Hledání

 
 
 
 
 
 
 
Centrum Bohuslava Martinů
 
 

Jde o zcela ojedinělé dílo, které spadá do období skladatelova obdivu k novým technologickým výdobytkům. Reagoval na ně tím, co uměl nejlépe – komponováním. Takto vznikly opery rozhlasové, televizní, či jedna opera-film. A takto vznikl i Podivuhodný let, označený jako „mechanický balet“. Co tím autor myslel? Chtěl soustředit veškeré pohybové dění na jevišti nikoliv na herce či tanečníky, ale pouze a jenom na scénickou dekoraci, lidově řečeno kulisy. Vlastním podnětem vzniku díla byl tragicky dopadnuvší pokus o přelet přes Atlantický oceán dvoučlennou leteckou posádkou - proto si Martinů představoval, že hlavním prvkem dekorace bude obří vrtule letadla. K provedení tohoto díla bohužel za skladatelova života vůbec nedošlo.

5. září 2021 v 15.00 a 18.00 hodin ve výstavním sále muzea

Chystané poličské uvedení chce podtrhnout především zmíněné technické aspekty ze skladatelovy představy a dílo uvede jako scénicko-mechanickou imaginaci za doprovodu hudební nahrávky. Navíc při realizaci respektujeme skladatelovu představu o tom, že dílo má být uvedeno na malé scéně. Bude proto situováno do výstavního sálu muzea, který má na Martinů konkrétní vazbu: je to prostora bývalého ochotnického divadla, kde se v době mládí skladatele pořádaly také všechny koncerty a Martinů tam sám pravidelně vystupoval.  Podivuhodný let měl být původně proveden v rámci loňského 130. výročí narození skladatele, z důvodu pandemických opatření bylo uvedení odloženo. Předprodej vstupenek od 10. 8. 2021. Vstupné: 70,- Kč.

 

 
   
ROP NUTS II EU Investice do budoucnosti