Hledání

 
 
 
 
 
 
 
Centrum Bohuslava Martinů
 
 

78 01  78 02a  78 03  78 04

 PŘEDNÁŠKA: Koncerty pro housle a orchestr I.

Úterý 30. ledna 2018, 19 hodin

Cyklus přednášek nazvaný „Pojďme na Martinů“, během nichž bylo zájemcům o hudbu Bohuslava Martinů představeno již 165 jeho kompozic, bude v návaznosti na předchozí třídílnou část věnovanou skladbám pro housle a klavír pokračovat dalšími dvěma hudebními pořady na téma houslové koncerty. První z nich se bude zabývat koncerty, jejichž původ spadá do pařížského předválečného období, byť v důsledku pozdějšího přepracování nebo ztráty byly některé uvedeny teprve za pobytu autora ve Spojených státech amerických či dokonce až řadu let po jeho smrti.

Jitřenka 1/2018

78 05  78 06  78 07  78 08

 

 

 
   
ROP NUTS II EU Investice do budoucnosti