele, modlitbou a jinými symbolickými úkony.

V lidové víře k obojímu dobře posloužila voda, proto se hojně objevovala při různých zvycích a obyčejích. Voda špínu a zlo odplaví, nemůže prý být ničím znečištěna. Voda je nezbytná k životu. Je potřeba dobře s ní hospodařit a šetřit jí.

Na výstavě uvidíte mnoho starodávných předmětů spojených s osobní hygienou i krášlením, s čistotou domu i praním prádla. Zvykoslovné předměty, používané k obyčejům, jako například posvěcené proutky kočiček, slaměná figurína smrti, nebo zelená ratolest létečka, budou replikami či napodobeninami těch původních. Ty se totiž vyráběly z přírodnin pouze pro jeden den nebo krátké období a po vykonání symbolického úkonu je pohltila řeka nebo sežehly plameny.

Návštěvníci si budou moci vyzkoušet některé činnosti a předměty.

MOKRÁ VERNISÁŽ

V sobotu 17. února od 14.00 do 16.00 hod. budete mít možnost na vlastní kůži poznat, že voda přináší užitek i potěšení. V programu „Babiččino velké prádlo“, který vznikl v Městském muzeu Svitavy, budete mít možnost vyprat prádlo na valše, pracím zvonem či v originální japonské pračce. Zjistíte, k čemu slouží klikyhák a mandl. Vyzkoušíte, jak těžké je nanosit vodu na vahadle, nebo žehlit starými žehličkami. Pro oddech po těžké práci si ve tvořivé dílně vyrobíte barevný balíček z několika druhů vonných solí do koupele.

 

NÁŠ MARTINŮ: HOUSLOVÉ KONCERTY II

Po lednové přednášce věnované houslovým koncertům předválečného pařížského období přichází na řadu druhá část, která přenese dané téma do Spojených států amerických. První významnou skladbou, kterou zde Martinů po příjezdu v březnu 1941 a úvodní tvůrčí odmlce napsal, byl právě houslový koncert, a to Concerto da camera, v mnohém připomínající slavný Dvojkoncert z roku 1938. Zatímco Concerto směřovalo zpět do Evropy ke švýcarskému mecenáši Paulu Sacherovi, další objednávky již směřovaly k premiérovému provedení na americkém území (Koncert pro housle a orchestr č. 2 z roku 1943, Koncert pro dvoje housle a orchestr z r. 1950 a Koncert pro housle, klavír a orchestr z roku 1953). Akce se koná ve čtvrtek 22. února 2018 od 19.00 hod. v hudebním sále centra. Pořádá Spolek NÁŠ MARTINŮ. Vstupné: 50,- Kč.

 

Upozornění:

UZAVŘENÍ EXPOZICE SKLÁŘSTVÍ NA HORÁCKU od 1. 2. – 30. 6. 2018

Příčinou uzavření expozice je rekonstrukce ulice Šaffova. Otevřeny zůstávají expozice Historie města Poličky a okolí, Třída Bohuslava Martinů, expozice věnovaná životu a dílu Barevný svět Bohuslava Martinů a krátkodobé výstavy.

Děkujeme za pochopení.

 

JARNÍ PRÁZDNINY V MUZEU

14. března 2018 od 14.00 do 16.00 hod.

Pokud nevíte, kam zajít s dětmi o jarních prázdninách, využijte programu poličského muzea. Během odpoledne se nejen děti mohou těšit na zábavný program.

14.00 – 15.00 hod. – divadlo pro děti - POHÁDKA Z ROZKVETLÉ LOUKY - pod Medovou strání se chystá „Velký jarní závod“. Kdo nakonec získá tu největší cenu? Vhodné pro děti od 3 do10 let. Účinkuje Divadlo JOJO.

15.00 – 16.00 hod. – dílnička pro děti i dospělé - JARNÍ VRKOČE – pojďte s námi přivítat jaro dříve. Společně si naaranžujeme zápich zelených větviček do vašeho oblíbeného hrníčku nebo květináče a ozdobíme jej stuhami, barevnými skořápkami a květinami z různých materiálů. Vstupné: 60,-Kč. V ceně je divadlo, materiál na dílnu a vstupné na jarní výstavu. Na výrobu vrkoče je nutné si sebou přinést hrneček.

 

NÁŠ MARTINŮ - AFFETTO aneb MUŽI MLSAJÍ VŽDY RÁDI

Koncert Affetta je pozvánkou k účasti na programovém experimentu, jehož obsahem je hudba sedmi staletí využívající obratně barevných možností mužského čtyřhlasu, kterému vévodí vysoký kontratenor. Přítomnost humoru je vždy občerstvující a platí to beze zbytku i pro umění hudební. Proto Affetto - vokálně experimentální soubor - často a rádo překračuje hranice klasických žánrů, aby se pokusilo sledovat vývoj zábavnější hudební produkce. Věrno mottu „Muži mlsají vždy rádi“ si Affetto společně s Vámi rádo pochutná na vybraných domácích a cizozemských hudebních lahůdkách, které nejsou často k mání.

Členy Affetta jsou: Aleš Procházka (bas), Vladimír Richter a Marek Olbrzymek (tenor), Jan Mikušek (kontratenor). Společnými znaky všech pěvců je profesionální hudební vzdělání získané na středních a vysokých hudebních školách, sólistická erudice, znalost autentické interpretace staré hudby, bohaté zkušenosti s provozováním hudby soudobé. Pro dnešní koncert byl přizván klavírista a zpěvák Ondřej Múčka.

Koncert se koná ve čtvrtek 8. března 2018 od 19.00 hod. v hudebním sále centra při příležitosti 8. výročí vzniku Spolku NÁŠ MARTINŮ. Vstupné: 90,- Kč. 

 

VÝSTAVA: FENOMÉN MERKUR

- výstava oblíbené stavebnice Merkur pro malé i velké stavitele…

28. 4. - 2. 9. 2018, velký výstavní sál centra

Výstava Fenomén Merkur vznikla díky spolupráci s největším sběratelem stavebnice Merkur Jiřím Mládkem, který Merkuru zasvětil přes třicet let svého života. Obdivovat tak můžete propracované stavby a modely nejrůznější velikosti a náročnosti provedení, jako jsou Eiffelova věž či ruské kolo, velký vlak se spoustou vagonů, auta či letadla, seznámíte se i s prototypem tzv. čočkostroje Otto Wichterleho. Legendární stavebnice Merkur se vyrábí už téměř 100 let. Výstava proto mapuje i její historii a vývoj od samého počátku až po současnost. Současně zve všechny malé i velké návštěvníky ke hře, neboť součástí výstavy je herna, ve které si každý může vyzkoušet své konstruktérské schopnosti a postavit vlastní model.

Vernisáž se koná v sobotu 28. dubna od 14.00 hod. v centru. Výstavu zahájí autor výstavy Jiří Mládek. Těšit se můžete na přehlídku dálkově řízených modelů postavených ze stavebnice Merkur, které představí konstruktér Martin Stupňánek.

 

AKCE: KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY ZBYŠKA SIONA

pondělí 9. 4. 2018 V 17.00 hod., výstavní sály centra

Komentovanou prohlídku výstavy „Zbyšek Sion – obrazy ze studentských let“ povede David Junek a Milan Dospěl za přítomnosti autora.

Výstava uspořádaná k 80. narozeninám autora představuje úplné počátky jeho tvorby, ale i abstraktní tvorbu počátku 60. let 20. století - tedy nejaktuálnější a nejmodernější tehdejší proud. Dnes jsou tyto obrazy řazeny ke klasice českého výtvarného umění a jsou zastoupeny v prestižních galeriích. Poličská výstava ovšem představuje i řadu dosud veřejně nevystavených obrazů.

Vstupné: dospělí: 60,- Kč, děti, studenti, důchodci: 30,- Kč.

VÝSTAVA: ZNÁMÉ I NEZNÁMÉ PODOBY RADKA PILAŘE

- výstava představuje tvorbu vynikajícího českého výtvarníka, ilustrátora a především autora podoby dobráckého pohádkového loupežníka Rumcajse…

5. 5. - 2. 9. 2018, výstavní sály Městské galerie, barokní radnice, Palackého nám.  

