Hledání

 
 
 
 
 
 
 
Centrum Bohuslava Martinů
 
 

„Radit se a bavit se!“

Potřebujete s týmem načerpat síly a nasát trošku čerstvého vzduchu do plic? Kde jinde než v Poličce. Zajímá Vás, jak se zde žilo? Popovídá Vám o tom rád náš zasvěcený průvodce, protože Polička je krásné historické město, kde můžete strávit několik hodin plných zábavy i poučení. Dominantou města je kostel sv. Jakuba, kde se v malé věžní světničce narodil Bohuslav Martinů. Prohlédnout si můžete také středověké kamenné hradby, které se vinou kolem města.

OBJEVUJEME KŘEHKOU KRÁSU SKLA

(bezbariérový přístup – ano/1. patro budovy muzea / nízká  pohybová náročnost)

– prohlídka expozice Sklářství na Horácku a výtvarná sklářská dílna

Termín: celoročně

Délka: 90 minut

Vstupné: 60,-Kč / osoba

V první části vám přiblížíme bohatou muzejní sbírku sklářských výrobků a představíme sklo nejen jako užitečný materiál každodenní potřeby, ale rovněž také krásu a křehkost skleněných předmětů a jejich estetickou hodnotu. Seznámíme vás s historií, výrobou a dekorováním skla. Práci mistrů sklářů dokreslí krátké dokumenty zachycující postup výroby skleněného poháru a koně. Těšit se můžete i na ukázku originálních nástrojů a nesbírkových předmětů ze sklářské produkce, které si budete moci vzít do rukou a prohlédnout.

Druhou část tvoří výtvarná dílna, která praktickou formou přiblíží způsoby zpracování a dekorování skla. Vyzkoušíte si techniku gravírování skleněné nádoby. Z muzea si kromě dekorované skleničky odnesete leták o historii sklářství na Horácku a o muzejní sbírce a také katalog sklářského výtvarníka Jana Černého.

VRAŤTE SE S NÁMI DO STŘEDOVĚKU

(střední pohybová náročnost – výstup na hrdební ochoz)

– výlet do minulosti města Poličky…

Termín: duben – září 2020

Délka: 90 minut

Vstupné: 80,-Kč / osoba

Výlet do středověku je zahájen u modelu města, který přibližuje podobu města Poličky v 15. století. Následuje výstup na hradební ochoz gotického opevnění města, které patří k nejlépe dochovaným městským fortifikacím v České republice. Program zahrnuje návštěvu interaktivní expozice Historie města Poličky, kde se poutavým způsobem seznámíte s historií královského věnného města Poličky od jejího založení českým králem Přemyslem Otakarem II. v roce 1265 až do současnosti. Poznáte tíhu brnění i půvab historického šatstva, neboť jsou zde připraveny repliky dobových oděvů a klobouků. Můžete obléci část zbroje, vzít do ruky meč nebo nasadit drátěnou košili a přilbici. Na chvíli se ocitnete v roli ostrostřelce na střelnici či účastníka městského trhu, na němž získáte přehled o dobových platidlech a tom, jaké zboží se prodávalo.

PO STOPÁCH BOHUSLAVA MARTINŮ

(Rodná světnička Bohuslava Martinů + Barevný svět Bohuslava Martinů)

(vysoká pohybová náročnost – výstup 194 schodů)

celodenní výlet po stopách světoznámého hudebního skladatele Bohuslava Martinů

Termín: duben – září 2020

Délka: 120 minut

Vstupné: 80,-Kč / osoba

Program Po stopách Bohuslava Martinů zahrnuje návštěvu Rodné světničky Bohuslava Martinů ve věži kostela sv. Jakuba, která se nachází ve výšce 36m nad zemí a kde se před více než 100 lety dnes světoznámý hudební skladatel narodil. Součástí prohlídky je návštěva bývalé chlapecké školy, kam jako malý chlapec chodíval Bohoušek do školy a kde navštívíte expozici Barevný svět Bohuslava Martinů. Nechte se  vtáhnout do vyprávění poutavého příběhu o fascinujících životních osudech poličského rodáka, jednoho z nejvýznamnějších skladatelů 20. století, který proslavil českou hudbu po celém světě. Budete se přesouvat časem z rodné Poličky do Paříže 30. let, odtud do New Yorku a po skončení II. světové války zpět přes oceán do Itálie a Švýcarska. Dle zájmu je možné do prohlídky zařadit zastavení u hrobu B. Martinů.

