Hledání

 
 
 
 
 
 
 
Centrum Bohuslava Martinů
 
 

 

AKTIVITY MUZEA 2016

 

VÝSTAVA - Zimní veselí od adventu po Hromnice

- tradiční vánoční a zimní výstava tentokrát o koledování pro radost i na přilepšenou

5. prosince 2015 – 28. února 2016

Výstavou ve třídě B. Martinů si připomínáme lidové tradice a zvyky, kterými naši předkové překonávali dlouhé období zimy, a které jim zároveň poskytovaly odpočinek, veselí i setkání se sousedy.

Kateřina, Ondřej, Barbora, Mikuláš, Lucie, Dorota a Matěj nebyla jen jména v kalendáři, ale za starých časů se v tyto dny konaly různé zábavy, věštby, obchůzky a poučení. V předchozích staletích se maskované postavy proháněly městem a tropily hluk a nezbednosti nejen o masopustu, ale také na svatého Mikuláše a dokonce na Štědrý den. Svátek sv. Mikuláše představíme v umírněné podobě, kdy biskup rozdává hodným dětem dárky. Zamyslíme se nad tím, že o Štědrém dnu a Božím hodu vánočním si lidé uvědomovali, jaké dobré dary k životu jim přinesl narozený Ježíšek. Hospodáři pak projevovali podobnou štědrost chudým koledníkům. Na Poličsku tradiční tříkrálové obchůzky se od počátku 21. století znova obnovují v podobě charitativní tříkrálové sbírky. I my se během zimy vracíme k pohádkám. Mnohé z nich se šířily vyprávěním o přástkách – sousedském posezení, kdy se předl len a kdy nikdo nebyl sám.

 

 

 

VÝSTAVA - Pivovarnictví v Pardubickém kraji a na Poličsku

28. listopadu 2015 – 17. ledna 2016

Historie vaření piva je dlouhá a Češi jsou pivní národ. Proto stojí za to, něco se o pivu dozvědět.

Putovní panelová výstava Regionálního muzea v Chrudimi se věnuje rozvoji pivovarnictví za posledních 100 let. Je doplněna bednářskou dílnou, předměty spojenými s výrobou, skladováním a pitím piva i potřebnými surovinami. Představuje postup vaření zlatého moku. Uvolněnou atmosféru navozuje instalace dobové hospody s pípami, sudy, džbány a půllitry i s místem k posezení. Výstavu obohatily zajímavosti z kolekcí sběratelů i sbírek muzea v Poličce.

V roce oslav 750. výročí založení města Poličky na výstavě čestné místo patří historii i současnosti Měšťanského pivovaru v Poličce. Samostatný pivovar na Dolním předměstí byl postaven před 150 lety. Za tu dobu zažil období slávy, úpadku i znovuobnovení a prosperuje dodnes. V okolí pak existovaly pivovary v Kamenci, Svojanově a v Bystrém.

Mladším návštěvníkům, kteří ještě nemohou pivo ochutnat, přiblížíme práci v pivovaru zábavnou formou.

Partnerem výstavy je Měšťanský pivovar v Poličce, a. s.

 

 

PŘEDNÁŠKA - Beseda u piva o pivu a pivovaru s emeritním sládkem Jiřím Vášou

K české tradici odnepaměti patří pivo a to se po staletí nepřetržitě vaří i v Poličce, zatímco v okolí už všechny pivovary postupně zanikly. O pivu, práci v pivovaru, historii i současnosti pivovarnictví, o osobnostech, které udržely v plodných i nelehkých dobách Měšťanský pivovar v Poličce v provozu, promluví emeritní sládek pan Jiří Váša. Vítány jsou vaše dotazy, zkušenosti i vzpomínky. Přijďte proto na besedu do „dobové hospody“ ve výstavním sále i na ochutnávku poličského piva. Akce se koná v úterý 12. ledna od 18.00 hod. ve výstavních sálech Centra B. Martinů v Poličce. Máte možnost shlédnout výstavu „Pivovarnictví v Pardubickém kraji a na Poličsku“. Vstupné: 30,- Kč.

VERNISÁŽ – VÝSTAVA - Příběhy Romů

6. 2. – 10. 4. 2016


Výstava Příběhy Romů vzešla ze spolupráce s Pontopolis z.s. a Muzeem romské kultury, s. p. o. v Brně, jejichž společným posláním je přinášet osvětu, porozumění a pochopení odlišných kultur a pomoci tak ke vzájemné toleranci. Tomu by chtěla přispět rovněž připravovaná výstava, která bude ve výstavních sálech Centra B. Martinů k vidění do 10. 4. 2016.

 

Vernisáž výstavy putovní verze stálé expozice Příběhy Romů se koná v sobotu 6. 2. od 14.00 hod. ve výstavních sálech Centra Bohuslava Martinů. Úvodní slovo pronese ředitelka Muzea romské kultury, s. p. o. paní PhDr. Jana Horváthová. Na vernisáži také vystoupí členové Světélka z.s. s romským etnickým souborem Sovnakune čhave pod vedením paní Heleny Kramčaninové z Vysokého Mýta a soubor Loli Ruža pod vedením Ivana Červeňáka z Luže s širokým repertoárem romský písní a tanců.

Výstava je rozdělena do tří tematicky provázaných celků. Romské dějiny a kulturu od svých počátků po současnost prezentuje panelová výstava Příběh Romů, která je putovní verzí stejnojmenné stálé expozice Muzea romské kultury, s. p. o. v Brně. Druhá část výstavy nás přenese do současnosti. Fotografie Petra Kadlece, Jana LangeraOto Bundy nám zprostředkují současnou situaci Romů ve vyloučených lokalitách v Čechách a na Slovensku. Třetí část je výběrem portrétů z fotografické výstavy Roma Rising – Romské obrození, která představuje české občany – Romy, jimž se podařilo prosadit v majoritní společnosti. Autorem portrétů je americký fotograf Chad Evans Wyatt.

Putovní verze stálé expozice Příběh Romů ve svém úvodu přibližuje pravlast Romů – Indii a dále nastiňuje historický příchod Romů do Evropy. Obeznamuje s historickým procesem usazování Romů na našem území a pojednává o osudech Romů za druhé světové války a zaměřuje se rovněž na poválečné dějiny Romů v Československu do roku 1989.

Na pozadí těchto historických událostí jsou představeny doklady hmotné i nehmotné kultury, tradic a způsobu života Romů v minulosti a to prostřednictvím trojrozměrných exponátů ze sbírek Muzea romské kultury, s. p. o. Pozornost je věnována tradičním řemeslům a profesím, ve kterých se Romové uplatňovali, a která byla předávána z generace na generaci. Jedná se především o tzv. kovozpracující řemesla (kovářství, kotlářství, zvonařství), výrobu ze dřeva, proutí, slámy či hlíny. Způsob odívání a zdobení byl specifickým projevem způsobu života a kultury Romů, a proto má na výstavě nezastupitelné místo. Pro nomádský způsob života byl typický kočovný vůz, který sloužil k přepravě, bydlení i uložení všeho potřebného, je proto také dominantou celé instalace.

Druhá část výstavy je věnovaná třem autorům, kteří ve svých fotografiích zachycují příběhy a osudy Romů v Čechách a na Slovensku. Zavedou nás do míst, o kterých téměř nikdo nechce vědět a která jsou symbolem sociálního vyloučení, bídy a života bez perspektivy. Současně ale přiblíží hudební projekty spolku MIRET a Idy Kelarové, která se lidem v romských osadách věnuje a podporuje je humanitárně i umělecky.

Poslední část výstavy přináší výběr portrétních fotografií vzniklých v rámci projektu Roma Rising Romské obrození. Jedná se o umělecké portréty Romů, kteří svým vzděláním, prací, profesionalitou, posláním a životním stylem odporují silně zakořeněným stereotypům a otevírají tím cestu k porozumění a k úspěšnému začlenění romské menšiny do společnosti. Autorem portrétů je americký fotograf Chad Evans Wyatt.