Radek Pilař ve své tvorbě obsáhnul širokou škálu nejrozmanitějších výtvarných forem i použitých médií. Ačkoli je široké veřejnosti znám především znělkou Večerníčka a příběhy O loupežníku Rumcajsovi, představí poličská výstava volnou tvorbu autora také v méně známých polohách, a to prostřednictví grafik a fotoasambláží. Ilustrátorská tvorba bude zastoupena známými motivy z dětských knih a oblíbených večerníčkovských příběhů. Výstava je pojata interaktivně, pro děti i hravé dospělé je připravena řada výtvarných a tvořivých aktivit, které je zavedou do hravého světa Radka Pilaře a seznámí je s různými výtvarnými technikami a přístupy, které ve své tvorbě uplatňoval. K vidění bude kouzelný animovaný příběh Písnička pro Sklíčka, v kterém ožívají skleněné střípky i známý večerníček O loupežníku Rumcajsovi.

Výstava bude zahájena za přítomnosti rodiny Radka Pilaře v sobotu 5. května 2018 od 14.00 hod. ve výstavních sálech Městské galerie, Palackého nám. DĚTSKOU VERNISÁŽÍ, kterou svým hudebním vystoupením doprovodí žáci a učitelé Základní umělecké školy Bohuslava Martinů v Poličce. Těšit se můžete na tvořivé odpoledne plné her a úkolů. Vyrobíte si papírové divadélko s kulisami, vytvoříte si knížku s ptáčky proměňáčky, pohyblivého kašpárka a s animátory z brněnského Studia Scala si vyzkoušíte, jak vzniká animovaný film ze skleněných korálků.

VÝSTAVA: KRÁLOVSTVÍ PANENEK

- výstava představuje krásnou sbírku historických panenek sběratelky paní Evy Procházkové…

26. 5. – 22. 9. 2018

- výstavní sály Centra Bohuslava Martinů

Bránu do světa dětských her otevírá hračka, díky ní poznávají děti svět kolem sebe. Panenky provázejí lidstvo od pradávna a setkáváme se s nimi ve všech kulturách. Poličská výstava představí kolekci panenek z let 1890 až 1980 především české produkce a v Království panenek tak ožijí staré porcelánové, celokloubové, papírové, látkové i celuloidové panenky různého stáří, s rozmanitými osudy, oblečené v nádherných šatech i prostých oděvech. V minulosti byla panenka členem rodiny a dědila se z generace na generaci. Panenky však nejsou jen hračkou, ale jsou jedním z dokumentů našich tradic a obrazem způsobu života. Výstava proto bude doplněna dobovými interiéry, modely dětských pokojíčků, které zachycují proměnu bydlení v průběhu minulého století. Pokojíčky pro panenky kopírovaly svět dospělých a jejich prostřednictvím se holčičky připravovaly na svoji budoucí roli hospodyňky a paní domu. Neoddělitelnou součástí instalace budou tematické koutky, kde si děti mohou mnohé vyzkoušet a pohrát si. Vernisáž výstavy se koná v sobotu 26. května 2018 ve 14.00 hod. ve výstavních sálech centra za účasti sběratelky panenek paní Evy Procházkové. Výstavu zahájí děti z Mateřské školy Čtyřlístek.

 

AKCE: Beseda (nejen) o korespondenci mezi Martinů a Rybkou

23. 5. 2018 od 18.00 hodin v hudebním sále centra

Připravili jsme pro vás tematickou besedu, na které bude veřejnost blíže seznámena s unikátním darem, který muzeum nedávno získalo. Jde o soubor více jak stovky dopisů slavného poličského rodáka Bohuslava Martinů příteli v USA Franku Rybkovi, který muzeu věnovala rodina F. Rybky. Zájemci o Martinůovskou problematiku budou seznámeni s rámcovým obsahem dopisů, okolnostmi jejich vzniku, či s osudy jejich protagonistů.  Navíc budou mít možnost na základě úryvků z knihy, vydané v USA, konfrontovat všeobecně známé informace o B. Martinů s poněkud netypickým pohledem na skladatele očima syna jeho amerického přítele, lékaře Franka Jamese Rybky (ten je autorem zmíněné knihy). Především ale budou mít skladatelovi příznivci unikátní příležitost prohlédnout si korespondenci mezi Bohuslavem Martinů a Frankem Rybkou na vlastní oči: výjimečně pro tuto příležitost budou totiž rukopisy vyňaty z trezorů a vystaveny. Besedu doplní tematicky laděná hudební ukázka. Vstup volný.

 

ČAS PRO NEOBYČEJNÉ ZÁŽITKY 2018

2. června 2018

 

19. ročník večerního putování Poličkou

Začátek putování v 19.00 hod. v Městském muzeu a galerii Polička z  Tylovy ulice, kde budou připraveny tištěné programy s mapkou.

1. Městské muzeu a galerie Polička

netradičně vstup z Tylovy ulice

19.00 – 24.00 hod.

Večer zahájíme vernisáží panelové výstavy POLIČKA V OSMIČKÁCH, zachycující historii města v letech 1918 – 2018. Připraveno bude i neobvyklé pohoštění. Jak vypadala Polička za první republiky a jakou měla podobu v třicátých letech, se dozvíte při sledování unikátních videozáběrů pořízených u příležitosti odhalení sochy T. G. Masaryka před školami v roce 1931. Uvidíte budovu radnice nebo gymnázia, nemocnice, divadla a mnoho dalších míst. Výstavu doplní katastrální mapa současné Poličky, kde můžete zanechat svou „značku“. A kde vidíte naše město VY za sto let v roce 2118? Zapojte se psaným slovem či obrázkem a naplňte společně s námi časovou schránku, která bude v muzeu uložena pro další generace.

Po celý večer bude výjimečně zpřístupněn klenutý kamenný sklep muzea s občerstvením.

Výběr toho nejlepšího od prvorepublikové až po současnou hudbu zahraje v atriu muzea skupina mladých hudebníků. Zazní skladby Voskovce a Wericha, Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra, Hany Hegerové, Karla Kryla, Marty Kubišové, kapely Kryštof a jiných. Večer uzavře projekce fotografií POLIČKA VE SMYČKÁCH, zachycující proměnu neznámějších míst města v uplynulých sto letech.

Muzeum budete výjimečně opouštět muzejním průjezdem, který ze dvora otevírají klasicistní vrata do ulice Pálené.

 

19.00 hod. – vernisáž výstavy Polička v osmičkách

19.45 až 20.45 hod. – koncert Evoluce hudby

21.15 až 22.15 hod. – koncert Evoluce hudby

22.30 až 23.30 hod. – projekce Polička ve smyčkách

 

2. Rodná světnička Bohuslava Martinů ve věži kostela sv. Jakuba

Náměstí B. Martinů

časové prohlídky: 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 23.00 hod. Nenechte si ujít pohled na noční Poličku z ochozu věže kostela sv. Jakuba. Vstupné: 50,-Kč/jednotlivec. Předprodej vstupenek od 1. 5. 2018 v centru B. Martinů denně mimo pondělí od 9.00 – 12.00, 12.30 – 17.00 hod.

3. MaTami, centrum pro rodinu z.s.

Šaffova ulice

19.00 – 22.00 hod.

Čím je Česko "české"? Přijďte se k nám podívat na 100 map republiky, jak ji vidí děti (a třeba i dospělí).

 

4. Městská knihovna Polička

Palackého náměstí

19.00 – 23.00 hod.

Tradiční posezení s dobrou hudbou, občerstvením a zábavou pro malé i velké poutníky na plácku před knihovnou.

5. Informační centrum Polička

Palackého náměstí

19.00 – 21.00 hod.

Možnost zakoupení upomínkových předmětů zachycujících krásu našeho města. Drobné občerstvení pro poutníky bude zajištěno.

6. LADYFITNESS Polička

Masarykova 10

19.00 – 21.00 hod.

Návštěvníci si budou moci opět nechat proměřit tělní skladbu a zúčastnit se kondiční soutěže.

 

7. Junák - český skaut, středisko Tilia Polička, z.s.
Parkány 252

19.00 – 23.00 hod.

Zpřístupníme vám skautskou klubovnu, pokusíme se přiblížit skauting fotografiemi z akcí a vytvoříme malá stanoviště s možností vyzkoušet si různé zajímavé aktivity - například uzlování. Budete mít možnost prohlédnout si baštu a občerstvit se čajem.

 

8. Oblastní charita Polička

Vrchlického 16

19.00 – 23.00 hod.

Objevte kouzlo bývalého penzionu. Vychutnejte si vlahý letní večer s posezením na terasách při kávě a vyčkejte do setmění. Za sametové noci se totiž nad parkánovou zdí za Charitou občas dějí podivuhodné věci...

