Hledání

 
 
 
 
 
 
 
Centrum Bohuslava Martinů
 
 

Poličské muzeum je nejen místem poznání, ale i zábavy a potěšení. Připraveny jsou pro vás prohlídky expozic Centra Bohuslava Martinů, Gotického opevnění města Poličky, Rodné světničky Bohuslava Martinů i rozmanité výstavy. Ke krátkodobým výstavám a expozicím jsou připraveny speciální programy, které jsou vytvořeny v souladu s rámcovými vzdělávacími programy pro předškolní i školní vzdělávání a přizpůsobeny věku a schopnostem dětí.

Společné informace pro všechny nabízené programy a prohlídky expozic:

Je nezbytné, aby se školní skupiny objednaly předem. Doporučujeme, abyste v případě zájmu kontaktovali muzeum co nejdříve, budete tak mít větší příležitost zvolit si nejvhodnější den a čas, neboť v posledních týdnech před skončením výstav se již velice těžko hledají volné termíny dle vašich požadavků.

Program vám nakombinujeme z aktuální nabídky podle vašich představ a časových možností.

Vaše bezpečnost je pro nás prioritou, před i během programu zajistíme veškerá hygienická opatření.

BONUS pro školy a školky: Pravidelná návštěva muzejních expozic je pro školní skupiny zvýhodněna každou čtvrtou návštěvou zdarma. Bonus se vztahuje na Rodnou světničku Bohuslava Martinů, Gotické opevnění města, muzejní a galerijní výstavy a expozice.

Kontakt:

Městské muzeum a galerie Polička, Centrum Bohuslava Martinů v Poličce

Tylova 114, Polička 572 01 (vchod z ulice Šaffova)

tel.: 461 723 855, 733 712 503, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Otevírací doba: září prosinec: úterý pátek: 9.00 12.00, 12.30 16.00 hodin

Nabídka vzdělávacích programů k výstavám a expozicím muzea ke stažení zde:

NABIDKA_VZDELAVACICH_PROGRAMU_muzeum_Policka_zari-prosinec_2022.pdf

 

NABÍDKA VÝSTAV PRO OBDOBÍ ZÁŘÍ-PROSINEC 2022

RYBNÍK … MÍSTO, KDE TO ŽIJE! / 1. listopadu – 22. prosince 2022

– pestrý svět pod i nad hladinou

SLYŠTE, SLYŠTE, PASTUŠKOVÉ! / 22. listopadu 2022 – 6. ledna 2023

– malované papírové betlémy v různých variantách

 

PRAVIDELNÁ NABÍDKA k expozicím muzea

Historie města Poličky a okolí

  • NAKOUKNĚTE DO HISTORIE / září - prosinec 2022 / MŠ, ZŠ

– zážitkové objevování historie pro malé i nejmenší

  • HISTORIE MĚSTA POLIČKY / září - prosinec 2022 / ZŠ, prima – kvarta

– dějiny královského věnného města Poličky

  • VÝLET DO STŘEDOVĚKU / září - říjen 2022 / ZŠ a SŠ

– výlet do minulosti města Poličky spojený s návštěvou gotického opevnění

Sklářství na Horácku

  • POSKLÁDEJTE STŘÍPKY SKLA / září - prosinec 2022 / MŠ

– osvojení elementárních poznatků o skle s výtvarnou dílnou

  • Křehká krása skla I, II, III / září - prosinec 2022 / ZŠ, SŠ, víceletá gymnázia

– vzdělávací programy k expozici Sklářství na Horácku s výtvarnou sklářskou dílnou

