Hledání

 
 
 
 
 
 
 
Centrum Bohuslava Martinů
 
 

Po velkém zážitku, kdy se našemu spolku podařilo v Poličce uvést premiérové promítání dokumentárního filmu BBC o životě a díle B. Martinů Music of Exile, poté, kdy se v přeplněném sále Tylova domu mohli diváci osobně setkat a besedovat s tvůrci filmu A. Wilkinsonem a B. Largem i s účinkujícími J. Navrátilem a J. Vášou - a my se chvíli cítili tak trochu „světoví“….. vrátily se naše pořady do komorního prostředí sálku CBM.

Atmosféru setkání v tomto místě mají rádi nejen naši stálí příznivci, ale i umělci, kteří zde vystupují. Proto jsme zde mohli koncem října přivítat již poněkolikáté houslistu Alexeje Aslamase a klavíristu a skladatele Antona Aslamase. Poprvé zde s nimi účinkoval v Koncertu pro dvoje housle a klavír houslista David Pokorný. Alexej Aslamas se věnuje komorní hře, hraje hudbu nejrůznějších stylů od funk, blues až k psytrance a drum´n´base. David Pokorný nahrává pro český rozhlas a pravidelně vystupuje na festivalech v Čechách i v zahraničí. Anton Aslamas získal jako klavírista řadu ocenění v komorních i sólových soutěžích a dvakrát obdržel čestné uznání v mezinárodní skladatelské soutěži. Umělci ve svém programu uvedli skladby Jean-Marie Leclaira, Johanna Sebastiana Bacha a Sergeje Prokofjeva. Na závěr zazněla Sonáta pro dvoje housle a klavír od B. Martinů, jejíž úryvek jsme mohli zaslechnout i ve zmíněném filmu Music of Exile.

Již v takřka předvánoční atmosféře na konci listopadu jsme se mohli těšit ze skvělého koncertu houslisty Ivana Ženatého a klavíristy Martina Kasíka. Snad si Poličku oblíbili z obdivu k našemu slavnému rodákovi, nebo je atmosféra v audio sálku CBM opravnu tak neopakovatelná? Jisté je, že oba umělci přijali pozvání našeho spolku už po třetí. A to i přes to, že oba mají velmi nabitý program. Ivan Ženatý pravidelně hostuje se slavnými mezinárodními tělesy a s předními českými orchestry, vede mistrovské kurzy v Německu, Španělsku, USA a Kanadě a v současnosti je profesorem na prestižním Cleveland Institute of Music. Díky newyorské Harmony Foundation hraje na vzácné housle Giuseppe Guarneriho „del Gesu“ z roku 1740. Martin Kasík je vítězem mnoha domácích a zahraničních soutěží, spolupracuje s Českou filharmonií a Symfonickým orchestrem hl. města Prahy FOK. Vyučuje na pražské konzervatoři i Akademii múzických umění v Praze. Do programu listopadového koncertu byly zařazeny skladby Ludwiga van Beethovena, Bohuslava Martinů a Césara Francka. Hudbu nelze popsat slovy. Ale to není třeba. Všichni jsme si odnesli kousek s sebou domů.

A protože nejen hudbou živ je člověk a my chceme poznat osobnost B. Martinů ze všech úhlů, připravil akademický malíř Jiří Štourač na závěr roku přednášku na téma „Alén Diviš – Rudolf Kundera – Josef Šíma, malíři z okruhu přátel Bohuslava Martinů“. