Hledání

 
 
 
 
 
 
 
Centrum Bohuslava Martinů
 
 

Městské muzeum a galerie Polička je nejen místem poznání, ale i zábavy a potěšení. Zavítejte proto se svými žáky a studenty do Poličky. K tematickým výstavám jsou připraveny speciální vzdělávací programy, které jsou vytvořeny v souladu s rámcovými vzdělávacími programy a přizpůsobeny znalostem a schopnostem žáků na různých stupních vzdělávání.

Využijte naše venkovní „expozice“ a provětrejte se se svými žáky na prohlídce nejzachovalejší gotické fortifikace ve střední Evropě nebo při procházkách městem, kdy můžete obdivovat historické jádro i moderní část města. Nebo navštivte expozici věnovanou nejslavnějšímu poličskému rodákovi Bohuslavu Martinů spolu s prohlídkou rodné světničky skladatele ve věži kostela sv. Jakuba. Za vidění rozhodně stojí i expozice o historii města Poličky, ve které si žáci mohou vyzkoušet tíhu brnění i krásu gotického šatu či si zastřílet na terč laserovou zbraní. Pokud jste nestihli navštívit interaktivní hernu pro malé i větší děti s názvem HRÁTNICE aneb hravá radnice, jistě vás potěší, že je prodloužená až do konce září. Od listopadu pak můžete navštívit vánočně laděnou výstavu VÁNOCE Z DEPOZITÁŘE, o věcech z domácnosti, které se však mohou stát muzejním pokladem.

!! Letos NOVĚ nabízíme mobilní projekt MUZEUM DO ŠKOL A ŠKOLEK. Vybrané muzejní předměty přivezeme přímo k vám  (do 25 km od Poličky). Tři pilotní projekty přibližují téma pravěku, středověku a sklářství !!

Je nezbytné, aby se školní skupiny objednaly předem. Doporučujeme, abyste v případě zájmu kontaktovali muzeum co nejdříve, neboť o nabízené programy je každoročně velký zájem a v posledních týdnech před skončením výstav se velice těžko hledají volné termíny dle vašich požadavků.

BONUS pro školy: pravidelná návštěva muzejních expozic je pro školní skupiny zvýhodněna každou čtvrtou návštěvou zdarma. Bonus se vztahuje na rodnou světničku Bohuslava Martinů, gotické opevnění města, muzejní a galerijní výstavy a expozice.

Vaše bezpečnost je pro nás prioritou, před i během programu zajistíme veškerá hygienická opatření.

    Nabídka vzdělávacích programů k výstavám a expozicím muzea ke stažení zde:    

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ pro školy a školky ZÁŘÍ 2021 - LEDEN 2022_word

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ pro školy a školky ZÁŘÍ 2021 - LEDEN 2022_pdf

 

 • HRÁTNICE ANEB HRAVÁ RADNICE (vhodné i pro MŠ) / 8. května – 30. září 2021 – hraní pro chytré hlavy i šikovné ruce
 • 74. UMĚLECKÝ SALON: 14 Z POLIČKY / 24. září – 24. října 2021 – výstava představí tvorbu 14 umělců Poličska
 • VÁNOCE Z DEPOZITÁŘE (vhodné i pro MŠ) / 16. listopadu 2021 – 16. ledna 2022  – výstava o věcech darovaných, o jejich prvním životě v domácnosti i druhém životě v muzeu a galerii
 • GOTICKÉ OPEVNĚNÍ MĚSTA POLIČKY / září – říjen – procházka po části městské fortifikace 
 • PO STOPÁCH BOHUSLAVA MARTINŮ / září – říjen – výlet do Poličky po stopách Bohuslava Martinů…
 • Procházka starým městem / září – říjen – komentovaná procházka se zastavením u nejvýznamnějších památek města Poličky…
 • Procházka za moderní architekturou / září – říjen – komentovaná procházka se zastavením u architektonických památek města Poličky postavených v období 1. republiky…
 • NOVĚ POSKLÁDEJTE STŘÍPKY SKLA (vhodné pro MŠ) / celoročně – osvojení elementárních poznatků o skle s výtvarnou dílnou, v expozici Sklářství na Horácku
 • KŘEHKÁ KRÁSA SKLA I. / celoročně – vzdělávací program k expozici Sklářství na Horácku s výtvarnou sklářskou dílnou
 • KŘEHKÁ KRÁSA SKLA II. / celoročně – vzdělávací program k expozici Sklářství na Horácku s výtvarnou sklářskou dílnou
 • KŘEHKÁ KRÁSA SKLA III. / celoročně – vzdělávací program k expozici Sklářství na Horácku s výtvarnou sklářskou dílnou
 • NOVĚ NAKOUKNĚTE DO HISTORIE (vhodné i pro MŠ) / celoročně – artefiletické objevování historie pro malé i nejmenší, v expozici Historie
 • NOVĚ HRAJEME SI NA ŠKOLU (vhodné i pro MŠ) / celoročně – hraní si na opravdickou školu v opravdické historické třídě, ve třídě B. Martinů
 • NOVĚ ŠKOLA ZA ČASŮ NAŠICH PRADĚDEČKŮ / celoročně – porovnejte současnou školu se školou minulého století, ve třídě B. Martinů

   !! NOVINKA!! MUZEUM DO ŠKOL A ŠKOLEK   

      Nabídka Muzeum do škol ke stažení zde:      

 MUZEUM DO ŠKOL A ŠKOLEK_word

MUZEUM DO ŠKOL A ŠKOLEK_pdf

Muzeum do škol a školek je unikátní mobilní projekt, který přivezeme přímo k vám. Základ tvoří konkrétní muzejní předměty, které mohou vyprávět, umí dokreslit historické události, přiblížit osobnosti našich dějin nebo jsou názornou ukázkou zručnosti a dovednosti našich předků. Při výběru témat jsme vycházeli z pestrosti sbírek poličského muzea a zároveň jsme zohlednili jejich uplatnění ve školních vzdělávacích programech. První tři pilotní programy jsou zaměřeny na pravěk, středověk a sklářství, a jsou zpracovány pro tři věkové skupiny: mateřské školy, I. a II. stupeň základních škol. Program je vytvořen pro každou cílovou skupinu, liší se rozsahem informací i volbou výukových metod a je tak přizpůsoben úrovni znalostí a schopností žáků různého věku. Dojíždíme pouze do škol a školek v okruhu 25 km od Poličky.

 
   
ROP NUTS II EU Investice do budoucnosti