VÝSTAVA - Velikonoce a kraslice

Jak název sám napovídá, výstava ve třídě B. Martinů bude letos věnována kraslicím. Vystavena budou malovaná a jinak zdobená vajíčka historická i současná.

20. února – 10. dubna 2016

 

Jeden z nejstarších a nejdůležitějších symbolů Velikonoc a jara vůbec představíme v nejrůznějších podobách. Návštěvníci se dozvědí, jaké místo v jídelníčku našich předků měla vejce, jak se ukládala, případně prodávala, kdo se staral o slepice. Seznámí se s tím, jaká moc se připisovala vejcím plným a jaká prázdným – vejdunkům, jaká malovaným. Kraslice jsou malým uměleckým dílem, ale zdobit je mohou jak děti a šikovná děvčata, tak zkušené malířky. Zdobení vajec má určité zákonitosti; svůj význam mají použité motivy a ornamenty, barvy, barviva i techniky. A když je vše hotovo, slouží kraslice jako dárek k jídlu i dárek z lásky. Na výstavě také připomeneme, že vejce – symbol života se používalo v mnoha prosperitních zvycích a obyčejích a nakonec i v dětských hrách.

BESEDA: Existují náhody?
Stalo se vám to také, že se vám náhodou něco přihodilo, ale okolnosti byly natolik podivné, že jste si říkali, zda to mohla být opravdu jen náhoda. Co je to vlastně „náhoda“? Jaké jsou možnosti vysvětlení náhod? Na přednášce Petra Samojského budou nastíněny různé způsoby a možnosti vysvětlení. Akce se koná ve středu 17. února od 18.00 hod. v přednáškovém sále Centra B. Martinů. Vstupné: dospělí 30,-Kč, děti, studenti, důchodci 15,- Kč.

 

AKCE - JARNÍ PRÁZDNINY V MUZEU

středa 24. února 2016 od 10.00 do 16.00 hod.

Už máte program na jarní prázdniny? Nevíte co s volnými dny? Přijďte se ve středu 24. února 2016 podívat za námi do muzea! Pro děti bude připravený hravý program, který je zavede do třídy Bohuslava Martinů na výstavu s velikonoční tématikou, která bude tentokráte zaměřená na nejdůležitější symbol Velikonoc – kraslice. Na svých toulkách po muzeu navštíví i expozici o Historii města, Sklářství na Horácku anebo výstavu Příběhy Romů, jenž popisuje jejich dějiny a kulturu od počátků po současnost. Na každé zastávce se mohou těšit na drobné hry a tvořivé úkoly. Každý návštěvník dostane mapku, a pokud doputuje až do cíle, čeká ho malá odměna.  Akce se koná ve středu 24. února 2014 od 10.00 do 16.00 hod. v Centru Bohuslava Martinů. Vstupné: 40,- Kč/osoba – cena zahrnuje návštěvu výstav i veškeré potřebné pomůcky a materiály. Děti do 6 let zdarma.

 

PŘEDNÁŠKA - Pojďme na Martinů - Sonátová díla pro housle a klavír I.

Další hudební přednáška v rámci dlouhodobého cyklu pořadů "Pojďme na Martinů" bude věnována sonátovým dílům pro housle a klavír. První díl představí "číslované" sonáty, tj. Sonátu č. 1 (1929), č. 2 (1931) a č. 3 (1944), a Sonátu pro dvoje housle a klavír (1932). Výběr skladeb výjimečně neodpovídá chronologii jejich vzniku, ale přizpůsobuje se konání živých koncertů plánovaných pro letošní rok. Pořádá Spolek NÁŠ MARTINŮ. Koná se ve čtvrtek 24. března 2016 od 19.00 hod. v Centru Bohuslava Martinů v Poličce. Vstupné: 50,- Kč.

BESEDA: Člověk a jeho domov

Od počátku své existence si člověk vytváří domov, a nejinak je tomu i dnes.  Jak důležitý je náš byt nebo dům, abychom měli jistotu a pocit domova?  Podívejme se na historický vývoj pojímání domova v době středověku a renesance, zkusme si představit možné podoby domova v daleké budoucnosti, a zamysleme se z té perspektivy nad domovem naším. Přednáší Dr. Petr Samojský a Kateřina Samojská, PhD. Akce se koná v pondělí 4. dubna 2016 od 17.00 hod. v přednáškovém sále centra.

KONCERT - NÁŠ MARTINŮ: Koncert „Cesta kolem Evropy“

Anna Švejdová – flétna, Pavel Voráček - klavír

Přijměte pozvání na hudební výlet po několika evropských zemích, v nichž se díky skvělým průvodcům setkáte s osvědčenými mistry skladatelského řemesla. Lákavou je tato nabídka i proto, že start a cíl je plánován v české kotlině, takže určitě nezabloudíte. Cestu domů najdete i díky „prosluněné“ Sonátě pro flétnu a klavír Bohuslava Martinů z roku 1945, odhlédnete-li ovšem od skutečnosti, že ji autor napsal za letního pobytu na Cape Cod ve státě Massachusetts. Koncert se koná ve čtvrtek 28. dubna 2016 od 18.00 hod. v hudebním sále centra. Vstupné: 70,- Kč. Pořádá Spolek NÁŠ MARTINŮ.

VERNISÁŽ – VÝSTAVA - MĚSTOSVĚT - Město a jeho svět v ilustraci pro děti

7. 5. - 28. 8. 2016

Městské muzeum a galerie Polička a spolek Porte Vás srdečně zvou na výstavu Městosvět, jenž kolektivní výstavou současných ilustrátorů. Poprvé se výstava konala v pražské Galerii Villa Pellé od dubna do června 2015.

Městu se jako primárnímu prostředí dětských zážitků věnuje řada ilustrátorů dětské literatury napříč generacemi. Vytvářejí vlastní imaginární struktury, celky prorůstající v městosvěty. Tematický klíč výstavy dovolil propojit díla dvanácti autorů různých skupin, generací, životních zkušeností a přístupů k tvorbě.

Přijďte zažít město jako dobrodružné a neprobádané prostředí. Kroky, které vedou k objevování domů, parků, ulic a náměstí nám zprostředkují obrazy těch nejlepších současných českých ilustrátorů dětské knihy. Vkročte s námi za brány města a projděte se labyrintem jeho ulic.

Historickou Prahu jako dějiště známých pověstí o Golemovi, Bruncvíkovi a Hanušovi si prohlédneme prostřednictvím ilustrací Tři zlaté klíče od Petra Síse. Obrázky Michaely Kukovičové z knihy To je Praha nám představí současnou Prahu a zavedou nás na mosty, ostrovy, rozhledny, do parků, do centra i na periferii. Překročíme hranice republiky a podíváme se na ilustrace ze světa a světových metropolí. Prostřednictvím slavných obrázkových průvodců, u nás teprve v nedávné době objevovaného klasika ilustrace poloviny dvacátého století Miroslava Šaška, se vydáme do Hong Kongu a skrze hravé ilustrace Petra Nikla budeme poznávat obyvatele New Yourku. Nejmenší děti se seznámí s pětiletým klukem Oskarem a jeho věrným kocourem, jejichž autorkou je Eva Maceková a společně prožijí den plný drobných událostí z obyčejného života. Společně s Dagmar Urbánkovou se setkáme s legračními i vážnými postavami z její autorské knihy Cirkus ulice.

K výstavě je připraven výtvarný program plný her a tvořivých aktivit v podobě interaktivních koutků a doprovodných dílen. Partneři: Villa Pellé, Porte, UPM

Autorka původní scénografické podoby výstavy: Dagmar Urbánková

Autorka labyrintu: Asol Daniela

Vernisáž výstavy se koná v sobotu 7. května 2016 od 14.00 hod. ve výstavních sálech městské galerie v radnici. Úvodní slovo pronese kurátorka Daniela Kramerová.

