Hledání

 
 
 
 
 
 
 
Centrum Bohuslava Martinů
 
 

AKTIVITY MUZEA 2017

 

VÝSTAVA: NARODIL SE KRISTUS PÁN, z růže kvítek vykvet nám…

- tradiční výstava betlémů

19. listopadu 2016 – 15. ledna 2017, Centrum Bohuslava Martinů v Poličce

Ve dvou výstavních sálech představíme betlémy ze tří století. Jejich počet nebude velký, zato budou obdivuhodné množstvím postav a rozlehlostí scén. Jejich autoři byli samouci a vyráběli je ve svém volném čase ze dřeva, z kašírovaného papíru, lepenky, keramiky apod. K nejzajímavějším budou patřit původem poličské jesličky z rodiny Jeřábko – Andrlovy a Andrlíko – Friedlovy. Narození Ježíška uvidíte také v grafikách významných autorů ze sbírky paní Jarmily Janků. Ve vánoční atmosféře jehličí a růží si znovu připomenete nehynoucí betlémský příběh a zazpíváte si lidové koledy.

VERNISÁŽ: Od doby kamenné do doby slovanských hradišť

28. ledna - 16. dubna 2017 - velký výstavní sál Centra Bohuslava Martinů  

Nejen pro děti, ale i hravé dospělé je připravena tradiční dotyková výstava Od doby kamenné do doby slovanských hradišť, která vás seznámí se zajímavostmi z období pravěku a starověku. Máte možnost vidět obrovského mamuta, postavu kovolitce z doby bronzové či keltského bojovníka s ženou. Do rukou si můžete vzít repliky zbraní a nástrojů, které lidé používali při lovu, výrobě předmětů nebo vaření. Jedná se o kopie pravěké keramiky, kamenné, bronzové a železné sekery, nože, kamenný srp, bronzový meč, velkomoravský štít atd. Můžete se vžít do role našich předků a vyzkoušet si keltský šat, drcení obilí, tkaní na vertikálním stavu nebo psát staroslověnským písmem - hlaholicí.

 

DÍLNA: Výstava bude zahájena tematickou tvořivou dílnou, která se uskuteční v sobotu 28. ledna 2017 od 13.00 do 15.00 hod. ve výstavních sálech Centra Bohuslava Martinů. Během odpoledne se společně s námi vydáte do pravěku a budete mít jedinečnou příležitost vyrobit si drátěné šperky, vyzkoušet si pravěké způsoby spřádání, tkaní na stavu i na formě. K vidění i vyzkoušení bude tvoření s hlínou na kruhu i v ruce, práce s kůží a karetkování, které patří k nejstarším textilním technikám. Zkušenými pomocníky nám budou přátelé živé historie z o. s. Bacrie, kteří se zabývají experimentální archeologií a řadu technik vám nejen osobně předvedou, ale vše vás i velice rádi naučí.

Vstupné: 40,- Kč/jednotlivec -  cena zahrnuje návštěvu výstavy i veškeré potřebné pomůcky a materiály.

VERNISÁŽ: MIROSLAVA ZYCHOVÁ – PO VÁNOCÍCH

11. února 2017 -  2. dubna 2017

Malířka a poličská rodačka Miroslava Zychová žije v Hlinsku a její dílo poutá pozornost diváků i odborníků, mj. je zastoupena v Národní galerii. Z rozmanitého díla autorky představíme tři témata: nafukovací zvířátka, krajina - zátiší, svět magické reality. Vernisáž se koná 11. února 2017 od 14.00 hod. Těšit se můžete na vystoupení kapely „Hudba Praha revival“.

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA 2017

 

Tradiční jarní výstava ve Třídě Bohuslava Martinů bude vrcholit Velikonocemi. Představí lidové zvyky, obyčeje, řemesla i domácí činnosti, které nás odpradávna doprovázejí. Připomene symboly a předměty dnů všedních i svátečních, zimy i jara.

 

 

 

 

VERNISÁŽ/VÝSTAVA: JARNÍ VÝSTAVA OD ZRNÍČKA K BOCHNÍKU

25. února - 14. května 2017

Velikonoční výstava ve třídě B. Martinů bude tentokrát zaměřená na roli chleba v běžném i svátečním životě našich předků.

Na jaře začíná nový hospodářský rok a právě o Velikonocích se udržovaly mnohé zvyky pro zdar zasetého obilí, které mělo zajistit výživu rodiny na celý rok. Během Velkého pátku se také omývalo všechno náčiní, které přišlo do styku s chlebem. Samotný mazanec – bochánek je nejstarším kynutým obřadním pečivem. Nekvašený chléb je ústředním symbolem křesťanských i židovských Velikonoc. V lidové slovesnosti se pomocí chleba dají vyjádřit vlastnosti lidí i vztahy k majetku a k zaměstnání.

Dnes chleba považujeme za obyčejnou a nejběžnější potravinu. Málokdy si uvědomujeme, co námahy se skrývá za jeho přípravou a že vše začíná už od zrníčka – prací na poli, ve mlýně, v pekárně. Ne vždy však svítilo přívětivé slunce – proto budou připomenuta i období půstu, hladu a neúrody a používání náhražek mouky. Návštěvníci si prohlédnou napodobeninu ústí pece, dřevěnou díži, slaměné ošatky a jiné předměty. Některé náčiní budou moci vzít do ruky.

Na základě srovnání života v minulosti a současnosti výstava poukáže na důležitost hospodárného zacházení s potravinami a střídmosti ve stravování.

DÍLNA: Dne 25. února 2017 od 13.00 do 15.00 hodin v Centru Bohuslava Martinů vás čeká VYPEČENÁ SOBOTA – tvořivá dílna pro malé i velké, kterou bude zahájena Jarní výstava od zrníčka k bochníku“. Znáte to – na konci února se už každý těší na jaro. Naši předkové se snažili přivolat slunce a zajistit zdar nového života pečením obřadního pečiva v podobě kola, ptáčků či zvířat. Tímto zvykem se necháme inspirovat a v průběhu odpoledne si uhněteme, upečeme a ozdobíme drobné dekorativní pečivo z kynutého a perníkového těsta.

Cena: 40,- Kč/osoba. V ceně je zahrnutý veškerý materiál i prohlídka jarní výstavy.

AKCE: JARNÍ PRÁZDNINY V MUZEU

středa 8. března 2017 od 10.00 do 16.00 hod.

Už máte program na jarní prázdniny? Nevíte co s volnými dny? Přijďte se podívat za námi do muzea! Pro děti bude po celý den připravený hravý program v expozicích muzea i v probíhajících výstavách Od doby kamenné do doby slovanských hradišť, Jarní výstava od zrníčka k bochníku a Miroslava Zychová – Po Vánocích.

10.00 – 13.00 hod.

Dopolední program bude plný rozmanitých zákoutí v expozicích muzea. V Historii města Poličky poznáte tíhu rytířského brnění, malé děti se mohou vyhoupnout na hřbet koně a obléknete si historické kostýmy. Zkušený řezbář vám ukáže, jak se pracuje s dlátem, a navrhnete si vlastní vzor klasicistních vrat. Expozice Sklářství na Horácku nabídne techniku zdobení skla – gravírování, kde si budete moci vybrousit vaše iniciály do skleněné tabulky. Ve Třídě B. Martinů si na jarní výstavě Od zrníčka k bochníku vyzkoušíte svoji zručnost při pletení housky, upečete si sváteční pečivo – Jidáše a jako velikonoční dekoraci si domů odnesete usměvavé vajíčko s osením.

13.00 – 16.00 hod.

Pravěkou jeskyní se vrátíte v čase a budete si moci vyzkoušet práci s hlínou v ruce, mletí obilí na rotačním žernovu, rozdělávání ohně či vrtání kamene dřevěným vrtákem. Pod vedením zkušené lektorky paní Evy Pecháčkové se dozvíte mnoho zajímavostí o zpracování přírodních a rostlinných materiálů v prehistorii, vyzkoušíte si zkrucování a skaní a výsledkem budou náramky z lipového lýka. Paní Lenka Kmošková ze Spolku archaických nadšenců vám přiblíží techniky zpracování lnu a vlny a vyzkoušíte si tkaní na hřebenovém stávku. Na výstavě poličské rodačky M. Zychové se pokusíte rozkrýt tajemnou atmosféru zachycených okamžiků v jejích obrazech a objevit tak skrytý život věcí.

 

Akce se koná od 10.00 do 16.00 hod. v Centru Bohuslava Martinů. Vstupné: 60,- Kč/osoba – cena zahrnuje návštěvu výstav, expozic i veškeré potřebné pomůcky a materiály. 

 

Spolek NÁŠ MARTINŮ: MINIATURY PRO HOUSLE A KLAVÍR

Po dvou pořadech věnovaných sonátovým dílům pro housle a klavír Bohuslava Martinů přichází na řadu třetí, jenž doplní a uzavře celou kapitolu skladeb napsaných pro sólové housle s klavírem. V jeho rámci bude představeno 10 drobných kompozic, ať již samostatných nebo ve formě určitého cyklu, patřících převážně do kategorie instruktivní houslové literatury. Skladby tohoto určení spadají do období kolem roku 1930, avšak vedle nich existují i miniatury umožňující nahlédnout jak do skladatelské dílny poněkud bezradného studenta pražské konzervatoře, tak také do partitur věhlasného umělce za jeho pobytu ve Spojených státech amerických. Pro většinu z nich je typická hravost a rytmická vynalézavost, což jsou vlastnosti, které ocení každý vnímavý posluchač bez ohledu na to, nakolik je mu hudba Bohuslava Martinů blízká. Akce se koná ve čtvrtek 9. března 2017 od 19.00 hod. v hudebním sále Centra B. Martinů v Poličce. Pořádá Spolek NÁŠ MARTINŮ. Vstupné: 50,- Kč.

 

Spolek NÁŠ MARTINŮ: KONCERT PRO VIOLONCELLO A KLAVÍR

Jan Páleníček – violoncello / Jitka Čechová - klavír

Violoncellista Jan Páleníček a klavíristka Jitka Čechová patří bezesporu k nejuznávanějším českým interpretům, jejichž umění slaví úspěch na domácích i zahraničních koncertních pódiích. Díky řadě předchozích vystoupení v Poličce je zdejšímu publiku jejich mistrovství dobře známo, stejně jako vytrvalé úsilí o propagaci hudby českých autorů, mezi nimiž zaujímá významné místo také Bohuslav Martinů. V první části koncertu zazní jedna z jeho posledních skladeb, Variace na slovenskou lidovou píseň, jež spolu s Variacemi na chorálové téma Josefa Páleníčka připomene životní přátelství obou umělců. Druhá polovina bude patřit Sonátě g moll op. 19 Sergeje Rachmaninova, dílu výjimečné kvality, od jehož dokonalé interpretace nelze očekávat nic jiného, než excelentní umělecký zážitek.  

Akce se koná v úterý 28. března 2017 od 18.00 hod. v hudebním sále Centra B. Martinů v Poličce. Pořádá Spolek NÁŠ MARTINŮ. Vstupné: 90,- Kč.

 

VERNISÁŽ/VÝSTAVA:18. VÝTVARNÝ SALON KRÁLOVSKÝCH VĚNNÝCH MĚST

12. 4. 2017 – 14. 5. 2017

Jarní dny v Královských věnných městech každoročně patří mladým umělcům. Letošní již 18. výtvarný salon proběhne v přednáškovém sále Centra Bohuslava Martinů v Poličce. Tématem pro rok 2017 jsou SYMBOLY MĚST. Polička se bude prezentovat životem a dílem našeho slavného rodáka a světově uznávaného hudebního skladatele Bohuslava Martinů, který se narodil ve věži kostela sv. Jakuba roku 1890. V rámci výstavy se můžete těšit na pestrou nabídku umělecké tvorby žáků ze ZUŠ Bohuslava Martinů Polička, ZUŠ R. A. Dvorského, Dvůr Králové nad Labem, ZUŠ Habrmanova, Hradec Králové, ZUŠ Střezina, Hradec Králové, ZUŠ Chrudim, ZUŠ F. A. Šporka, Jaroměř, ZUŠ Mělník, ZUŠ Trutnov, ZUŠ Vysoké Mýto a ZUŠ Jana Maláta, Nový Bydžov. Každá ze základních uměleckých škol vystaví 3 svá nejlepší díla na dané téma. Spolupráce Královských věnných měst v oblasti kultury, sportu a cestovního ruchu probíhá již od roku 1999 a cílem je vzájemná podpora cestovního ruchu. 

Na vernisáži, která se koná 12. dubna 2017 od 16.00 hod. v přednáškovém sále centra vystoupí žáci hudebního oboru ZUŠ Bohuslava Martinů Polička.

AKCE:

AKCE: BESEDA O RESTAUROVÁNÍ BIBLÍ ZE SBÍREK POLIČSKÉHO MUZEA

Zub času se podepsal na staletých tiscích - dokladech naší kultury. Proto je nutné je vhodně uložit, postupně restaurovat a digitalizovat. Díky podpoře ministerstva kultury a města Poličky jsou již zrestaurované Bible Melantrichova (1549), Bible kralická (1613) a Bible svatováclavská (1715). O postupu restaurování zasvěceně pohovoří Radomír Slovik, působící v Litomyšli na Fakultě restaurování Univerzity Pardubice. O Bibli kralické promluví farář Českobratrské církve evangelické v Poličce Jiří Tengler. Proto je nutné je vhodně uložit, postupně restaurovat a digitalizovat. Díky podpoře ministerstva kultury a města Poličky jsou již zrestaurované Bible Melantrichova (1549), Bible kralická (1613) a Bible svatováclavská (1715). Pro zájemce o staré tisky je k dispozici DVD „Bible očima světa, svět očima Bible“ ze stejnojmenné výstavy v roce 2012.

O postupu restaurování zasvěceně pohovoří Radomír Slovik, působící v Litomyšli na Fakultě restaurování Univerzity Pardubice. O Bibli kralické promluví farář Českobratrské církve evangelické v Poličce Jiří Tengler. Beseda se koná v úterý 11. 4. v 17.00 hod. v přednáškovém sále centra.

 

Spolek NÁŠ MARTINŮ: POJĎME NA MARTINŮ FEST 2017

Klasická hudba je zvláštní fenomén, který k úplnému prožitku a pochopení potřebuje zpravidla víc, než ojedinělou zkušenost získanou při koncertním vystoupení či poslechu hudební nahrávky. Milovníci tohoto hudebního žánru si dobře uvědomují, že většina skladeb nevydává všechna svá tajemství na první poslech, že každá z nich nese pečeť své doby, osobnosti autora a často se do ní promítají i zcela konkrétní události. Vlastní osud stíhá i samotné umělecké dílo, jež se v proměnách času i uměleckého vkusu nezřídka prosazuje způsoby odlišnými od původní představy svého tvůrce. Pro všechny zájemce, kteří se snaží pochopit hudbu v těchto širších souvislostech, je určen pořad Pojďme na Martinů fest 2017. Příjemné přátelské setkání, jehož cílem je představit jednotlivá díla zařazená na program festivalu, stejně jako jejich autory i zajímavé okolnosti, doprovází festivalové dění již od roku 2011. Nyní se v jeho rámci návštěvníci navíc dozvědí, jaké skladby z tvorby Bohuslava Martinů zazní ve filmu televizní stanice BBC2 z roku 1966 „Music of Exile“ (v titulcích nezmíněné), který bude uveden na festivalu v české premiéře.

Akce se koná ve čtvrtek 27. dubna 2017 od 19.00 hod. v hudebním sále Centra B. Martinů v Poličce. Pořádá Spolek NÁŠ MARTINŮ. Vstupné: 50,- Kč.

 

VERNISÁŽ/VÝSTAVA: Koloniál Karla Baizy aneb z historie obchodu a obchodování

6. května – 3. září 2017

Poličské muzeum připravilo výstavu o obchodování v minulosti. Spolupracovalo s Moravským zemským muzeem v Brně a dalšími organizacemi i jednotlivci. Inspirací ke vzniku putovní verze výstavy byla knížka Karla Poláčka "Bylo nás pět". Poličská podoba navíc využívá skutečnosti, že zde v 1. třetině 20. století působil rázovitý sklenář a obchodník Karel Baiza. Nepřehlédnutelné inzeráty uveřejňoval v místním časopise Jitřenka.

Výstava vám představí místní zboží i produkci blízkých výrobních středisek, seznámí s dováženými výrobky a plodinami z jiných oblastí Českých zemí i ze zahraničí. Poznáte vybavení a sortiment dobového koloniálu, cukrárny, řeznictví a obchodu s textilem. Navštívíte také výroční trh. V „trafice“ a „hokynářství“ budete mít možnost navázat vztah prodávajícího a kupujícího, vyzkoušet smlouvání o ceně, vyzdvihnout novinky a senzace v tisku apod.

U dobových fotografií živností z náměstí v Poličce porovnáte a možná zavzpomínáte, jak je tvář obchodování proměnlivá.

Mimořádná ZAHAJOVACÍ SLAVNOST konána bude V SOBOTU 6. KVĚTNA 2017 OD 14-TÉ HODINY. JISTĚ PŘIJDE vám vhod prohlédnout si zboží rozličné a porculán KRÁSNĚ MALOVANÝ. BAIZA – sklenář a obchodník v Poličce zaručuje příjemnou obsluhu. Věříme v četné zastoupení pozvaných živnostníků i hojnou účast přihlížejících.

 

 

VERNISÁŽ/VÝSTAVA: Pohádkový svět Zdeňka Smetany

20. května - 3. září 2017 ve výstavních sálech Městské galerie v radnici, na Palackého nám. Vstupenky je nutné zakoupit předem v Centru Bohuslava Martinů.

Nechte se vlákat do Pohádkového světa Zdeňka Smetany a objevte společně s námi jeho bohatou fantazii a výtvarný rukopis, který se nesmazatelně vtiskl do paměti mnohých z nás. Český výtvarník, scénárista a animátor Zdeněk Smetana za svůj život vytvořil mnoho postaviček a podílel se na tvorbě oblíbených českých večerníčků. Výstava představí nejenom nejznámější pohádkové bytosti, jako jsou Rákosníček, Křemílek a Vochomůrka či Malá čarodějnice, ale i unikátní kolekci suchých jehel a kresby přísloví a pranostik. Výstava je doplněna hravými a tvořivými aktivitami, které dětem představí bohatý pohádkový svět Zdeňka Smetany. Těšit se můžete i na promítání Pohádek z mechu a kapradí.

Výstava bude zahájena v sobotu 20. května 2017 ve 14.00 hod. v barokní radnici na Palackého náměstí v Poličce. Vernisáž nebude tentokrát určena pouze dospělému návštěvníkovi, ale především dětem! Čekat proto můžete nejen známé pohádkové melodie v podání žáků hudebního oboru ZUŠ Bystré, ale také tvořivou dílnu, kterou připraví animátorky z brněnského Studia Scala. Vyzkoušíte si, jak vzniká animovaný film. Seznámíte se také s postupy a různými výtvarnými technikami, které ve své tvorbě pan Zdeněk Smetana uplatňoval, a stanete se tvůrci pohádkových bytostí, které společnými silami také oživíme.

VERNISÁŽ/VÝSTAVA:LEGO modely ze sbírky Karla Duse, Lukáše Pelinky a Jaroslava Korába

1. června – 10. září 2017 ve výstavních sálech Centra Bohuslava Martinů

 

Bránu do světa dětských her otevírá hračka. Svět hraček je zvláštní říší, kde si děti mohou postavit svůj vlastní svět. A tomuto světu již několik desetiletí vévodí stavebnice LEGO, která je současně označována „hračkou století“. Téměř každý z nás měl alespoň pár kostiček a dalších komponentů jedenkrát v ruce a stavěl z nich. Pro mnohé se tato chytrá hračka stala vášní, se kterou se nerozloučili ani v dospělosti. Jsou z nich sběratelé, kteří stavebnici věnují veškerý volný čas. Takovými sběrateli jsou i Karel Dus, Lukáš Pelinka a Jaroslav Koráb, kteří na výstavu do poličského muzea zapůjčili své sběratelské kolekce z řady LEGO City, LEGO Star Wars a dílčí sety LEGO Technic, Castle, Pirates nebo LEGO Space. Součástí instalace budou hravé koutky, kde si děti mohou ze sady kostek postavit dle vlastní fantazie nejrůznější modely.

