Hledání

 
 
 
 
 
 
 
Centrum Bohuslava Martinů
 
 

Život nejvýznamnějšího poličského rodáka hudebního skladatele Bohuslava Martinů byl neobyčejně spletitý, jeho tvorba je bohatá a stylově různorodá. Jak životní osudy a tvorbu tohoto velikána přiblížit dětem tak, aby to bylo zábavné, poučné a přiměřené jejich věku? Na to odpovídá Městské muzeum a galerie Polička speciálním hudebně-vzdělávacím projektem Hravě i vážně o Martinů.

 

Hrave i vazne o Martinu 1Hrave i vazne o Martinu 1Hrave i vazne o Martinu 1Hrave i vazne o Martinu 1Hrave i vazne o Martinu 1

V letošním roce uplyne 130 let od narození jednoho z nejvýznamnějších českých skladatelů 20. století, Bohuslava Martinů (1890–1959). Poličské muzeum při této příležitosti představilo speciální hudební programy pro žáky a studenty. „Nové edukativní programy o Martinů přinášíme ve formě interaktivních hudebních dílen. Do nich jsou zařazeny různorodé aktivity, např. poslech vybraných ukázek z tvorby skladatele, doprovodná hra na rytmické a melodické hudební nástroje, hudební charakteristika postav, práce s ruchy a nehudebními zvuky, pohybové ztvárnění příběhu za použití rekvizit, taneční etudy apod.,“ uvádí ředitelka muzea Mgr. Pavla Juklová. „Návrhu a realizace vzdělávacích hudebních pořadů se ujala zkušená lektorka Michaela Kulísková, která dlouhodobě působí v brněnské filharmonii, kde připravuje a vede hudební dílny pro školy. Pro každý ročník základní školy od první po devátou třídu, víceletá gymnázia a první dva ročníky středních škol je zpracováno jiné téma. Celkem se jedná o 11 tematických pořadů,“ dodává.

Žáci se mohou v průběhu školní docházky každý rok vypravit do muzea, kde je pro ně vždy připravena jiná hudební inspirace z díla skladatele! Přehled nabízených programů:

1. Bohuslav Martinů ve světě pohádek (1. ročník ZŠ) – tvorba B. Martinů se zaměřením na pohádkové motivy (Kdo je na světě nejmocnější?, Špalíček)

2. Bohuslav Martinů a lidová kultura (2. ročník ZŠ) – skladatelův rodný kraj, úcta k tradici a lidové kultuře skrze tvorbu B. Martinů inspirovanou lidovým uměním (Otvírání studánek, Špalíček)

  1. 3. Bohuslav Martinů a klavír (3. ročník ZŠ) – představení B. Martinů jako klavíristy a jeho tvorby pro klavír a cembalo (klavírní cyklus Loutky, Koncert pro cembalo)
  2. 4. Bohuslav Martinů cestovatelem (4. ročník ZŠ) – život B. Martinů v zahraničí a jeho dílo inspirované vzdálenými kulturami (písňový cyklus Nipponari, Le jazz)

5. Bohuslav Martinů a cestování časem (5. ročník ZŠ) – přehled jednotlivých historických epoch – baroko, klasicismus, romantismus a inspirace v tvorbě B. Martinů (Serenáda, Ouvertura pro orchestr)

  1. 6. Bohuslav Martinů a opera (6. ročník ZŠ, prima gymnázia) – přiblížení operní tvorby B. Martinů a jevištních děl s prvky pantomimy (Divadlo za branou)

7. Bohuslav Martinů a média (7. ročník ZŠ, sekunda gymnázia) – méně známá tvorba B. Martinů pro rozhlas, televizi, film a reklamu (Veselohra na mostě, Ženitba, reklamní dokument Střevíček)

  1. 8. Bohuslav Martinů a Paříž (8. ročník ZŠ, tercie gymnázia) – představení tvorby B. Martinů v pařížském období a francouzské meziválečné Paříže jako významného kulturního centra (Half-Time, Vřava, Concerto Grosso, Dvojkoncert)

9. Bohuslav Martinů v Americe (9. ročník ZŠ, kvarta gymnázia) – osobní příběh B. Martinů a proměna jeho tvorby v americkém období (Památník Lidicím, Symfonické fantazie)

  1. 10. Bohuslav Martinů a jazz (kvinta gymnázia, 1. ročník SŠ) – kořeny, vznik a vývoj jazzu, jeho vliv na tvorbu B. Martinů v pařížském období (Black Bottom, Le Jazz)

11. Bohuslav Martinů a baletní tvorba (sexta gymnázia, 2. ročník SŠ) – představení rozmanité tvorby B. Martinů z oblasti pohybového a tanečního divadla (Špalíček, Kuchyňská revue)

Na realizaci hudebních pořadů se podíleli studenti poličského gymnázia a žáci Masarykovy ZŠ v Poličce, jejichž pedagogům patří velké poděkování za podnětné připomínky a zpětnou vazbu. „Děti odcházely s novými informacemi a zajímavostmi o životě B. Martinů a hlavně měly možnost poznat Martinů nejenom jako skladatele, ale i jako člověka. Součástí programů byly i zajímavé praktické činnosti např. složit hudbu k němé grotesce, šesťáci se bavili u zrcadlové pantomimy a deváťáky zaujala možnost dirigovat svoje spolužáky…,“ uvedla učitelka hudební výchovy paní Ilona Navrátilová.

 

Současně byl připraven pořad Letem světem s Martinů, a to pro zájemce, kteří nemohou do muzea zavítat opakovaně (ve třech variantách: pro 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ, SŠ). Do nabídky je také zařazen speciální program Po stopách Bohuslava Martinů, který je určen pro školní výlety a zahrnuje návštěvu rodné světničky Bohuslava Martinů ve věži kostela sv. Jakuba v kombinaci s vybranou hudební dílnou. Programy jsou trvale zařazeny do nabídky muzea pro školy od ledna 2020, aby přispěly svým pojetím a náměty k šíření povědomí o životě a díle poličského rodáka a skladatele světového formátu,“ uzavírá ředitelka muzea Mgr. Pavla Juklová.

Více na www.cbmpolicka.cz

KONTAKT:

ALENA ZAVORALOVÁ

Městské muzeum a galerie Polička

Centrum Bohuslava Martinů

Tylova 114

572 01 Polička

Tel.: +420 461 723 855

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www.cbmpolicka.cz

 
   
ROP NUTS II EU Investice do budoucnosti