19.00 23.00 hod. potrava pro oči prohlídka vyzdobeného domu, posezení na terasách
22.00 hod . – podivuhodnosti parkánové zdi

 

9. Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje a Sbor dobrovolných hasičů Polička ve spolupráci se Sbory dobrovolných hasičů Lezníka, Modřece a Stříteže

Starohradská ulice

19.00 – 23.00 hod.

Přístupné budou garáže požární stanice s technikou a vybavením. Budete moci nahlédnout i do činnosti hasičů a těm zvídavým budou zodpovězeny veškeré dotazy. Ke zhlédnutí bude i stará hasičská technika.

 

10. Římskokatolická farnost, děkanství Polička

náměstí B. Martinů

19.00 – 22.00 hod.

Na faru si můžete přijít popovídat o probíhající opravě kostela sv. Jakuba. V kostele sv. Michaela se můžete ztišit od 19.00 – 22.00 hod. Ve 20.30 hod. bude zpívat schola meditativní zpěvy z Taize s doprovodnými duchovními texty.   

19.00 – 20.00 hod. – informace o opravě kostela sv. Jakuba na faře           

19.00 – 22.00 hod. – otevření kostela sv. Michaela       

20.30 hod. – zpěvy z Taize v kostele sv. Michaela

 

11. Středisko volného času MOZAIKA

Náměstí B. Martinů

19.00 – 22.00 hod.

Magie přírodních živlůpřírodní živly jsou základní esencí celého vesmíru, jsou stavebními kameny a základní prahmotou všeho, co jest. Zveme Vás na bohatý program: výstavu prací dětí z kreativních kroužků, vyzkoušení si jednoduchých pokusů, živelné kreativní tvoření, poznání přírodních živlů na vlastní kůži, promítání animovaných filmů na půlkulovou plochu, ukázku dřevořezby a ohnivé vystoupení tanečnice Pella. 

19.00 – 21.15 hod. – Planetárium v Mozaice                           

19.00 – 22.00 hod. – Živelné kreativní tvoření a pokusy  

19.00 – 22.00 hod. – Dřevořezba Libora Teplého            

21.45 – 22.00 hod. – Ohnivé vystoupení umělecké tanečnice Pella (orientalky.wz.cz)

Občerstvení zajištěno.  

12. SŠ obchodní a služeb SČMSD Polička

Náměstí B. Martinů

19.00 – 22.00 hod.

Prezentace praktického vyučování oborů Rekondiční a sportovní masér, Kadeřník a Kosmetické služby nail art a ukázka práce zájmové činnosti na domově mládeže.

13. Centrum Pontopolis

Riegrova 52

19.00 24.00 hod.

Prezentace spolku Pontopolis, který letos oslaví 10let. Kapela Caribe (kubánské rytmy) a opět skvělé světové občerstvení! 

 

14. Tylův dům

Vrchlického 53, přísálí velkého sálu

19.00 – 24.00 hod.

Přijďte se podívat na výstavu: Divadelní postavy z paličkované krajky Jany Kaplanové. Můžete se zde občerstvit před dalším putováním.

 

15. Evangelický sbor

Nábřeží svobody

19.00 – 23.00 hod.

Prohlídka kostela a tři kombinovaná pásma o životě církve

19.00 – 23.00 hod. příležitost k prohlídce kostela.
19.30 hod. 100 let ČCE (Spojení evangelických církví v krátké připomínce slovem a písněmi)
20.45 hod. Obrázky ze Skotska
21.30 hod. 100 let ČCE (Spojení evangelických církví v krátké připomínce slovem a písněmi)


16. Masarykova základní škola Polička

nábřeží Svobody 447

16.00 – 22.00 hod.

Pojďte s námi oslavit 90 let života naší „červené“ Masarykovy školy! V hlavní budově jsme pro vás připravili instalaci k výročí otevření školní budovy a zahájení školního roku 1. 9. 1928.

 

17. Ovoce Zelenina ,,v domečkách"

ulice Na Bídě

18.00 – 24.00 hod.

Pro návštěvníky bude připraveno večerní posezení při svíčkách, uvnitř i venku. Podávat se bude káva (také s sebou do kelímku), ovocné zmrzlinové poháry a chlazená voda s čerstvým ovocem. Pro všechny příchozí bude připravena tombola.

 

18. Trafika u Grubhofferů

Masarykova 22

19.00 – 24.00 hod.

Těšit se můžete na hudební vystoupení poličské kapely Fízlbend.

 

19. Síň řemesel

ulice Na Bídě

19.00 – 24.00 hod.

Spolek  tvořivých žen si připraví ukázky řemesel a prodej ručně vyráběných užitkových předmětů z keramiky, pedigu a drátků. Pro mlsné jazýčky pak prodej žitných koláčků a perníčků. Malí i velcí mohou tvořit z barevných písků.  

VÝSTAVA: POLIČKA V OSMIČKÁCH

2. 6. - 30. 12. 2018 / přednáškový sál muzea

Rok 1918 měl svůj „počátek“ již ve vypuknutí světové války v r. 1914. Ta rozvrátila všestranný rozvoj a naděje počátku století. Stejně tak závěr roku 1918 zcela převrátil naše národní dějiny. Co se událo za sto let v Poličce (lokálně i pod vlivem celonárodních a mezinárodních událostí), představuje tato výstava. Je to výstava o naší zemi, městě a lidech. Vernisáž výstavy se bude konat v rámci Času pro neobyčejné zážitky 2. června 2018 od 19.00 hodin v prostorách muzea.

 

 

 

AKCE: Cesty za uměním 2018 - Gotika – baroko – barokní gotika

16. června 2018

Barokní gotika je český a moravský fenomén nemající v Evropě obdobu. Architekt Jan Blažej Santini na počátku 18. století projektoval pro starousedlé církevní řády přestavby klášterních kostelů, ovšem nikoliv v soudobém barokním slohu, ale ve styly barokní gotiky, kdy barokní novostavba či přestavba používala gotické tvary a myšlenky a docházelo k pomyslnému návratu do zlatých časů císaře Karla IV. Tehdy měla katolická církev neochvějnou pozici. Premonstráti a další řády tak zároveň prezentovali svoji starobylost, která zjevně chyběla mocnému jezuitskému řádu. Nejprve si prohlédneme v bohaté Jihlavě gotický děkanský kostel sv. Jakuba (monumentální hala budována od r. 1243; s řadou unikátních gotických plastik) a barokní jezuitský kostel sv. Ignáce (prostorový typ dle římského kostela Il Gesu; bohatá fresková výzdoba „Oslava jména Ježíš“, „Přišel jsem seslat na zemi oheň“ a jezuitští misionáři a mučedníci z dálného východu, 1689). Poté navštívíme národní kulturní památku Želivský klášter s unikátním barokně gotickým kostelem Narození Panny Marie (1720). Odjezd v 7.30 od pošty v Poličce. Cena (jízdné a vstupy) dospělí 480,- Kč; důchodci 400,- Kč. Cenu je třeba uhradit předem v muzeu (dle pořadí úhrady se obsazují místa v autobusu). Bližší informace a podmínky na www.cbmpolicka.cz

AKCE: Život na věži – kostýmové prohlídky

14. - 15. července 2018 

182, 183, 184… 192! Po vystoupání nemála schodů až do výšky 36 m, vám bude odměnou netradiční oživená prohlídka rodné světničky světoznámého hudebního skladatele, jež se nachází ve věži kostela sv. Jakuba. Tam se budete moci setkat s "Bohuslavam Martinů" a jeho matkou Karolínou.

Těšit se můžete na průvodkyni v dobovém kostýmu, ušitém podle dobových fotografií, a chlapce hrajícího na housle tak, jak jistě dříve hrával i sám malý Bohoušek. Společně vám povypráví o svých životních osudech a příbězích a ukáží vám skrovné bydlení rodiny pověžného.

Časové prohlídky budou probíhat v sobotu a v neděli v 9.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00 a 16.00 hod. Vstupenky je nutné zakoupit v Centru Bohuslava Martinů v Šaffově ulici, zároveň je vhodné se předem objednat.

POLIČSKÉ KULTURNÍ LÉTO 2018

ČERVEN / ČERVENEC

 

Program se koná v Centru Bohuslava Martinů v Poličce.  V případě nepříznivého počasí je zajištěn náhradní prostor. Více na www.letopolicka.cz

Pořádá Centrum Bohuslava Martinů a Městská knihovna Polička ve spolupráci s MaTami z. s. Vstupné na akce: 40,- Kč.