Výstava bude zahájena v rámci Dne dětí, ve čtvrtek 1. června 2017 v 16.00 hod. přehlídkou pohyblivých modelů ze stavebnice LEGO Mindstorms a LEGO Technik, kterou si pro vás připraví žáci z kroužku robotiky pod vedením Petra Dočekala z DDM v Hradci Králové a Sebastian Ečer.

 

 

AKCE: ČAS PRO NEOBYČEJNÉ ZÁŽITKY 2017

18. ročník noční prohlídky města Poličky s názvem Čas pro neobyčejné zážitky je naplánován na sobotní večer 3. června 2017 (19.00 – 24.00 hod.). Začátek večerního putování v 19.00 hod. v barokní radnici, Palackého náměstí, kde budou připraveny tištěné programy s mapkou. Kompletní program naleznete na www.cbmpolicka.cz

 

 

 

AKCE: HVĚZDNÉ OBDOBÍ RODU HOHENEMSŮ – ŠPERKY PANÍ HRABĚNKY - přednáška PhDr. Dany Stehlíkové z Národního muzea

3. 6. 2017 od 18.00 hod., barokní radnice

Období vrcholné slávy hrabat z Hohenemsu v 16. a 17. století provází jednak jejich velkolepé obrazy a jednak honosné šperky. Obrazy z poličského muzea ožívají nevšedním příběhem. Pečlivý malíř zachytil na obrazech ve třech generacích vznešených hraběnek šperky klenotníka z rudolfinské Prahy. Šperky od téhož zlatníka, opatřené stejnými tajuplnými postavičkami, se vynořily v pokladnici svatovítské katedrály a ve sbírkách několika světových muzeí. Pozoruhodná poličská obrazárna tak opět vydává jedno ze svých tajemství. Akce se koná v rámci Času pro neobyčejné zážitky.

 

 

AKCE: NETRADIČNÍ PROHLÍDKY RODNÉ SVĚTNIČKY BOHUSLAVA MARTINŮ

V letošním roce pro vás plánujeme připravit netradiční prohlídky rodné světničky Bohuslava Martinů ve věži kostela sv. Jakuba, z výšky 36 m nad městem. Těšit se můžete na brzké svítání, pozorování noční oblohy a hvězd i speciální vyhlídku do okolí s dalekohledy.

 

AKCE: SVÍTÁNÍ NA VĚŽI

Již v sobotu 24. června 2017 ve 4.15 hod. budete mít vůbec poprvé jedinečnou příležitost pozorovat svítání z ochozu kostelní věže. Zažijete, jak se město pod vámi probouzí do svého každodenního spěchu. Povídání o životě na věži kostela sv. Jakuba vás vrátí do časů, kdy malý Bohoušek z ochozu pozoroval východ slunce nad Poličkou. Chybět nebude dobrá snídaně s čajem a kávou. Tak neváhejte a nařiďte si budík na 4. hodinu ranní a vzhůru do výšek za nezapomenutelným výhledem. Vstupenky je nutné zakoupit v předprodeji nejpozději do 23. června 2017 v Centru B. Martinů denně od 9.00 do 17.00 hod. Cena 150,- Kč. Počet míst omezen pouze 20 osob. Setkání pod věží kostela sv. Jakuba ve 4.15 hod.

 

 

 

 

AKCE: BAROKNÍ SOCHAŘSTVÍ – procházka Poličkou

úterý 13. 6. 2017 v 18.00 hod. u barokní radnice

Průvodní slovo historik umění David Junek a restaurátor Petr Gláser.

Představeno bude téma: komponované barokní náměstí, mariánský obelisk - restaurování národní kulturní památky, kašny a jejich zasvěcení, radnice s kaplí, vybavení kostela sv. Jakuba před požárem, ostatní památky.

 

 

AKCE: Život na věži – kostýmové prohlídky

 

11. - 16. července 2017

182, 183, 184… 192! Po vystoupání nemála schodů až do výšky 36 m, vám bude odměnou netradiční oživená prohlídka rodné světničky světoznámého hudebního skladatele, jenž se nachází ve věži kostela sv. Jakuba, kterou vás provedou sourozenci Marie a Bohuslav Martinů.  

Těšit se můžete na průvodkyni v dobovém kostýmu, ušitém podle rodinných fotografií Martinů a malého chlapce hrajícího na housle tak, jak jistě dříve hrával i sám malý Bohoušek. Společně vám povypráví o svých životních osudech a příbězích a ukáží vám skrovné bydlení rodiny pověžného.

Časové prohlídky budou probíhat od úterý do soboty v 9.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00 a 16.00 hod., a v neděli ve 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 a 16.00 hod. Vstupenky je nutné zakoupit v Centru Bohuslava Martinů v Šaffově ulici, zároveň je vhodné se předem objednat.

 

 

AKCE: SVÍTÁNÍ NA VĚŽI

Pro velký zájem se v sobotu 22. července 2017 ve 4.40 hod. uskuteční historicky již druhé pozorování svítání z ochozu kostelní věže. Z výšky 36m zažijete, jak se město pod vámi probouzí do svého každodenního spěchu. Povídání o životě na věži kostela sv. Jakuba vás vrátí do časů, kdy malý Bohoušek z ochozu pozoroval východ slunce nad Poličkou. Tak neváhejte a nařiďte si budík a vzhůru do výšek za nezapomenutelným zážitkem. Těšit se můžete i na lahodnou snídani s čajem a kávou.

Vstupenky je nutné zakoupit v předprodeji nejpozději do 21. července 2017 v Centru B. Martinů denně od 9.00 do 17.00 hod. Cena 150,- Kč. Počet míst omezen na 20 osob. Setkání pod věží kostela sv. Jakuba ve 4.40 hod.

 

 

AKCE: so 29. 7. SKŘÍTKOVÁNÍ – festival pro rodiny s dětmi

Celodenní zábavný program pro zvídavé děti i dospěláky plný hravých úkolů a her pod širým nebem, v expozicích nebo výstavách centra je opět tady! Nabídne kvalitní kulturní program i možnost kreativního vyžití a aktivit. Na své si jistě přijdou všichni.

Akce se koná za podpory Pardubického Kraje.

9.00 – 12.00 hod. – PUTOVÁNÍ MUZEEM ZA SKŘÍTKY expozicemi muzea

14.00 – 16.00 hod. – DÍLNIČKA PRO DĚTI – Bubble party – společně si vyrobíme bublifuk, popustíme uzdu fantazii malováním pomocí barevných bublin a užijeme si zábavu vytvářením megabublin!