 

 

VERNISÁŽ – VÝSTAVA - Poznávej se!

14. 5. - 31. 8. 2016

Věděli jste, že nejsilnější sval v těle je jazyk? Napadlo vás někdy, že nejde kýchat s otevřenýma očima nebo že si nikdy nestrčíte svoji pěst do svých úst? Putovní výstava je kombinací hry, zábavy a poučení. Na šedesáti exponátech zapůjčených z libereckého centra vědy a zábavy iQLANDIE si mohou návštěvníci vyzkoušet, jak funguje lidské tělo a smysly, ale také jak nás mohou smysly klamat. Výstava navazuje na úspěšnou akci z r. 2014 – HRY A KLAMY, taktéž z iQLANDIE Liberec.  Chcete si posedět na hřebících jako fakír, pokusit se sestavit lidské tělo, vyzkoušet pevnost své ruky, vyluštit zvukové pexeso, otestovat vlastní čich, zjistit citlivost svého sluchu, poznat rychlost své reakce i sílu svého stisku? Edukativní a interaktivní výstava hledá nové formy vzdělávání a podněcuje zájem o vědu, techniku a přírodní obory. Už jste někdy viděli kompletní otisk svého těla, měli možnost si vyzkoušet Braillovo písmo, projít se na chůdách či projet se na pedálu? Změřili si hlasitost výkřiku, hloubku předklonu, rozpětí rukou, elektrický odpor svého těla či krevní tlak? To vše a mnoho dalšího je součástí putovní interaktivní výstavy Poznávej se. Prostor zde mají také různé hlavolamy, kvízy, optické a jiné klamy. Návštěvníci si prověří rychlost svých reakcí, ověří si, zda jejich čichové buňky fungují dobře a vžijí se alespoň na pár okamžiků do života nevidomých. Dozvědí se, jestli jejich tělo dokáže vyrobit elektrický proud, zkusí si jeho pružnost a v neposlední řadě se seznámí s jeho stavbou. Zjistěte nejrůznější údaje týkající se vašeho těla, a to nejen ty tradiční, ale například i kolik vody a krve máme v těle a na jednoduché páce svoji sílu v paži, jak souvisí rozpětí našich rukou či umístění pupíku s výškou těla a mnoho dalších! Vernisáž výstavy se koná v sobotu 14. května od 14.00 hod. ve výstavních sálech centra.

 

PŘEDNÁŠKA - NÁŠ MARTINŮ: Pojďme na Martinů fest 2016

Hudebně zábavný pořad v podobě průvodce letošním Martinů festem, který představí jednotlivá díla, jejich autory i zajímavé souvislosti. Pořad se koná se ve čtvrtek 5. května 2016 od 19.00 hod. v hudebním sále centra. Vstupné: 50,- Kč. Pořádá Spolek NÁŠ MARTINŮ.

KONCERT - Koncert pro housle a klavír Ivan Ženatý – housle, Sandra Shapiro - klavír

Houslový virtuos Ivan Ženatý se po roce vrací do Poličky, aby příznivcům klasické hudby nabídl další dechberoucí zážitek, tentokrát spolu s americkou klavíristkou Sandrou Shapiro a s programem určeným pro dubnový koncert v Carnegie Hall a květnové Pražské jaro. Poličské návštěvníky určitě potěší, že na tento program byla zařazena také překrásná 3.  sonáta pro housle a klavír Bohuslava Martinů, a to vedle Tří romancí Clary Schumann a „Kreutzerovy“ houslové sonáty Ludwiga van Beethovena.  Koncert se koná v úterý 17. května 2016 od 18.00 hod. v hudebním sále centra. Vstupné: 90,- Kč. Pořádá Spolek NÁŠ MARTINŮ.

AKCE - ČAS PRO NEOBYČEJNÉ ZÁŽITKY

17. ročník večerního putování Poličkou

sobota 4. června 2016, od 19.00 do pozdních hodin

Začátek večerního putování v 19.00 hod. v Centru Bohuslava Martinů, Šaffova ulice, kde budou připraveny tištěné programy s mapkou.

 

1. Centrum Bohuslava Martinů

Šaffova ulice

19.00 – 24.00 hod.

Po celý večer pro vás budou zpřístupněny expozice centra. V expozici Historie města Poličky se můžete odívat do historických kostýmů, naučit se pranostiky spojené se sochami na Morovém sloupu anebo postavit město. V expozici Sklářství na Horácku uvidíte techniku zdobení skla - gravírování přímo z rukou sklářky Hanny Tumové. Ve Třídě B. Martinů se vrátíte do dob svých dědů, usednete do školních škamen a můžete si vyzkoušet krasopis, psaní olůvkem na břidlicovou tabulku - mimochodem už jste někdy klečeli na hrachu? V expozici Barevný svět B. Martinů si prohlédnete scénické návrhy inspirované tvorbou B. Martinů a vyfotit se budete moci u originálních kulis z baletu Kuchyňská revue – tedy u obřího hrnce, pokličky, koštěte či vařečky. AV sál bude věnován Spolku NÁŠ MARTINŮ – pokud ještě nevíte, o koho jde a čím vším se zabývá, dozvíte se vše! Ve vestibulu pak bude ležet prázdná kniha s názvem Polička – aneb 555 věcí, které na ní máme rádi. Sem budou moci poutníci zapsat, co se jim na jejich městě líbí, co obdivují a bez čeho by si své město nedovedli představit.

 

2. Rodná světnička Bohuslava Martinů ve věži kostela sv. Jakuba,

Náměstí B. Martinů

časové prohlídky: 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30 hod.

Nenechte si ujít pohled na noční Poličku z ochozu věže kostela sv. Jakuba. Vstupné: 40,-Kč/jednotlivec. VSTUPENKY JE NUTNÉ ZAKOUPIT V PŘEDPRODEJI V CENTRU B. MARTINŮ nejpozději do 31. května 2016 denně mimo pondělí od 9.00 - 12.00, 12.30 - 17.00 hod..

3. MaTami, centrum pro rodinu z. s.

Šaffova ulice

19.00 – 22.00 hod.

Nabízíme rodinám s dětmi, aby si do centra přišli pohrát a vytvořit si z barevných písků mandalu s motivem 555.

4. Roadshow horských kol

Palackého náměstí

19.00 – 22.00 hod.

Fanoušci horských kol už netrpělivě odpočítávají dny do zahájení MS horských kol v Novém Městě na Moravě. Ovšem ještě předtím vás čeká vystoupení biketrialistů! Chybět nebude doprovodný program pro děti a dospělé i soutěže o vstupenky na MS horských kol. Patříte-li mezi fanoušky cyklistiky, nenechte si ji ujít.

19.30 a 21.00 hod. – vystoupení Biketrial Hamry. Těšit se můžete na ukázku různých triků, skákáni na kole přes dobrovolníky a soutěže o vstupenky na MS horských kol.

 

5. Městská knihovna Polička

Palackého náměstí

18.30 – 24.00 hod.

Před knihovnou bude již tradičně připraveno posezení pro unavené poutníky.

20.00 - Vernisáž výstavy "Polička včera a dnes

 

6. Informační centrum Polička

Palackého náměstí

19.00 – 21.30 hod.

Možnost zakoupení upomínkových předmětů zachycující krásu našeho města.

7. Mateřská škola Polička

Palackého náměstí

19.00 – 21.00 hod.

Připravena je výstava prací dětí inspirovaná tématem „555“.  V 19.00, 19.15, 19.30, 19.45 a 20.00 hod. se můžete těšit na tanec v moderním duchu 555.

8. Netradiční undergroundové posezení u Zlatého Orla

Palackého náměstí, vchod do prodejny Enter

19.00 – 23.00 hod.

V rámci akce se bude opět na náměstí před lékárnou konat Netradiční undergroundové posezení. Připraveny jsou místa k sezení a drobné občerstvení. Vstupné dobrovolné.
19.00 - volný gramofon – přines si oblíbené LP
20.30 - neautorské čtení undergroundové poezie
21.45 - básnický recitál Pavel J. Hejátko
23.00 - jamming - přines si oblíbený nástroj
 

 

9. Skautské středisko Tilia Polička

Parkány 252, skautská klubovna Na Parkánech

19.00 – 21.00 hod.

Prezentace fotek z let 2014 a 2015, 2016. Přijďte si něco vyrobit, zahrát si, zasoutěžit a získat drobné odměny.

 

10. Vinotéka “Pod věží”

Šaffova ulice

19.00 – 23.00 hod.

555 - (ne)jen nadmořská výška Poličky.

11. Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje a Sbor dobrovolných hasičů Polička ve spolupráci se Sbory dobrovolných hasičů Lezníka, Modřece a Stříteže

Starohradská ulice

19.00 – 23.00 hod.

Přístupné budou garáže požární stanice s technikou a vybavením. Budete moci nahlédnout i do činnosti hasičů a těm zvídavým budou zodpovězeny veškeré dotazy. Ke zhlédnutí bude i stará hasičská technika.

 

12. Pohřební služba Polička

Starohradská ulice 375

19.00 – 23.00 hod.

Poutníci nočním městem si budou moci prohlédnout prostory obřadní síně. Zároveň je možnost nahlédnutí do zákulisí pracovníků pohřební služby.

13. Oblastní charita Polička

Vrchlického 22

19.00 - 22.30 hod.

Labyrint třetího domu - projděte se zákoutími třetí charitní budovy a obdivujte obrazy vytvořené lidmi s duševním onemocněním, ponořte se do tmy a hry světel a očekávejte různá překvapení ukrytá ve zdech starého domu.

 

14. Římskokatolická farnost, děkanství Polička

Náměstí B. Martinů

19.15 – 21.45 hod.

V kostele sv. Jakuba se uskuteční dvě hudební vystoupení (20.00 a 21.15hod.). Před a po prvním vystoupení si mohou návštěvníci kostela prohlédnout varhany, vyslechnout zvukovou ukázku a individuálně si projít přízemí kostela.

 

19.15 hod. – Prohlídka varhan se zvukovou ukázkou, individuální prohlídka přízemí kostela

20.00 hod. – Vystoupení chrámového sboru sv. Jakuba v Poličce pod vedením Květy Šafářové

20.30 hod. – Prohlídka varhan se zvukovou ukázkou, individuální prohlídka přízemí kostela

21.15 hod. – Zpěvy s kytarou

21.45 hod. – Ukončení programu

15. Středisko volného času MOZAIKA

Náměstí B. Martinů

19.00 – 22. 00 hod.

CESTA KOLEM SVĚTA - děti procestují celý svět v Mozaice plné her a kvízů spojený s výstavou výtvarných prací dětí ze ZK. Čekají vás: japonské workshopy – Japonský klub Olomouc, bubnování s indiány, thajské tanečky, dětská jazzová kapela, jídla z celého světa…

16. SŠ obchodní a služeb SČMSD Polička

Náměstí B. Martinů

19.00 – 22.00 hod.

Prezentace praktického vyučování oboru Kosmetické služby, Kadeřník a Rekondiční a sportovní masér.

17. Centrum Pontopolis

Riegrova 52

19.00 - 24.00 hod.

Pouliční koncert a občerstvení,  ochutnávka  tradičních jídel z různých zemí světa (Sýrie, Polsko, Vietnam ...), pletení copánků a jiné  "multi-kulti".

 

18. Bavlněný ráj

Riegrova ulice 30

18.00 - 23.00 hod.

Jako předchozí ročníky bude výstavka nejen patchworku v průjezdu domu a otevřena prodejna s možností zakoupení látek a výrobků.

19. Tylův dům

Vrchlického 53

19.00 – 24.00 hod.

Polička 1265 – 2015  - 750. let od založení města králem Přemyslem Otakarem II. Filmové zpracování průběhu roku oslav promítáme od 19.00, 20.00., 21.00., 22.00 a poslední od 23.00 hodin. Před dalším putováním se můžete občerstvit v baru Tylova domu.

20. Farní sbor Českobratrské církve evangelické

Nábřeží svobody

19.00 – 23.00 hod.

Výstava JERONÝM PRAŽSKÝ k 600. výročí upálení "toho druhého", jehož mučednictví zůstává ve stínu smrti Mistra Jana Husa.

19.00 - 23.00 - možnost prohlídky výstavy a kostela

21. Základní umělecká škola Bohuslava Martinů

Československé armády 347

18.00 - 22.30 hod.

Broučci - vystoupení žáků ZUŠ ve volném zpracování pedagogů hudebního oboru ZUŠ na motivy knihy J. Karafiáta. Ke zhlédnutí bude výstava výtvarného oboru ZUŠ v prostorách školy. Představení se konají v 18.00 a 19.00 hod.

22. Síň řemesel

ulice Na Bídě

19.00 - 23.00 hod.

Ukázky starých řemesel jako již tradičně. Pro malé poutníky bude připraveno skládání z papíru. Oko potěší výstava paličkované krajky na téma moře a příroda 555 metrů nad mořem.

KONCERT - Koncert nizozemského souboru, putujícího po stopách Martinů

V neděli 5. června v odpoledních hodinách zazní v prostorách Centra Bohuslava Martinů, Městského muzea a galerie Polička, hudba dechového souboru „Haagský soubor komorní hudby“.  Jde o těleso nadšených amatérských hudebníků z Nizozemska, zaměřující se mj. na českou hudbu.  Každý rok jezdí na některé z míst, kde žili velcí čeští skladatelé: takto putovali po stopách Antonína Dvořáka či Josefa Suka, letos chtějí nasát atmosféru genia loci v místech, kde žili a tvořili Bohuslav Martinů a Leoš Janáček. Díla těchto autorů jsou také na repertoáru  souboru - poličským posluchačům se představí interpretací tří skladeb velikánů české hudby: suitou pro dechový sextet Mládí Leoše Janáčka, Nonetem Bohuslava Martinů a Legendami Antonína Dvořáka (původně klavírní skladba zazní v úpravě pro dvojitý dechový kvintet a kontrabas). Dirigentem souboru je Sjef de Kort, absolvent Královské konzervatoře v Haagu a v současnosti dirigent více komorních souborů; s jedním z nich nedávno vystupoval v haagském Rytířském sále za přítomnosti nizozemského krále. Koncert Haagského souboru komorní hudby se koná v neděli 5. června 2016 v 16.00 hod. v atriu centra, v případě nepřízně počasí v AV sále centra.

AKCE - Život na věži (kostýmové prohlídky)

12. 7. – 17. 7. 2016 a 9. 8. – 14. 8. 2016

Život na věži (kostýmové prohlídky) - Prohlídky rodné světničky Bohuslava Martinů, kterými vás provedou členové rodiny Martinů. Světnička bude oproti běžnému provozu více "zabydlená", návštěvník tak bude mít pocit, jako kdyby se jen o chvíli minul s obyvateli věže, jako kdyby tu právě před chvílí doševcoval dobrosrdečný tatínek Ferdinand, přísná maminka Karolina naškrobila tvrdé košilové manžety a sestra Mařenka nechala rozešité šaty.

Časové prohlídky úterý - sobota v 9.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00 a 16.00 hod., neděle ve 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 hod. Vstupenky je nutné zakoupit v Centru Bohuslava Martinů v Šaffově ulici, odkud se vychází na prohlídku rodné světničky. Na prohlídku je vhodné se předem objednat na tel.: 461 723 855, 733 712 503 nebo na e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Vstupné: dospělí 60,- Kč, děti, studenti, důchodci 30,- Kč, rodinné vstupné 120,- Kč.

