Hledání

 
 
 
 
 
 
 
Centrum Bohuslava Martinů
 
 

Život poličského rodáka Bohuslava Martinů byl plný zvratů,  historické události skladatele donutily k časté změně pobytu. Po odchodu z Československa žil střídavě ve Francii, Švýcarsku a USA. Není tudíž divu, že jeho skladby (myšleno rukopisná díla) i řada nenotových dokumentů (korespondence, soupisy děl apod.) jsou roztroušeny doslova po celém světě jak ve sbírkách muzejních, tak i soukromých. Můžeme být právem hrdi, že ta nejucelenější sbírka rukopisů skladatele se nachází zde v Poličce a to zejména díky obětavému přístupu jeho sestry Marie, která celoživotně soustřeďovala a pietně uchovávala veškeré dokumenty se skladatelem související.

            V Poličce se tak nachází unikátní sbírka, čítající stovky notových a přes tisíc nenotových rukopisných materiálů B. Martinů. Je uložena v Městském muzeu a galerii Polička, jež se jako zodpovědný vlastník stará mj. o uchování památky nedozírné hodnoty pro budoucí generace. Nutným krokem k tomuto uchování jsou restauorátorské zásahy v případě těch materiálů, na nichž již zub času vykonal své. Na základě odborných expertíz nechává muzeum každoročně restaurovat  nejvíce poničené dokumenty. V loňském roce bylo za finanční podpory Pardubického kraje (Program podpory preventivní péče o sbírky muzeí a galerií) a Nadace B. Martinů restaurováno přes deset autografů skladatele (z fondu PBM A, č.  124, 144, 145, 147, 219, 220, 246, 250, 251, 318), včetně posluchačsky oblíbených a s rodným krajem spjatých kantát Legenda z dýmu bramborové natě (PBM Ab 106) a Mikeš z hor (PBM Ab 107).

Restaurátorský zásah byl nezbytným krokem k ochraně a uchování tohoto cenného pramenného materiálu. Nejdůležitějším úkolem bylo zabránit stále větší degradaci papíru. Součástí restaurátorských prací bylo mechanické a chemické čištění papíru, odstranění nevhodných přelepů, odstranění sporů plísní, vyspravení potrhaných částí a doplnění chybějících míst. Restaurované autografy pak byly v muzeu uloženy do speciálních archivních obálek z odkyseleného papíru, který omezuje působení nepříznivých vlivů okolí na minimum. Dokumenty jsou takto dobře ošetřeny a uchovány pro budoucnost.

doc. Monika Holá, Ph.D., muzikolog CBM

 
   
ROP NUTS II EU Investice do budoucnosti