Hledání

 
 
 
 
 
 
 
Centrum Bohuslava Martinů
 
 

AKTIVITY MUZEA 2015

 

VERNISÁŽ – VÝSTAVA - DVĚ TVÁŘE Veroniky Šrek Bromové

31.1 – 22. 3. 2015

Výstava představí dva výrazné proudy v tvorbě Veroniky Šrek Bromové /narozené roku 1966 v Praze/, která posledních 7 let intenzivně žije, tvoří, farmaří a vede Galerii Kabinet Chaos ve Stříteži u Poličky. Věnuje se osvětové činnosti a pořádá Eko-umělecko-sociologická sympozia pro mladé umělce a veřejnost. Intermediální tvorba Veroniky Šrek Bromové, byla reflektována v mnoha odborných textech a katalozích od počátku 90. let, kdy začíná vystavovat. V letech 1987-1993 studovala Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze, kde má stále vlastní ateliér. Deset let /2002-2012/ vedla na Akademii výtvarných umění v Praze ateliér Nových medií 2. V letech /2002-2004/ spoluzakládala a provozovala galerii Home v Praze. Její díla jsou zastoupena v řadě domácích i zahraničních sbírek, např. Městská Galerie a muzeum v Poličce, Center Georges Pompidou v Paříži, Národní galerie v Praze, Muzeum umění v Olomouci, Galerie Klatovy/Klenová, Moderna Museet ve Stockholmu, Galerie hl. Města Prahy a soukromé sbírky.

V tvorbě Veroniky Šrek Bromové můžeme sledovat určitý posun od promluv skrze vlastní tělo k fotografiím na rozhraní dokumentu a inscenované fotografie. Prostřednictvím vystavených fotografií nahlédneme do intimity autorčina života v usedlosti Chaos, ve které usiluje o soulad a komunikaci s okolní krajnou. V její tvorbě jsou zachyceny proměny a tvořivá síla přírody, nevyhnutelnost rozkladu a smrti a snaha o nalézání rovnováhy ve světě hmotných protikladů a harmonie se světem vnitřním.

Další polohou Veroničiny tvorby jsou kresebné práce a ilustrace z cyklu JÁ/TAO/CHAOS, které jsou součástí nového vydání knihy Tao te t´ing v překladu Václava Cílka doplněné o jeho doslov. Vernisáž výstavy proběhne sobotu 31. ledna 2015 ve 14.00 hod., úvodní slovo pronese geolog, klimatolog a spisovatel Václav Cílek, kurátor výstavy David Junek a autorka. Součástí vernisáže bude performance - rituál hojnosti pro nadcházející rok dřevěné kozy provedený hudební a performanční skupinou Sirény z Titanu.

Na vernisáž od 15.30 hod. naváže přednáška Václava Cílka na téma: Co se děje se světem?

 

VÝSTAVA - VÁNOČNÍ VÝSTAVA - JESLIČKY Z POLIČKY

22. listopadu 2014 – 11. ledna 2015

Centrum B. Martinů ve spolupráci s Betlemáři Poličska připravuje vánoční výstavu betlémů a vánočních tradic. Jak název napovídá, budou k vidění betlémy, které mají souvislost s Poličkou, případně s jejím blízkým okolím. Ve dvou výstavních sálech poznáte betlémy různého stáří a vytvořené z různých materiálů.

 

 

VÝSTAVA - ŠKOLNÍ TŘÍDA BOHUSLAVA MARTINŮ

14. října 2014 – 31. ledna 2015

Mnozí znají třídu Bohuslava Martinů jako kulisu pro krátkodobé, tematicky zaměřené výstavy. Ne každý si ovšem uvědomí, že se opravdu nachází v jedné ze tříd bývalé chlapecké měšťanské školy. Ponechme tedy tentokrát vyniknout kouzlu onoho původního prostoru, doplněného o dobové vybavení a vyučovací pomůcky především z přírodovědného kabinetu. Součástí programu bude vypracování jednoduchých úloh z vyučovacích předmětů. Pozor! Je třeba chovat se „náležitě“, jinak budou žáci neukáznění klečet na hrachu a naopak pilní obdrží Pochvalný lístek.

PŘEDNÁŠKA - BESEDA O BETLÉMECH

čtvrtek 8. ledna 2015 v 17.00 hod. v přednáškovém sále centra

Poličsko je jednou z podhorských oblastí Čech, kde se už asi 200 let rozvíjí betlémářská tradice. Za tu dobu vzniklo i zaniklo mnoho zajímavých dřevěných betlémů. Některé mají to štěstí, že je potomci tvůrců opatrují v Poličce dodnes, jiné opustily město … Naštěstí se zachovalo dost informací i fotografií, které nám tyto osudy přiblíží. Věříme také, že besedu obohatíte o svoje vlastní vzpomínky na stavění betlémů, na koledování a jiné tradice, na živé betlémy konané v 90. letech minulého století na Palackého náměstí apod. O betlémech a jejich historii promluví a fotografie promítne předseda pobočky Spolku českých betlemářů - Betlemáři Poličska pan Bohumír Andrle, který je také autorem nově vydané publikace „Poličské betlémy a jejich tvůrci“. V rámci besedy si můžete prohlédnout výstavu „Jesličky z Poličky“.

VERNISÁŽ – VÝSTAVA - FIJALA, RŮŽE, MLÁĎÁTKA – JARO KLEPE NA VRÁTKA

14. 2. – 12. 4. 2015

Výstava ve třídě Bohuslava Martinů je tentokrát zaměřená na roli zvířat a rostlin v jarních zvycích a v běžném životě venkovských i městských lidí v 19. století.

Po dlouhé zimě s jejími neduhy se těšíme na jaro, na slunce, až se vše zazelená a vykvete, až se narodí mláďátka… Na jaře začíná nový zemědělský rok a jeho vyvrcholením jsou Velikonoce. Na výstavě se dozvíte, jaké jarní zvyky zajišťovaly zdar nové úrody obilí a ovoce, zdraví drůbeže i dobytka. Šlehání pomlázkou mělo udržet mládí, krásu a zdraví dívek a žen. Poznáte, jaké křesťanské i antické symboly se skrývají v zobrazeních beránka nebo pastýře, proč se používají jívové kočičky, pomlázky a mladé osení. Zaposloucháte se do velikonočních koled; pokusíte se porozumět květomluvě. Vejdete do místnosti plné živých rostlin, bylinek, sušených i umělých květin, uvidíte drobná domácí zvířata (vycpaná) a mnohé předměty, které flóru a faunu zobrazují, neboť příroda je věčným zdrojem inspirace.

DÍLNA - Výstava bude zahájena tvořivou dílnou pro malé i velké, která se bude konat v sobotu 14. února 2015 od 13.00 do 15.00 hod. a nese název „JEDNA VLAŠTOVKA JARO NEDĚLÁ“. Proto si ptáčků poříďte hned několik. Můžete si vyrobit dekorace v podobě zvířat, která souvisejí s blížícím se jarem a Velikonocemi – beránky, ptáčky, kuřátka a slepičky. Používat budeme různé techniky a materiály včetně přírodnin a peří. Vzkaz vám může přidržet vlaštovka z kolíčku na prádlo, v okně se budou pohupovat látkoví nebo papíroví skřivánci, v květináči se uhnízdí slepička z lýka. Čerstvé osení nabídněte k pastvě chundelatému beránkovi. Cena: 40,- Kč/osoba, v ceně je zahrnutý veškerý materiál a prohlídka jarní výstavy.

AKCE - JARNÍ PUTOVÁNÍ MUZEEM

Máte už program na jarní prázdniny? Nevíte co s volnými dny? Přijďte se ve středu 18. února 2015 podívat za námi do muzea! Od 10.00 do 16.00 hod. bude pro děti připravený hravý program, který je zavede do třídy Bohuslava Martinů na jarní výstavu  FIJALA, RŮŽE, MLÁĎÁTKA – JARO KLEPE NA VRÁTKA, kde si moci vyrobit něco malého na památku a dozvědí se zajímavosti z říše zvířat a rostlin. Na své cestě děti navštíví expozici o historii města nebo výstavu místní umělkyně Veroniky Šrek Bromové.  Na každé zastávce se mohou těšit na drobné hry a tvořivé úkoly. Každý dostane plán cesty, a pokud doputuje až do cíle, čeká ho drobná odměna. Vstupné: 40,- Kč/osoba - cena zahrnuje návštěvu výstav i veškeré potřebné pomůcky a materiály. Děti do 6 let zdarma.