 

pá 29. 6. od 21.30 hod. LETNÍ KINO pro děti i dospělé v atriu – COCO

Navzdory prazvláštnímu rodinnému zákazu muziky se Miguel touží stát uznávaným hudebníkem jako je jeho idol, Ernesto de la Cruz. V touze dokázat svůj talent se Miguel souhrou neuvěřitelných okolností ocitne v překrásné a barevné Říši mrtvých. Tam potká okouzlujícího šejdíře Hectora a společně se vypraví na strhující cestu odhalit skutečný příběh Miguelovy rodiny. Rodinný film, který byl oceněn Oscarem jako nejlepší celovečerní animovaný film.

Animovaný/Hudební/Fantasy/Mysteriózní/Komedie/Rodinný/USA/2017/105 min.

ne 1. 7. od 16.00 hod. DIVADÉLKO PRO DĚTI

DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ – známá pohádka v netradičním provedení. Princ a jeho kamarádi jdou cestou – necestou, polem, loukou, pasekou, přes bílé skály. Vysvobodí princeznu z tajemného hradu za řekou? Účinkuje divadlo JOJO. 

út 3. 7. od 14.00 do 16.00 hod. DÍLNIČKA PRO DĚTI v radnici

KRASOHLED – nechte rozehrát barevné střepy, sklíčka a korálky a přijďte si na výstavu Radka Pilaře vyrobit barevný krasohled, ve kterém se vám při pohledu proti světlu roztančí neopakovatelné obrazce. Dílna pro děti od 6 let. Cena zahrnuje výtvarné pomůcky, materiály i návštěvu výstavy Známé i neznámé podoby Radka Pilaře.

 

st 4. 7. od 20.00 hod. LETNÍ KINO v AV sále – MILADA

Její morální principy byly zakořeněny tak silně, že se často ve svých rozhodnutích řídila více svým svědomím než srdcem, a to i za cenu ohrožení vlastní rodiny a sebe sama. Celovečerní životopisný film vypráví životní příběh JUDr. Milady Horákové od jejího mládí až po proces završený justiční vraždou.

Životopisný/Drama/Historický/Česko/2017/130 min.

 

pá 6. – so 7. 7. RADIMĚŘSKÝ DEN FOTBALU – hudební festival s fotbalovým turnajem na poličském stadionu

Na poličském fotbalovém stadionu vystoupí známé kapely jako třeba MANDRAGE, RYBIČKY 48, EKTOR, WALDA GANG a mnoho dalších. Pořádá www.denfotbalu.cz

 

út 10. 7. od 9.00 do 12.00 hod. DÍLNIČKA PRO DĚTI v MaTami

ZVONKOHRY - se zvonkohrou z naší dílny rozezníte celé léto.

 

pá 13. – so 14. 7. COLOUR MEETING – festival v parku u hradeb

Rodinný festival nabídne hudební lahůdky z deseti zemí světa, od punku po lidovky, nic ovšem tak, jak tradičně znáte! Nebudou chybět ani české stálice: Sto Zvířat, Circus Brothers, Oswaldovi. Divadla 100opic a Toy Machine, hudební stan s písničkáři, výtvarná scéna, domácí kuchyně, dětský koutek. Pořádá www.colourmeeting.cz

ne 15. 7. od 15.00 hod. HUDBA

POSEZENÍ S HARMONIKOU – místní harmonikáři vám lidovými písničkami zpříjemní nedělní odpoledne.

út 17. 7. od 9.00 do 12.00 hod. DÍLNIČKA PRO DĚTI v MaTami

MOZAIKA Z KVÍTÍ – mozaika z kvítí barvami přírody okno rozsvítí.

st 18. 7. od 18.00 hod. DIVADLO PRO DOSPĚLÉ s ochutnávkou

CESTA KOLEM SVĚTA – „Sázím se o cokoliv proti komukoliv, že vykonám cestu kolem světa za osmdesát dní nebo méně, a to za 80 minut divadelního času. Přijímáte?" Kdo se bojí, nesmí do světa. Poznejte s námi nejrůznější kouty naší planety Země. Přičichněte si k vůni Itálie, nebo vychutnejte kousek Číny. Ale pozor, času není nazbyt! Účinkuje divadlo Hysterie volně na motivy knihy Julese Verna.

so  21. 7. od 21.30 hod. LETNÍ KINO – DÍTĚ BRIDGET JONESOVÉ

Utrpení největší smolařky v dějinách dosud neskončilo. Bridget Jonesová je stále bez chlapa.  Jak název třetího dílu slavné série napovídá, tím hlavním malérem bude tentokrát neplánované těhotenství. Taková věc dokáže vykolejit i životem otřískanou Bridget, zvlášť když naprosto netuší, s kým počala.

Komedie/Romantický/ Velká Británie/Francie/Irsko/USA/2016/118 min.

ne 22. 7. od 16.00 hod. DIVADÉLKO PRO DĚTI

O PRINCI Z KNÍŽKY – pohádek je velká spousta, a když lidé přišli na to, že je mohou zapisovat, vznikly pohádkové knížky. A ty máme všichni moc rádi, že ano? Jednu takovou pohádku v knížce pro Vás dneska mám, nemusí se číst, bude trochu vyprávěná, trochu hraná loutkami, trochu kouzelná a i tak bude celá v knížce. Nevěříte? Tak dávejte pozor. Účinkuje Dřevěné divadlo Honzy Hrubce.

 

 

út 24. 7. od 14.00 do 16.00 hod. DÍLNIČKA PRO DĚTI v muzeu

Zavítejte na výstavu Království panenek a vyrobte si LÁTKOVOU PANENKU, se kterou můžete večer usínat nebo ji použít jako polštářek. K hraní si vytvoříte také drobné panenky ze dřeva, papíru či polystyrenu. Cena zahrnuje výtvarné pomůcky, materiály i návštěvu výstavy.

so 28. 7. SKŘÍTKOVÁNÍ – festival pro rodiny s dětmi

Celodenní zábavný program pro děti i dospěláky plný hravých úkolů a her nesoucí se na vlnách cestování po krásách světa.

9.00 – 12.00 hod. – PUTOVÁNÍ MUZEEM ZA SKŘÍTKY expozicemi muzea za českou historií. Vyzkoušíte si na vlastní kůži tíhu brnění a krásu historických šatů. Zastřílíte si na terč z laserové pistole. Obličej si necháte ozdobit malbami z různých koutů světa. Vyrobíte si teleidoskop, díky kterému bude pohled na svět mnohem zajímavější, a dáte život historickému kolíčku na prádlo, ze kterého uděláte panenku či panáčka. Připraveno toho je opravdu mnoho. 

13.00 – 15.00 hod. – DÍLNIČKY PRO DĚTI ORIGAMI – neváhejte a vyzkoušejte si japonské umění skládání rozličných motivů z papíru. Malí nebo velcí si složí květinu, dinosaura, krabičku a mnoho dalšího. ASIJSKÝ KLOBOUK – vyrobte a nazdobte si klobouk, který má původ v jižní a jihovýchodní Asii a jehož kuželovitý tvar má sloužit k tomu, aby ochraňoval hlavu před sluncem a deštěm. Těšit se můžete i na hravé koutky inspirované různými oblastmi světa.

15.00 – 16.00 hod. – SIBIŘSKÁ LEDOVÁ SHOW – kapalný dusík má teplotu téměř - 200°C. Podobnou teplotu bychom našli nejblíže na Saturnově měsíci Titanu. Zamrzlý svět může v mnoha ohledech překvapit. Zajímá vás, jestli se zlomí Eskymákovi pes v zatáčce? Zda drncají na Sibiři autům kola a jak nejrychleji krájet a zametat mlhu? Účinkuje Úžasné Divadlo Fyziky Brno.

 

16.00 hod. – DIVADÉLKO PRO DĚTI AFRICKÁ POHÁDKA – na severu Afriky je velké vedro a poušť, kde nic neroste a vypadá to, že se tam ani nic neděje. Ale to je jenom zdání. U staré studny se to mele – kunamanský kupec a mládenec Voharia se právě perou, o co? To se nesmí prozradit! A jak to tak bývá - kdo chce moc, nemá nic a to platí všude, i v Africe. Naštěstí je kolem toho veliká legrace, že se tomu zasmějí děti, dospělí i celá africká vesnice. Vhodné pro děti od 3 let.

