Hledání

 
 
 
 
 
 
 
Centrum Bohuslava Martinů
 
 

21. ročník je naplánován na sobotní večer 5. června 2021 (19.00 – 24.00 hod.). Pokud nám to vládní nařízení dovolí, pojďme se opět veselit a procházet noční Poličkou. Letos se otevřou brány městské galerie, jejíž patra skrývají nejeden klenot a jako každý rok se můžete těšit na večerní prohlídky Rodné světničky B. Martinů. Akce se zúčastní i několik dalších místních institucí, organizací a spolků, které si připraví též neobyčejný program.

 

Z důvodu respektování platných nařízení vlády sledujte vývoj situace na   v úvodu našich webových stránek.

21. ročník večerního putování Poličkou

Začátek putování v 19.00 hod. v Městském muzeu a galerii Polička z  Tylovy ulice, kde budou připraveny tištěné programy s mapkou.

1. Městské muzeum a galerie Polička

netradičně vstup z Tylovy ulice

19.00 – 23.00 hod.

Večer zahájíme vernisáží panelové výstavy MĚSTSKÉ BYDLENÍ POLIČKA, za přítomnosti vedení města, organizátorů architektonické soutěže, porotců a autorů odměněných návrhů. Na výstavě uvidíte panely s fotografiemi vizualizací všech 36 návrhů a také katalog architektonicko-urbanistické soutěže, který obsahuje informace o složení nezávislé komise, účastnících soutěže a jejím průběhu.

Otevřena bude část dotykové výstavy k výročí 600 let od vstupu husitských vojsk do Poličky. Zjistíte, jak to bylo r. 1421, když se ocitl Jan Žižka z Trocnova před branami města… zda Polička bojovala či nechala otevřít brány, aby bylo město uchráněno. A hodili měšťané vojákům přes hradby vykrmenou svini nebo je to jen pověst? Děti se například zabaví v nové dílně výrobou pásky přes oko, jakou měl Jan Žižka.

A jak se bojovalo dávno před husity? Ukázku života, zbroje a zbraní z 9. 10. století od dalekého severu až po východ Evropy předvede v atriu skupina historického šermu a oživlé historie ALDEIGJUBORG, z.s.

Představení publikace POLIČSKÉ VERŠOSTEZKY – průvodce městem s literárními texty

Někdejší spolužáci z gymnázia Josef Soukal (češtinář a básník) a David Junek (historik umění) – inspirováni mj. veršem Jiřího Suchého „trocha poezie nikoho nezabije“ – chtěli pohled na Poličku umocnit prózou i verši autorů starších i současných, poličských i českých. Tato drobná publikace, mající12 zastavení u významných monumentů i drobných či zaniklých pamětihodností, bude v prodeji v muzeu od 19.30 h. za přítomnosti obou autorů.

 

2. Rodná světnička Bohuslava Martinů ve věži kostela sv. Jakuba

Náměstí B. Martinů

časové prohlídky: 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30 hod. Nenechte si ujít pohled na noční Poličku z ochozu věže kostela sv. Jakuba. Vstupné: 50,-Kč/jednotlivec.

Předprodej vstupenek 1. – 5. 6. 2021 v muzeu, během otvírací doby, více na www.cbmpolicka.cz.

3. MaTami, centrum pro rodinu, z. s.

Šaffova ulice

18.00 – 21.00 hod.

Přijďte si prohlédnout naše centrum! Připravili jsme pro vás projekci fotografií z uplynulých let, malování na obličej i malé občerstvení. Využít můžete i kojící a přebalovací koutek.

 

4. Městská knihovna Polička

Palackého náměstí

19.00 – 23.00 hod.

Otevřena bude knihovna a Centrum technického vzdělávání PŮDA, které slouží jako učebna výuky digitálních technologií a jazyků.

5. Informační centrum Polička

Palackého náměstí

19.00 – 21.00 hod.

Možnost zakoupení upomínkových předmětů zachycujících krásu našeho města.

 

6. HZS Pardubického kraje a SDH Polička ve spolupráci se SDH Lezník, Modřec a Střítež

Z důvodu prodloužení zákazu vstupu cizích osob do prostoru stanic a zákazu exkurzí se HZS a SDH letošního ročníku nezúčastní.

 

 

7. Římskokatolická farnost Polička

kostel sv. Michaela

19.00 – 23.00 hod.

Otevřen pro vás bude hřbitovní kostel sv. Michaela, kde naleznete prostor k modlitbě, ztišení a rozjímání.

 

8. SŠ obchodní a služeb SČMSD Polička

Náměstí B. Martinů a dům U Růže, Riegrova 52

Z důvodu respektovaní vládních nařízení se SŠ obchodní a služeb SČMSD Polička letošního
ročníku nezúčastní.

 

 

9. Centrum Pontopolis

Riegrova 52

19.00 24.00 hod.

Konečně máme OTEVŘENO! Těšit se můžete na kino :-) a drobné občerstvení! 

 

10. Tylův dům

Vrchlického 53

19.00 – 23.30 hod.

NEOBYČEJNÁ PROHLÍDKA TYLOVA DOMU – projděte se zákoutími Tylova domu, kam se diváci obyčejně nepodívají! Součástí je i výstava projektových plánů a fotografií TD, vč. fotografií zakladatelů, a také výstava studentů výtvarného oboru ZUŠ B. Martinů Polička. Prohlídky se konají každou půl hodinu, poslední se uskuteční ve 23.30 hod.

 

11. Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Polička

Čsl. armády 347

"Čtyři ruce zmůžou více, aneb dva klavíry v ZUŠce"
Začátky v 19.00, 19.30, 20.00 a 20.30 hod.

Srdečně zveme na prohlídku naší školy tentokrát spojenou především s klavírním programem. Seznámíme vás s hrou na dva klavíry, kterou nyní můžeme provozovat i v naší škole díky Nadaci manželů Komárkových a aktivitě Piana do škol a zejména díky všem dárcům, kteří na nový nástroj přispěli. V koncertním sálku školy uslyšíte hned dva klavíry a spolu s nimi program, který připravili pedagogové i žáci ZUŠ.

 

12. Evangelický sbor

Nábřeží svobody

18.30 23.00 hod. volná prohlídka výstavy "PŘEMYSL PITTER –
výjimečná postava v dějinách 20. století"
o jedinečném mysliteli a sociálním pracovníkovi, který ve své péči o potřebné překračoval hranice vládnoucích stereotypů.

19.30 a 21.00 hod. komentovaná prohlídka kostela .

 

13. Trafika u Grubhofferů

Masarykova 22 u kruháče

19.00 – 24.00 hod.

Těšit se můžete na hudební vystoupení poličské kapely Fízl-Band. Dále možnost si zahrát 200 let starou společenskou hru Čamburína.

 

 

 

 

 
   
ROP NUTS II EU Investice do budoucnosti