Hledání

 
 
 
 
 
 
 
Centrum Bohuslava Martinů
 
 

 

 

PŘEDNÁŠKA čtvrtek 7. 1. 2010 přednáška Jak zvládnout osobním pohovor se zaměstnavatelem

v přednáškovém sále Centra Bohuslava Martinů od 17.00 hod.

VÝSTAVKA - čtvrtek 7. 1. 2010 zpřístupnění výstavy Židovského muzea v Praze Anna Franková – odkaz pro současnost v přednáškovém sále a na chodbách Centra Bohuslava Martinů. Výstava potrvá do 31. 1. 2010.

PŘEDNÁŠKA - čtvrtek 21. 1. 2010 přednáška Péče o donošeného novorozeného v přednáškovém sále Centra Bohuslava Martinů od 17.00 hod.

PŘEDNÁŠKA - úterý 16. 2. 2010 přednáška Novinky v očkování dětí pro rok 2010, přednáší MUDr. Martin Plšek, v přednáškovém sále Centra Bohuslava Martinů od 17.00 hod.

VERNISÁŽ – VÝSTAVA - sobota 16. ledna 2010 ve 14 hod. zahájení výstavy BRANOU MUZEA DO STŘEDOVĚKU aneb výstava Doba měst a hradů, jak ji ještě neznáte… ve výstavních sálech Centra Bohuslava Martinů. Výstava potrvá do 28. 3. 2010.

16. 1. – 4. 4. 2010 výstava BRANOU MUZEA DO STŘEDOVĚKU aneb výstava Doba měst a hradů, jak ji ještě neznáte… ve výstavních sálech Centra Bohuslava Martinů.

Vydejte se s námi do středověku. Dozvíte se řadu zajímavostí a na vlastní kůži si vyzkoušíte, jak se žilo na hradě, v podhradí i na bitevním poli. Poznáte tíhu brnění i půvab historického šatstva, neboť pro malé i velké návštěvníky jsou zde připraveny repliky dobových oděvů, klobouků, šperků, nářadí a náčiní, pomůcek útrpného práva a mnohé další. Na zájemce o válečnou tematiku čeká kolekce zbroje a zbraní, ale také maketa koně k vyzkoušení role válečného jezdce či fragment husitské vozové hradby. K dispozici jsou seříznuté husí brky, horizontální tkalcovský stav, gotická vitráž ze skleněných čtverců, výroba pečeti, ražba mincí, stolní hry, hudebních nástrojů a řada dalších zajímavých předmětů, které byly lidem v minulosti k užitku či potěšení. Výstava je vhodná pro výuku i volný čas a samozřejmě pro návštěvníky všeho věku.

VÝSTAVKA - STĚNA PRO JEDNO DÍLO je umístěna v Centru Bohuslava Martinů mezi významnými poličskými rodáky a nabízí tak prostor k prezentaci tvorby současných umělců Poličska. Jako první se představí fotograf Jiří Hájek. Výběr z tvorby je k vidění od 18. 1. do 28. 2. 2010.

 VÝSTAVA - 1. 3. – 25. 4. 2010 – Probouzení jara ve třídě Bohuslava Martinů

Téma a pojetí navazuje na výstavu Vůně Vánoc, která se uskutečnila ve třídě Bohuslava Martinů v závěru roku 2009 a zahájila cyklus drobných výstav, které se budou během roku pravidelně v souladu s ročním obdobím obměňovat a představí tak tradiční lidové zvyky a obyčeje, které nás od pradávna doprovází. Tentokrát přiblíží svátky jara a velikonoční čas se všemi zvyky a tradicemi - vynášení smrtky či malování kraslic a pletení pomlázek. Vyrobit si můžete také tradiční velikonoční ozdoby, kterými si lidé v minulosti zdobili svá obydlí.

Vstupné: děti, studenti, důchodci, dospělí 20,- Kč, rodinné vstupné 40,- Kč

VÝSTAVKA - Stěna pro jedno dílo je umístěna ve vstupní chodbě Centra Bohuslava Martinů mezi významnými poličskými rodáky a nabízí prostor k prezentaci současných umělců Poličska. Nejedná se o výstavu, ale o drobný medailonek jednotlivých autorů s ukázkou jejich tvorby. V průběhu roku 2010 tak bude postupně představeno jedenáct regionálních fotografů – dokumentaristů atmosféry a dění kolem nás. V březnu je stěna věnována Jaroslavu Marešovi, jehož fotografie můžete zhlédnout při návštěvě Centra Bohuslava Martinů od 1. 3. do 31. 3. 2010.

Vstup volný.

 

AKCE - V neděli 4. 4. 2010 uplyne přesně jeden ROK od slavnostního otevření Centra Bohuslava Martinů v Poličce. U příležitosti tohoto ročního jubilea jsou proto pro vás všechny expozice centra ZDARMA ZPŘÍSTUPNĚNÉ. Současně jsme pro vás na měsíc duben připravili drobnou prezentaci, která mapuje průběh rekonstrukce budovy, vznik nových expozic, ale také výstavní projekty a akce, které se v centru od 4. 4. 2009 do 4. 4. 2010 uskutečnily.

 

VERNISÁŽ – VÝSTAVA - 7. dubna – 5. května 2010 - Výstava výtvarného oboru ZUŠ Bohuslava Martinů v malých výstavních sálech Centra Bohuslava Martinů. Vernisáž se koná ve středu 7. dubna v 17.00 hod.

VERNISÁŽ – VÝSTAVA - 10. dubna - 30. dubna 2010 - David Bartoň – obrazy - v rámci každoročních putovních výstav měst České inspirace proběhne letos v Poličce výstava obrazů Davida Bartoně. Autor žije v Červeném Hrádku u Telče. Lidé z jeho obrazů se rádi druží a spíše než jednotlivce představují „lid“. Autor má rád jejich společnost, ale s přírodou, kterou také maluje, chce být sám a jeho krajiny jsou liduprázdné. Zabydluje je však často stromořadím, nad kterým se vysoko zdvíhá obzor, takže na obrazech zbývá pro nebe málo místa. Přitahuje jej zpodobení země – krajiny vysočiny. Výstava bude zahájena v sobotu 10. dubna ve 14 hod. ve výstavním sále Centra Bohuslava Martinů. Úvodní slovo přednese legendární Ivan M. Jirous – Magor.

VÝSTAVKA - Stěna pro jedno dílo je umístěna ve vstupní chodbě Centra Bohuslava Martinů mezi významnými poličskými rodáky a nabízí prostor k prezentaci současných umělců Poličska. Nejedná se o výstavu, ale o drobný medailonek jednotlivých autorů s ukázkou jejich tvorby. V průběhu roku 2010 tak bude postupně představeno jedenáct regionálních fotografů – dokumentaristů atmosféry a dění kolem nás. Výběr z cyklu „IMPRESE“ fotografa Karla Vondráka je k vidění při návštěvě centra od 1. dubna do 30. dubna 2010. Vstup volný.

VERNISÁŽ – VÝSTAVA - 15. května – 25. července 2010 - Zrzavý Martinů aneb Pojďte si hrát s panem malířem Janem Zrzavým a skladatelem Bohuslavem Martinů

Výstava zaměřená na umělecké přátelství skladatele s Janem Zrzavým. Tito dva rodáci z Vysočiny a milovníci francouzské kultury mají více společného, než by se mohlo na první pohled zdát. Kromě společných životních osudů i estetických názorů výstava představí oba umělce v opačných rolích – Martinů jako výtvarníka a Zrzavého jako milovníka hudby. Návštěvníky s dětmi jistě zaujme interaktivní část Pojďte si hrát s panem malířem Janem Zrzavým a výtvarné znalce originální grafiky zapůjčené z Moravské galerie v Brně a z Galerie moderního umění v Hradci Králové. Výstava bude zahájena v rámci Martinů Festu v sobotu 15. května 2010 ve 14.00 hod. ve výstavních sálech Centra Bohuslava Martinů.

VÝSTAVKA - Stěna pro jedno dílo je umístěna ve vstupní chodbě Centra Bohuslava Martinů mezi významnými poličskými rodáky a nabízí prostor k prezentaci současných umělců Poličska. Nejedná se o výstavu, ale o drobný medailonek jednotlivých autorů s ukázkou jejich tvorby. V květnu bude stěna věnována fotografu Petru Kleinovi. Výběr z tvorby bude k vidění při návštěvě centra od 1. května do 31. května 2010. Vstup volný.

PŘEDNÁŠKY a AKCE

čtvrtek 6. května, 19.00 hod. - Ro(c)kování - Jiří Černý - Poslechový večer, složený z nových i starších nahrávek různých hudebních žánrů.

středa 19. května, 18.00 hod. v galerii v radnici – Beseda nad obrazy a představení nové publikace Ztracené a opět nalezené obrazy hohenemské galerie s příběhem ztraceného syna, zasvěcený výklad podá PhDr. David Junek

PŘEDNÁŠKA - čtvrtek 20. května, 19.00 hod. - Přednáška hudebního cyklu Pojďme na Martinů, která vás přivede k poslechu hudby Bohuslava Martinů. Obsah pořadu bude věnován prvním třem symfoniím, které nesou podtitul Epická, Idylická a Tragická. Skladatel je napsal za svého pobytu v Americe v letech 1942 - 1944. Kromě zajímavých informací uslyšíte ukázky jak z nejdelší, tak nejkratší symfonie B. Martinů, a dozvíte se, na kterou byl autor i přes svoji pověstnou skromnost pyšný.

DIVADLO - neděle 23. května, 16.00 hod. – Maňásková komedie pro děti od dvou let „Znáte Kačenku? v podání Jiřího Polehni.

VERNISÁŽ – VÝSTAVA - Kterak pak učitel ku vzdělání a dobrým mravům svá dítka vedl…

25. května - 29. srpna 2010 - ve třídě Bohuslava Martinů

Prostřednictvím výstavy nahlédnete do školní výuky před více jak sto lety. Usednete do školních škamen, stanete se školáky a možná poprvé budete mít příležitost podepsat se úhledným krasopisem na břidlicové tabulky. K vidění budou vyučovací pomůcky z kabinetu měšťanské školy, např. Kolumbovo vejce, Faradayova klec, camera obscura, Morseův telegraf a mnoho jiných zajímavých předmětů…

PŘEDNÁŠKA - Obnovitelné zdroje energie – Yann-Arthus Bertrand
1. června - 30. června 2010, Centrum Bohuslava Martinů
Výstava probíhá v rámci festivalu Colour Meeting a byla připravena ve spolupráci o. s. Pontopolis s Francouzským centrem Olomouc.

 

VERNISÁŽ – VÝSTAVA - František Bukáček

19. června - 3. října 2010 ve výstavních sálech Městské galerie v radnici

Výstava je uspořádána u příležitosti 100. výročí narození akad. mal. Františka Bukáčka. Těšit se můžete na umělcovy obrazy s květinovou tématikou, zátiší a krajinomalby. Na výstavě se podílí Střední škola zahradnická Litomyšl, proto budou výstavní sály galerie vyzdobeny květinovými vazbami podle motivů z obrazů Františka Bukáčka. 

Vernisáž se koná v sobotu 19. června ve 14.00 hod. ve výstavních sálech galerie v barokní radnici, Palackého nám. Úvodní slovo pronese PhDr. David Junek.

VÝSTAVKA - Stěna pro jedno dílo je v květnu věnována fotografu Ing. Adolf Kleinovi. Výběr z tvorby je k vidění při návštěvě centra od 1. do 30. června 2010. Vstup volný.

AKCE - Čas pro neobyčejné zážitky - 11. ročník večerního putování Poličkou

sobota 5. června 2010, od 19.00 hod. do pozdních hodin

Začátek večerního putování v 19.00 hod. v Centru Bohuslava Martinů, Šaffova ulice, kde budou připraveny tištěné programy s mapkou…

1. Centrum Bohuslava Martinů

Šaffova ulice

19.00 – 24.00 hod.

Volný vstup

Po celý večer pro vás budou zpřístupněny expozice Centra Bohuslava Martinů.

V expozici Historie města Poličky nahlédnete například do středověku a obléknete

si dobový oděv. Dobu barokní vám přiblíží repliky soch z Morového sloupu a na trhu z 19. století si budete moci odvážit 5 lotů máku a odměřit loket plátna.

Expozice Sklářství na Horácku bude doplněna ukázkou nástrojů a nářadí, které hutní mistři používali ve škrdlovické sklárně.

Ve třídě Bohuslava Martinů se můžete vrátit do dob svých dědů a prohlédnout si výstavu „Kterak pan učitel ku vzdělání a dobrým mravům svá dítka vedl“ Vyzkoušet

si můžete krasopis i psaní olůvkem na břidlicové tabulky.

Pro malé i velké je připravena výstava ZRZAVÝ MARTINŮ aneb Pojďte si hrát s panem malířem Janem Zrzavým a skladatelem Bohuslavem Martinů. Výstava představí oba umělce v opačných rolích – Martinů jako výtvarníka a Zrzavého jako milovníka hudby. Návštěvníky s dětmi jistě zaujme hravá dotyková část výstavy a milovníky umění originální grafiky Jana Zrzavého.

 

V průběhu večera vám bude představen tištěný Průvodce po stopách Bohuslava Martinů v rámci hodinových procházek s vyprávěním o místech spjatých s poličským rodákem, které začínají vždy v 19.00, 20.0021.00 hod. v Centru Bohuslava Martinů, Šaffova ul.

20.30 hod.

AV sál – program dětí ze ZUŠ Bohuslava Martinů Monology z děl Bohumila Hrabala (Václav Větrovský – sklenice Grenadýny, Dorota Dvořáková).

 

2. Městská knihovna Polička

Palackého náměstí

19.00 - do nevidím

Na dvorku knihovny na vás čeká dobré víno a hudba se špetkou poezie.

22.00 hod. - Vernisáž výstavy MLADÁ POLIČsKÁ FOTOGRAFIE.

23.00 hod. - filmová premiéra „Andyho film“ na dvorku muzea.

 

3. Výtvarný obor -  ZUŠ Bohuslava Martinů

Hradební bašta v parku, ulice Komenského

19.00 – 24.00 hod. – než dohoří svíce

Ukázky z projektů a dětských prací nasvícené svíčkami doprovázené příjemnou hudbou Bohuslava Martinů.

 

4. Středisko volného času MOZAIKA

nám. Bohuslava Martinů

19.00 – 22. 00 hod.

Mozaika na téma „Naše město“ – výstava, hry, zábava pro děti i dospělé.

5. MOZAIKA – vypouštění plovoucích luceren s přáními na Synský rybník.

22.15 hod. - Sraz s lucernami u mostu v Městském parku – napíšeme přání, zapálíme lucerny a pustíme po vodě. Lucerny je možné zakoupit během večera na jednotlivých stanovištích.

6. ART studio Gracias

Šaffova ulice

19.00 – 23.30 hod.

Výstava vlastní tvorby a pro zájemce konzultace s autorem o problematice zpracování plochého skla a keramiky a praktické využití v interiéru i exteriéru bytů a firemních prostor.

 

7. Síň řemesel

Na Bídě

19.00 – 24.00 hod.

Zhlédnete zde tradiční řemesla - předení, tkaní, šperkování, řezbáře, mydlářku – praní prádla na valše v neckách.

Po delší době přijede sklářka s foukáním skla na kahanu. Také kartářka, medař s medem a medovinou. Šikulové si budou moci namalovat hrneček na čaj či kafíčko.

Připravena je výstava paličkované krajky k výročí Bohuslava Martinů v hudbě.

 

8. SŠ obchodní a služeb SČMSD Polička

nám. Bohuslava Martinů

19.00 – 22.00 hod.

Ukázka výrobků z volnočasových aktivit žáků ubytovaných v Domově mládeže.

Prezentace praktického vyučování – nail art.

9. Hasičský záchranný sbor a Sbor dobrovolných hasičů Polička

Starohradská, stanice HSZ v Poličce a hasičská zahrada

19.00 – 23.00 hod.

Připravena pro vás je prohlídka techniky a vybavení profesionálních a dobrovolných hasičů s výkladem. Seznámení se s prací a životem hasičů.

10. ZŠ Na Lukách

ulice Švermova

19.00 – 23.00 hod.

Ve školních prostorách si pro vás žáci připravili výtvarné práce na téma „Co Čech to muzikant“.

 

11. Masarykova ZŠ

Nábřeží svobody - budova pavilonu

19.00 – 24.00hod.

„Kouzlo studánek“ - náhled do života a díla Bohuslava Martinů interaktivní formou; výtvarné práce inspirované hudbou.

12. Vinotéka   „Pod věží“

nám. Bohuslava Martinů

19.00 – 24.00 hod.

Hudba, krásné děvy, dobré víno … vše co miloval Bohuslav Martinů.

13. Dobrotovo kafíčko

Masarykova ulice

19.00 – 22.00 hod.

Prodej zmrzliny

14. Divadelní Klub

Vrchlického

19.00 – 24. 00 hod.

Po dlouhém putování přijde vhod vychlazený mok.


PŘEDNÁŠKY středa 23. června, 19.00 hod. Pojďme na MARTINŮ. Přednáška hudebního cyklu, který vás přivede k poslechu hudby Bohuslava Martinů. Pořad bude věnován druhé trojici symfonií, které skladatel napsal za svého pobytu v USA v letech 1945 - 1953. O vaši přízeň se bude ucházet čtvrtá symfonie s podtitulem Lyrická, pátá symfonie, která jako jediná měla světovou premiéru v Československu, a konečně nejobdivovanější Symfonické fantazie, jež byly zvoleny Kruhem hudebních kritiků v New Yorku za nejlepší orchestrální dílo roku 1955.

čtvrtek 24. června 2010, 17.00 hod. - Přednáška Jak zvládnout osobní pohovor se zaměstnavatelem

 

VERNISÁŽ – VÝSTAVA - Papírový svět

31. července – 3. října 2010 – ve výstavních sálech Centra Bohuslava Martinů

Na závěr léta jsme pro vás připravili výstavu Papírový svět, na jejíž organizaci se podílí Česká origami společnost a o. s. Centrum papírových modelů. Výstavní sály budou proto po zbytek prázdnin věnovány skládání, tvoření a kreativní práci s papírem. Návštěvníci si prohlédnou nejen papírové modely lodí, letadel, aut, historických staveb apod., ale také neobyčejné origami, tj. tradiční japonské umění skládání rozličných motivů z papíru. „Origami, to je hudba zakletá do papíru a návody k němu, to jsou notové zápisy. Oživíme je, až uchopíme list papíru a začneme skládat.“ Výstava představí průřez tvorbou origami v oblasti vývoje od tradičních modelů po ty moderní, směrů i použití různých technik skládání. Kromě výběru zajímavých knih o origami, bude k vidění i ukázka tradičních origami papírů různých vzorů a způsobu provedení. Pro ty, kteří se nejen rádi dívají, ale současně vyrábějí, budou připraveny hravé koutky, kde si vyzkouší nejen svou zručnost, ale i trpělivost a pečlivost. Pro malé i velké budou určeny sobotní výtvarné dílny plné tvoření a hraní s papírem, do programu jsou zařazeny také speciální odpolední kurzy skládání origami pod vedením zkušených lektorů…Vernisáž se koná v sobotu 31. července 2010 v 16.00 hod. ve výstavních sálech Centra Bohuslava Martinů, Šaffova ul.

VÝSTAVKA - Stěna pro jedno dílo je v červenci věnována paní Ing. Slávce Kleinové. Výběr z tvorby je k vidění při návštěvě centra od 1. do 30. července 2010. Vstup volný.

PŘEDNÁŠKA - Pojďme na Martinů - ve čtvrtek 29. července 2010 ve 21.00 hod. na muzejní zahradě - přátelské prázdninové posezení příznivců hudby Bohuslava Martinů u filmové adaptace opery Řecké pašije. Promítání filmu bude spojeno s průvodním slovem J. Novotného a chybět nebude ani tradiční dobré občerstvení. (V případě nepříznivého počasí se promítání uskuteční v přednáškovém sále Centra Bohuslava Martinů.)

AKCE - CESTY ZA UMĚNÍM – Moravská Třebová - zapomenutá perla renesance a baroka

sobota 11. září 2010

Moravskou Třebovou můžeme právem označit za perlu renesance i baroka. Nástup slávy začíná, když hrad a poddanské město získali páni z Boskovic, z nichž vynikal Ladislav – vzdělaný a zcestovalý humanista, který studoval v Itálii a později byl rádcem krále Vladislava. Brána hradu z r. 1492 je nejstarší renesanční památkou u nás. Po požáru v r. 1541 bylo město renesančně přestavěno a do dnešní doby se uchoval unikátní soubor domovních portálů a vstupních síní (mázhausů) se síťovými klenbami. V pozdní renesanci byl (v letech 1612-1618) vystavěn zámek. V kostele P. Marie jsou umístěny sochy Víry a Naděje (kolem r. 1738) – mistrovská díla dynamického baroka. Nad městem se tyčí Křížový vrch se sousoším Kalvárie. Běžný návštěvník většinu památek jen letmo mine – se zasvěceným průvodcem však budeme mít možnost navštívit interiéry zámku, radnice, měšťanských domů i kostelů a pochopitelně vystoupáme i na Křížový vrch. Ačkoliv vypadá Moravská Třebová nenápadně, jistě příjemně překvapí…

Odjezd v 7.00 hod. od pošty v Poličce, návrat okolo 18. hodiny. Cena pro dospělé 120,- Kč a pro studenty 100,- Kč. Částku je třeba uhradit předem v Centru Bohuslava Martinů, Šaffova ulice. Vstupné bude hrazeno individuálně na místě: dospělí 60,- Kč, studenti a důchodci 40,- Kč.

 

AKCE - KRÁTKÉ ZPRÁVY Z CENTRA BOHUSLAVA MARTINŮ

Letní putování představí také Centrum Bohuslava Martinů…

Ve středu 9. června 2010 navštívil Poličku filmový štáb, který pod vedením režiséra Jakuba Čermáka natočil krátký televizní spot o projektu Centra Bohuslava Martinů v Poličce, jenž bude v průběhu letních prázdnin pravidelně vysílán na obrazovce České televize. Autorem projektu Letní putování je Ministerstvo pro místní rozvoj, jehož cílem je podpořit projekty financované z fondů Evropské unie a představit široké veřejnosti turisticky zajímavá místa a podpořit tak rozvoj cestovního ruchu. Celkem bylo vybráno sedm atraktivních míst z celé České republiky. V Pardubickém kraji zavítali reportéři nejen do Centra Bohuslava Martinů v Poličce, ale také do svitavské kavárny Oskara Schindlera.