 

PŘEDNÁŠKA - Klavírní koncerty Bohuslava Martinů

V pořadí 20. díl dlouhodobého cyklu hudebních přednášek s názvem "Pojďme na Martinů" představí po 3 dílech věnovaných sólovému klavíru tentýž nástroj, tentokrát s orchestrálním doprovodem. Zatím je otázkou, jestli se podaří všech devět koncertů, včetně koncertu pro dva klavíry a orchestr, představit během jediného večera, takže je možné, že se na stejné téma sejdeme ještě jednou.

Pořádá spolek NÁŠ MARTINŮ. Přednáška se koná ve čtvrtek 26. února 2015 od 19.00 hod. v přednáškovém sále Centra Bohuslava Martinů v Poličce. Vstupné: 30,- Kč.

 

AKCE - DVĚ TVÁŘE Veroniky Šrek Bromové – komentovaná prohlídka

7. 3. 2015 od 13.00 hod. v Centru Bohuslava Martinů

Nenechte si ujít komentovanou prohlídku k výstavě Dvě tváře Veroniky Šrek Bromové.

Výstavou Vás provede sama autorka.

Účastnický poplatek za komentovanou prohlídkou k výstavě: 50,- Kč/osoba.

AKCE - DVĚ TVÁŘE Veroniky Šrek Bromové – fotografický workshop

14. 3. 2015 od 13.00 hod. v Centru Bohuslava Martinů

Fotografický workshop pro studenty na téma Dvou a více tváří, které se v nás skrývají. Na workshop si přineste vlastní šminky, nebo barvy na obličej, hřebeny, lak na vlasy, či tužidlo. Případně vlastní fotoaparát. Ideální je fotoaparát s paměťovou kartou SD nebo propojovací kabel. V průběhu workshopu se budeme líčit, česat a měnit své identity – tváře. Budeme se fotit a poté pracovat se zrcadlovým obrazem tváří v programu Photoshop. Přijďte si vytvořit netradiční autoportrét. Těší se na Vás Veronika Šrek Bromová, autorka právě vystavených fotografických obrazů na výstavě Dvě tváře Veroniky Šrek Bromové v Centru B. Martinů.

Účastnický poplatek za 3 hod. workshop s komentovanou přednáškou k výstavě: 150,-Kč/osoba. Max. počet účastníků 15 osob.

 

AKCE - DVĚ TVÁŘE Veroniky Šrek Bromové – arteterapeutický seminář

21. 3. 2015 od 12.00 hod. v Centru Bohuslava Martinů

Artefileticky zaměřený workshop pro veřejnost na téma Hledání pravé tváře. Artefiletika a arteterapie nám pomáhají odkrývat naše svrchní vrstvy, dostáváme se pod svou pevnou slupku k méně známým místům v spodních vrstvách našeho podvědomí. Můžeme se sami se sebou potkat bez obav? Odhoďme strachy a pojďme si hrát a objevovat. Naše objevy a pocity budeme sdílet v uzavřeném kruhu. Tento workshop je ukázkový, sebepoznávací. Skutečná arteterapeutická práce je dlouhodobý pravidelný proces. Dle zájmu je možné domluvit pokračování skupinové či individuální. Výtvarný materiál je v ceně, ale můžete si donést své oblíbené pomůcky, nůžky, lepidlo a staré časopisy, z kterých budeme vystřihovat. Budeme také kreslit, nebojte se toho, nejde o dokonalé umělecké výsledky, ale o vyjádření vlastních pocitů, naopak nezkušenost kreslíře je spíše přínosem, výsledky bývají více upřímné a nezkreslené zkušenou kreslířskou rukou. Součástí workshopu je komentovaná přednáška k výstavě Dvě tváře Veroniky Šrek Bromové. Doba trvání včetně cca 10 min. přestávek je cca 4hod. Účastnický poplatek: 350 Kč/osoba. Rodiče na rodičovské, důchodci, studenti a nezaměstnaní 300,- Kč/osoba. Max. počet účastníků 10 osob.

Lektorka MgA, Veronika Šrek Bromová, výtvarná umělkyně s 15letou pedagogickou zkušeností a členka České arteterapeutické asociace s ukončeným dvouletým arteterapeutickým výcvikem.

DÍLNA - Tvořivé odpoledne pro malé i velké: KVĚTNÁ SOBOTA

28. března 13.00 – 15.00 hod. v Centru Bohuslava Martinů

K jaru patří květiny, k Velikonocům ratolesti a ke koledě pomlázka!

Den před květnou nedělí při výtvarné dílně pod vašima rukama rozkvetou nejrůznější květy z tylu, látky i papíru, kterými můžete dozdobit váš oděv, účes i domácnost. Především kluci si budou moci uplést pomlázku z vrbových proutků. Cena: 40 Kč/osoba, v ceně je zahrnutý veškerý materiál a prohlídka jarní výstavy FIJALA, RŮŽE, MLÁĎÁTKA – JARO KLEPE NA VRÁTKA.

 

 

KONCERT - NÁŠ MARTINŮ: Koncert vokální skupiny OK VOCAL

Máte-li rádi spirituály, gospely, písničky J. Ježka nebo třeba i rock’n’roll, přijměte pozvání na koncert dívčího vokálního souboru Jiřího Chlebníčka z Brna. Soubor byl založen v roce 2006, má za sebou mnoho vystoupení po celé republice a v současné době připravuje svoje první CD, které se možná podaří přivézt už do Poličky. Pořádá spolek NÁŠ MARTINŮ při příležitosti 5. výročí svého vzniku. Koncert se koná ve čtvrtek 5. března 2015 od 19.00 hod. v Centru Bohuslava Martinů v Poličce. Vstupné: 50,- Kč.

 

VERNISÁŽ – VÝSTAVA - Král do boje táh´  

Vyzkoušet si brnění, vyhoupnout se do sedla koně a to vše ve středověkých kulisách, to a mnohem více bude možné na dotykové výstavě o tom, jak se žilo ve středověku. Výstava je obohacena i o další exponáty. Dozvíte se, jaký byl vojenský život krále, jak se žilo na hradě i v podhradí a na bitevním poli. Jak si vojáci krátili dlouhé chvíle nebo čím se lidé dříve stravovali…

18. 4. - 27. 9. 2015 

Výstava Král do boje táh´ je pojata interaktivní formou a umožňuje tak dětem vstřebávat informace nejenom sluchem a zrakem, ale především hmatem a vlastní aktivní činností. Vydejte se proto s námi do středověku. Děti i všichni ostatní hraví návštěvníci poznají tíhu výzbroje pěšáků či rytířského brnění i půvab historického šatstva, neboť na výstavě jsou připraveny repliky dobových oděvů, klobouků, nářadí, náčiní a mnohé další. Na zájemce o válečnou tematiku čeká kolekce zbroje a zbraní. K dispozici jsou seříznuté husí brky, gotická vitráž ze skleněných čtverců, výroba pečetí, stolní hry a řada dalších zajímavých předmětů, které byly lidem v minulosti k užitku či potěšení. Výstava vám zároveň připomene založení města Poličky před 750 lety.   

VERNISÁŽ – VÝSTAVA - Poklady z muzejních sbírek – 750 let města Poličky

Cílem výstavy je stručně a atraktivně představit dějiny královského věnného města Poličky. Pro mimopoličské je to možnost poznat proměny města v různých časových obdobích. Výstava je zároveň doplněním interaktivní výstavy v sousedních sálech nesoucí název Král do boje táh´.