Třída Bohuslava Martinů

  • HRAJEME SI NA ŠKOLU / září - prosinec 2022 / MŠ, ZŠ

– hraní si na opravdickou školu v opravdické historické třídě

  • ŠKOLA ZA ČASŮ NAŠICH PRADĚDEČKŮ / září - prosinec 2022 / ZŠ

– porovnejte současnou školu se školou minulého století

Barevný svět Bohuslava Martinů

  • BAREVNÝ SVĚT BOHUSLAVA MARTINŮ / září - prosinec 2022 / ZŠ, SŠ a ZUŠ

– obrazy ze života Bohuslava Martinů

  • PO STOPÁCH BOHUSLAVA MARTINŮ / září – říjen 2022 / ZŠ, SŠ a ZUŠ

– výlet do Poličky po stopách skladatele v expozici Barevný svět BM i v rodné světničce na věži kostela

Rodná světnička Bohuslava Martinů

– komentovaná prohlídka, cca 60 min.

září - říjen 2022

Vstupné: žáci/studenti 60,- Kč, učitelé zdarma

Gotické opevnění města Poličky

– komentovaná prohlídka, cca 60 min.

září - říjen 2022

Vstupné: žáci/studenti 40,- Kč, učitelé zdarma

 

ANOTACE K JEDNOTLIVÝM PROGRAMŮM:

RYBNÍK … MÍSTO, KDE TO ŽIJE!

- interaktivní výstava o životě pod i nad hladinou, ale také o rybníku samém

Termín: 1. listopadu – 22. prosince 2022

Cílová skupina: MŠ, 1. – 5. ročník ZŠ, 6. – 9. ročník ZŠ, prima - kvarta

Délka programu: dle časových možností účastníků 45 - 60 min.

Provázanost se ŠVP: Program lze zahrnout do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět – oborů Prvouka a Přírodověda a vzdělávací oblasti Člověk a příroda – oboru Přírodopis. Dle RVP – PV lze zařadit do oblasti Dítě a svět.

Vstupné: děti/žáci/studenti 40,- Kč, učitelé zdarma

Anotace: Může chytit kapr blechy? Má bolen nějaké bolení? Co má společného vydra, ledňáček a rak? Rybník je místo, kde se to „zajímavostmi“ jen hemží! Žáci se vydají na dobrodružnou výpravu do pestrého světa ekosystému Rybník a společně nahlédnou pod i na vodní hladinu a uvidí, jaké živočichy a rostliny mohou u vody potkat. Na větší děti čeká bádání a zkoumání, žáci se také seznámí se vznikem rybníků na Poličsku, s jejich funkcemi a významem v krajině. Menší žáčci se promění ve vodní zvířátka a zapojí do pozorování své smysly.

SLYŠTE, SLYŠTE, PASTUŠKOVÉ!

- malované papírové betlémy v různých variantách

Termín: 22. listopadu 2022 – 6. ledna 2023

Cílová skupina: MŠ, 1. – 5. ročník ZŠ, 6. – 9. ročník ZŠ, víceletá gymnázia, SŠ

Délka programu: dle časových možností účastníků 45 - 60 min.

Provázanost se ŠVP: Program lze zahrnout do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět - tematické okruhy Lidé kolem nás a Lidé a čas, a vzdělávací oblasti Člověk a společnost, Člověk a svět práce, Umění a kultura – obor Výtvarná výchova. Dle RVP – PV lze zařadit do oblasti Dítě a společnost.

Vstupné: děti/žáci/studenti 40,- Kč, učitelé zdarma

Anotace: Slyšte, slyšte, pastuškové, učitelky, učitelé, žáci a žákyně, studenti a studentky, v adventním a vánočním čase můžete v muzeu navštívit výstavu betlémů. Základem instalace budou papírové betlémy od současných umělců Jiřího Knapovského a Jaroslava Heraina, kteří jsou pokračovateli tradičního malování betlémů na papír podle pojetí betlemářské oblasti Ústí nad Orlicí. Pestře malované figurky pastýřů, sedláků, venkovanek, měšťanů a samozřejmě svaté rodiny, ale i ovcí, kulisy krajiny, jednotlivých stromů, domů, hradů apod. hustě zaplňují plochu jesliček. Uvidíte i varianty betléma tříkrálového, hromničního a postního. V nich je zobrazen život Jezulátka – Ježíše Krista v pozdějších měsících a letech. Půvabný biblický příběh o narození chudého dítěte ve chlévě, o solidaritě nemajetných pastýřů a venkovanů si naši předkové připomínali o Vánocích ve svých domácnostech, ale přenesli jej také do svého okolí – do měst, do krajiny, do místopisných názvů. Na mapě najdete ulici Na Betlémě, osadu Betlém, Betlémskou jeskyni atd. Ve výtvarné dílničce si děti namalují pastýře, selku nebo jiného „darovníka“, kterého si v MŠ nebo ZŠ mohou postavit do společného betléma.

 

Expozice Historie města Poličky a okolí

NAKOUKNĚTE DO HISTORIE

zážitkové objevování historie pro malé i nejmenší

Termín: září - prosinec 2022

Cílová skupina: MŠ, 1. – 2. ročník ZŠ

Délka programu: dle časových možností účastníků cca 45 60 min.

Provázanost s ŠVP: program lze zahrnout do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět – vzdělávací obor Prvouka a dle RVP – PV do oblasti Dítě a společnost

Vstupné: děti/žáci 30,- Kč, učitelé zdarma

Anotace: Děti a žáci se interaktivní formou seznámí s dějinami – pravěkem, starověkem, středověkem a novověkem. Běh dějin jim přiblíží časová osa v podobě stuhy, která je bude provázet celým programem. Nejvíce se zaměříme na středověk a novověk v muzejních expozicích, kde se žáčci dozvědí zajímavé informace o životě dřívějších dob. Výklad bude nenáročný, uzpůsobený věku návštěvníků a důraz bude kladen zejména na zážitkové poznávání. Děti si budou moci vyzkoušet zbroj, potěžkat zbraně, obléct středověké šaty, vystavět město, nakoupit na trhu nebo si zahrát na poličského ostrostřelce z 19. století. Celá třída si navíc společně vytvoří „třídní“ / “školkový“ erb.  

HISTORIE MĚSTA POLIČKY

dějiny královského věnného města Poličky

Termín: září - prosinec 2022

Cílová skupina: 3. – 9. ročník ZŠ, prima – kvarta

Délka programu: dle časových možností účastníků cca 45 60 min.

Provázanost s ŠVP: program lze zahrnout do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět – tematické okruhy Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás a Lidé a čas, a vzdělávací oblasti Člověk a společnost – obor Dějepis

Vstupné: děti/žáci 30,- Kč, učitelé zdarma

Anotace: Zajímavé vyprávění o historii královského věnného města Poličky od jejího založení českým králem Přemyslem Otakarem II. v roce 1265 až do současnosti. Dějiny vám přiblíží množství aktivit – postavíte ze stavebnice město v jeho středověké podobě, obléknete si dobové šaty nebo část zbroje, vezmete do ruky meč a nasadíte přilbici. Ocitnete se v roli ostrostřelce na střelnici či účastníka městského trhu, na němž získáte přehled o dobových platidlech a zboží. Pojďte s námi procestovat v čase dějiny Poličky!

VÝLET DO STŘEDOVĚKU

výlet do minulosti města Poličky spojený s návštěvou gotického opevnění

Termín: září - říjen 2022

Cílová skupina: 1. – 9. ročník ZŠ, prima kvarta

Délka programu: dle časových možností účastníků celý program 90 – 120 min., program lze rozdělit – prohlídka expozice 60 min., návštěva hradeb 60 min.