FESTIVAL - POLIČSKÉ KULTURNÍ LÉTO 2016 – ČERVENEC

pá  1. 7. od 21.30 hod. LETNÍ KINO

STAR WARS: SÍLA SE PROBOUZÍ

Legenda Hvězdných válek se vrací a s ní i tradiční letní kino na zahradě Centra Bohuslava Martinů. Sci-fi, dobrodružný, USA, 2015, 136 min., dabing

út 5. 7. od 14.00 do 16.00 hod. DÍLNIČKA PRO DĚTI

HMYZÍ HOTELY – Vyrobte hotel pro samotářské druhy hmyzu, který vám na zahradě pomáhá. Jako odměnu vám ubytovaní opylují květiny a lehce si poradí i se škůdci. Dílnička s omezeným počtem účastníků.

út 12. 7. od 14.00 do 16.00 hod. DÍLNIČKA PRO DĚTI

PÁRTY PAPÍREK – Pořádáte zahradní párty nebo rádi pečete muffiny a chcete, aby na vašem stole vypadaly neodolatelně? Přijďte si s námi vytvořit originální dekorace, napichovátka, cedulky, papírové ozdoby a nezbytnosti pro dokonalou oslavu.

ne 17. 7. od 14.00 hod. POSEZENÍ S HARMONIKOU

Místní harmonikáři vám lidovými písničkami zpříjemní nedělní odpoledne v atriu muzea.

út 19. 7. od 9.00 do 12.00 hod. DÍLNIČKA PRO DĚTI v MaTami

ŠUMIVÉ KOUPELOVÉ TABLETY – Přijďte mezi nás a vyrobte si šumivý dárek pro vaše blízké.

st 20. 7. od 21.30 hod. LETNÍ KINO

TRABANTEM DO POSLEDNÍHO DECHU

Film se promítá v rámci festivalu COLOUR MEETING.

Vstupné 40,- Kč, návštěvníci Colour Meetingu zdarma

pá 22. -  so 23. 7. COLOUR MEETING Festival

Vědomí, že jsme součástí tohoto světa a vědomí odpovědnosti za jeho stav, nás vede k rozhodnutí nebýt jen pasivními svědky událostí, ale v rámci možností je ovlivňovat směrem, který považujeme za správný.”
www.colourmeeting.cz

út 26. 7. od 14.00 do 16.00 hod. DÍLNIČKA PRO DĚTI v radnici

KRABICOVÉ MĚSTO – Už vás omrzely stavebnice, které máte doma? Přijďte tvořit za námi do radnice. Ruličky, krabice, krabičky proměníme v komíny, domy, garáže, mrakodrapy, mosty, hrady, auta. Jednotlivé stavby pak propojíme a vznikne nám barevná papírová městská metropole. Součástí dílny je prohlídka výstavy Městosvět.

pá  29. 7. od 21.30 hod. LETNÍ KINO

FAKJŮ PANE UČITELI 2

Být úspěšným lupičem vyžaduje pevné nervy. A když jste k tomu i učitelem na střední, potřebujete nervy jako špagáty a vražednou bezohlednost. A přesně díky tomu u školní tabule uspěl bývalý zločinec a samozvaný učitel Zeki Müller.

Komedie, Německo 2015, 115 min., dabing

AKCE - Život na věži (kostýmové prohlídky)

9. 8. - 14. 8.

Život na věži (kostýmové prohlídky) - Prohlídky rodné světničky Bohuslava Martinů, kterými vás provedou členové rodiny Martinů. Světnička bude oproti běžnému provozu více "zabydlená", návštěvník tak bude mít pocit, jako kdyby se jen o chvíli minul s obyvateli věže, jako kdyby tu právě před chvílí doševcoval dobrosrdečný tatínek Ferdinand, přísná maminka Karolina naškrobila tvrdé košilové manžety a sestra Mařenka nechala rozešité šaty.  Časové prohlídky úterý - sobota v 9.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00 a 16.00 hod., neděle ve 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 hod. Vstupenky je nutné zakoupit v Centru Bohuslava Martinů v Šaffově ulici, odkud se vychází na prohlídku rodné světničky. Na prohlídku je vhodné se předem objednat na tel.: 461 723 855, 733 712 503 nebo na e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Vstupné 60 Kč dospělí/30 Kč děti, studenti, důchodci/120 Kč rodinné vstupné

FESTIVAL - POLIČSKÉ KULTURNÍ LÉTO 2016 – SRPEN

 

so 6. 8. od 21.00 hod. LETNÍ KINO

REVENANT/ Zmrtvýchvstání – Americký západ, Jižní Dakota, rok 1823. Ohromující herecký výkon Leonarda DiCapria v roli lovce Hugha Glasse a jeho syrový příběh o naději a vůli k přežití byl oceněn Oscarem za režii, mužský herecký výkon a překrásnou kameru. Drama, Thriller, Western,  USA 2015, 156 min.

ne 7. 8. od 16.00 hod. DIVADÉLKO PRO DĚTI

O ČERVENÉ KARKULCE - Loutkovou pohádku (a jednu krabičkovou navíc k tomu) pro všechny od 0-111 let sehraje na dvorečku Centra Bohuslava Martinů Malé divadélko Praha.

út 9. 8. od 14.00 do 16.00 hod. DÍLNIČKA PRO DĚTI v radnici

CIRKUS ULICE - Výtvarná dílna na téma knihy mnoha tváří Cirkus ulice spisovatelky a ilustrátorky Dagmar Urbánkové. Vstupte do Cirkusu ulice! Ten kdo vstoupí, neprohloupí! Ulice je krajinou lidí radostných, nafoukaných, rozverných, upovídaných, tichých, tlustých, mlsných, smutných. Přijďte skládat, kombinovat, kreslit a vytvořit si vlastní ULIČNÍKY. Součástí dílny je prohlídka výstavy Městosvět.

so 13. 8. od 21.00 hod. LETNÍ KINO

TAJEMSTVÍ HRADU V KARPATECH - 16mm projekce

Vzhůru do Vyšných Vlkodlaků! Kultovní český film bude promítán na historickém 16mm  projektoru. Součástí představení je krátké seznámení s historickou promítací technikou.

Komedie, Československo 1981, 97 min. Vstupné zdarma.

ne 14. 8. od 18.00 hod. HUDBA

MICHAL MORAVEC - kytara a zpěv / DAVID PAŠA - bicí

Přijďte příjemně posedět a poslechnout si známe popové písně českého éteru. V akustickém podání Michala Moravce, zazní písně od skupin Kryštof, Jelen, Slza a mnoha dalších...

út 16. 8. od 9.00 do 12.00 hod. DÍLNIČKA PRO DĚTI v MaTami

NÁRAMKY Z KORÁLKŮ – Rychle, než se všechny rozkutálí! V rodinném centru si vyrobíte veselé náramky.

út od 23. 8. od 14.00 do 16.00 hod. DÍLNIČKA PRO DĚTI v muzeu

KRESBY KLASICISTNÍCH VRAT JAKO RELAXAČNÍ OMALOVÁNKY NEJEN PRO DOSPĚLÉ - Přijďte se do muzea odreagovat barvami. Prohlédnete si pečlivé kresby vyřezávaných vrat v nové publikaci Klasicistní vrata v Poličce v kresbách Stanislavy Cafourkové, které přímo lákají k vybarvení. Protože mnohobarevnost není pro vrata a dveře typická – byly natírány jednobarevně - bude vámi vybarvený obrázek vždy jedinečným originálem.

So 27. 8. SKŘÍTKOVÁNÍ – festival pro rodiny s dětmi

9.00 – 17.00 hod.

Celodenní zábavný program pro děti i dospěláky plný hravých úkolů a her.

9.00 – 12.00 hod. – PUTOVÁNÍ MUZEEM ZA SKŘÍTKY

14.00 – 16.00 hod. - DÍLNIČKA PRO DĚTI

MIMONI – Vyrobte si postavičku malého Stuarta, Kevina nebo Boba, kterého si můžete večer vzít na promítání filmu, ve kterém se o nich dozvíte vše.