18. 4. - 27. 9. 2015

Výstava vám představí cenné a pozoruhodné sbírkové předměty a dokumenty dokládající  historii města od založení v r. 1265 až do současnosti. První výstavní sál bude věnován středověku. Představí zakládací listinu, ukáže podobu domů  prvních osadníků, dále dobu Karla IV. a skončí tažením vojevůdce Jana Žižky k Poličce. Nejcennějším exponátem, získaným z Pražského hradu, je zlatá koruna krále Přemysla Otakara II. Prostřední sál bude věnován renesančnímu období, kruté době Třicetileté války, zlatému věku města v době baroka, během kterého došlo k výstavbě radnice a morového sloupu, zhoubnému požáru města v r. 1845 či rozvoji spolků v 19. století. Při této příležitosti bude představen Poličský poklad – 12.000 stříbrných mincí ukrytých za třicetileté války, jenž byl doposud uložen v depozitáři pardubického muzea. Závěrečný sál bude věnován událostem 20. století, ale i současnosti a to včetně úspěchu našich mladých sportovců. Představena budou poličská „nej“ a významné osobnosti. Dominantním exponátem je originální partitura Otvírání studánek světoznámého hudebního skladatele Bohuslava Martinů – jako připomínka našeho nejslavnějšího rodáka. Výstavy budou zahájeny společnou vernisáží v sobotu 18. dubna 2015 od 14.00 hod. v atriu Centra B. Martinů. Úvodní slovo pronese David Junek. Neváhejte, vezměte rodinu a přátelé a přijďte se podívat! Bude to zábavné a netradiční. 

KONCERT - NÁŠ MARTINŮ: Koncert pro housle a klavír

Alexey Aslamas ml. – housle, Alexey Aslamas st. - klavír

Instruktivní sonatina pro začátečníky“, tak nazval Bohuslav Martinů svoji Sonatinu pro housle a klavír z roku 1937. Pro jednoduchou krásu této skladby si její střední větu vybral houslista Petr Rybář, aby jí 1. září 1959 doprovodil smuteční obřad za zemřelého skladatele v katolickém kostele v Pratteln. César Franck, belgicko-francouzský skladatel, který zemřel měsíc před narozením Bohuslava Martinů, složil některá slavná díla až v závěru svého života. Potvrzuje to i Houslová sonáta A dur z roku 1886, nejvýznamnější skladba tohoto typu ve francouzské hudbě 19. století. A k tomu sonáta Arcangela Corelliho, známého představitele italského baroka, doplněná o Preludium a Allegro rakouského houslového virtuosa a skladatele Fritze Kreislera. To je program koncertu, na který zve všechny milovníky klasické hudby spolek NÁŠ MARTINŮ.  Koncert se koná ve čtvrtek 9. dubna od 19.00 hod. v přednáškovém sále Centra Bohuslava Martinů. Vstupné: 50,- Kč.

 

PŘEDNÁŠKA - Spiritualita (nejen) pro skeptiky
Víra, náboženství, spiritualita – každý z těchto pojmů vyjadřuje něco jiného, třebaže mají ledasco společného.  Zatímco ateismus se jeví jako protiklad víry a náboženství, pojem spirituality je natolik široký a hluboký, že s ateismem není v rozporu.  Oprostíme-li se od nánosu klišé a stereotypů, otevřou se před námi nové možnosti pohledu na svět i na svůj vlastní život, ať už se počítáme mezi věřící nebo ateisty. Petr Samojský je unitářským duchovním. Část svého života strávil v USA, při studiích absolvoval devatero řemesel, včetně služby jako nemocniční kaplan.  Žije s rodinou poblíž Prahy, mezi jeho záliby patří literatura, poezie, hudba, hraje aktivně na indický sitár. Beseda se koná v úterý 26. května od 18.00 hod. v přednáškovém sále Centra Bohuslava Martinů.

VERNISÁŽ – VÝSTAVA - ČESKÉ A MORAVSKÉ POVĚSTI – v tvorbě Renáty Fučíkové

2. května - 26. července 2015

Výstava nás prostřednictví ilustrací Renaty Fučíkové zavede do světa dobrodružných příběhů z naší historie a provede nás krajinou domova.

Výstava patří do cyklu Čeští ilustrátoři a navazuje na předchozí tradici výstav Jiřího Trnky, Adolfa Borna a Jiřího Šalamouna. Letos se ve výstavních sálech galerie představí tvorba současné české ilustrátorky a autorky knih Renáty Fučíkové. Autorka se v oboru knižní ilustrace pohybuje od roku 1988 a doplnila svými obrázky řadu knižních titulů. Výtvarně zpracovává příběhy Aleny Ježkové a spolupracuje se zahraničními nakladateli z Německa, Francie, Taiwanu či Korey. Výstava představí její ilustrátorskou spolupráci s Alenou Ježkovou - Staré pověsti české a moravské a s Václavem Cílkem - Krajina domova.

Knížky svého dětství máme neodmyslitelně spjaté s ilustracemi, které je doprovázely. Prostřednictvím výtvarného programu plného her a tvořivých aktivit se děti dostanou do světa pověstí, známých hrdinů a krajiny domova zachycující kouty naší vlasti.

Vernisáž se koná v sobotu 2. května od 14.00 hod. ve výstavních sálech městské galerie.

 

PŘEDNÁŠKA - NÁŠ MARTINŮ: Pojďme na Martinů fest 2015

Spolek NÁŠ MARTINŮ již 5 let připravuje pro veřejnost poslechové přednášky o životě a díle Bohuslava Martinů pod názvem Pojďme na Martinů a od roku 2011 nezůstává stranou ani Martinů fest, k němuž se připojuje vlastní festivalovou pozvánkou. Pořad zaměřený na hudbu, skladatele, popř. interprety nadcházejícího festivalu, má podobu přátelského setkání a je určen všem, kteří se chtějí o programu Martinů festu dozvědět něco navíc a ještě se přitom dobře pobavit.  Akce se koná v úterý 12. května od 19.00 hod. v přednáškovém sále Centra Bohuslava Martinů. Vstupné 30 Kč.

 

 

KONCERT - NÁŠ MARTINŮ:  Koncert pro housle a klavír

Ivan Ženatý - housle, Martin Kasík - klavír

Odborná kritika, posluchači i hudební kolegové označují Ivana Ženatého za nejvýznamnějšího českého houslistu současnosti. Houslový virtuos opakovaně hostuje se slavnými mezinárodními tělesy jako je BBC Symphony Orchestra London, Symphonie orchester des Bayerischen Rundfunks, Berliner Symphoniker, Orchesta Nacional de Madrid, ale i předními českými orchestry jako je Česká filharmonie, FOK či Symfonický orchestr Českého rozhlasu. Martin Kasík patří k nejúspěšnějším českým klavíristům mladší generace. V roce 1999 se stal vítězem jedné z nejvýznamnějších světových soutěží Young Concert Artists Competition v New Yorku a je držitelem řady dalších ocenění z našich a mezinárodních soutěží. Obdobně jako Ivan Ženatý spolupracuje s předními světovými i domácími orchestry a vystupuje v prestižních koncertních sálech v Evropě, v USA, Japonsku a jinde. Pro spolek NÁŠ MARTINŮ je velkou ctí, že může oba umělce přivítat v Poličce a nabídnout návštěvníkům koncertu nevšední hudební zážitek. Koncert se koná ve čtvrtek 28. května od 19.00 hod. v přednáškovém sále Centra Bohuslava Martinů. Vstupné 50 Kč.

 

 

VÝSTAVA - ŠKOLNÍ TŘÍDA BOHUSLAVA MARTINŮ

Učebna někdejší obecné školy a měšťanské školy v Poličce vám přiblíží vyučování na přelomu 19. a 20. století.

19. 5. - 31. 8. 2015

Mnozí znají třídu Bohuslava Martinů jako kulisu pro krátkodobé, tematicky zaměřené výstavy. Ne každý si ovšem uvědomí, že se opravdu nachází v jedné ze tříd bývalé chlapecké měšťanské školy a možná sedí na místě, odkud kdysi poslouchal výklad pana učitele malý Bohuš. Ponechme tedy tentokrát vyniknout kouzlu onoho původního prostoru, doplněného o dobové vybavení a vyučovací pomůcky z kabinetu. Součástí výstavy bude vypracování jednoduchých úloh z vyučovacích předmětů. Pozor! Je třeba chovat se „náležitě“, jinak budou žáci neukáznění klečet na hrachu a naopak pilní obdrží Pochvalný lístek.

KONCERT - TREBOŇŠTÍ PIŠTCI

Koncert je organizován ve spolupráci s městy České inspirace, díky projektu „Ozvěny festivalů“. Prostřednictvím „Ozvěn festivalů“ si města ČI vyměňují své významné akce a festivaly. Polička posílá do Kutné Hory festival Mime Fest, Třeboň posílá do Poličky festival Okolo Třeboně, díky němuž se můžete těšit na vystoupení početného hudebního tělesa - Třeboňských pištců.  Akce se koná v pátek 5. června 2015 od 19.00 hod. v atriu Centra Bohuslava Martinů v Poličce. Vstup volný.