DÍLNA - KRABIČKOVÁNÍ - sobota 7. 8. a středa 11. 8. 2010 od 14.00 do 16.00 hod.

- z různobarevných vzorovaných papírů si vyrobíte hranaté, kulaté, oválné, malé i velké krabičky, tašky, ozdobné a dárkové sáčky a obaly, které si ozdobíte a samozřejmě si je odnesete s sebou domů, abyste do nich mohli zabalit dárek nebo překvapení...

Neomezený počet účastníků. Pro děti od 5 let. Cena: jednotlivec/30,- Kč, rodinné vstupné/60,- Kč zahrnuje vstupné na výstavu i veškeré potřebné pomůcky, materiály a výtvarné potřeby.

 

DÍLNA - ROSTLINNÁ ŘÍŠE – tvořivá dílna pro malé i velké

- sobota 14. 8. a středa 18. 8. 2010 od 14.00 do 16.00 hod.

- pod rukama vám rozkvetou bohaté květy. Skládáním, ohýbáním, rolováním a pomocí barevného krepového papíru a drátku si vyrobíte lekníny, svlačce, astry, kopretiny, růže i další

květiny podle vlastní fantazie, kterými si můžete zkrášlit svůj domov...

Neomezený počet účastníků. Pro děti od 5 let. Cena: jednotlivec/30,- Kč, rodinné vstupné/60,- Kč zahrnuje vstupné na výstavu i veškeré potřebné pomůcky, materiály a výtvarné potřeby.

 

DÍLNA - SVĚT ZVÍŘAT - tvořivá dílna pro malé i velké

- sobota 21. 8. a středa 25. 8. 2010 od 14.00 do 16.00 hod.

- ocitnete se v říši zvířat a papír pod vašima rukama ožije v podobě mořské rybky, ledního medvěda, páva a dalších zvířat, která žijí na zemi, ve vodě i v povětří...

Neomezený počet účastníků. Pro děti od 5 let. Cena: jednotlivec/30,- Kč, rodinné vstupné/60,- Kč zahrnuje vstupné na výstavu i veškeré potřebné pomůcky, materiály a výtvarné potřeby.


DÍLNA - MODULÁRNÍ ORIGAMI - výtvarný kurz

- sobota 28. 8. 2010 od 14.00 do 16.00 hod.

- modulární origami se skládá z několika až tisíců jednoduchých dílků, jež se následně poskládají k sobě a vytvoří celek. Kurz se koná pod vedením zkušeného lektora, pana Josefa Sovy. Omezený počet účastníků - 15 osob. Je proto nutné, aby se zájemci předem objednali na tel.: 461 723 855. Cena: 30,- Kč/osoba. Určeno pro děti od 10 let i pro dospělé.

 

DÍLNA - SKLÁDÁŠ, SKLÁDÁM, SKLÁDÁME… - celodenní tvořivá dílna

- poslední prázdninový den úterý 31. 8. 2010 od 9.00 ho 17.00 hod.

- přijďte si vyrobit různorodé předměty z kartonu a barevných papírů, které vám budou po celý školní rok k užitku i potěšení - tužkovník, záložky do knih, různobarevné obaly na sešity z mramorovaného, lihového, škrobového nebo voskového papíru, poznámkové bločky a mnoho dalšího... Pro ty nejmenší, ale i děti školou povinné vstup ZDARMA

VÝSTAVKA - Stěna pro jedno dílo je v červenci věnována panu Vladimíru Vraspírovi. Výběr z tvorby je k vidění při návštěvě centra od 1. do 31. srpna 2010. Vstup volný.

AKCE - pátek 13. srpna 2010 od 21.00 hod. LETNÍ KINO na zahradě Centra Bohuslava Martinů. MĚ PŘINESL ČÁP - autorský studentský film o fotografování a výtvarném umění s nahlédnutím pod pokličku autistického světa. Námět, scénář, režie, kamera: Denny Ellis. Vstupné 20,- Kč.

PŘEDNÁŠKA - Pojďme na MARTINŮ -  Setkání u studánky aneb další prázdninové posezení přátel hudby Bohuslava Martinů před podzimním pokračováním cyklu přednášek o díle slavného rodáka. Přijďte posedět u dobrého vína, zhlednout film Otvírání studánek a… možná přijde i kouzelník. Vstupné 20,- Kč. (V případě nepříznivého počasí se akce uskuteční v přednáškovém sále Centra Bohuslava Martinů.) pátek 27. srpna 2010, ve 20.00 hod. na zahradě Centra Bohuslava Martinů

 

DÍLNA - neděle 29. srpna 2010 - NA ŽIDLIČCE DO POHÁDKY - pohádkově-výtvarné odpoledne pro děti se koná na zahradě Centra Bohuslava Martinů v Poličce od 14.00 hod. Program zahrnuje tři maňáskové pohádky „Byl jednou jeden…“ v podání divadla Poli, které vzniknou díky kouzelné paličce a velké, kouzelné černé bedně, na kterou se tu a tam ťukne, a pak se dějí věci… Tím ale odpoledne nekončí, neboť poté si bude moci každé dítě dle své fantazie pomalovat a barevně vyzdobit jednu židličku, na kterou bude moci zase další pohádkovou neděli usednout… Vstupné 30,- Kč

 

DÍLNA - ORIGAMI ŠPERKY - sobota 4. září od 14.00 do 16.00 hod.