Provázanost se ŠVP: program lze zahrnout do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět – tematické okruhy Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás a Lidé a čas, a vzdělávací oblasti Člověk a společnost – obor Dějepis

Vstupné: děti/žáci/studenti 60,- Kč (zahrnuje návštěvu gotického opevnění města a expozice Historie města Poličky), učitelé zdarma

Anotace: Výlet do středověku je zahájen u modelu města, který přibližuje podobu města Poličky v 15. století. Následuje výstup na hradební ochoz gotického opevnění města, které patří k nejlépe dochovaným městským fortifikacím v České republice. Program zahrnuje návštěvu interaktivní expozice Historie města Poličky, kde se poutavým způsobem seznámíte s historií královského věnného města Poličky od jejího založení českým králem Přemyslem Otakarem II. v roce 1265 až do současnosti. V expozicích si můžete vyzkoušet celou řadu činností, např. postavit ze stavebnice město v jeho středověké podobě, obléci si dobové šaty či část zbroje, vzít do ruky meč nebo nasadit přilbici.

 

Expozice Sklářství na Horácku

POSKLÁDEJTE STŘÍPKY SKLA

osvojení elementárních poznatků o skle s výtvarnou dílnou

Termín: září - prosinec 2022

Cílová skupina:

Délka programu: dle časových možností účastníků cca 60 90 min.

Provázanost s ŠVP: program lze zahrnout dle RVP – PV do oblasti Dítě a svět

Vstupné: děti 40,- Kč, učitelé zdarma

Anotace: Žáčci na programu zjistí, co je sklo a v rámci smyslových hrátek odhalí, jaké má vlastnosti. Uvědomí si, že sklo může ublížit, a naučí se sklo správně vytřídit. Popustí uzdu své fantazii při výtvarné dílně, kdy si pomalují barvami na sklo svícny, které si po zapečení odnesou s sebou jako dárek. V neposlední řadě je čeká prohlídka expozice Sklářství s hádankami. Výklad i aktivity jsou uzpůsobeny věku dětí, na výtvarnou dílnu máme připravená trička jako ochranu proti umazání.

KŘEHKÁ KRÁSA SKLA I

vzdělávací program k expozici Sklářství na Horácku s výtvarnou sklářskou dílnou

Termín: září - prosinec 2022

Cílová skupina: 1. – 2. ročník ZŠ

Délka programu: 60 – 90 min.

Provázanost se ŠVP: program lze zahrnout do vzdělávacích oblastí Člověk a jeho světPrvouka, Umění a kulturaVýtvarná výchova a Člověk a svět prácePracovní činnosti

Vstupné: děti/žáci 40,- Kč, učitelé zdarma

Anotace: V programu vysvětlíme dětem, jak je důležité vytvářet sbírky v muzeu, a představíme bohatou poličskou expozici Sklářství na Horácku. Ukážeme originální nářadí a nesbírkové skleněné předměty, které si děti mohou vzít do rukou a prohlédnout. Tím se jim lépe podaří pochopit způsoby zdobení a tvarování hutního skla. Práci mistrů sklářů dokreslí krátké dokumenty zachycující postup výroby skleněného poháru a mísy. Program je doplněn o hravé dílčí aktivity, díky kterým si děti procvičí a rozvinou svoji kreativitu a zručnost. Přímo v expozici na předmětech ve vitrínách budou hledat zadané dekory se zaměřením na detail. Na konec vyluští s tím spojenou tajenku. Část programu tvoří výtvarná sklářská dílna, během které děti namalují na skleničku vlastní dekor a seznámí se tak s pracovními postupy a rukodělnými technikami a sami si vyzkouší malbu na sklo.

KŘEHKÁ KRÁSA SKLA II

vzdělávací program k expozici Sklářství na Horácku s výtvarnou sklářskou dílnou

Termín: září – prosinec 2022

Cílová skupina: 3. – 6. ročník ZŠ, prima

Délka programu: 90 min.