16.00 hod. – DIVADÉLKO PRO DĚTI – kdo by neznal klasickou pohádku O kohoutkovi a slepičce, kterak se slepička snaží zachránit chamtivého kohoutka. Není právě lakomost a chamtivost hlavním tématem nejen příběhu, ale i dnešního světa? Dá se vůbec z tohoto příběhu udělat legrace? Dá se z něj poučit? Na to zkusí odpovědět naše představení. Účinkuje Malé divadélko Praha.

17.00 hod. – TANEC a BUBNOVÁNÍ – přijďte si s námi zatančit a zabubnovat pod vedením Joseline Amutuhaire a Tomáše Ondrůška. Hrát na buben a tančit mohou přijít všichni, na věku a fyzické kondici nezáleží!

so 29. 7. od 21.30 hod. LETNÍ KINO PRO DĚTI – Anděl Páně 2

Anděl Petronel pracuje u Nebeské brány, ale je přesvědčen, že by si zasloužil lepší službu. Jeho věčný pokušitel, čert Uriáš, jej začne ponoukat. Stačí utrhnout jablíčko ze stromu Poznání a bude vědět to, co ví jen Bůh! Poznání ale skončí neslavně. Oba musí šupem na svět jablko Poznání najít a přinést zpátky. Ale než se jim to podaří, zažijí velké dobrodružství. Pohádka/Česko, 2016, 99 min.

 

 

 

FESTIVAL: Poličské kulturní léto 2017

červen / červenec

Program se koná v Centru Bohuslava Martinů v Poličce.  V případě nepříznivého počasí je zajištěn náhradní prostor. Více na www.letopolicka.cz

Pořádá Centrum Bohuslava Martinů a Městská knihovna Polička ve spolupráci s MaTami z. s. Vstupné na akce: 40,- Kč.

 

pá 30. 6. od 21.30 hod. LETNÍ KINO – La La Land

Moderní pojetí klasického hollywoodského milostného románu umocněné skvělými písničkami doprovázenými velkolepými tanečními čísly líčí vášnivý milostný vztah od něžného vzrušení rozvíjející se lásky až po trpké zklamání z velkých ambicí. Drama/Muzikál/Romantická komedie, USA 2016, 128 min.

ne 2. 7. od 16.00 hod. DIVADÉLKO PRO DĚTI

Vyprávění z pralesa – v pohádce se děti mohou těšit na opice, slona, chameleona, hrocha, tarantuli, malého pralesního ducha Bumbacila a loupežníky. Účinkuje divadlo JOJO.

út 4. 7. od 14.00 do 16.00 hod. DÍLNIČKA PRO DĚTI v muzeu

Květinové čelenky – léto začíná. Ráj pro všechny parádnice. Přijďte a vytvořte si s námi originální doplněk – květinovou čelenku do vlasů.

 

ne 9. 7. od 16.00 hod. DIVADÉLKO PRO DĚTI

O kůzlátkách – barevná pohádka o nezbedných kůzlátkách, starostlivé mamince a hloupém vlkovi, který se pro svoji večeři stane strýčkem, pirátem a nakonec i uklízečkou. Kůzlátka jej ale prokouknou a i tentokrát všechno dobře dopadne. Třeba i vámi namalovaný vlk rozšíří naši galerii. Účinkuje Divadlo Kejkle.

 

út 11. 7. od 9.00 do 12.00 hod. DÍLNIČKA PRO DĚTI v MaTami

Sněžítka – mohou mít mnoho podob, nejen tu vánoční. Může to být i podmořský svět s mušlemi. Lego postavičky a spousta dalších ''pokladů'' z Kinder vajíček se dají použít na výrobu originálních sněžítek. Přijďte si to k nám zkusit.

st 12. 7. od 21.30 hod. LETNÍ KINO

Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti

Nejnovější fantasy podívaná filmového mága Tima Burtona odhaluje tajemství jiných světů a doby, zvláště pak opuštěného sirotčince pro podivné děti. Jake v tomto kouzelném místě objevuje svoji vlastní “podivnost” a zjišťuje, že on jediný může zachránit své nové přátele. Dobrodružný/Fantasy, USA 2016, 128 min.

 

pá 14. – so 15. 7. COLOUR MEETING – Festival v parku u hradeb

Festival pro celou rodinu, na který vyrazíte objevit nové muzikanty, s chutí si poslechnout své oblíbence a užít přátelskou atmosféru. Vystoupí například hudebníci z Austrálie, Ameriky, Tunisu, Holandska i české legendy Vladimír 518 či První hoře. Chybět nebudou ani divadla, bubnování, dobrá kuchyně a nové zážitky! www.colourmeeting.cz

 

ne 16. 7. od 15.00 hod. HUDBA

Posezení s harmonikou – místní harmonikáři vám lidovými písničkami zpříjemní nedělní odpoledne.

út 18. 7. od 14.00 do 16.00 hod. DÍLNIČKA PRO DĚTI v muzeu

Náš koloniál – na výstavě Koloniál K. Baizy se staneme na chvilku obchodníkem: navrhneme a vytvoříme barevné obaly na zboží a naučíme se je ozdobně zabalit. Vymyslíme reklamní slogany a namalujeme reklamy, díky kterým o nás bude vědět celé město.

so 22. 7. od 18.00 hod. HUDBA

Michal Moravec – kytara a zpěv / David Paša – bicí

Přijďte příjemně posedět a poslechnout si známé popové písně českého éteru. V akustickém podání zazní písně od Tomáše Kluse, skupin Jelen, Chinaski a mnoha dalších.

út 25. 7. od 9.00 do 12.00 hod. DÍLNIČKA PRO DĚTI v MaTami

Vázičky – do čeho jiného dát čerstvě natrhané luční kvítí než do ručně zdobené vázičky.

so 29. 7. SKŘÍTKOVÁNÍ – festival pro rodiny s dětmi

Celodenní zábavný program pro děti i dospěláky plný hravých úkolů a her.

 

 

 

AKCE: Život na věži – kostýmové prohlídky

 

8. - 13. srpna 2017

182, 183, 184… 192! Po vystoupání nemála schodů až do výšky 36 m, vám bude odměnou netradiční oživená prohlídka rodné světničky světoznámého hudebního skladatele, jenž se nachází ve věži kostela sv. Jakuba, kterou vás provedou sourozenci Marie a Bohuslav Martinů.  

Těšit se můžete na průvodkyni v dobovém kostýmu, ušitém podle rodinných fotografií Martinů a malého chlapce hrajícího na housle tak, jak jistě dříve hrával i sám malý Bohoušek. Společně vám povypráví o svých životních osudech a příbězích a ukáží vám skrovné bydlení rodiny pověžného.

Časové prohlídky budou probíhat od úterý do soboty v 9.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00 a 16.00 hod., a v neděli ve 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 a 16.00 hod. Vstupenky je nutné zakoupit v Centru Bohuslava Martinů v Šaffově ulici, zároveň je vhodné se předem objednat.