16.00 hod. – DIVADLO PRO DĚTI

CIRKUSOVÁ POHÁDKA - Jak to dopadne s namyšleným tygrem Miloušem? Zachrání růžové prasátko, papoušek Laura i ostatní kamarádi z cirkusu představení nebo snad budou muset vrátit divákům vstupenky? Účinkuje divadlo JOJO.

so 27. 8. od 21.00 hod. LETNÍ KINO PRO DĚTI

MIMONI - Zamysleli jste se někdy nad tím, proč vlastně ti žluťoučcí a k sežrání roztomilí Mimoni dobrovolně slouží Gruovi, padouchovi s velkým P? Odpověď vám přináší animovaná rodinná komedie. Animovaný, Komedie, Rodinný, USA, 2015, 91 min. 

ne 28. 8. od 14.00 hod. HUDBA - POSEZENÍ S HARMONIKOU

Místní harmonikáři vám lidovými písničkami zpříjemní nedělní odpoledne v atriu muzea.

út 30. 8. od 9.00 do 12.00 hod. DÍLNIČKA PRO DĚTI v MaTami

MANDALY Z BAREVNÉHO PÍSKU – Vytvořte s pomocí písku mandaly v barvách duhy.

so 3. 9. od 11.00 do 19.00 v parku u hradeb

BITVA NA POLÍČKÁCH – BOJ O ČEST

Druhý ročník historického festivalu, při kterém v parku vyroste středověké ležení a v Poličce se setkají skupiny živé historie z několika zemí. Těšit se můžete na dobové tržiště a řemesla, středověkou  kapelu z Polska, bojové duely a velkolepou finální bitvu. Pořádá spolek Aldeigjuborg z. s. ve spolupráci s městskou knihovnou.

VÝSTAVY - “Genesis” - putovní vzdělávací výstava s filmovou projekcí a veřejnými vědecko-populárními přednáškami

5. 9.  - 15. 9. 2016

Do Poličky zavítá vůbec poprvé unikátní mezinárodní vědecko-historická vzdělávací výstava GENESIS. Můžete se těšit na originální sbírku zkamenělin, lebky tzv. předků člověka, mnohé ukázky výjimečných knih a filmů, desítky velkých informačních panelů a pro děti puzzle a pexeso. Výstava bude probíhat v muzeu v Poličce v sále v prvním patře, ul. Šaffova pouze v pracovních dnech od pondělí 5. září do čtvrtka 15. září 2016 mezi 9.00 - 19.00 hod. Součástí výstavy jsou filmová představení vždy od 16.00 hod. a odborné večerní přednášky s dárkem pro každého vždy od 17.00 hod. Na setkání s Vámi se těší spoluautor výstavy a přednášející Mgr. Libor Votoček - absolvent oboru fyzika na Matematicko-fyzikální fakultě UK Praha. Vstupné je dobrovolné, aby mohl přijít skutečně každý!

 

VERNISÁŽ – VÝSTAVA - Bohuslav Martinů a Brno

17. 9. – 6. 11. 2016 

I když slavný poličský rodák v Brně nikdy nežil, měl s moravskou metropolí zejména ve 30. letech 20. století čilé pracovní vztahy a město na skladatele nezapomnělo ani po jeho smrti. Skladatelova tvorba je pravidelnou součástí repertoáru komorních a symfonických koncertů či operních scén, jeho osobnost je připomenuta několika sochařskými díly ve veřejném prostranství města a jeho jméno nese i jedna brněnská ulice. Nová výstava chce připomenout nejzajímavější aktivity, které v Brně v historii i zcela nedávné minulosti ve vztahu k Bohuslavu Martinů proběhly. Bude zahájena 17. září 2016 od 14.00 hod. vernisáží, na které budou osudy skladatele a jeho vztah k Brnu podrobněji přiblíženy krátkou přednáškou a umocněny hudební m doprovodem umělců z Brna.

 doc. Monika Holá, muzikolog CBM

 

VERNISÁŽ – VÝSTAVA - Věra Faberová – REFLEXY – kostýmní tvorba

10. září - 6. listopadu 2016

Výstava představí výběr prací z kostýmní tvorby, ilustrací a návrhů obálek výtvarnice a scénografky Věry Faberové-Šauerové, která se narodila v Poličce. Po skončení studií na VŠUP a DAMU v Praze byla výtvarnicí Státního divadla v Ostravě. Spolupracuje s divadly, Čs. televizí a filmem v ČR i zahraničí. Vernisáž výstavy uznávané poličské rodačky se koná 10. září 2016 od 13.30 hod. v sálech muzea. Úvodní slovo pronese David Junek a Věra Faberová.

 

VERNISÁŽ – VÝSTAVA - 69. Umělecký salon v Poličce

10. 9 - 31. 10. 2016

Výstava 69. Umělecký salon představí výběr z tvorby čerstvých absolventů Akademie výtvarných umění v Praze. Prostřednictvím diplomových prací absolventů se představí ateliéry malby, kresby, sochařství a nových médií vedené významnými českými umělci a pedagogy jako Vladimír Skrepl, Jiří Sopko, Michael Rittstein, Lukáš Rittstein, Martin Mainer, Tomáš Svoboda nebo Jiří Petrbok. „Výstava představuje široké spektrum uměleckých projevů a přístupů. Všechna díla spojuje snaha dosáhnout co nejzajímavějšího a nejlepšího výsledku. Ambicí každého z vystavujících umělců je vytvořit zásadní dílo, které zakončí období studií, ale také otevírá novou etapu, a to nejen uměleckou, ale i lidskou. Výstava je prestižní záležitostí: veřejně presentuje díla umělců, kteří by se mohli a měli v následujících letech výrazně projevovat a prosazovat nejen na domácí, ale i na zahraniční výtvarné scéně,“ říká kurátor výstavy historik umění Otto M. Urban. Vernisáž se koná v sobotu 10. září 2016 od 14.00 hod. v sálech barokní radnice.

VERNISÁŽ – VÝSTAVA - Jaroslav Mareš FOTOGRAFIE
16. 9. - 6. 11. 2016

Autor představí návštěvníkům na padesát prací, mezi kterými naleznou jak ty nejnovější, tak i ty které mohou znát z dřívějších výstav.

Jaroslav Mareš (1958), původem z Proseče, absolvent Fakulty strojního inženýrství, žije a pracuje v Poličce. Focení jako koníček ho provází od dětství, intenzivněji se mu věnuje od nástupu digitální fotografie.

Jeho tvorba zahrnuje řadu témat, mezi nejoblíbenější patří snímky lidí v jejich přirozeném prostředí, portrétní fotografie, městská krajina a fotografie detailů architektury. Věnuje se i foto-grafice a montážím.

Je členem Svazu českých fotografů a Fotoklubu Svitavy, realizoval 10 samostatných výstav, na dalších 19 se podílel jako spoluautor. Jeho práce byly vícekrát publikovány ve fotografických časopisech. Získal na dvě desítky ocenění, mj. několik cen Národní soutěže amatérské fotografie, jeho snímky jsou ve Sbírce české fotografie Svazu českých fotografů. V roce 2011 reprezentoval Poličku na 12. výtvarném salonu královských věnných měst.

Mimo vlastní tvorbu spolupracuje na fotografickém životě v regionu, je autorem projektu 750 tváří Poličky, ve kterém s dalšími fotografy vytvořil a do jediného osmimetrového obrazu spojil 750 portrétů. Byl kurátorem několika výstav, každoročně připravuje fotografické výstavy k festivalu Polička Jazz.  Výstava bude zahájena v pátek 16. září 2016 od 17.00 hod. ve výstavních sálech centra. Vernisáž doprovodí swingovými melodiemi saxofonový kvartet ZUŠ Litomyšl.

AKCE - Komentované prohlídky výstavy fotografií Jaroslava Mareše

V neděli 23. října 2016 od 14.00 hod. se uskuteční mimořádná komentovaná prohlídka výstavy s autorem Jaroslavem Marešem, jenž Vás seznámí s příběhy vystavených fotografií. Vstupné: 40,- Kč.