Provázanost se ŠVP: program lze zahrnout do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět – tematické okruhy Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás a Lidé a čas, a vzdělávací oblasti Umění a kultura – obor Výtvarná výchova a Člověk a svět prácePracovní činnosti

Vstupné: děti/žáci/studenti 40,- Kč, učitelé zdarma

Anotace: Vzdělávací program žákům přiblíží bohatou sbírku sklářských výrobků a představí sklo nejen jako užitečný materiál každodenní potřeby, ale rovněž krásu a křehkost skleněných předmětů. Ukáže, co předcházelo jejich vzniku a z jakých surovin sklo vzniká. Program je doplněn o ukázku originálních nástrojů a nesbírkových předmětů ze sklářské produkce, které si děti mohou vzít do rukou a prohlédnout. Program dokresluje krátký dokument, jenž zachycuje postup výroby skleněného poháru a mísy. Žáci názorně uvidí technologii výroby, a jak se nářadí v praxi používá. Skleněné výrobky v expozici jsou rozdělené do tematických celků podle dekoru. To napomáhá k představení různých technik zdobení, jako jsou mj. gravírování a malování. Druhou část programu proto tvoří výtvarná sklářská dílna, během které děti namalují na skleničku vlastní dekor. Žáci se tak seznámí s pracovními postupy a rukodělnými technikami a sami si vyzkouší malbu na sklo. Cílem programu je seznámit děti se zajímavou historií sklářské výroby a současně rozvíjet jejich manuální schopnosti, jemnou motoriku a vlastní kreativitu. Z muzea si kromě omalované skleničky odnesete ještě pracovní listy, které mohou sloužit k rekapitulaci nabytých vědomostí. Pro následnou práci ve škole jsou zdrojem informací (o historii sklářství na Horácku, o muzejní sbírce).

KŘEHKÁ KRÁSA SKLA III

vzdělávací program k expozici Sklářství na Horácku s výtvarnou sklářskou dílnou

Termín: září - prosinec 2022

Cílová skupina: 7. – 9. ročník ZŠ, SŠ a víceletá gymnázia

Délka programu: 90 min.

Provázanost se ŠVP: program lze zahrnout do vzdělávací oblasti Umění a kultura – obor Výtvarná výchova, vzdělávací oblasti Člověk a společnost a Člověk a svět práce

Vstupné: děti/žáci/studenti 40,- Kč, učitelé zdarma

Anotace: Vzdělávací program žákům přiblíží bohatou sbírku sklářských výrobků a představí sklo nejen jako užitečný materiál každodenní potřeby, ale rovněž krásu a křehkost skleněných předmětů a jejich estetickou hodnotu. Program žáky a studenty seznamuje s historií, výrobou a dekorováním skla. Pomocí dílčích aktivit zaměřených na estetické vnímání objasní studentům pojmy estetika, kultura, umění a design. Druhou část programu tvoří výtvarná dílna, která praktickou formou přiblíží způsoby zpracování a dekorování skla. Studenti si vyzkouší techniku gravírování skleněné nádoby. Cílem této tvořivé aktivity je, aby se žáci a studenti aktivně seznámili s dekorováním skla, rozvíjeli svou kreativitu a zručnost. Z muzea si kromě dekorované skleničky odnesete ještě pracovní listy, které mohou sloužit k rekapitulaci nabytých vědomostí. Pro následnou práci ve škole jsou zdrojem informací (o historii sklářství na Horácku, o muzejní sbírce.

 

Expozice Školní třídy Bohuslava Martinů

HRAJEME SI NA ŠKOLU

hraní si na opravdickou školu v opravdické historické třídě

Termín: září - prosinec 2022

Cílová skupina: MŠ, 1. ročník ZŠ

Délka programu: dle časových možností účastníků cca 45 60 min.

Provázanost s ŠVP: program lze dle RVP – PV zahrnout do oblasti Dítě a jeho psychika a do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět

Vstupné: děti/žáci 30,- Kč, učitelé zdarma

Anotace: Hrají si děti rády na školu? Touží si vyzkoušet, jaké to bude, až zasednou do lavic? Tak s nimi přijďte do muzea! Na rozvrhu mají matematiku, čtení, psaní a tělocvik, ale také správné naplnění aktovky. A na závěr je čeká samozřejmě vysvědčení! Aktivity jsou zaměřené na rozvoj zrakového vnímání, matematických představ a grafomotoriky.