 • budova městského muzea – bývalá chlapecká škola a staré divadlo
 • hostinec Na Růžku v Šaffově ulici
 • dům Josefa Černovského v Otakarově ulici
 • kostel sv. Jakuba
 • dům U Růže v Riegrově ulici
 • dům v Masarykově ulici, kde skladatel provozoval svou hudební školu
 • dům v Nové ulici, kde rodina Martinů bydlela před tím, než se stěhovala na věž
 • městský úřad na náměstí, kam se rodina Martinů odstěhovala z věže

 

 

Památky města a expozice lze navštívit také samostatně:

Rodná světnička Bohuslava Martinů80,- Kč

Gotické opevnění města60,- Kč

Stálé expozice muzea80,- Kč

 

 


 

Procházka starým městem

(střední pohybová náročnost)

– komentovaná procházka  se zastavením u nejvýznamnějších památek města Poličky…

Termín: duben – září 2020

Délka: 90 minut

Vstupné80,-Kč / osoba

Polička si od založení do dnešní doby dochovala půdorys náměstí i síť ulic. Staré město obepínají v úplnosti středověké hradby. Město Polička zažilo svůj zlatý věk v 18. století. Poněvadž šlo o královské město, nenajdeme zde zámek, ale symbolem správy a moci byla radnice. Poličská radnice bývá řazena mezi tři nejvýznamnější barokní radnice u nás – po bok Chebu a Českých Budějovic. Tomu ostatně odpovídá i to, že je zařazena na prestižní soupis národních kulturních památek. V této „extralize památek“ je v Pardubickém kraji celkem 11 objektů – z toho Polička má dva – radnici s morovým sloupem a kostel s rodnou světničkou Bohuslava Martinů. Další pozoruhodností města je velký soubor vyřezávaných vrat. Procházka umožní prohlédnout si nejvýznamnější památky města.

 • náměstí s barokní radnicí, mariánským obeliskem a kašnami
 • vyřezávaná klasicistní vrata
 • gotické opevnění města na jihu
 • valy
 • kostel sv. Jakuba
 • gotické opevnění města na severu

 

Procházka za moderní architekturou

(střední pohybová náročnost)

– komentovaná procházka  se zastavením u architektonických památek města Poličky postavených v období 1. republiky…

Termín: duben – září 2020

Délka: 90 minut

Vstupné: 80,-Kč / osoba

Polička má pozoruhodný soubor moderní architektury, který vznikl v období „první" republiky. Rozsáhlá výstavba zahájila další zlatý věk města, kde důležitou úlohu hrála velkorysost i rozhled představitelů města. Hlavní myšlenkou bylo vytvoření druhého poličského panoramatu. Silueta staré Poličky s hradbami, radnicí a kostelem sv. Jakuba – jak ji známe při pohledu od Masarykovy školy – měla dostat na druhé straně rybníku – tedy při pohledu z valů – svůj moderní protějšek. Ve středu měly stát nové školy a po bocích sestava obecních činžovních domů propojených nízkými zděnými dřevníky. V české meziválečné architektuře nemá takové řešení obdobu. Další poličskou zajímavostí je působení zdejšího architekta Bohuslava Šmída, jehož vlastní vila je vynikající ukázkou funkcionalismu. Procházka umožní seznámit se s řadou zajímavých památek.

 • náměstí se spořitelnou a městským úřadem
 • Na Valech – panorama nové městské čtvrti za rybníkem

(rondokubistické činžovní domy, puristické školy a evangelický kostel, městské divadlo)

 • Masarykova základní škola
 • Šmídova vila (nejslavnější poličský funkcionalistický architekt)
 • ul. E. Beneše s rondokubistickými činžovními domy
 • Střední odborné učiliště – bývalý okresní úřad a sochy legionářů
 • park se sochou Vdovy – pomníkem obětí 1. světové války
 
   
ROP NUTS II EU Investice do budoucnosti