KONCERT - Recitál klavírního dua pro čtyři ruce - DUO BRETAS-KEVORKIAN

V loňském roce oslavily brazilské pianistky Patrícia Bretas a Josiane Kevorkian 20 let činnosti svého Dua Bretas-Kevorkian. Vítězky mnoha soutěží v Brazílii a v zahraničí dnes patří k nejprestižnějším souborům Brazílie. Jejich hra inspirovala mnoho současných brazilských skladatelů ke kompozicím věnovaným a ušitým na míru přímo oběma umělkyním, z nichž některé zazní i v rámci tohoto recitálu. Brazilské autory doplní v druhé části programu Edward Grieg, Frederic Chopin, Bohuslav Martinů a Antonín Dvořák. 

Koncert se koná v pátek 23. září 2016 od 19.00 hod. v hudebním sále Centra Bohuslava Martinů. Vstupné: 90,- Kč. VSTUPENKY LZE ZAKOUPIT V PŘEDPRODEJI V CBM od 1. září 2016. Pořádá Spolek NÁŠ MARTINŮ.

 

 

KONCERT - Klavírní recitál Martina Kasíka

Francouzská kritika přirovnala Martina Kasíka k Vladimiru Horowitzovi a k Martě Argerich. Cestu na světová pódia mu otevřelo vítězství v celosvětové soutěži Young Concert Artists Competition v New Yorku v roce 1999. Následovaly recitály v Carnegie Hall, londýnské Wigmore Hall, Concertgebouw Amsterdam, Tokyo Suntory Hall, atd. Martin Kasík nabídne velkolepý program, v podstatě shodný s tím, který je určen pro listopadový Festival Rudolfa Firkušného v pražském Rudolfinu, tj. výběr z Etud - obrazů od S. Rachmaninova a Mussorgského Obrázky z výstavy, pouze L. Janáčka nahradí vzhledem ke geniu loci města Poličky Bohuslav Martinů a jeho Tři české tance. Akce se koná v pondělí 3. listopadu 2016 od 18.00 hod. v hudebním sále centra. Pořádá Spolek Náš Martinů.

 

VERNISÁŽ – VÝSTAVA - NARODIL SE KRISTUS PÁN, z růže kvítek vykvet nám…

- tradiční výstava betlémů

19. 11. 2016 – 18. 1. 2017

Ve dvou výstavních sálech představíme betlémy ze tří století. Jejich počet nebude velký, zato budou obdivuhodné množstvím postav a rozlehlostí scén. Jejich autoři byli samouci a vyráběli je ve svém volném čase ze dřeva a drátu, z kašírovaného papíru, keramiky apod. K nejzajímavějším budou patřit jesličky z rodiny Jeřábko – Andrlovy a Andrlíko – Friedlovy. Narození Ježíška uvidíte také v grafikách slavných autorů ze sbírky paní Jarmily Janků. Ve vánoční atmosféře jehličí a růží si znovu připomenete nehynoucí betlémský příběh a zazpíváte si lidové koledy.

Příběhy Romů

6. 2. – 10. 4. 2016
Výstava Příběhy Romů vzešla ze spolupráce s Pontopolis z.s. a Muzeem romské kultury, s. p. o. v Brně, jejichž společným posláním je přinášet osvětu, porozumění a pochopení odlišných kultur a pomoci tak ke vzájemné toleranci. Tomu by chtěla přispět rovněž připravovaná výstava, která bude ve výstavních sálech Centra B. Martinů k vidění do 10. 4. 2016.

Výstava je rozdělena do tří tematicky provázaných celků. Romské dějiny a kulturu od svých počátků po současnost prezentuje panelová výstava Příběh Romů, která je putovní verzí stejnojmenné stálé expozice Muzea romské kultury, s. p. o. v Brně. Druhá část výstavy nás přenese do současnosti. Fotografie Petra Kadlece, Jana LangeraOto Bundy nám zprostředkují současnou situaci Romů ve vyloučených lokalitách v Čechách a na Slovensku. Třetí část je výběrem portrétů z fotografické výstavy Roma Rising – Romské obrození, která představuje české občany – Romy, jimž se podařilo prosadit v majoritní společnosti. Autorem portrétů je americký fotograf Chad Evans Wyatt.

Putovní verze stálé expozice Příběh Romů ve svém úvodu přibližuje pravlast Romů – Indii a dále nastiňuje historický příchod Romů do Evropy. Obeznamuje s historickým procesem usazování Romů na našem území a pojednává o osudech Romů za druhé světové války a zaměřuje se rovněž na poválečné dějiny Romů v Československu do roku 1989.

Na pozadí těchto historických událostí jsou představeny doklady hmotné i nehmotné kultury, tradic a způsobu života Romů v minulosti a to prostřednictvím trojrozměrných exponátů ze sbírek Muzea romské kultury, s. p. o. Pozornost je věnována tradičním řemeslům a profesím, ve kterých se Romové uplatňovali, a která byla předávána z generace na generaci. Jedná se především o tzv. kovozpracující řemesla (kovářství, kotlářství, zvonařství), výrobu ze dřeva, proutí, slámy či hlíny. Způsob odívání a zdobení byl specifickým projevem způsobu života a kultury Romů, a proto má na výstavě nezastupitelné místo. Pro nomádský způsob života byl typický kočovný vůz, který sloužil k přepravě, bydlení i uložení všeho potřebného, je proto také dominantou celé instalace.

Druhá část výstavy je věnovaná třem autorům, kteří ve svých fotografiích zachycují příběhy a osudy Romů v Čechách a na Slovensku. Zavedou nás do míst, o kterých téměř nikdo nechce vědět a která jsou symbolem sociálního vyloučení, bídy a života bez perspektivy. Současně ale přiblíží hudební projekty spolku MIRET a Idy Kelarové, která se lidem v romských osadách věnuje a podporuje je humanitárně i umělecky.

Poslední část výstavy přináší výběr portrétních fotografií vzniklých v rámci projektu Roma Rising Romské obrození. Jedná se o umělecké portréty Romů, kteří svým vzděláním, prací, profesionalitou, posláním a životním stylem odporují silně zakořeněným stereotypům a otevírají tím cestu k porozumění a k úspěšnému začlenění romské menšiny do společnosti. Autorem portrétů je americký fotograf Chad Evans Wyatt.

Velikonoce a kraslice

Jak název sám napovídá, výstava ve třídě B. Martinů je letos věnována kraslicím. Vystavena jsou malovaná a jinak zdobená vajíčka historická i současná.

20. února – 10. dubna 2016

Jeden z nejstarších a nejdůležitějších symbolů Velikonoc a jara vůbec představíme v nejrůznějších podobách. Návštěvníci se dozvědí, jaké místo v jídelníčku našich předků měla vejce, jak se ukládala, případně prodávala, kdo se staral o slepice. Seznámí se s tím, jaká moc se připisovala vejcím plným a jaká prázdným – vejdunkům, jaká malovaným. Kraslice jsou malým uměleckým dílem, ale zdobit je mohou jak děti a šikovná děvčata, tak zkušené malířky. Zdobení vajec má určité zákonitosti; svůj význam mají použité motivy a ornamenty, barvy, barviva i techniky. A když je vše hotovo, slouží kraslice jako dárek k jídlu i dárek z lásky. Na výstavě také připomeneme, že vejce – symbol života se používalo v mnoha prosperitních zvycích a obyčejích a nakonec i v dětských hrách.

MĚSTOSVĚT - Město a jeho svět v ilustraci pro děti

7. 5. - 28. 8. 2016

Městské muzeum a galerie Polička a spolek Porte Vás srdečně zvou na výstavu Městosvět, jenž kolektivní výstavou současných ilustrátorů. Poprvé se výstava konala v pražské Galerii Villa Pellé od dubna do června 2015.