ŠKOLA ZA ČASŮ NAŠICH PRADĚDEČKŮ

porovnejte současnou školu se školou minulého století

Termín: září - prosinec 2022

Cílová skupina: 2. – 4. ročník ZŠ

Délka programu: dle časových možností účastníků cca 45 60 min.

Provázanost s ŠVP: program lze zahrnout do vzdělávacích oblastí Člověk a jeho svět, Jazyk a jazyková komunikace a Umění a kultura

Vstupné: děti/žáci 30,- Kč, učitelé zdarma

Anotace: Žáci si uvědomí rozdíly mezi školou současnou a školou minulého století, seznámí se s metodami a pomůckami dřívější výuky i historií muzejní třídy, kterou navštěvoval i slavný hudební skladatel Bohuslav Martinů. V rámci skupinové práce je čekají úkoly z přírodopisu, krasopisu, kreslení, počtů a tělocviku. Šikovné děti budou odměněny!

 

Expozice Barevný svět Bohuslava Martinů

BAREVNÝ SVĚT BOHUSLAVA MARTINŮ

obrazy ze života Bohuslava Martinů

Termín: září - prosinec 2022

Cílová skupina: 1. – 9. ročník ZŠ, víceletá gymnázia, SŠ a ZUŠ

Délka programu: dle časových možností účastníků cca 45 60 min.

Provázanost s ŠVP: program lze zahrnout do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět – tematické okruhy Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás a Lidé a čas, a vzdělávací oblasti Umění a kultura – obor Hudební výchova

Vstupné: děti 30,- Kč, učitelé zdarma

Anotace: Komentovaná prohlídka o bohatém životě Bohuslava Martinů ve vizuálně atraktivní expozici plné obrazového materiálu. Nechte se vtáhnout do vyprávění poutavého příběhu o fascinujících životních osudech poličského rodáka, jednoho z nejvýznamnějších skladatelů 20. století, který proslavil českou hudbu po celém světě. Budete se přesouvat časem z rodné Poličky do Paříže 30. let, odtud do New Yorku a po skončení II. světové války zpět přes oceán do Itálie a Švýcarska.

PO STOPÁCH BOHUSLAVA MARTINŮ

– výlet do Poličky po stopách skladatele v expozici Barevný svět BM i v rodné světničce na věži kostela

Termín: září - říjen 2022

Cílová skupina: 4. – 9. ročník ZŠ, víceletá gymnázia, SŠ a ZUŠ

Délka programu: dle časových možností účastníků celý program 90 – 120 min., program lze rozdělit – prohlídka expozice 60 min., návštěva světničky 60 min.

Provázanost se ŠVP: program lze zahrnout do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět – tematické okruhy Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás a Lidé a čas, a vzdělávací oblasti Umění a kultura – obor Hudební výchova

Vstupné: děti/žáci/studenti 80,- Kč (zahrnuje návštěvu rodné světničky B. Martinů a komentovanou prohlídku expozice Barevný svět Bohuslava Martinů), učitelé zdarma

Anotace: Program zahrnuje návštěvu Rodné světničky Bohuslava Martinů ve věži kostela sv. Jakuba, kde se před více než 130 lety dnes světoznámý hudební skladatel narodil. V bývalé chlapecké škole – dnešním muzeu, kam chodíval Bohoušek jako malý kluk, navštívíte vizuálně atraktivní expozici Barevný svět Bohuslava Martinů. Necháte se vtáhnout do vyprávění poutavého příběhu o fascinujících životních osudech poličského rodáka, jednoho z nejvýznamnějších skladatelů 20. století, který proslavil českou hudbu po celém světě. Budete se přesouvat časem z rodné Poličky do Paříže 30. let, odtud do New Yorku a po skončení II. světové války zpět přes oceán do Itálie a Švýcarska.

 
   
ROP NUTS II EU Investice do budoucnosti