Určeno pro ty, kteří s oblibou nosí šperky nebo jimi rádi obdarují a potěší někoho blízkého. Ze vzorovaných a mramorovaných papírů si skládáním, rolováním a přehýbáním vyrobíte rozmanité šperky – náušnice, náhrdelníky nebo náramky, které si dozdobíte barevnými korálky.

DÍLNA - TRADIČNÍ ČESKÉ ORIGAMI - sobota 11. září od 14.00 do 16.00 hod.

Výtvarnou dílnu povede zkušená lektorka skládání origami - paní Milada Bláhová, která tvoří nejen podle tradičních vzorů, ale dokonce vymýšlí své vlastní nové papírové skládanky, a právě některé z nich nás během odpoledne naučí skládat.

DÍLNA - přání, blahopřání, OBÁLKY - sobota 18. září od 14.00 do 16.00 hod.

Chcete někoho potěšit originálním přáníčkem? Pokud ano, přijďte se naučit jak zajímavě poskládat arch papíru a vytvořit tak rozmanitá přání a drobná blahopřání k narozeninám i jiným výjimečným příležitostem. Naučíte se ale také skládat obálky podle tradičních japonských vzorů, abyste svým známým mohli zaslat neobvyklý dopis.

DÍLNA - Obaly, tašky, sáčky, pouzdra - sobota 25. září od 14.00 do 16.00 hod.

V rámci tvořivého odpoledne si z různobarevných vzorovaných papírů vyrobíte malé či velké tašky, kabelky, košíky, ale i ozdobné a dárkové sáčky a načerpáte inspiraci pro balení nejen vánočních dárků.

DÍLNA - Lampy, stínidla, svícny, svítidla - sobota 2. října 2010 od 14.00 do 16.00 hod.

Chcete-li si zkrášlit svou domácnost, přijďte se naučit, jak vyrobit z průsvitného papíru jednoduché stínítko na svíčku. Nebo si zkusíte vyřezáváním zajímavých ornamentů z kartonu a lepenky vytvořit půvabné lampióny a stínidla.

DÍLNA - ROZULOUČENÍ S PAPÍROVÝM SVĚTEM - neděle 3. října 2010 od 9.00 do 16.00 hod.

Na poslední závěrečný den výstavy Papírový svět je pro vás připravena celodenní tvořivá dílna, kde se z tenkého či silného papíru, čtvrtky nebo kartonu naučíte skládat rozmanité tvary a předměty, které vám budou k užitku i potěšení…

VÝSTAVKA - Stěna pro jedno dílo je v září věnována fotografu Jiřímu Urbánkovi. Výběr z tvorby je k vidění při návštěvě centra od 1. do 30. září 2010. Vstup volný.

 

PŘEDNÁŠKY/BESEDY/VÝLETY/FILMY

AKCE - pátek 3. září 2010 od 21.00 hod. MĚ PŘINESL ČÁP – letní kino na zahradě Centra Bohuslava Martinů - autorský studentský film o fotografování a výtvarném umění s nahlédnutím pod pokličku autistického světa. Námět, scénář, režie, kamera: Denny Ellis.

PŘEDNÁŠKA - čtvrtek 9. září 2010 v 19.00 hod. - 200. výročí narození Josefa Václava Justina Michla - Vzpomínkový večer se koná u příležitosti 200. výročí narození českého buditele a kněze J. V. J. Michla. Beseda bude spojena s ukázkou originálů rukopisu románu T. Novákové Drašar a vlastního životopisu J. V. J. Michla, které jsou uložené ve sbírkách Městského muzea a galerie Polička.

AKCE - sobota 11. září 2010 - CESTY ZA UMĚNÍM – Moravská Třebová - zapomenutá perla renesance a baroka – poslední volná místa na zájezd za památkami Moravské Třebové. Možné objednat na tel.: 461 723 855. Odjezd 11. 9. 2010 v 7.00 hod. od pošty v Poličce, návrat okolo 18. hodiny. Cena pro dospělé 120,- Kč a pro studenty 100,- Kč. Částku je třeba uhradit předem v Centru Bohuslava Martinů, Šaffova ulice. Vstupné bude hrazeno individuálně na místě: dospělí 60,- Kč, studenti a důchodci 40,- Kč.

DIVADLO - neděle 12. září 2010 v 16.00 hod. - Divadlo pro děti Když zvířátka hrají divadlo v podání Johany Voňousové a Jany Kollerové

PŘEDNÁŠKA - čtvrtek 23. září 2010 od 19.00 hod. Pojďme na Martinů – Opery I. Přednáška hudebního cyklu, který vás přivede k poslechu hudby B. Martinů. První přednáška o operní tvorbě B. Martinů bude věnována méně známým operám Voják a tanečnice, Slzy nože a Tři přání aneb Vrtkavosti života. Skladatel je napsal v letech 1926 až 1929, tedy v době, která přála nejrůznějším experimentům, a poličský rodák nebyl v tomto směru žádnou výjimkou. Je libo poslechnout si zpěv sochy, měsíce, lucerny a dalších neobvyklých postav? Strpíte na scéně oběšence, lidojedku, kritika nebo filmaře samotné hry anebo třeba hasičský zásah? Máte rádi jazz? A co legraci a dobrou zábavu? Pak se určitě objevte, ať o tato vpravdě senzační díla nepřijdete!

 

 

VERNISÁŽ – VÝSTAVA - 63. Umělecký salon v poličce

10. října - 14. listopadu 2010 ve výstavních sálech městské galerie v radnici, Palackého nám.