DÍLNA - Tvořivá dílna k výstavě ČESKÉ A MORAVSKÉ POVĚSTI v tvorbě Renáty Fučíkové

S ilustrací jsou spojené deníčky, notesy, malé skicáky, do kterých se stále kreslí, črtá, čmárá. Přijďte si ušít deníčky japonskou vazbou. Deníčky poslouží jako skicáky pro vaše vlastní ilustrace, kresbičky či zápisky z cest. Deníčky jsou snadné na výrobu a s pomocí je zvládnou i děti od 9 ti let. Vítáni jsou i dospělí. Akce se koná v sobotu 20. června 2015 od 13.00 hod. v Centru Bohuslava Martinů v Poličce. Cena: 40 Kč/jednotlivec, v ceně je zahrnutý veškerý materiál a prohlídka výstavy České a moravské pověsti v tvorbě Renáty Fučíkové.

 

KONCERT - NÁŠ MARTINŮ: Jan Bartoš - klavírní recitál

Pokud se někomu nepodařilo získat vstupenky na slavnostní zahajovací koncert Smetanovy Litomyšle 2015, na kterém vystoupí klavírista Jan Bartoš, nemusí být smutný, protože jej budeme moci brzy poté přivítat také v Poličce. Jan Bartoš patří k nejvýraznějším představitelům mladé generace pianistů. Za své koncerty získává uznání domácí i zahraniční kritiky, je vítězem mnoha zahraničních soutěží, koncertoval v řadě evropských zemích a v USA. Jan Bartoš nahrává pro Českou televizi a Český rozhlas, pravidelně spolupracuje s houslistou Josefem Špačkem a violoncellistou Tomášem Jamníkem. Těšit se můžeme na klavírní skladby Bohuslava Martinů, Vítězslavy Kaprálové a Bedřicha Smetany. Koncert se koná v sobotu 13. června od  19.00 hod. v přednáškovém sále Centra Bohuslava Martinů. Vstupné: 50,- Kč.

AKCE - ČAS PRO NEOBYČEJNÉ ZÁŽITKY

16. ročník večerního putování Poličkou

sobota 6. června 2015, od 19.00 do pozdních hodin

Začátek večerního putování v 19.00 hod. v barokní radnici na Palackého nám., kde budou připraveny tištěné programy s mapkou.

 

1. Městská galerie v barokní radnici

Palackého náměstí

19.00 – 24.00 hod.

V prvním patře bude k vidění kolekce pláten rodu Hohenemsů, dále pak obrazy, plastiky a grafiky mapující vývoj umění na Poličsku a sochařskou tvorbu V. E. Šaffa. Pro malé poutníky je připraven výtvarný program plný her a tvořivých aktivit, s jehož pomocí se děti dostanou do světa pověstí, známých hrdinů a krajin domova zachycující kouty naší vlasti. Ti větší mohou zavzpomínat na knížky svého dětství spjatých s ilustracemi Renáty Fučíkové, které je doprovázely.

19.30 – 21.00 hod. 

Ve druhém patře radnice proběhne přednáška Lenky Klodové a Veroniky Šrek Bromové, která naváže na vernisáž této odvážné umělkyně v Galerii Kabinet Chaos. Společně představíme tuto galerii i samy sebe, dozvíte se něco o naší cestě do Číny, o festivalech performance, o umění tvořeném ženskou myslí a tělem. Přijít můžete kdykoliv ve zmíněném čase.

 

2. Rodná světnička Bohuslava Martinů ve věži kostela sv. Jakuba,

Náměstí B. Martinů

časové prohlídky: 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30 hod.

Nenechte si ujít pohled na noční Poličku z ochozu věže kostela sv. Jakuba. Vstupné: 40,-Kč/jednotlivec. VSTUPENKY JE NUTNÉ ZAKOUPIT V PŘEDPRODEJI V CENTRU B. MARTINŮ nejpozději do 5. června 2015 denně mimo pondělí od 9.00 - 12.00, 12.30 - 17.00 hod..

3. Beseda k založení města „Přemysl Otakar II. - Rytíř růže nebeské

Centrum Bohuslava Martinů, Šaffova ulice

od 17.00 hod.

V přednáškovém sále centra můžete navštívit přednášku PhDr. Davida Junka o symbolech  a panovnické propagandě českého krále.

4. Městská knihovna Polička + plácek před knihovnou

Palackého náměstí

18.30 – 24.00 hod.

Před knihovnou bude již tradičně připraveno posezení pro unavené poutníky.

18.30 hod. - Vernisáž projektu 750 tváří Poličky

 

5. Informační centrum Polička

Palackého náměstí

19.00 – 22.00 hod.

Poutníky čeká ochutnávka medoviny z Vysočiny a možnost zakoupení upomínkových předmětů k 750. výročí založení města Poličky..

6. Mateřská škola Polička

Palackého náměstí

19.00 – 21.00 hod.

Připravena je výstava prací dětí z období pravěku a prohlídka budovy.  V 19.00, 19.15, 19.30, 19.45 a 20.00 hod. se můžete těšit na tanec pravěkých obyvatel.

7. 2. Netradiční undergroundové posezení u Zlatého Orla

Palackého náměstí, vchod do prodejny Enter

19.00 – 24.00 hod.

19.00 hod. - volný gramofon
20.00 hod. - výklad z historie prvního domu z Poličky (lékárny) a jeho slavných osobností
21.00 hod. - undergroundová poezie
22.00 hod. - písničkář Tom 77

 

8. ArtCafé

Palackého náměstí

19.00 - 24.00 hod.

Výtvarná dílna - tvorba koláží "Město Polička" pod vedením lektora Karla Ševčíka.
Posezení v kavárně a obchůdek s výrobky místních řemeslníků.

 

9. Skautské středisko Tilia Polička

Parkány 252, skautská klubovna Na Parkánech

19.00 – 21.00 hod.

Prezentace fotek z let 2014 a 2015. Hraví poutníci si budou moci vyrobit královskou korunu, zasoutěžit si a získat drobné odměny. Večerem zazní i pár písní Simona a Garfunkela.

 

10. Vinotéka “Pod věží”

Šaffova ulice

19.00 – 23.00 hod.

Přijďte si zasoutěžit o ceny a zazpívat při kytaře. Občerstvení zajištěno.

11. Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje a Sbor dobrovolných hasičů Polička ve spolupráci se Sbory dobrovolných hasičů Lezníka, Modřece a Stříteže

Starohradská ulice

19.00 – 23.00 hod.

Přístupné budou garáže požární stanice s technikou a vybavením. Budete moci nahlédnout i do činnosti hasičů a těm zvídavým budou zodpovězeny veškeré dotazy. Ke zhlédnutí bude i stará hasičská technika.

 

12. Pohřební služba Polička

Starohradská ulice 375

19.00 – 24.00 hod.

Poutníci nočním městem si budou moci prohlédnout prostory obřadní síně. Zároveň je možnost nahlédnutí do zákulisí pracovníků pohřební služby.

 

13. Základní škola Na Lukách Polička

Švermova 401

19.00 – 22.00 hod.

Co všechno se může stát, když je tma...
Srdečně Vás zveme na společné putování krajinou snů a fantazie. Nechme se unést klidným soumrakem, kdy jsme dávno nechali za sebou své povinnosti všedního dne. Přichází tma, která nás zahalí do svého sametového pláště. Putování doplňuje prezentace výtvarných prací žáků obohacené kavárnou.

 

14. Římskokatolická farnost, děkanství Polička

Náměstí B. Martinů

19.00 – 22.00 hod.

V kostele sv. Jakuba proběhnou tři krátká hudební vystoupení, před kterými bude možné absolvovat volnou prohlídku kostela s projekcí k 150. výročí vysvěcení kostela a dále prohlídku varhan se zvukovou ukázkou včetně výstavy dobových notových materiálů.

 

19.15 hod. – Prohlídka varhan se zvukovou ukázkou a výstava dobových notových materiálů na kůru

   individuální prohlídka přízemí kostela s projekcí k 150. výročí vysvěcení kostela

20.00 hod. – hudební protiklady – 1. část

   Chrámový sbor sv. Jakuba v Poličce pod vedením Květy Šafářové

20.15 hod. – Prohlídka varhan se zvukovou ukázkou a výstava dobových notových materiálů na kůru

20.30 hod. – Hudební protiklady – 2. část

              Chrámový sbor sv. Jakuba v Poličce pod vedením Květy Šafářové

20.45 hod. – Prohlídka varhan se zvukovou ukázkou a výstava dobových notových materiálů na kůru

               individuální prohlídka přízemí kostela s projekcí k 150. výročí vysvěcení kostela

21.30 hod. Meditativní zpěvy s kytarou a s přímluvnými modlitbami

Účastníci prohlídky kostela mohou vložit do připravené nádoby prosbu, která bude přednesena v přímluvné modlitbě na závěr programu.

Účastníci prohlídky věže organizované Centrem Bohuslava Martinů si prohlédnou nově zprovozněné zvony.

15. Středisko volného času MOZAIKA

Náměstí B. Martinů

19.00 – 22. 00 hod.

Výstava a program pro děti na téma založení Poličky.

16. SŠ obchodní a služeb SČMSD Polička

Náměstí B. Martinů

19.00 – 22.00 hod.

Prezentace praktického vyučování oboru Kosmetické služby, Kadeřník a Rekondiční a sportovní masér. Ukázka výrobků z volnočasových aktivit žáků ubytovaných v domově mládeže.

17. Bavlněný ráj

Riegrova ulice 30

17.00 - 24.00 hod.

Při toulkách nočním městem se můžete těšit na ukázku nejen patchworkových výrobků, ale také na ukázky různých technik jejich výroby.

18. Divadelní klub – KONCERT IVAN HLAS A PŘÁTELÉ

Vrchlického 53

od 21.00 hod.

Do klubu míří IVAN HLAS! Přijďte si poslechnout jeho známé písně.  Koncert se organizuje ve spolupráci s městy České inspirace díky projektu „Ozvěny festivalů“.

19. Farní sbor Českobratrské církve evangelické

Nábřeží svobody

19.00 – 23.00 hod.

K 600. výročí upálení Mistra Jana Husa nabízíme pět drobných pohledů na jeho osobnost.

19.00 - 23.00 hod. - možnost prohlídky kostela
20.00 - 20.20 hod. - "Jan Hus na prstech jedné ruky"
21.30 - 21.50 hod. - "Jan Hus na prstech jedné ruky"

20. Masarykova základní škola – hlavní budova

Nábřeží svobody

19.00 – 23.00 hod.

Škola v novém kabátě  - prohlídka školní budovy doplněná dokumentárním filmem v režii Michala Moravce. Nabídka alternativních školních aktivit v provedení žáků školy a jejich pedagogů.

Masarykova základní škola – nová tělocvična (hala)

750 minut sportu

ukázky různých sportovních aktivit s možností vlastního zapojení dle zájmu návštěvníků.

10.00 - 11.00 hod. - OVOV- test zdatnosti

11.00 - 12.00 hod. - futsal

12.00 - 13.30 hod. - florbal

13.30 - 15.00 hod. - volejbal

15.00 - 16.00 hod. - badminton

16.00 - 17.00 hod. - karate

17.00 - 18.00 hod. - aerobic

18.00 - 18.30 hod. - mažoretky

18.30 - 19.30 hod. - zumba

19.30 - 20.30 hod. - jumping

20.30 - 22.00 hod. - basketbal

22.00 - 22.30 hod. - tai-chi

(případná změna pořadí sportů vyhrazena, více informací na www.zsmaspolicka.cz)

 

21. Základní umělecká škola Bohuslava Martinů

Československé armády 347

18.00 - 23.00 hod.

 „Jak se vyvíjela paní hudba“ Jedná se o mezioborový projekt hudebního, výtvarného, dramatického a tanečního oboru, který je reakcí na 750. výročí založení města. Tento projekt staví převážně na hudebním doprovodu smyčcového orchestru a skladbách z knihy „Nebojme se klasiky“ se střídavým tanečním, pěveckým a výtvarným vystoupením. Představení se konají v 18.00, 19.00 a 20.00 hod.

Dramatický obor by měl být uplatněn prostřednictvím průvodce (vypravěče), který bude komentovat průběh děje a uvádět diváky v historické povědomí jednotlivých hudebních etapách.

Výtvarný obor se bude v rámci tohoto projektu realizovat výrobou kulis a prezentovat výstavou v prostorách školy.

22. Síň řemesel

ulice Na Bídě

18.00 - 24.00 hod.

Ukázky starých řemesel jako již tradičně, budou pozvaní i ostatní řemeslníci, tradičně budou podávané staročeské řepánky s dalšími dobrotami a pitivem a ještě po celou dobu dobrá nálada. Těšíme se na vaši návštěvu.

 

AKCE - ŽIVOT NA VĚŽI (kostýmové prohlídky)

7. 7. - 12. 7. 2015

Světnička bude oproti běžnému provozu více "zabydlená", návštěvník tak bude mít pocit, jako kdyby se jen o chvíli minul s obyvateli věže, jako kdyby tu právě před chvílí doševcoval dobrosrdečný tatínek Ferdinand, přísná maminka Karolina naškrobila tvrdé košilové manžety a sestra Mařenka nechala rozešité šaty.

Časové prohlídky úterý - sobota v 9.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00 a 16.00 hod., neděle ve 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 hod. Vstupenky je nutné zakoupit v Centru Bohuslava Martinů v Šaffově ulici, odkud se vychází na prohlídku rodné světničky. Na prohlídku je vhodné se předem objednat na tel.: 461 723 855, 733 712 503 nebo na e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

FESTIVAL - Poličské kulturní léto - ČERVEN/ČERVENEC 2015

 

Letní kino – INTERSTELLAR – pá 26. 6. ve 21.30 hod.

Film režiséra Christophera Nolana. Když se náš čas na Zemi chýlí ke konci, je skupina výzkumníků pověřena nejdůležitějším posláním v lidských dějinách: najít mezi hvězdami nový domov pro lidstvo.

Sci-Fi/Dobrodružný, USA/Velká Británie, 2014, 169 min.

Letní kino pro děti – TŘI BRATŘI - so 27. 6. ve 21.30 hod.

Pohádka Zdeňka Svěráka, vypráví o dobrodružství sourozenců, kteří se vydávají do světa na zkušenou, aby si našli nevěsty. 

Rodinný, Česko/Dánsko, 2014, 90 min.

 

Letní kino – SOUTH PARK: PEKLO NA ZEMI – st 1. 7. ve 21.30 hod.

Kultovní kreslený muzikál potěší nejen všechny příznivce známého seriálu. Film není vhodný pro děti.
Komedie, USA 1999, 79 min., s titulky

 

Letní kino – NA HRANĚ ZÍTŘKA – pá 3. 7. ve 21.30 hod.

Strhující hrátky s časem ve válečném konfliktu mezi lidmi a mimozemšťany vás připoutají k sedačkám. Tom Cruise v hlavní roli překvapivě chytrého sci-fi filmu.
Akční sci-fi, USA/Austrálie 2014, 113 min., s titulky

Letní kino – POJEDEME K MOŘI – so 4. 7. ve 21.30 hod.

Vydařený režijní debut Jiřího Mádla je laskavou exkurzí do života malého chlapce, jehož snem je být filmařem.
Rodinná komedie, ČR 2014, 90 min.

 

Letní kino – POHLCENI ZLEM – st 8. 7. ve 21.30 hod.

Vítejte v Kollywoodu - tamilské obdobě bollywoodských velkofilmů. Zábavná kriminální komedie je plná největších hereckých hvězd nejlidnatější země světa. V ČR unikátní projekce se koná v rámci festivalu Colour Meeting.
Kriminální komedie/Indie 2013/133 min.

 

Letní kino – NÁVRAT BLBÉHO A BLBĚJŠÍHO – st 15. 7. ve 21.30 hod.

Jsou zpátky! Kultovní idioti Jim Carrey a Jeff Daniels se vrací ve filmu, ve kterém nehledejte hlubokomyslnost.
Komedie, USA 2014, 109 min., dabing

Letní kino – NOE – pá 17. 7. ve 21.30 hod.

Biblický velkofilm, s Russelem Crowem v titulní roli, je ohromující audiovizuální ztvárnění klasického příběhu o potopě světa.
Drama, USA 2014, 135 min., s titulky

 

Letní kino – ŽELEZNÁ SRDCE – st 22. 7. ve 21.30 hod.

Brad Pitt v hlavní roli válečného filmu. V dubnu 1945 se posádka tanku Sherman vydává na sebevražednou misi do týlu nepřítele.
Akční drama, USA 2014, 135 min., dabing

 

 

Letní kino – maraton – STAR TREK + STAR TREK: DO TEMNOTY – pá 24. 7. ve 21.30 hod.

Oba dva díly nového restartu série je určen fanouškům i těm, kteří kouzlo Star Treku ještě neobjevili. „Vzhůru do nekonečna a ještě dál!“
Sci-fi, USA/Německo  2009,2013, 129 + 132 min., dabing

Letní kino pro děti – VČELKA MÁJA - so 25. 7. ve 21.30 hod.

Mája a Vilík zase přilétají mezi nás v nové  animované komedii pro děti i dospělé.
Rodinný, Austrálie/Německo 2014, 88 min., dabing

Letní kino – FAKJŮ PANE UČITELI – st 29. 7. ve 21.30 hod.

Stoprocentně pozitivní komedie vypráví o zloději, kterému nad jeho „úsporami“ postavili školní tělocvičnu.
Komedie, Německo 2013, 117 min., dabing

 

Letní kino – BUTCH CASSIDY A SUNDANCE KID – pá 31. 7. ve 21.30 hod.

Rok 1900, Divoký západ. Bandité Butch a Sundance se zde rozhodnou přepadnout slavný Union Pacific Express.  Nezapomenutelná klasika na velkém plátně. Westernová komedie, USA 1969, 110 min., s titulky

 

DOPROVODNÉ AKCE Poličského kulturního léta - ČERVEN/ČERVENEC 2015

 

Dílnička pro děti – VÝROBA PONOŽKOVÝCH MAŇÁSKŮ – út 7. 7. od 9.00 do 12.00 hod.

Zveme Vás na veselé tvoření, kde si společně vyrobíme maňásky dle vlastní fantazie, pak si s nimi budeme moci zahrát divadlo. Vítané jsou osamělé ponožky!

Festival COLOUR MEETING – pá 10. – so 11. 7. v parku

Tradiční rodinný festival u poličských hradeb s netradičním programem.

Dílnička pro děti – STŘEDOVĚKÉ ODPOLEDNE – út 14. 7. od 14.00 do 16.00 hod.

Zábava pro celou rodinu! Přijďte si vyzkoušet střelbu na terč, postavte se do vozové hradby nebo si změřte svojí sílu v přetahované.

 

BITVA NA POLÍČKÁCH… ANEB JAK TO MOHLO VYPADAT PŘED ZALOŽENÍM MĚSTA – so 18. 7. celý den

V parku u hradeb vyroste ležení středověkých bojovníků. Ukázky zbraní, zbroje, řemesel, dobové kuchyně, souboje a závěrečná bitva. Organizuje poličský spolek Aldeigjuborg. Vstup zdarma.

 

Divadlo pro děti – O SNĚHURCE – ne 19. 7. v 16.00 hod.

Klasická loutková pohádka o Sněhurce a sedmi trpaslících je plná písniček s živým doprovodem houslí, kytary, zobcové flétny a rytmických nástrojů. Loutky jsou řezané marionety. Hraje Malé divadélko Praha.

 

Dílnička pro děti – „MOTÝLCI“ – út 21. 7. od 9.00 do 12.00 hod.

Zveme Vás na prázdninové tvoření barevných zápichů do květináčů v podobě motýlků.

Hudba – POSEZENÍ S HARMONIKOU – ne 26. 7. v 16.00 hod.

Poličští harmonikáři vám lidovými písničkami zpříjemní nedělní odpoledne.

Dílnička pro děti – VE SVĚTĚ RENÁTY FUČÍKOVÉ – út 28. 7. od 14.00 do 16.00 hod.

Vydejte se s námi do světa dobrodružných příběhů z naší historie na výstavě známé ilustrátorky.

 

VERNISÁŽ – VÝSTAVA - KRAJINÁŘI VYSOČINY ZE SBÍREK POLIČSKÉ GALERIE

Výstava představí oblíbené autory a řadu doposud neznámých děl z depozitáře poličského muzea ve výstavních sálech městské galerie v barokní radnici na Palackého náměstí.

1. – 31. 8. 2015

Poličské muzeum otevřelo v roce 1936 expozici „Českomoravská vysočina v dílech svých velkých synů“ a roku 1941 zahájilo každoroční Východočeské umělecké salony, které měly řadu ročníků silný příklon k tradičnímu krajinářství. Vysočina poskytovala široké náměty malířům a jejich díla si vytvářela okruh svých diváků a sběratelů. Roku 1994 byl v nově otevřených expozicích galerie v radnici představen výběr děl zdejších krajinářů. V letošním roce oslav 750. výročí založení Poličky je uspořádána obsáhlá výstava zahrnující i méně známá díla z depozitářů.

První dva sály představují vysočinskou „klasiku“ 20. - 60. let 20. století a to především díla Františka Bukáčka, Františka Emlera, Rudolfa Hanycha, Jana Honsy, Josefa Jambora, Františka Cíny Jelínka, Františka Kavána, Karla Kupky, Emila Mikelky, Gustava Porše, Josefa Václava Síly, Vladimíra Šindlera a Josefa Vejrycha.

Třetí sál poněkud netradičně představuje krajinu v moderním umění – v díle Bořivoje Borovského, Veroniky Bromové, Marka Rejenta a Zbyška Siona. Slavnostní zahájení výstavy se koná v sobotu 1. srpna od 14.00 hod. ve výstavních sálech městské galerie, Palackého náměstí. Úvodní slovo pronese David Junek.

 

AKCE - ŽIVOT NA VĚŽI (kostýmové prohlídky)

4. - 9. 8. 2015

Světnička bude oproti běžnému provozu více "zabydlená", návštěvník tak bude mít pocit, jako kdyby se jen o chvíli minul s obyvateli věže, jako kdyby tu právě před chvílí doševcoval dobrosrdečný tatínek Ferdinand, přísná maminka Karolina naškrobila tvrdé košilové manžety a sestra Mařenka nechala rozešité šaty.

Časové prohlídky úterý - sobota v 9.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00 a 16.00 hod., neděle ve 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 hod. Vstupenky je nutné zakoupit v Centru Bohuslava Martinů v Šaffově ulici, odkud se vychází na prohlídku rodné světničky. Na prohlídku je vhodné se předem objednat na tel.: 461 723 855, 733 712 503 nebo na e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

AKCE - PŘEDSTAVENÍ KNIHY DĚJINY MĚSTA POLIČKY 

K 750. výročí založení vydalo Město Polička novou knihu, jejíž představení proběhne v pátek 7. 8. v 18.00 hod. v radnici. Přítomni budou autoři David Junek a Stanislav Konečný, zástupci města, nakladatelství Argo, Tiskárny Polička, fotografové a grafici podílející se na vzniku knihy. Moderuje Bob Fliedr. Knihu lze zakoupit za 490,- Kč.

 

 

BESEDA - „O zakládací listině města Poličky“

Nejvýznamnějším dokladem o založení města je dochovaná zakládací listina. Dozvíte se o lokátoru města - tedy osobě, která zajišťovala smlouvy s osadníky, ale i parcelaci města, o pravděpodobném původu nově příchozích obyvatel, jejich právech a povinnostech, o dobových mírách a váhách, ale i o tom, kdy a kde byla listina vydána. Besedu připravil historik Stanislav Konečný. Akce se koná 29. 9. 2015 od 17.00 hod. v přednáškovém sále centra. Vstupné: 15,-/30,-Kč.

 

 

FESTIVAL - POLIČSKÉ KULTURNÍ LÉTO - SRPEN

Letní kino – STOLETÍ MIROSLAVA ZIKMUNDA - so 1. 8. ve 21.00 hod.

Životopisný film přináší osobitý pohled na bouřlivé dějiny dvacátého století očima muže, který poznal celý svět. Vydejme se napříč dějinami s legendárním cestovatelem Miroslavem Zikmundem.

Dokumentární, Česko 2014, 97 min.

Letní kino – 300: Bitva u Thermopyl - st 5. 8. ve 21.00 hod.

Slavný komiks ožívá na filmovém plátně a dávný příběh Sparťanů povstává v celé své síle.

Akční/ Válečný, USA 2006, 117 min., dabing

Letní kino – FAIR PLAY - pá 7. 8. ve 21.00 hod.