AKCE: Cesty za uměním - Panteon v Malé Skále - romantický přírodní park s památníky ve skalách

sobota 16. září

Chcete zažít atmosféru doby romantismu? V přírodním parku na skalách a pomnících ožijí zaniklé nápisy a mezi šuměním stromů uslyšíte verše o hrdinských činech, ušlechtilých skutcích a blahodárnosti putování přírodou. Dvě staletí staré stezky i nápisy nás znovu zvou.

Zcela ojedinělý přírodní park zahrnuje údolí Jizery i skalnatý hřeben s pozůstatky hradu Vranov. Mnoho tajuplných nápisů připomíná bájné postavy Rukopisu královédvorského, historické osobnosti středověku i hrdiny protinapoleonských válek.

Zájezd je třeba uhradit předem v muzeu (dle pořadí úhrady se obsazují místa v autobusu). Bližší informace v muzeu.

 

FESTIVAL: Poličské kulturní léto / srpen 2017

Program se koná v Centru Bohuslava Martinů v Poličce.  V případě nepříznivého počasí je zajištěn náhradní prostor. Více na www.letopolicka.cz

Pořádá Centrum Bohuslava Martinů a Městská knihovna Polička ve spolupráci s MaTami z. s. Vstupné na akce: 40,- Kč.

 

út 1. 8. od 14.00 do 16.00 hod. DÍLNIČKA PRO DĚTI v muzeu

Plackování – vyrobte si vlastní placky pro sebe i své nejbližší. Motiv si můžete u nás namalovat nebo donést svůj vlastní z domova na flashce či v papírové podobě.

so 5. 8. od 21.00 hod. LETNÍ KINO pro děti i dospělé v atriu muzea

Kniha džunglí – dokonalá filmová adaptace dětské klasiky Rudyarda Kiplinga o lidském mláděti, vychovaném vlčí smečkou v džungli, je perfektní podívanou pro celou rodinu. Dobrodružný/Fantasy/Rodinný,USA 2016, 105 min. Promítáme v atriu muzea.

ne 6. 8. od 16.00 hod. DIVADÉLKO PRO DĚTI

O princi z knížky – pohádek je velká spousta, a když lidé přišli na to, že je mohou zapisovat, vznikly pohádkové knížky. A ty máme všichni moc rádi, že ano? Jednu takovou pohádku v knížce pro vás dneska mám. Nemusí se číst, bude trochu vyprávěná, trochu hraná loutkami, trochu kouzelná a i tak bude celá v knížce. Nevěříte? Tak dávejte pozor.  Dřevěné divadlo Honzy Hrubce.

út 8. 8. od 9.00 do 12.00 hod. DÍLNIČKA PRO DĚTI v MaTami

Hrátky s těstovinami – hrátky s obarvenými těstovinami. Dají se navlékat na gumičku nebo si můžete vyrobit ozdobný rámeček na fotografii a mít krásnou vzpomínku na léto.

pá 11. 8. od 21.00 hod. LETNÍ KINO v atriu

Rychle a zběsile 8 – v jedné z nejúspěšnějších filmových sérií všech dob je sice možné cokoliv, ale tenhle akční  trhák je mnohem více než automobilové seskoky padákem nebo průlety aut mezi mrakodrapy. Dieselova parta rozhodně nepojede na neutrál. Akční/ Dobdrodružný/Thriller, USA, Francie, VB, Samoa 2017, 136 min. Promítáme v atriu muzea.

 

so 12. 8. od 21.00 hod. BESEDA Na divokém Západě i jinde

Večer plný fotek a vzpomínek na krásy Ameriky s vyprávěním  dobrodruha a cestovatele Pavla Joneše.

ne 13. 8. od 16.00 hod. DIVADÉLKO PRO DĚTI

Popletená pohádka – podaří se zachránit pohádkový svět, který chce ovládnout zlý černokněžník Kazisvět? S dětmi se pokusíme rozplést zamotanou pohádku a připomeneme si děj klasických pohádek, jako jsou Tři prasátka, Červená karkulka, Slepička a kohoutek. Účinkuje divadlo JoJO.

út 15. 8. od 9.00 do 12.00 hod. DÍLNIČKA PRO DĚTI v MaTami

Oblázky – na této dílně budeme vyrábět nečekané obrázky z oblázků. Máte-li doma nějaké oblázky z cest, můžete si je vzít s sebou.

út 22. 8. od 14.00 do 16.00 hod. DÍLNIČKA PRO DĚTI k výstavě Koloniál Karla Baizy

Kvedlačky a mýdélka – na trzích se dříve prodávalo vše, co lidé vyrobili či vypěstovali. Přijďte si k nám vyřezat kvedlačku z kmene stromku nebo vyrobit voňavé mýdélko s bylinkami a levandulí. Kdo bude chtít, může si poté zahrát na obchod a zkusit si, jak se dříve takovéto zboží prodávalo. K tomu vám poslouží trh ve výstavě Koloniál Karla Baizy.

st 23. 8. od 20.00 hod. KINO PRO DĚTI v AV sále

Hledá se Dory - na stříbrná plátna se vrací oblíbená zapomnětlivá rybka Dory, která si z ničeho nic vzpomene, že kdysi a kdesi ztratila své rodiče. Společně s Marlinem a Nemem, kamarády z korálového útesu, se vydá na strhující dobrodružství napříč oceánem, aby našla své rodiče.

Animovaný/ Komedie/ Rodinný, USA 2016, 103 min. Promítáme v hudebním sále.

so 26. 8. od 10.30 do 19.00 hod. BITVA NA POLÍČKÁCH – v parku u hradeb

3. ročník celodenního historického festivalu, při kterém v parku vyroste středověké ležení, kde se setkají skupiny živé historie z několika zemí.

Program: 10.30 hod. – slavnostní průvod náměstím, 12.00 hod. – souboje dvojic, 14.00 hod. – ukázky bojových her, 15.00 a 18.00 hod. – dobová hudba z Polska JAR, 17.00 hod. – závěrečná bitva – 19.00 hod. – uzavření táboru pro veřejnost. Těšit se můžete na ochutnávku středověkých pokrmů, dobové tržiště a řemesla. Pořádá spolek Aldeigjuborg z. s. Vstup zdarma, koná se za každého počasí.

ne 27. 8. od 15.00 hod. HUDBA

Posezení s harmonikou – místní harmonikáři vám lidovými písničkami zpříjemní nedělní odpoledne.