Tradiční přehlídka moderního umění představí absolventské práce studentů Akademie výtvarných umění v Praze. Vernisáž se tentokrát uskuteční v neděli 10. 10. 2010 ve 14 hodin. Úvodní slovo pronese PhDr. David Junek, následovat bude neobvyklé hudební vystoupení. Příznivci tradiční malby mohou zvolat – malba žije! Příznivci netradičních děl mohou se zaujetím vydechnout – no, to jsem ještě neviděl…

DÍLNA - KUSUDAMA - sobota 9. října od 13.00 do 15.00 hod.

Kusudama jsou nádherné a pestré ozdobné koule, které se skládají z mnoha jehlanovitých dílků, jejichž vrcholy se spojí k sobě. Hotové koule se zavěšují ke stropu nebo do okna. Japonci je vytvářejí nejen pro ozdobu svých příbytků, ale především věří v jejich kouzelnou moc.

DÍLNA - PAPÍROVÉ ŠPERKY - sobota 16. října od 13.00 do 15.00 hod. Výtvarná dílna bude věnovaná výrobě papírových šperků. Tentokrát si z připravených barevných a vzorovaných papírů skládáním a přehýbáním vyrobíte náušnice různých tvarů a motivů.

DÍLNA - praktické origami - sobota 23. října od 13.00 do 15.00 hod. Přijďte si vyrobit jednoduché a praktické origami pro domácnost. Z barevných papírů si můžete poskládat pouzdro nebo krabičku na špendlíky, knoflíky a jiné maličkosti, peněženku na drobné mince nebo stojan na ubrousky a jiné předměty.

DÍLNA - CESTA DO PRAVĚKU - sobota 30. října od 13.00 do 15.00 hod. Výtvarná dílna nás přenese do dob dávno minulých, během odpoledne si poskládáte pravěké tvory, např. tyranosaura, brontosaura a jiná zajímavá zvířata. Výtvarná dílna je určena pro starší děti a dospělé, kteří už mají se skládáním origami zkušenosti.

DÍLNA - ROZLOUČENÍ S PAPÍROVÝM SVĚTEM - neděle 31. října 2010 od 9.00 do 16.00 hod. V neděli máte poslední příležitost zavítat na výstavu Papírový svět a prohlédnout si všechny papírové skvosty – origami, ale také papírové modely a vystřihovánky. Při této příležitosti jsme pro vás připravili celodenní tvořivou dílnu, kde se z tenkého či silného papíru, čtvrtky nebo kartonu naučíte skládat rozmanité tvary a motivy, které vám budou k užitku i potěšení… Vstup ZDARMA.

 

VÝSTAVA - JAK NÁŠ PRADĚDEČEK S PRABÁBI OURODU HOJNOU Z POLE SKLÍZELI A DLOUHÉ ZIMNÍ VEČERY NA HORÁCKU TRÁVILI…

12. října - 30. listopadu 2010

Drobná tematická výstava ve třídě Bohuslava Martinů o všem, co je spojené s úrodou, sklizní a nadcházejícím podzimem. Výstava tentokrát přiblíží tradice a zvyklosti spojené se sklizní úrody, chladnými večery a přípravou přírody i lidských obydlí na zimu. Dozvíte se, jak dříve lidé na Horácku trávili dlouhé zimní večery, a jak nejen hojnou úrodu a sklizeň uskladňovali, ale také jak dokázali beze zbytku zužitkovat a zpracovat veškeré suroviny, které jim příroda nabídla.

 

VÝSTAVKA - Stěna pro jedno dílo představí v říjnu cyklus fotografií „Zákoutí noční oblohy“ Romana Ehrenbergera, kterému před více než 30 lety autorovi učarovala královna věd, astronomie. Po úvodních nesmělých krůčcích začal pronikat do tajů vesmíru a, kromě jiných oblastí, se začal též věnovat astrofotografii. Fotografie pořizuje zejména na své hvězdárně či různých expedicích, jak pomocí astronomických přístrojů, tak i běžných fotografických objektivů. Výběr z tvorby je k vidění při návštěvě centra od 1. do 31. října 2010. Vstup volný.

 

PŘEDNÁŠKA - středa 20. října 2010 od 18.00 hod. Pojďme na Martinů – Opery II. Druhá přednáška o operní tvorbě B. Martinů představí čtyřdílný operní cyklus Hry o Marii z r. 1934 a dvě rozpustilé rozhlasové opery z r. 1935, Hlas lesa a Veselohru na mostě. O tom, že jde o pozoruhodná díla, svědčí skutečnost, že Hry o Marii byly v r. 1935 oceněny státní cenou a Veselohra na mostě obdržela vyznamenání cenou Kruhu newyorských kritiků za nejlepší operu roku 1951. Hry o Marii patří k nejkrásnějším operám B. Martinů a další dvě vás přinejmenším dobře pobaví, což je určitě lákavá nabídka i záruka příjemně stráveného večera.

DIVADLO - neděle 24. října od 16.00 hod. – DIVADLO PRO DĚTI „Apolena a Filomena aneb o vlku a kůzlátkách“ – divadelní společnost Tetiny

                                                                                     

DÍLNA - MALOVANÝ ŠPALÍČEK - PANENKA I VOJÁČEK - v rámci výstavy ve třídě Bohuslava Martinů jsme pro vás připravili tradiční řemeslnou dílnu pro děti a rodiče. Přijďte si v sobotu odpoledne vyrobit dřevěnou hračku. Pomocníkem vám bude pan Zdeněk Bukáček, pokračovatel téměř stoleté tradice výroby krounských soustružených dřevěných hraček - panenek, koníků, husarů, kominíků, vojáčků apod. Akce se koná v sobotu 13. listopadu od 13.00 do 15.00 hod. Cena za jeden kus hračky, kterou si můžete sami kolorovat a odnést domů, je 50,- Kč. Vstupné na výstavu: děti, studenti, důchodci/20,- Kč, rodinné vstupné/40,- Kč. Vhodné je, aby si především malé děti vzaly zástěrku nebo oblečení, které mohou zašpinit.