 

17.00 hod. – BUBNY, TANEC, TO JE MAZEC – uvolněte se a nalaďte se na letní vibrace. Africké rytmy jsou příjemné k pohybu, (poznání) i odpočinku.

 

21.30 hod. LETNÍ KINO PRO DĚTI v atriuČERTOVINY – a naše putování se vrátí zase zpátky k nám, a to do nedalekého pekla Čertovina, kde se pohádka Zdeňka Trošky natáčela. Jednou, se v pekle uklízelo. Čerti se jen hemžili, spěchali a klopýtali, prostě hotový blázinec. Toho zmatku využili dva mladí čerti, kteří schválně ještě víc při uklízení překáželi. A pak se to stalo. Jeden zakopl, padl na druhého a oba povalili kotel s hříšnou duší. Ta se rozběhla k otevřené bráně a než se kdo nadál, byla pryč. Luciper se rozhodl pro trest – čerti musí jít na svět a každý přivést do pekla jednu hříšnou duši. Pak jim bude odpuštěno. Pohádka/Česko/2017/101 min.

út 31. 7. od 9.00 do 12.00 hod. DÍLNIČKA PRO DĚTI v MaTami

UBROUSKOVÁNÍ – přijďte dát jiskru obyčejným věcem ubrouskovou technikou.

 

AKCE: Život na věži – kostýmové prohlídky

11. - 12. srpna 2018 

182, 183, 184… 192! Po vystoupání nemála schodů až do výšky 36 m, vám bude odměnou netradiční oživená prohlídka rodné světničky světoznámého hudebního skladatele, jež se nachází ve věži kostela sv. Jakuba. Tam se budete moci setkat s "Bohuslavam Martinů" a jeho matkou Karolínou.

Těšit se můžete na průvodkyni v dobovém kostýmu, ušitém podle dobových fotografií, a chlapce hrajícího na housle tak, jak jistě dříve hrával i sám malý Bohoušek. Společně vám povypráví o svých životních osudech a příbězích a ukáží vám skrovné bydlení rodiny pověžného.

Časové prohlídky budou probíhat v sobotu a v neděli v 9.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00 a 16.00 hod. Vstupenky je nutné zakoupit v Centru Bohuslava Martinů v Šaffově ulici, zároveň je vhodné se předem objednat.

POLIČSKÉ KULTURNÍ LÉTO 2018 SRPEN

 

Program se koná v Centru Bohuslava Martinů v Poličce.  V případě nepříznivého počasí je zajištěn náhradní prostor. Více na www.letopolicka.cz

Pořádá Centrum Bohuslava Martinů a Městská knihovna Polička ve spolupráci s MaTami z. s. Vstupné na akce: 40,- Kč.

 

 

 

st 1. 8. od 21.00 hod. LETNÍ KINO v atriu – DUNKERK

Režisér Christopher Nolan zaplul do vod skutečných událostí a zakotvil u francouzského Dunkerku, kde na jaře 1940 čekalo na evakuaci téměř 400 000 britských, francouzských a belgických vojáků. Strhující podívaná jde v mnohém proti pravidlům dnešních válečných filmů. Ne náhodou získal Dunkerk osm nominací na Oscara.

Akční/Drama/Historický/Válečný/Velká Británie/Nizozemí/Francie/USA/2017/106 min.

 

pá 3. 8. od 19.00 hod. HUDBA – Koncert kapely APETITT

Koncert folk-country-rockové kapely, která vás jistě kulturně nasytí.

ne 5. 8. od 16.00 hod. DIVADÉLKO PRO DĚTI

POHÁDKA PLNÁ NOT ANEB PTEJ SE LÍNA BLÍZKO MLÝNA – písničkové vyprávění pana mlynáře a paní mlynářky o jednom pohádkovém dění blízko jejich mlýna. Účinkuje divadlo Kůzle a koná se v rámci akce „Ozvěny festivalů České inspirace Kutnohorské léto na Svojanově a v Poličce.

 

út 7. 8. od 14.00 do 16.00 hod. DÍLNIČKA PRO DĚTI v muzeu

DOMÁCÍ KŘÍDY – přijďte si vytvořit barevné křídy rozmanitých velikostí a tvarů.

 

st 8. 8. od 20.00 hod. KINO v AV sále – MASARYK

Dramatický příběh, věnovaný osudům velvyslance a pozdějšího československého ministra zahraničí, Jana Masaryka, se vrací do doby těsně před druhou světovou válkou a odkrývá mnohá tajemství jeho života. Životopisné drama režiséra Julia Ševčíka v čele s Karlem Rodenem obdrželo dvanáct sošek Českého lva. Součástí projekce je i prohlídky výstavy Polička v osmičkách, mapující posledních 100 let.

Životopisný/Drama/Historický/Česko/Slovensko/2016/113 min.

 

pá 10. 8. od 18.00 hod. BESEDA v AV sále – DRSNÁ I KRÁSNÁ TVÁŘ INDIE

Cestovatel Marek Janák bude vyprávět o přívětivé, ale i odvrácené tváři Indie – o druhé nejlidnatější zemi světa. Na motorce projedeme Himaláje na severu. Vlakem v nejhorší třídě navštívíme pouště, džungle, plaze, posvátna místa, staré chrámy, ale hlavně nejznámější města. Ve starobylém Váránasí, kde protéká řeka Ganga, se spolu s ním zúčastníme obřadu spalovaní zesnulých. Dozvíte se něco o místní kuchyni, čím vším se lidé živí, o stylu a ceně života. Těšit se můžete na fotografie i krátká videa.

 

so 11. 8. od 21.00 hod. LETNÍ KINO v atriu TVÁŘ VODY

V utajované americké vládní laboratoři probíhají experimenty s podivuhodným obojživelným monstrem nalezeným v Amazonii. S uvězněným stvořením se náhodou střetne němá uklízečka Elisa, která s ním dokáže komunikovat beze slov, stačí jim gesta a emoce. Příběh o lásce a svobodě, zasazený do Ameriky šedesátých let, odehrávající se na pozadí studené války, získal ze třinácti nominací čtyři Oscary.

Drama/Fantasy/Romantický/Thriller/Horor/USA/2017/123 min.

 

ne 12. 8. od 16.00 hod. DIVADÉLKO PRO DĚTI

ZVĚDAVÁ POHÁDKA – jste zvědaví, jak to dopadne s chytrou princeznou Filipínou, když se chce vdát jenom za toho, kdo ji přehádá? Účinkuje divadlo JoJo.

 

 

út 14. 8. od 9.00 do 12.00 hod. DÍLNIČKA PRO DĚTI v MaTami

POKLADY Z KNOFLÍKŮ – staneme se na chvíli šperkaři, co z knoflíků vyrobí poklady.

pá 17. – ne 19. 8. – POLIČKA 555*

27. ročník hudebního festivalu konaný se na poličském náměstí navštíví kapely, jako MIRAI, OLYMPIC a mnoho dalších. Nebude chybět ohňostroj, jarmark a doprovodné akce pro děti. Pořádá www.tyluvdum.cz

 

út 21. 8. od 14.00 do 16.00 hod. DÍLNIČKA PRO DĚTI v muzeu

PROSTÍRÁNÍ – ozdobte si látkové prostírání různými tiskátky. Pod vašima rukama začnou růst hrady a zámky, rozkvetlé louky nebo pomocí štětců popustíte uzdu vaší fantazii.

 

ne 26. 8. od 15.00 hod. HUDBA

POSEZENÍ S HARMONIKOU – místní harmonikáři vám lidovými písničkami zpříjemní nedělní odpoledne.

so 25. 8. BITVA NA POLÍČKÁCH

4. ročník celodenního historického festivalu, při kterém v parku u hradeb vyroste středověké ležení, kde se setkají skupiny živé historie z několika zemí.  Pořádá spolek Aldeigjuborg z. s. Vstup zdarma, koná se za každého počasí.

 

po 27. 8. od 18.00 hod. DIVADLO PRO DOSPĚLÉ

NÁVŠTĚVA MLADÉ DÁMYMuž a žena – odvěké, věčné, nevyčerpatelné a znovu překvapující téma. Kolik autorů je už zpracovalo a na kolikero způsobů! Kdo se přijdete pobavit u několika humorných scének na toto téma, můžete v některé z nich najít sami sebe. Účinkuje Divadelní škola při Divadelním spolku Tyl Polička.

út 28. 8. od 14.00 do 16.00 hod. DÍLNIČKA PRO DĚTI v muzeu

TUŽKOVNÍK – vyrobte si krásný tužkovník vytvořený z papírového tubusu, lékařských špachtlí a ozdobený technikou decoupage.