út 29. 8. od 14.00 do 16.00 hod. DÍLNIČKA PRO DĚTI I DOSPĚLÉ v muzeu

Mini skleník – pomocí písku, kamenů, hlíny a rostlin vytvoříme malý skleník, který zpestří váš dům. Pokud máte oblíbenou sklenici, neváhejte si ji přinést a naplnit. Sklenice budou k dostání i na dílně.

st 30. 8. od 20.00 hod. KINO v AV sále

Requiem za sen – aneb cesta do hlubin narkomanovy duše. Strhující film o drogové a televizní závislosti vás dostane úžasnými hereckými výkony, fantastickou kamerou a hudbou, která vám nezmizí z hlavy celé dlouhé týdny. Drama/ USA 2000, 102 min.

Promítáme v hudebním sále.

pá 1. 9. od 21.00 hod. LETNÍ KINO v atriu

A bude hůř – „Esenbáci nemají pro svobodu zrovna pochopení.“ Syrový film podle kultovního románu Jana Pelce přesvědčivě a autenticky zobrazuje bezcílný život mladých lidí na okraji společnosti v době tuhé normalizace. ČR 2007, 84 min.

Drama/Česko 2007, 84 min. Promítáme v atriu muzea.

 

 

 

VÝSTAVY/VERNISÁŽ: 70. výroční umělecký salon v Poličce 2017

9. 9. – 5. 11. 2017, výstavní sály Městské galerie v radnici, Palackého nám.

Městské muzeum a galerie Polička Vás zve do výstavních sálů radnice od 9. září do 5. listopadu. Představen bude výběr děl autorů zastoupených na uplynulých ročnících, tedy v širším rozpětí tradičního krajinářství (Bukáček, Hanych, Jambor, Síla, Vl. Šindler...), moderní tvorby 60. let (Balcar, Borovský, Fremund, Hajn, Malich, Matal...) a současné tvorby (Bromová, Herynek, Sion, J. Šindler, Zychová...). Poličské salony byly zahájeny v roce 1941. V posledních letech se zaměřují na představování aktuální tvorby absolventů AVU Praha a FaVU VUT Brno.

Vernisáž proběhne v sobotu 9. září 2017 ve 14.00 hod. ve výstavních sálech Městské galerie v radnici, na Palackého nám.

 

VÝSTAVA/VERNISÁŽ: Slyšet pohyb

Výstava velkoformátových fotografií Roberta Vana Slyšet pohyb se koná v rámci festivalu MIME FEST 2017. Vernisáž proběhne v úterý 12. 9. v 18.00 hod. ve velkém výstavním sále Centra Bohuslava Martinů za účasti autora Roberta Vana. Výstava potrvá do 24. 9. 2017.

 

VÝSTAVA/VERNISÁŽ: "Teď pojedeme přes Švýcary a zítra v Paříži. " cestování Bohuslava Martinů

23. 9. - 5. 11. 2017

Aniž to vlastně tak úplně plánoval, byl celý život skladatele Bohuslava Martinů prodchnut různými cestami a změnami pobytu. Začalo to nevinně výjezdními koncerty s Českou filharmonií, kdy se jako její řadový hráč zúčastnil zahraničních zájezdů. Pokračovalo to jeho volbou studia v Paříži, která jej uchvátila a přitáhla natolik, že se zde oženil a usadil natrvalo. Další plány přetrhal nucený exil do USA v době druhé světové války a po jejím skončení pak následovala opět cesta zpět do Evropy, v níž pobýval nejčastěji ve Švýcarsku a Francii. Z mladíka, pocházejícího z malého českého městečka Poličky se, ne zcela vlastní vinou stal doživotní světoběžník, jemuž ovšem bylo vzhledem k politickým okolnostem odepřeno se vrátit do vlasti. Zmiňované okolnosti se snaží výstava zachytit.

Vernisáž výstavy se bude konat v sobotu 23. září 2017 ve 14.00 hod. v muzeu. Osudy skladatele spojené s cestováním budou podrobněji přiblíženy krátkou přednáškou a umocněny hudebním doprovodem klavíristky K. Znamenáčkové, laureátky soutěže B. Martinů.

 

 

Netradiční prohlídky rodné světničky Bohuslava Martinů

 

 

AKCE: Pozorování noční oblohy

 
Přijměte pozvání na historicky první pozorování večerní oblohy z ochozu věže kostela sv. Jakuba, které pro vás ve spolupráci s poličským muzeem připravili členové Klubu amatérských astronomů Zdeňka Kopala z Litomyšle. Nenechte si ujít tuto neobyčejnou podívanou. Objekty noční oblohy, které bude možné pozorovat, jsou - planeta Saturn (viditelná nejdéle do 21. hod.), planetární mlhovina M27 v souhvězdí Lištička, galaxie M31 v souhvězdí Andromeda, kulová hvězdokupa M13 v souhvězdí Herkules, dvojhvězda Alcor a Mizar v souhvězdí Velká medvědice a dvojhvězda Albireo A, Albireo B v souhvězdí Labutě.

 

Akce se uskuteční v pátek 15. 9. 2017 ve 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30. V případě nepříznivého počasí bude náhradní termín v pátek 22. 9. 2017. Vstupenky je nutné zakoupit předem v Centru Bohuslava Martinů v Šaffově ulici denně od 9.00 do 17.00 hod. Cena 100,- Kč/osoba. Počet míst omezen na 60 osob (10 osob ve skupině.) Důležité informace o konání akce s ohledem na aktuální meteorologické podmínky sledujte na našem webu www.cbmpolicka.cz či facebookových stránkách.

 

 

 

VERNISÁŽ/ VÝSTAVA: O včelách a lidech

- hravá výstava o včelách a včelařství

7. 10. 2017 - 7. 1. 2018

Proč včely tančí? Proč se jim oznamovala smrt hospodáře? A za co včelaři vděčí Františku Hruškovi? To je pouze několik otázek, které nejen dětským návštěvníkům zodpoví včelí průvodkyně Medulka na výstavě O včelách a lidech. Návštěvníci se dozvědí, v čem jsou včely užitečné, jaký je život včely dělnice, včelího trubce nebo včelí matky, kde včely bydlí a jak se spolu dorozumívají. Práci člověka ve včelíně představí sbírkové předměty používané od dávné minulosti až dodnes. V interaktivní části si pak děti mohou vyzkoušet, jak včela sbírá pyl, jak krmí larvy, jak staví své voskové obydlí nebo se prostřednictvím hry seznámí se stavbou těla včely. Součástí výstavy jsou makrofotografie Ze života včely včelaře Josefa Permedly. Výstava vznikla ve spolupráci Vlastivědného muzea v Šumperku, Vlastivědného muzea v Olomouci a za pomoci členů Českého svazu včelařství základní organizace Polička a Ekocentra Skřítek.

Výstava bude zahájena v sobotu 7. října 2017 ve 14.00 hod. ve výstavních sálech centra. Netradiční vernisáž bude plná chutí a vůní. K ochutnání pro vás budou připraveny různé druhy medu, chybět nebude povídání o včelách a včelaření, a těšit se můžete na medové perníčky, medovník, medovinu nebo medovou limonádu. Připravena pro vás bude také tvořivá dílna, kde si vyrobíte drobné svíčky ze včelího vosku.