Osmdesátá léta v Československu, opravdový příběh sportovkyně v neobyčejném filmovém zpracování. Sprinterka Anna bojuje ve světě sportovního drilu - ve hře jsou anabolika a účast na olympiádě.

Drama/ Sportovní, Česko/ Slovensko/ Německo 2014, 100 min.

Letní kino – CASABLANCA - so 8. 8. ve 21.00 hod.

Nezapomenutelný oscarový příběh, který se odehrává v Casablance, kam utíkají za druhé světové války uprchlíci ze všech koutů světa.

Drama/ Romantický, USA 1942, 102 min., s titulky

Letní kino – POT A KREV - st 12. 8. ve 21.00 hod.

Na začátku všeho byl dokonalý plán jak zbohatnout. Pár šílených šlápnutí vedle a plán selže. Neuvěřitelná podívaná vás donutí pochybovat o tom, zda film vznikl podle skutečné události, jak tvrdí režisér Michael Bay.

Akční komedie, USA 2013, 130 min., dabing

Letní kino – maraton - HOBIT: Neočekávaná cesta + HOBIT: Šmakova dračí poušť - pá 14. 8. ve 21.00 hod.

Vydáváme se po stopách hobita Bilba Pytlíka, který se ocitne na dobrodružné výpravě ve společnosti trpaslíků. Společenstvo putuje k Osamělé hoře, kde musí čelit největšímu nebezpečí...

Dobrodružný/ Fantasy, USA/ Nový Zéland 2012, 169 min. + 161 min, s titulky

Letní kino – HOBIT: Bitva pěti armád - so 15. 8. ve 21.00 hod.

Nejnovější podívaná Petera Jacksona v letním kině! Budoucnost Středozemě visí na vlásku. U Osamělé hory se rozehrává bitva pěti armád a příběh Bilba Pytlíka se tak uzavírá.

Dobrodružný/ Fantasy, USA/ Nový Zéland, 144 min, s titulky

Letní kino – MLÁDÍ V HAJZLU - st 19. 8. ve 21.00 hod.

Herecké obsazení a knižní předloha C. D. Payena slibují skvělou podívanou o pubertálních touhách a vzpourách.

Romantická komedie, USA 2009, 86 min., dabing

Letní kino – POHÁDKÁŘ- st 26. 8. ve 21.00 hod.

Příběh o touze, podvodu a věčném odpouštění. Film Pohádkář vypráví jedinečný, ale mnohými z nás zažívaný příběh.

Drama/ Romantický, Česko 2014, 90 min.

Letní kino – CESTA VEN - pá 28. 8. ve 21.00 hod.

Syrový snímek a příběh matky, která se odmítá smířit s nepříznivým společenským statusem, je lemován zklamáním, ale také nadějí.

Drama, Česko/ Francie 2014, 103 min., s titulky

Letní kino pro děti – LEGO PŘÍBĚH - so 29. 8. ve 21.00 hod.

LEGO ožívá na filmovém plátně! Animovaný vtipný příběh sleduje osudy Emmeta, mini-figurky LEGO. Všichni mylně věří, že jedině on může zachránit svět.

Animovaná rodinná komedie, Austrálie/ USA/ Dánsko 2014, 100 min., dabing.

 

DOPROVODNÉ AKCE POLIČSKÉHO KULTURNÍHO LÉTA - SRPEN

Dílnička pro děti – PAPOUŠCI - út 4. 8.  od 9.00 do 12.00 hod.

Přijďte si vyrobit barevné zápichy do květináčů v podobě papoušků.

Dílnička pro děti - POLIČSKÉ POVĚSTI V ILUSTRACI - út 11. 8. od 14.00 do 16.00 hod.

Máte oblíbenou pověst či okamžik historie v našem městě? Přijďte jej zachytit na fotografiích dotvářených vašimi kresbami. Součástí dílničky je i předčítání několika poličských pověstí. K těm následně vytvoříme ilustrace, které se stanou součástí fotografií zákoutí v Poličce. Vítané jsou i nejmenší děti. Součástí je i prohlídka výstavy Poklady z muzejních sbírek - 750 let města Poličky.

Dílnička pro děti - PŘÍRODA JAKO VÝTVARNÁ DÍLNA - út 18. 8. od 9.00 do 12.00 hod.

Prastaré přírodní materiály přetvoříme rukodělným zpracováním v originální moderní a velmi atraktivní věci: jednoduché ozdoby, šperky, obrázky, ale také přáníčka, panenky, kuličky a háďata.

Dílnička pro děti - MALÁ ŠKOLA ORIGAMI- út 25. 8. od 14.00 do 16.00 hod.

Proměňte spolu s námi kousky barevných papírů v krásné krabičky, obálky a přání. Pod vašima rukama ožije nejedno zvířátko. Na své si přijdou malí i velcí.

SKŘÍTKOVÁNÍ - festival pro rodiny s dětmi - so 29. 8. od 9.00 do 19.00 hod.

Celodenní zábavný program pro děti plný hravých úkolů a různých her. Vstupné zdarma.

9.00 - 12.00 hod. PUTOVÁNÍ MUZEEM SE SKŘÍTKY

14.00 - 16.00 hod. VÝTVARNÁ DÍLNA PRO DĚTI

17.00 - 19.00 hod. SFÉRICKÉ KINO

Zábava i vzdělání mohou mít různé až netradiční podoby. K nám zavítá pojízdné planetárium! Připraveno je promítání dvou krátkých filmů a soutěž o drobné ceny. A skřítkové nespavci se mohou těšit na večerní dětské kino - Lego příběh.

Hudba – POSEZENÍ S HARMONIKOU – ne 30. 8. v 16.00 hod.

Poličští harmonikáři vám lidovými písničkami zpříjemní nedělní odpoledne.

VERNISÁŽ – VÝSTAVA - 68. UMĚLECKÝ SALON V POLIČCE

19. 9 - 31. 10. 2015

Aktuální výtvarná tvorba dorazí opět do Poličky a potěší zájemce o současné umění. Absolventi Akademie výtvarných umění v Praze představí v rámci 68. ročníku Uměleckého salonu své diplomové práce vzniklé v ateliérech malby, kresby, grafiky, sochařství, intermediální tvorby a nových médií. ,,Na první pohled je naše výstava výstavou současného umění. Koneckonců, co jiného výraz současné umění znamená než umění vytvořené v přítomnosti nebo nedávno? V tomto smyslu může být stěží něco současnějšího.“ Vernisáž se koná v sobotu 19. 9. 2015 od 14.00 hod. v expozicích barokní radnice. Přijďte se podívat, jaké práce vznikly v ateliérech vedených známými umělci jako Vladimír Skrepl, Milan Knížák, Michael Rittstein, Vladimír Kokolia, Martin Mainer nebo Jiří Lindovský.

PŘEDNÁŠKA - Pojďme na Martinů - Klavírní koncerty II

V únoru zahájená hudební přednáška na téma klavírních koncertů Bohuslava Martinů bude po delší době vyplněné především živými koncerty a horkým létem pokračovat představením skladeb, které vznikly v období 1940 - 1958. Na pořadu bude Sinfonietta giocosa (1940), Koncert pro dva klavíry (1943), Koncert pro klavír a orchestr č. 3 (1948), č. 4 - Inkantace (1956) a č. 5 - Fantasia concertante (1958). Pořádá Spolek NÁŠ MARTINŮ. Koná se ve čtvrtek 24. září 2015 od 19.00 hodin v Centru Bohuslava Martinů v Poličce. Vstupné: 50,- Kč.

VÝSTAVA - Třída Bohuslava Martinů – Hodina kreslení

Výstava, ve které o kreslení před 100 lety nejen uslyšíte, ale v níž sami budete kreslit.

6. 10. – 29. 11. 2015

Výstava Hodina kreslení v dobové třídě Bohuslava Martinů ukáže školní výkresy žáků měšťanské školy staré 100 let, pomůcky používané při výuce kreslení i skutečná umělecká díla pozdějších akademiků – rodáků z Poličky, např. Vojtěcha Eduarda Šaffa a Františka Martinů. A v takové kreslírně budou současní žáci moci zažít skutečnou hodinu kreslení, jak mohla vypadat na přelomu 19. a 20. století. Nebojte se, toto období bylo dobou velkých příznivých změn v metodách i přístupu a nebudeme se zabývat teorií, ale praktickými ukázkami. Děti si například vyzkoušejí zastaralou stigmatickou metodu, novější kreslení dle tabulových předloh i pokrokové volné kreslení dle přírody, seznámí se s naukou o barvách. Důraz bude kladen na souměrnost, pravidelnost, účelnost, rozeznávání geometrických tvarů i tvorbu ornamentů.