 

pá 31. 8. od 21.00 hod. LETNÍ KINO v atriu – BIG LEBOWSKI 

Kultovní klasika bratrů Coenových s Jeffem Bridgesem v hlavní roli. Jeff "Dude" Lebowski miluje bowling, koktejl zvaný Bílý medvěd, marihuanu a svůj koberec. Díky shodě jmen je ale považován za boháče, který se shodou neskutečných náhod stane obětí vydírání. Jeff musí se svými neschopnými kumpány předat výkupné za jeho rozmazlenou dceru. Vše by mohlo jít docela v klidu, kdyby se Jeffův kámoš Walter nerozhodl shrábnout prachy na výkupné. Komedie/Krimi/USA/Velká Británie/1998/117 min.

 

 

VÝSTAVA: 71. UMĚLECKÝ SALON: Jeden z vysočiny, druhý taky

(krajiny Adama Kašpara a Slovanská epopej  Martina Mainera)

8. 9. – 4. 11. 2018, výstavní sály Městské galerie

Na rozdíl od předešlých ročníků, kdy byly představeny práce napříč ateliéry Akademie výtvarných umění v Praze či Fakulty Výtvarných umění v Brně, představujeme v letošním roce bývalého profesora Akademie výtvarných umění - Martina Mainera a jeho diplomanta Adama Kašpara.

Martin Mainer patří mezi nejvýznamnější osobnosti současné malby. Je držitelem ceny Jindřicha Chalupeckého, kterou obdržel v roce 1993. Jeho několikaletý zájem o historii Slovanů vyústil ve vytvoření celku obrazů, jejichž hlavní inspirací byla kniha Antonína Horáka „ O Slovanech úplně jinak“. Slovanskou epopej, vytvořenou mezi lety 2012 a 2013, nezachycuje tak jako jeho předchůdce Alfons Mucha, ale jedná se o jakousi osobní mytologii. Kombinuje různá média a výrazové prostředky, jakými jsou například vycpaní ptáci.

Adam Kašpar je rodákem z Litomyšle. V letošním roce absolvoval v Ateliéru Malířství IV. u profesora Martina Mainera. Tématem jeho prací je příroda, kterou zaznamenává realistickou malbou tak, že se až tají dech. Zkoumá přírodu jako fenomén, který je propojen s člověkem. Náměty pro vystavené práce tematicky čerpá nejen z vysočiny, ale i z mnoha míst u nás i v zahraničí – ta studuje, pozoruje, naslouchá jim a až poté tvoří svou představu o daném místě.

Vernisáž se koná v sobotu 8. září 2018 ve 14.00 hod. s úvodními slovy obou autorů, ve výstavních sálech Městské galerie na Palackého náměstí.

 


VÝSTAVA: 100 let skautingu v Poličce
16. 9. - 4. 11. 2018, výstavní sály centra
Junák - český skaut, středisko Tilia Polička, z. s. a Městské muzeum a galerie Polička vás zvou na interaktivní výstavu

V roce 2018 si připomínáme 100. výročí vzniku skautingu v Poličce. U této příležitosti se ve spolupráci se skautským střediskem Tilia v Poličce uskuteční ve výstavních sálech Centra Bohuslava Martinů výstava, která představí historii českého skautingu i poličského střediska. Návštěvníci si budou moci prohlédnout kroniky, vlajky, skautské kroje, potřeby, spojené s životem v přírodě, a především desítky fotografií ze stanových táborů, výprav, putovních expedic a z nejrozličnějších akcí, pořádaných skauty pro děti i dospělé. Pro děti budou připravena stanoviště, která prověří jejich zručnost a znalosti - uzlování, poznávání květin, orientace v mapě a další dovednosti. Na výstavě bude k vidění také táborový stan s podsadou a indiánský stan týpí s ohništěm. 

Vernisáž se koná v neděli 16. 9. 2018 v 16.00 hod. Po oficiálním zahájení bude v případě příznivého počasí následovat posezení u slavnostního ohně s programem a poslechem trampské hudby. Zajištěno bude také občerstvení i možnost opékání vuřtů.

 

 

AKCE: Dny evropského dědictví v Poličce 2018

Využijte svátku všech památek - Dnů evropského dědictví (European Heritage Days - EHD) k návštěvě toho, co nabízí město Polička. V letošním roce byly vyhlášeny dny EHD v termínu 8. - 16. 9. 2018.

Ve dnech 8. - 9. 9. 2018 nabízí: Barokní radnice – vstup zdarma, Centrum Bohuslava Martinů (CBM) – 50% sleva na vstupném, Rodná světnička Bohuslava Martinů - 25% sleva na vstupném. Ve dnech 15. - 16. 9.2018 prohlídka gotického opevnění města – vstup zdarma.

 

Výstava Martinů obrázky kreslící v Poličce i v Senátu ČR v Praze

Kresby skladatele Bohuslava Martinů tvoří zajímavou součást jeho tvůrčí činnosti. Osobité obrázky tvořil autor pro vlastní potřebu, jako formu určité tvůrčí relaxace. Vznikaly především ve dvou časových periodách: kolem let 1910-1911 (tedy ještě v dobách jeho studia na pražské konzervatoři) a pak ve 20. letech 20. století, kdy se po vzniku Československého státu otevřela řada nových příležitostí, zejména možnost cestování (Martinů projel jako člen České filharmonie celou Evropu, později pak vycestoval jako stipendista Ministerstva zahraničí do Francie). Tyto kresby jsou zajímavým dokladem i pro pochopení jeho kompoziční činnosti téže doby, neboť obě sféry (hudební i výtvarná) mají mnoho společného.

Obrázky jsou uloženy ve sbírkách Městského muzea a galerie Polička a to zejména ve skladatelově deníku z počátku 20. století, ale i v jiných materiálech: v korespondenci, v některých rukopisech skladeb, či na samostatných lístcích. Některé kresby Bohuslava Martinů sice jednotlivě publikovány byly, dosud ale nikdy jako ucelený komplet - spíše jen jako ilustrace, dokreslení atmosféry. Chystaná výstava nazvaná Martinů obrázky kreslící představí poprvé v historii skladatelovy kresby jako celek s poukazem na historické okolnosti i osobní životní události Martinů.

Výstava se koná ve výstavních sálech centra od 13. 10. - 31. 12. 2018 a v předstihu ve výstavních prostorách Senátu ČR v Praze 23. 8. - 6. 10. 2018.

SPOLEK NÁŠ MARTINŮ: VOCATUS ECUMENICUS

Koncert věnovaný 100. výročí vzniku Československa

Skladby Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka, Leoše Janáčka a Bohuslava Martinů, tedy autorů, s nimiž je nejčastěji spojována světová sláva české hudby, budou tvořit programový základ koncertu, jímž mužský pěvecký sbor VOCATUS ECUMENICUS přispěje k oslavám 100. výročí vzniku samostatného Československa. Čtyřlístek nejslavnějších klasiků doplní jména dalších českých a slovenských skladatelů, vedle nichž se uplatní i národní a lidové písně. Sbormistrem pěveckého sboru je Oldřich Růžička. Koncert doprovodí slovem Tomáš Jirků. Koncert se koná ve čtvrtek 27. září 2018 od 19.00 hodin v hudebním sále centra. Vstupné: 90,- Kč. Pořádá Spolek NÁŠ MARTINŮ.

 

 

VÝSTAVA: MARTINŮ OBRÁZKY KRESLÍCÍ

13. 10. – 31. 12. 2018, výstavní sály centra

Výstava představí skladatele v netradiční roli – jako autora půvabných kreseb. Martinů maloval jen tak pro radost a relaxaci, neměl v úmyslu kresbičky zveřejňovat. Některé z jeho obrázků jsou sice známé a byly již vícekrát publikovány, nicméně nikdy ne samostatně - vždy to bylo jen pro jakési doplnění informací z jeho života a díla, vykreslení určité atmosféry. A řada obrázků dosud uveřejněna vůbec nebyla, až nyní. Jsou zde nashromážděny veškeré dostupné materiály, a to nejen ze zdrojů poličského muzea, ale i z jiných institucí z celé republiky. Celkem se počet pohybuje kolem 230 kreseb.

V rámci výstavy bude k vidění i animace vycházející z autobiografických karikatur skladatele na téma hudebních aktivit a pře-animovaného reálného prostředí města Poličky - „Den Bohuslava Martinů v Poličce“ a „Inspiromat“, který návštěvníkům nabídne možnost vlastních výtvarných aktivit.