Městu se jako primárnímu prostředí dětských zážitků věnuje řada ilustrátorů dětské literatury napříč generacemi. Vytvářejí vlastní imaginární struktury, celky prorůstající v městosvěty. Tematický klíč výstavy dovolil propojit díla dvanácti autorů různých skupin, generací, životních zkušeností a přístupů k tvorbě.

Přijďte zažít město jako dobrodružné a neprobádané prostředí. Kroky, které vedou k objevování domů, parků, ulic a náměstí nám zprostředkují obrazy těch nejlepších současných českých ilustrátorů dětské knihy. Vkročte s námi za brány města a projděte se labyrintem jeho ulic.

Historickou Prahu jako dějiště známých pověstí o Golemovi, Bruncvíkovi a Hanušovi si prohlédneme prostřednictvím ilustrací Tři zlaté klíče od Petra Síse. Obrázky Michaely Kukovičové z knihy To je Praha nám představí současnou Prahu a zavedou nás na mosty, ostrovy, rozhledny, do parků, do centra i na periferii. Překročíme hranice republiky a podíváme se na ilustrace ze světa a světových metropolí. Prostřednictvím slavných obrázkových průvodců, u nás teprve v nedávné době objevovaného klasika ilustrace poloviny dvacátého století Miroslava Šaška, se vydáme do Hong Kongu a skrze hravé ilustrace Petra Nikla budeme poznávat obyvatele New Yourku. Nejmenší děti se seznámí s pětiletým klukem Oskarem a jeho věrným kocourem, jejichž autorkou je Eva Maceková a společně prožijí den plný drobných událostí z obyčejného života. Společně s Dagmar Urbánkovou se setkáme s legračními i vážnými postavami z její autorské knihy Cirkus ulice.

K výstavě je připraven výtvarný program plný her a tvořivých aktivit v podobě interaktivních koutků a doprovodných dílen. Partneři: Villa Pellé, Porte, UPM

Autorka původní scénografické podoby výstavy: Dagmar Urbánková

Autorka labyrintu: Asol Daniela

 

Poznávej se!

14. 5. - 31. 8. 2016

Věděli jste, že nejsilnější sval v těle je jazyk? Napadlo vás někdy, že nejde kýchat s otevřenýma očima nebo že si nikdy nestrčíte svoji pěst do svých úst? Putovní výstava je kombinací hry, zábavy a poučení. Na šedesáti exponátech zapůjčených z libereckého centra vědy a zábavy iQLANDIE si mohou návštěvníci vyzkoušet, jak funguje lidské tělo a smysly, ale také jak nás mohou smysly klamat. Výstava navazuje na úspěšnou akci z r. 2014 – HRY A KLAMY, taktéž z iQLANDIE Liberec.

Chcete si posedět na hřebících jako fakír, pokusit se sestavit lidské tělo, vyzkoušet pevnost své ruky, vyluštit zvukové pexeso, otestovat vlastní čich, zjistit citlivost svého sluchu, poznat rychlost své reakce i sílu svého stisku? Edukativní a interaktivní výstava hledá nové formy vzdělávání a podněcuje zájem o vědu, techniku a přírodní obory. Už jste někdy viděli kompletní otisk svého těla, měli možnost si vyzkoušet Braillovo písmo, projít se na chůdách či projet se na pedálu? Změřili si hlasitost výkřiku, hloubku předklonu, rozpětí rukou, elektrický odpor svého těla či krevní tlak? To vše a mnoho dalšího je součástí putovní interaktivní výstavy Poznávej se. Prostor zde mají také různé hlavolamy, kvízy, optické a jiné klamy. Návštěvníci si prověří rychlost svých reakcí, ověří si, zda jejich čichové buňky fungují dobře a vžijí se alespoň na pár okamžiků do života nevidomých. Dozvědí se, jestli jejich tělo dokáže vyrobit elektrický proud, zkusí si jeho pružnost a v neposlední řadě se seznámí s jeho stavbou. Zjistěte nejrůznější údaje týkající se vašeho těla, a to nejen ty tradiční, ale například i kolik vody a krve máme v těle a na jednoduché páce svoji sílu v paži, jak souvisí rozpětí našich rukou či umístění pupíku s výškou těla a mnoho dalších!

Jaroslav Mareš FOTOGRAFIE

16. 9. - 6. 11. 2016

Autor představí návštěvníkům na padesát prací, mezi kterými naleznou jak ty nejnovější, tak i ty které mohou znát z dřívějších výstav.

Jaroslav Mareš (1958), původem z Proseče, absolvent Fakulty strojního inženýrství, žije a pracuje v Poličce. Focení jako koníček ho provází od dětství, intenzivněji se mu věnuje od nástupu digitální fotografie.

Jeho tvorba zahrnuje řadu témat, mezi nejoblíbenější patří snímky lidí v jejich přirozeném prostředí, portrétní fotografie, městská krajina a fotografie detailů architektury. Věnuje se i foto-grafice a montážím.

Je členem Svazu českých fotografů a Fotoklubu Svitavy, realizoval 10 samostatných výstav, na dalších 19 se podílel jako spoluautor. Jeho práce byly vícekrát publikovány ve fotografických časopisech. Získal na dvě desítky ocenění, mj. několik cen Národní soutěže amatérské fotografie, jeho snímky jsou ve Sbírce české fotografie Svazu českých fotografů. V roce 2011 reprezentoval Poličku na 12. výtvarném salonu královských věnných měst.

Mimo vlastní tvorbu spolupracuje na fotografickém životě v regionu, je autorem projektu 750 tváří Poličky, ve kterém s dalšími fotografy vytvořil a do jediného osmimetrového obrazu spojil 750 portrétů. Byl kurátorem několika výstav, každoročně připravuje fotografické výstavy k festivalu Polička Jazz.

Bohuslav Martinů a Brno

17. 9. – 6. 11. 2016      

Slavný poličský rodák Bohuslav Martinů sice v Brně nikdy nežil, nicméně měl s moravskou metropolí čilé pracovní vztahy a město na skladatele nezapomnělo ani po jeho smrti.  Jeho tvorba je pravidelnou součástí repertoáru komorních a symfonických koncertů či operních scén, jeho osobnost je připomínáno několika sochařskými díly ve veřejném prostranství města, a jeho jméno nese i jedna brněnská ulice. Nová výstava chce připomenout nejzajímavější aktivity, které v Brně v historii i zcela nedávné minulosti ve vztahu

Věra Faberová – scénografie

24. září - 6. listopadu 2016

Kostýmní výtvarnice a scénografka Věra Fáberová se narodila v Poličce r. 1946. Po skončení studií na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze byla o kostýmní výtvarnicí Státního divadla Ostrava. Od r. 1973 byla na volné noze a navrhovala scény pro Divadlo na Vinohradech a Divadlo J.Wolkera v Praze.

k Bohuslavu Martinů proběhly.

Narodil se Kristus Pán...

19. listopadu 2016  -  18. ledna 2017

Ve dvou výstavních sálech představíme betlémy ze tří století. Jejich počet nebude velký, zato budou obdivuhodné množstvím postav a rozlehlostí scén. Jejich autoři byli samouci a vyráběli je ve svém volném čase ze dřeva, z kašírovaného papíru, lepenky, keramiky apod. K nejzajímavějším budou patřit původem poličské jesličky z rodiny Jeřábko – Andrlovy a Andrlíko – Friedlovy. Narození Ježíška uvidíte také v grafikách významných autorů ze sbírky paní Jarmily Janků. Ve vánoční atmosféře jehličí a růží si znovu připomenete nehynoucí betlémský příběh a zazpíváte si lidové koledy.

 

69. Umělecký salon

10. září - 30. října 2016

Přehlídka současného výtvarného umění – absolventi AVU Praha bude k vidění ve výstavních sálech barokní radnice. ,,Na první pohled je výstava výstavou současného umění. Koneckonců, co jiného výraz současné umění znamená než umění vytvořené v přítomnosti nebo nedávno? V tomto smyslu může být stěží něco současnějšího.“

 

 

 

 
   
ROP NUTS II EU Investice do budoucnosti