 

VÝSTAVKA - Stěna pro jedno dílo představí v listopadu fotografie z cest Pavla Joneše. Fotografie jsou k vidění při návštěvě centra od 1. do 30. listopadu 2010. Vstup volný.

 

VERNISÁŽ – VÝSTAVA - Pospěšte k Betlému, k Ježíšku malému…

21. listopadu 2010 - 9. ledna 2011

Centrum Bohuslava Martinů ve spolupráci s Betlemáři Poličska připravuje pro veřejnost vánoční výstavu betlémů a vánočních tradic. Z historických betlémů bude k vidění vyřezávaný betlém vytvořený poličským občanem Josefem Svobodou v první polovině minulého století. Současnou tvorbu zastoupí vyřezávaný betlém Jaroslava Škrance z Rohozné, keramický Ireny Švecové z Litomyšle, pletený z vlny Marie Novotné z Poličky, keramický a šitý od Anny Tumové, betlém broučků Mirka Andrleho, betlém Josefa Lněničky a několik menších betlémů Ireny Pletichové. Dále budou prezentovat svá díla František Malý st. a ml., a rodina Jílkova ze Sebranic, Jiří Malý z Korouhve, Zdeněk Bukáček z Krouny, Marie Kvapilové z Proseče, Iva Lišková z Makova a Terezie Uherková z Bystrého, odkud bude zapůjčeno také několik starších betlémů. Snad největší zajímavostí budou pro návštěvníky dva pohyblivé betlémy bratří Mrázových z Horního Újezda a Zdeňka Elčknera z Bystrého. Další zajímavé betlémy zapůjčilo na výstavu muzeum v Hradci Králové, Vysokém Mýtě, Třebechovicích pod Orebem a ve Svitavách.

Slavnostní zahájení výstavy se uskuteční v neděli 21. listopadu 2010 ve 14.00 hod. ve výstavních sálech Centra Bohuslava Martinů. Úvodní slovo pronese výtvarnice, etnografka a milovnice českých tradic paní Kamila Skopová. Vánočně vás naladí nejen koledy, které zazpívají děti ze Základní umělecké školy Bohuslava Martinů v Poličce, ale také tradiční vánoční čaj, svařené víno a vanilkové cukroví.

DÍLNA - 28. listopadu se koná první adventní NEDĚLE PROVONĚNÁ DŘEVEM, kde můžete přihlížet práci zkušených řezbářů a vidět, jak jim pod rukama ožívají postavy z příběhu o narození Ježíška. Tvořit ale budete také sami, naučíte se pracovat s kukuřičným šustím a pod vedení výtvarnice paní Terezie Uherkové si vyrobíte ozdoby pro zkrášlení předvánoční domácnosti…

DÍLNA - 5. prosince se koná druhá adventní NEDĚLE ROZZÁŘENÁ SVÍCÍ, kdy si budete moci vyrobit svícen na vánoční stůl a pro své blízké vytvořit novoroční přání nebo jmenovky na vánoční dárky ze škrobových a jinak dekorovaných papírů…

DÍLNA - 12. prosince se koná třetí adventní NEDĚLE S VŮNÍ SKOŘICE. Přijďte se inspirovat a ozdobit si tradiční vánoční perníčky provoněné skořicí, medem, anýzem a badyánem. Inspirací vám budou zdobené perníky paní Jany Jonákové. K vidění i vyzkoušení budou také jednoduché ozdoby z patchworku, které vás naučí vyrábět paní Anna Tumová a Hana Punčochářová…

DÍLNA - 19. prosince se koná čtvrtá adventní NEDĚLE SVÁTEČNÍ, která se ponese v duchu krátké říkanky „Než zazvoní zvoneček, ozdobme si stromeček…“ Během odpoledne si vyrobíte rozmanité vánoční ozdoby a v závěru společně stráveného odpoledne přistrojíme vánoční strom, který bude zdobit výstavu až do konce roku 2010…

PŘEDNÁŠKY - Zahájení činnosti občanských sdružení Pontopolis a MaTami v Centru Bohuslava Martinů - pátek 5. listopadu 2010 od 14.00 hod. v Centru Bohuslava Martinů v Poličce, Šaffova ulice

14.00 hod. - prezentace sdružení

16.00 hod. - dětské představení Patla a Matla – pantomima (Radim Vizváry a Tomáš Legerski)

18.00 hod. - Jindřich Pevný – hudba „starého/mladého světa“ (blues, jazz, rock aj...)

19.00 hod. - Mgr. Radim Vizváry - poličský rodák a jeden z mála profesionálních mimů v ČR.

Součástí prezentace sdružení bude výstava fotek z akcí občanských sdružení, čajovna a „ multikulturní občerstvení“ dle receptů z různých koutů světa. Vstup zdarma.

PŘEDNÁŠKA -  Pojďme na Martinů – Opery III. - Ústředním tématem třetí přednášky o operní tvorbě Bohuslava Martinů bude nejznámější opera Julietta aneb Snář. Z hlediska své historie, obsahu i autorova vztahu k ní se jedná o dílo zcela výjimečné. Domnívá-li se někdo, že tuto operu plně pochopil, měl by vědět, že drží v ruce jeden z celého svazku klíčů a že tímto jediným otevírá dveře pouze do svého vlastního pokoje. Stejně jako v předchozím díle přispějí ke zpestření přednášky dvě drobnější taškařice, tentokrát jednoaktovka Dvakrát Alexandr a televizní opera Ženitba. Přednáška se koná ve čtvrtek 25. listopadu 2010 od 18.00 hod.

 
   
ROP NUTS II EU Investice do budoucnosti