K výstavě bude vydán katalog všech autorových kreseb s podrobnými historicko-společenskými komentáři. Prostředky na vydání katalogu poskytlo Ministerstvo kultury ČR. Výstavu podpořilo opět MK ČR a město Polička.

Výstava, konaná pod záštitou Ministerstva kultury České republiky, bude zahájena v sobotu 13. 10. 2018 ve 14.00 hod. slavnostní vernisáží, v rámci které proběhne i křest katalogu kreseb Bohuslava Martinů.

 

AKCE: Doprovodný program k 71. Uměleckému salonu s podtitulem Jeden z vysočiny, druhý taky

Výstava Prof. Martina Mainera (1959) a Adama Kašpara (1993) nabízí na první pohled dva odlišné způsoby nahlížení na svět kolem nás. Spojuje je však hluboké pozorování a vciťování se do okamžiku tady a teď. Vydejme se společné prostřednictvím jejich obrazů, v kterých je zachycen okamžik přítomnosti, na pouť k našemu bytí tady a teď. 

JÓGA V GALERII 

Jóga mezi obrazy Martina Mainera, které mohou odkazovat na originalitu okamžiku ale i samotného jedince, opakovanost motivů zase k odříkávaní manter. Akce se koná ve středu 10. října 2018 od 16.00 do 17.30 hod. v Městské galerii pod vedením lektorky Jany Střílkové. Určeno pro dospělé, vlastní podložky s sebou. Cena: 60,- Kč/osoba.

MEDITACE LESEM

Napojme se na energii lesa, prociťme les podobným způsobem, jakým jej zkoumá Adam Kašpar při tvorbě svých velice realistických maleb. Využijme síly lesa k doplnění vlastních energetických zásob. Akce se koná ve středu 24. října 2018 od 16.00 hod. v Městské galerii. Po prohlídce výstavy následuje cesta do lesoparku Liboháj. Určeno pro účastníky od 9 do 99 let. Za nepříznivého (deštivého) počasí se akce nekoná. Cena: 40,- Kč/osoba

LESNÍ GRAFIKA

Přijďte si vytvořit realistickou grafiku s lesní tematikou inspirovanou dílem malíře Adama Kašpara. Výtvarná dílna se koná o podzimních prázdninách v úterý 30. října od 14.00 do 16.00 hod. v Městské galerii a je vhodná pro děti od 5 let. Cena: 40,- Kč/osoba.

 

 

AKCE: 100. výročí vzniku Československé republiky připomene beseda Stanislava Konečného

čtvrtek 25. října 2018 od 16.00 hod.

Město Polička, Skautské středisko Tilia Polička, Městské muzeum a galerie Polička a Masarykova ZŠ vás srdečně zvou na slavnostní zasazení Lípy svobody a usazení pamětní desky za účasti vedení města Poličky i zástupců zúčastněných organizací. Následovat bude beseda přibližující události vzniku samostatného státu v Poličce.

V 16.00hod. se před Masarykovými školami uskuteční zasazení Lípy svobody. Zazní projevy starosty města Jaroslava Martinů, vedoucího střediska Tilia Petra Nožky, historika muzea Davida Junka a zástupce Masarykovy ZŠ.

Od 17.00hod. bude v muzeu následovat přednáška poličského historika Mgr. Stanislava Konečného, která přiblíží události a oslavy vzniku samostatného státu v Poličce, ale i zcela odlišnou atmosféru v sousedních Svitavách s německojazyčným obyvatelstvem, kde byla nasazena čs. armáda k udržení územní celistvosti, neboť zde již v r. 1918 hrozilo odtržení pohraničního území. Některé události bereme jako samozřejmé, ale dějiny se mohly vyvíjet jinak. Vstup volný.

 

 

SPOLEK NÁŠ MARTINŮ: BOHUSLAV MARTINŮ a rok 1918

Vznik samostatného Československa zastihl Bohuslava Martinů jako mladého skladatele, stojícího teprve na prahu velmi nejisté umělecké kariéry. Zastihl ho ale připraveného, a dosud neznámý autor díky skladbě, kterou přispěl k oslavám právě nabyté národní svobody, zaznamenal první významný úspěch na české hudební scéně. Dílo bylo napsáno v Poličce, zatímco hlavní inspirační zdroj pochází z nedaleké Borové, s níž se překvapivě pojí i přízeň rodiny T. G. Masaryka. Sté výročí vzniku republiky poskytuje příležitost seznámit se s touto skladbou i okolnostmi jejího vzniku, stejně jako s dalšími dvěma kompozicemi, jimiž poličský rodák, žijící v té době již v cizině, připomněl 10. a 25. výročí této historické události. 

Akce se koná v úterý 30. října 2018 od 19.00 hod. v hudebním sále centra. Vstupné: 50,- Kč. Pořádá Spolek NÁŠ MARTINŮ.

 

 

VÝSTAVA: DŘEVĚNÉ A MECHANICKÉ BETLÉMY

24. listopadu 2018 – 13. ledna 2019

Na letošní vánoční výstavu jsme zapůjčili exponáty z Třebechovického muzea betlémů a z rodiny Sochorovy z Hradce Králové.

Vybrali jsme jen betlémy dřevěné. Uvidíte figurky jak pestře malované, tak v přírodních odstínech, u nichž vynikne struktura několika druhů dřevin. Betlémy budou různého stáří a velikosti i z různých míst.

V rodině Sochorových jsou pokračovateli betlemářské tradice otec Martin a syn Jakub. Spolu opatrují a opravují starší jesličky rodinné i zakoupené a vytvářejí betlémy nové, mnohé z nich jako mechanické. Některé exponáty tak před vámi doslova ožijí.

Zajímá vás, jak se uvádějí jednotlivé figurky do pohybu? Kolik součástek je potřeba k tomu, aby darovník chodil, anděl létal, rybář se plavil na loďce? Jestliže ano, pak budete mít možnost několik mechanismů sami vyzkoušet. Pan M. Sochor připravil „stroječky“, které se uvádějí do pohybu kličkou a které slouží k tomu, aby návštěvník zkoumal tato jednoduchá technická řešení.

VERNISÁŽ

Zahájení výstavy proběhne v sobotu 24. listopadu 2018 ve 13.00 hod., bude doplněno tvořivou dílnou.

Adventní a vánoční čas otevřeme úvodním slovem a představením betlémů z rodiny Sochorovy. Poté se budete moci věnovat prohlídce výstavy a tvořivé činnosti. Podle předloh či vlastní fantazie vyrobíte z připravených materiálů malý betlém, dekoraci nebo vánoční dárek. Ti z vás, kdo mají duši kutila, jistě rádi proniknou do způsobu výroby pohyblivých mechanismů. Proto si – ve druhé části dílny – pod vedením pana Martina Sochora budete moci sestavit samostatný malý dřevěný mechanismus na kličku, který oživí andílka nebo betlémskou figurku. Tato část dílny bude zpoplatněna, v ceně je veškerý materiál a pomůcky.

AKCE: Svěcení mariánského sloupu * Představení knihy o restaurování  * Koncert barokní hudby

Město Polička Vás zve při příležitosti dokončení restaurování mariánského sloupu na

pátek 16. 11. 2018 od 16.00 hodin

V 16.00 hod. bude znovu vysvěcen mariánský sloup na Palackého náměstí. Hosté budou uvítáni fanfárami z radnice.

Od 16.30 hod. bude v přednáškovém sále Centra Bohuslava Martinů v Poličce probíhat beseda s restaurátory, zástupci města a dalšími hosty. Autoři představí knihu věnovanou historii, restaurátorskému průzkumu a přípravám oprav poličského mariánského (morového) sloupu.

Od 18.00 hod. sál rozezní barokní skladby v podání Dua Spes.

 

 

 

SPOLEK NÁŠ MARTINŮ: KONCERT PRO HOUSLE A KLAVÍR

k 100. výročí vzniku Československa

Petr Maceček - housle, Pavel Voráček - klavír

Slavnostní hudební večer, kterým bude vzdán hold 100. výročí republiky, představí skladby Antonína Dvořáka a Bohuslava Martinů, dvou skladatelů, kteří již za svého života dokázali šířit povědomí o kulturní vyspělosti českého národa nejen na evropském kontinentu, ale také ve Spojených státech amerických. Pro tento komorní koncert byly vybrány čtyři sonáty a sonatiny pro housle a klavír, jež vznikly v Praze, Paříži a New Yorku v letech 1887 – 1937.   