 

VÝSTAVA/VERNISÁŽ: NÁROD SE BRÁNIL

24. 10. - 19. 11. 2017, hudební sál muzea

Samostatnost národa je třeba bránit. A je třeba připomínat i méně známé postavy. Výstava představuje protifašistickou odbojovou činnost prostřednictvím osobností z Poličska (letošních jubilantů) – v širokém rozpětí padlých obránců pohraničí v roce 1938, výsadkáře skupiny Silver B, letce, nedostudovaného medika utíkajícího do zahraničí, studenta gymnázia i četníka pomáhajícího židům.

Vernisáž proběhne v úterý 24. 10. 2017 v 17.00 hod. v hudebním sále centra.

 

 

SPOLEK NÁŠ MARTINŮ: KONCERT PRO DVOJE HOUSLE A KLAVÍR

Alexey Aslamas - housle, David Pokorný - housle, Anton Aslamas - klavír

Pohled do autorské dílny skladatelů období baroka (J. M. Leclair, J. S. Bach) i moderní hudby 20. století (S. Prokofjev, B. Martinů) nabízí koncert, který bude zasvěcen skladbám napsaným pro dvoje housle, ať již v podobě duet či s doprovodem klavíru. Nevšední invence tvůrců vyžadovaná nástrojovým obsazením, stejně jako virtuozita interpretů, osvědčená řadou cen získaných v tuzemských i mezinárodních soutěžích, slibují hluboký umělecký zážitek. 

Koncert se koná ve čtvrtek 26. října 2017 od 19.00 h v hudebním sále centra. Pořádá Spolek NÁŠ MARTINŮ. Vstupné: 90,- Kč.

 

 

 

DÍLNA. S vůní včelího medu a vosku - tvořivá dílna k výstavě O včelách a lidech

Světlo svíčky má prý magickou moc, ukazuje cestu ve tmě a zahání chmury, snad i proto se svíčky v podzimním čase používají více než kdy jindy. Zavítejte proto na výstavu O včelách a lidech a vlastnoručně si vyrobte voňavé svíčky ze včelího vosku. Vyzkoušíte si několik technik: výrobu svíček rolováním z voskových plátů, máčené svíčky a lité plovoucí svíčky, které lze pouštět po vodě. Odpoledne provoní medové perníčky, které si vytvoříte z připraveného těsta dle tradičních postupů a upečete. Akce se koná v sobotu 4. listopadu od 14.00 do 16.00 hod. v centru. Cena: 50,- Kč/osoba, zahrnuje návštěvu výstavy, výrobu 3 svíček a medových perníčků.

 

 

VERNISÁŽ/VÝSTAVA: BÍLÁ JAKO SNÍH, ČERNÁ JAKO KÁVA

- výstava s nádechem nostalgie starých časů a kouzelné atmosféry Vánoc

25. listopadu 2017 - 7. ledna 2018

Jako se střídá světlý den a temná noc, proměňuje se po staletí móda oblečení i výzdoba interiérů. A k Vánocům vždycky patří to nejlepší, nejparádnější, nejozdobnější a nejčistší. Krajky a výšivky bílé jako sníh, ale také důstojné a slavnostní jako černá káva.

Výstava prostřednictvím tří témat – narození, prostřený stůl, dárky – představí bohaté muzejní sbírky textilu a porcelánu ze dvou století. Připomeneme si zrození Ježíška, který nemá „ani chatrné plínčičky“, i narození děťátka a jeho křestní soupravičky. Nejlépe prostíráme stůl o Vánocích; proto si prohlédneme krajkové ubrusy i soupravy porcelánového nádobí. Dárky jsou nejvzácnější ty vlastnoručně vyrobené, a tak výstava ukáže, jak byly dívky vedeny k dovednostem ve vyšívání, háčkování i pletení.

Vernisáž výstavy proběhne v sobotu 25. listopadu 2017 od 14.00 hod. Celá se ponese ve znamení dobré kávy. Těšit se můžete na ochutnávku různých druhů kávy a zajímavé povídání o kávě i raw stravě. Budete mít možnost nakoupit kvalitní zrnkovou kávu jako vánoční dárek. To vše ve spolupráci s kavárníkem Josefem Jílkem z Rócafé Litomyšl.

 

SPOLEK NÁŠ MARTINŮ: KONCERT PRO HOUSLE A KLAVÍR

Ivan Ženatý – housle, Martin Kasík – klavír

 

Velmi úspěšná vystoupení obou umělců v předchozích dvou letech v Poličce budou mít k velké radosti pořadatelů a jistě i všech hudebních příznivců další pokračování, tentokrát v podobě společného koncertu, na němž zazní sonáty pro housle a klavír od L. van Beethovena, C. Francka a B. Martinů.

Koncert se koná v pondělí 27. listopadu 2017 od 18.00 hod. v hudebním sále centra. Vstupné: 90,- Kč. Pořádá Spolek NÁŠ MARTINŮ.

 

 

DÍLNA: Vánoční tvoření - ROMANTICKÝ JEHELNÍČEK

sobota 9. prosince 2017 od 13.00 do 15.00 hod.

Máte doma osamocený hrneček nebo skleničku, které nemají využití? Proměňte je na
romantický jehelníček. Je ideálním spojením tří materiálů, které prezentujeme na vánoční výstavě – textil, porcelán a káva. Stane se Vám pěknou památkou nebo dárkem. V příjemném odpoledni si prohlédnete vánoční výstavu „Bílá jako sníh, černá jako káva“, podíváte se, jak šikovné dámy paličkují, háčkují, pletou apod. Přijďte si i vy vyzkoušet svoji zručnost.

Malý hrneček (může být i s podšálkem) a malou skleničku si přineste s sebou.

Cena: 50,- Kč/osoba. V ceně je zahrnutý materiál a návštěva výstavy.

 

SPOLEK NÁŠ MARTINŮ: ALÉN DIVIŠ • RUDOLF KUNDERA • JOSEF ŠÍMA

malíři z okruhu přátel Bohuslava Martinů

Meziválečná Paříž, plná tvořivosti a naděje, propojila lidské a umělecké osudy mnoha umělců. Druhá světová válka pak ovlivnila pokračování těchto osudů a vztahů často nechtěným a dramatickým způsobem, aby se po jejím ukončení znovu vytvářely, ale již za zcela jiných okolností. Životní cesty tří malířů a přátel Bohuslava Martinů jsou toho svědectvím.  

Přednáška ak. malíře Jiřího Štourače se uskuteční ve čtvrtek 14. prosince 2017 od 19.00 hod. v přednáškovém sále centra. Pořádá Spolek NÁŠ MARTINŮ. Vstupné: 50,- Kč.

 
   
ROP NUTS II EU Investice do budoucnosti