VERNISÁŽVÝSTAVA - PIVOVARNICTVÍ V PARDUBICKÉM KRAJI A NA POLIČSKU

Historie vaření piva je dlouhá a Češi jsou pivní národ. Proto stojí za to, něco se o pivu dozvědět.

28. 11. 2015 – 17. 1. 2016

Putovní panelová výstava Regionálního muzea v Chrudimi se bude věnovat rozvoji pivovarnictví za posledních 100 let. Bude doplněna bednářskou dílnou, předměty spojenými s výrobou, skladováním a pitím piva i potřebnými surovinami. Představí různorodé postupy vaření zlatého moku. Uvolněnou atmosféru navodí instalace dobové hospody s pípami, sudy, džbány a půllitry i s místem k posezení. Výstavu obohatí zajímavosti z kolekcí sběratelů a promítání krátkých filmů z pivovarů v Hlinsku nebo Pardubicích.

V roce oslav 750. výročí založení města Poličky bude na výstavě čestné místo patřit historii i současnosti Měšťanského pivovaru v Poličce. Samostatný pivovar na Dolním předměstí byl postaven před 150 lety. Za tu dobu zažil období slávy, úpadku i znovuobnovení a prosperuje dodnes. V okolí pak existovaly pivovary v Kamenci, Svojanově a v Bystrém. Mladším návštěvníkům, kteří ještě nemohou pivo ochutnat, přiblížíme práci v pivovaru zábavnou formou. Dospělé návštěvníky zveme na pivo, besedu a přednášku s bývalým sládkem panem Vášou (termín večerního programu bude upřesněn). Vernisáž výstavy se koná v sobotu 28. listopadu 2015 od 14.00 hod. ve  výstavních sálech Centra Bohuslava Martinů. Partnerem výstavy je Měšťanský pivovar v Poličce, a. s.

VERNISÁŽVÝSTAVA - NEZNÁMÉ FOTOGRAFIE BOHUSLAVA MARTINŮ

24. 10. – 8. 11. 2015

Městské muzeum a galerie Polička poprvé zveřejňuje nalezené dosud nepublikované fotografie skladatele Bohuslava Martinů. Nejčastěji jde o soukromé fotoamatérské záběry z rodinného prostředí či z okruhu přátel.

AKCE - CESTA ZVANÁ TAO

čtvrtek 26. listopadu 2015 od 18.00 hod. v přednáškovém sále Centra Bohuslava Martinů
Literárně hudební pořad popisující filosofii dávnověkého taoismu. V pořadu je užito textů z knihy Tao Te Ťing od Lao ‘C a ilustrací Veroniky Bromové. Připravil a na sitár hraje Petr Samojský a skupina Yssigril.

 

KONCERT - "Autentické baroko a stylizovaný folklor"

Vladimír Richter – zpěv, Marek Čermák – cembalo, klavír

Zajímavý kontrast dvou hudebních světů nabízí koncert, v jehož první části zazní barokní repertoár s doprovodem cembala, kombinovaný ze skladeb evropských a českých autorů (např. C. Monteverdi, A. Mazák, A. Michna), zatímco druhá část, již za klavírního doprovodu, seznámí návštěvníky s různými skladatelskými přístupy k úpravám českých a moravských lidových písní (např. V. Novák, L. Janáček, B. Martinů). Vladimír Richter se představil poličským divákům již při koncertech „Láska, smutek naděje. Česká hudba v proměnách staletí“ (s klavíristou Petrem Halou, listopad 2011) a „Písně (nejen) národního obrození“ (s kytaristou Janem Tuláčkem, prosinec 2013).

Koncert se koná ve čtvrtek 19. listopadu 2015 od 18.00 hod. v hudebním sále Centra Bohuslava Martinů. Vstupné: 70,- Kč. Pořádá spolek Náš Martinů.

 

VERNISÁŽVÝSTAVA - ZIMNÍ VESELÍ OD ADVENTU PO HROMNICE

- tradiční vánoční a zimní výstava tentokrát o koledování pro radost i na přilepšenou

5. prosince 2015 – 28. února 2016

Poslední výstavou ve třídě B. Martinů v roce 2015 si připomeneme lidové tradice a zvyky, kterými naši předkové překonávali dlouhé období zimy, a které jim zároveň poskytovaly odpočinek, veselí i setkání se sousedy.

Kateřina, Ondřej, Barbora, Mikuláš a Lucie nebyla jen jména v kalendáři, ale za starých časů se v tyto dny konaly různé zábavy, věštby, obchůzky a poučení. Svátek sv. Mikuláše představíme jako středověký studentský průvod plný rozverností a porovnáme jej se slavením současným i stoletým, kdy biskup Mikuláš přináší hodným dětem dárky. Zamyslíme se nad tím, že o Štědrém dnu a Božím hodu vánočním si lidé uvědomovali, jaké dobré dary k životu jim přinesl narozený Ježíšek. Hospodáři pak projevovali podobnou štědrost chudým koledníkům. Na Poličsku tradiční tříkrálové obchůzky se od počátku 21. století znova obnovují v podobě charitativní tříkrálové sbírky. I my se během zimy vracíme k pohádkám. Mnohé z nich se po staletí šířily vyprávěním o přástkách – sousedském posezení, kdy se předl len a kdy nikdo nebyl sám. Vernisáž výstavy se koná v sobotu 5. prosince 2015 ve 14 hodin. O tříkrálovém koledování promluví Štěpánka Dvořáková z Oblastní charity v Poličce, hudební doprovod připravili žáci a kantoři ZUŠ Polička.

AKCE:

 

DÍLNA - POLAZ – SYMBOL SLUNCE

Přijďte si vyrobit tradiční lidovou dekoraci – polaz. Slovo polaziti znamená ve staročeštině koledovati. V době zimního slunovratu a příchodu nového roku vyráběli naši předkové podstropní závěs, který evokuje sluneční kouli se spoustou paprsků. Na koncích dřevěných špejlí byly navlečeny pamlsky, které si koledníci mohli obrat. Polaz je obdobou vrkoče, který už znáte. Jen špejlí do připravené mechové nebo polystyrenové koule napícháte 100. Špejle předem ozdobíte ústřižky látek a sušenými švestkami, jablky, rozinkami, jeřabinami, šípky a kolečky z kdoulí. Příprava tohoto předmětu je zkouškou trpělivosti a je proto vhodná pro starší děti a dospělé, zabere 1,5 – 2 hodiny času.  Akce se koná v sobotu 12. prosince od 13.00 do 15.00 hod. v centru; přijďte včas. Cena: 60 Kč/osoba. V ceně je zahrnutý materiál na 1 polaz a návštěva výstavy „Zimní veselí od adventu po Hromnice“.

 

AKCE - Slunovrat – skutečné kořeny Vánoc

čtvrtek 10. prosince 2015 od 18.00 hod. v přednáškovém sále Centra Bohuslava Martinů
Jsme zvyklí na Vánoce, a snad si je i krásně užíváme. Zamysleme se ale také nad Slunovratem, který Vánoce předznamenal, i ten nabízí rozmanité možnosti prožitku a oslav. Otevřme se dávným, původním myšlenkám a pramenům moudrosti věků, které po staletí vedou člověka ke spojení s přírodou a Zemí. Připravil a na sitár hraje Petr Samojský a skupina Yssigril.

 

KONCERTZ - NÁŠ MARTINŮ: Koncert pro violoncello a klavír - Zuzana Robová – violoncello, Petr Kašpar - klavír

Program koncertu pro violoncello a klavír se bude odvíjet od dvou tematických okruhů, z nichž první bude prezentován tvorbou Bohuslava Martinů a Vítězslavy Kaprálové, zatímco druhý, poněkud kontrastní, představí skladby slavných či méně známých zástupců romantismu, a to v různých podobách tohoto hudebního slohu (P. I. Čajkovskij, S. V. Rachmaninov, M. Bruch, G. Bantock, D. van Goens). Koncert se koná ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 19.00 hod. v hudebním sále Centra Bohuslava Martinů. Vstupné: 70,- Kč. Pořádá Spolek NÁŠ MARTINŮ.

 

 
   
ROP NUTS II EU Investice do budoucnosti