Koncert se koná ve čtvrtek 8. listopadu 2018 od 18.00 hod. v hudebním sále centra. Vstupné: 90,- Kč. Pořádá Spolek NÁŠ MARTINŮ.

 

SPOLEK NÁŠ MARTINŮ: Z MONARCHIE DO REPUBLIKY NA KŘÍDLECH HUDBY A POEZIE

Viktor Velek a Ostravská bandaska

Humorně i vážně o válce, hladu, míru, legiích, T. G. Masarykovi, budování republiky, konci habsburské monarchie a všem možném kolem roku 1918. Originální komentované pásmo hudby a poezie věnované 100. výročí vzniku Československa.

Akce se koná v úterý 20. listopadu 2018 od 18.00 hod. v hudebním sále centra. Vstupné: 90,- Kč. Pořádá Spolek NÁŠ MARTINŮ.

 

 

 

VÝSTAVA: DŘEVĚNÉ A MECHANICKÉ BETLÉMY

24. listopadu 2018 – 13. ledna 2019

Na letošní vánoční výstavu jsme zapůjčili exponáty z Třebechovického muzea betlémů a z rodiny Sochorovy z Hradce Králové.

Vybrali jsme jen betlémy dřevěné. Uvidíte figurky jak pestře malované, tak v přírodních odstínech, u nichž vynikne struktura dřevin. Betlémy budou různého stáří a velikosti i z různých míst.

V rodině Sochorových jsou pokračovateli betlemářské tradice otec Martin a syn Jakub. Spolu opatrují a opravují starší jesličky rodinné i zakoupené a vytvářejí betlémy nové, mnohé z nich jako mechanické. Některé exponáty tak před vámi doslova ožijí.

Zajímá vás, jak se uvádějí jednotlivé figurky do pohybu? Kolik součástek je potřeba k tomu, aby darovník chodil, anděl létal, rybář se plavil na loďce? Jestliže ano, pak budete mít možnost několik mechanismů sami vyzkoušet. Pan M. Sochor připravil „stroječky“, které se uvádějí do pohybu kličkou a které slouží k tomu, aby návštěvník zkoumal tato jednoduchá technická řešení.

 

Otevírací doba o vánočních svátcích:

    24. 12. – zavřeno

    25. – 30. 12. – 10.00 – 16.00 hodin

    31. 12. 2018 – 1. 1. 2019 – zavřeno

 

 

 

AKCE: TRADIČNÍ VÁNOČNÍ VRKOČE

tvořivá dílna v sobotu 8. prosince 2018 od 13.00 do 15.00 hod. v centru

Přijďte si vyrobit tradiční lidový vrkoč ze sušených plodů, které neměly funkci pouze dekorační. Lidé věřili, že jim přinesou zdraví, lásku, úrodu a ochranu, a to právě v magickém čase předvánočním a vánočním. Přineste si s sebou malý hrneček nebo květináč a společně ho ozdobíme drobnými snítkami krušpánku a osázíme hustým lesem špejlí s množstvím drobností. Budou to perníčky, kuličky a ptáčci pečení z těsta, sušené švestky, rozinky, křížaly, zlacené i přírodní ořechy a makovice, šípky, nabobtnalý hrách a barevné ústřižky látky. Cena: 60 Kč/osoba. V ceně je zahrnutý materiál na 1 vrkoč a návštěva výstavy „Dřevěné a mechanické betlémy“.

AKCE: NÁVŠTĚVNÍCÍ SE SMĚJÍCÍ aneb Jóga smíchu s Bohuslavem Martinů

středa 12. prosince 2018

Cvičení rozděleno na dvě kategorie: děti od 15.30 hod. a dospělí od 17.00 hod.

Cena: 40,- Kč

Smích s lidmi byl a bude. Možná i sám Bohuslav Martinů se smál při tvorbě svých kresbiček a tento jedinečný cyklus tu již navždy bude vytvářet úsměvy na našich tvářích. Nechte tento úsměv přejít až k smíchu a rozeznít humornost kreseb ve svém těle.

Jóga smíchu vznikla v roce 1995 v Indii. U jejího zrodu stál lékař Madan Katária se svou manželkou. Cvičení je založeno na dětské hravosti a nakažlivosti smíchem. Pomáhá udržovat a zlepšovat fyzické zdraví, odstraňovat negativní myšlenky a emoce. Zlepšuje také náš imunitní systém, pomáhá cirkulaci lymfatického systému, napomáhá trávení a pomáhá i při hubnutí. Doporučujeme vzít si pohodlné oblečení.

 

 

SOUTĚŽ: Komiks na téma Den Bohuslava Martinů

Městské muzeum a galerie v Poličce vyhlašuje literárně výtvarnou soutěž k právě probíhající výstavě Martinů obrázky kreslící, na které k tvorbě zajisté naleznete plno zajímavých podmětů a nápadů

Bohuslav Martinů je jedním z našich nejvýznamnějších hudebních skladatelů, ale věděli jste o něm, že i kreslil? Kreslil si pro radost a odpočinek do deníku, kreslil do dopisů svému kamarádovi, kreslil si i mezi své skladby. A nakreslil i několik komiksů o svém životě. Jak by asi mohl vypadat den Bohuslava Martinů v dnešní době? Používal by mobilní telefon, automobil, elektrický kartáček na zuby? Nebo vás napadne úplně jinak trávený den?

Přihlásit své nápady můžete hned v několika kategoriích a to:

Děti od 3 do 5 let -  kategorie A1

Děti od 6 do 7 let - kategorie A2

Děti od 8 do 10 let - kategorie A3

Děti od 11 do 14 let - kategorie A4

Děti od 15 do 18 let - kategorie A5

Dospělí - kategorie B

Důchodce - kategorie C

Kolektiv – kategorie D

Formát děl maximálně 707 x 1000 mm, technika libovolná. Každá práce musí být označena následujícími údaji: jméno, příjmení, soutěžní kategorie, kontakt.

Uzávěrka soutěže: 31. 12. 2018

Soutěžní práce je nutné doručit na adresu Městské muzeum a galerie Polička, Tylova 114, Polička 572  01, nebo osobně v otvírací době muzea út – ne 9.00 – 12.00, 12.30 – 16.00 hod.

Následně budou práce vystaveny v prostorách Centra Bohuslava Martinů a vyhodnoceny. Výherci každé kategorie získají ocenění.

POUR FELICITÉR 2019

 

Žádné kotrmelce v roce 2019,

pouze nové, jedinečné a neopakovatelné zážitky.

 

Děkujeme za přízeň
Kolektiv Městského muzea Polička

 

 

 

SPOLEK NÁŠ MARTINŮ: PÍSŇOVÝ RECITÁL ROMANA HOZY

"Mélodies Françaises”

klavír: Ahmad Hedar

Dva mladí interpreti vás provedou krásami francouzských písní od Faurého přes Ravela a Debussyho k Poulencovi. V programu samozřejmě nebude chybět ani Bohuslav Martinů. Koncert se koná ve čtvrtek 6. prosince 2018 od 18.00 hodin v hudebním sále centra. Vstupné 90 Kč. Pořádá Spolek NÁŠ MARTINŮ.

SPOLEK NÁŠ MARTINŮ:  BOHUSLAV MARTINŮ a rok 1918

(odložená akce z října t. r.)

Vznik samostatného Československa zastihl Bohuslava Martinů jako mladého skladatele, stojícího teprve na prahu velmi nejisté umělecké kariéry. Zastihl ho ale připraveného, a dosud neznámý autor díky skladbě, kterou přispěl k oslavám právě nabyté národní svobody, zaznamenal první významný úspěch na české hudební scéně. Dílo bylo napsáno v Poličce, zatímco hlavní inspirační zdroj pochází z nedaleké Borové, s níž se překvapivě pojí i přízeň rodiny T. G. Masaryka. Sté výročí vzniku republiky poskytuje příležitost seznámit se s touto skladbou i okolnostmi jejího vzniku, stejně jako s dalšími dvěma kompozicemi, jimiž poličský rodák, žijící v té době již v cizině, připomněl 10. a 25. výročí této historické události. Akce se koná ve čtvrtek 20. prosince od 19.00 hodin v hudebním sále centra. Vstupné: 50,- Kč. Pořádá Spolek NÁŠ MARTINŮ.

 
   
ROP NUTS II EU Investice do budoucnosti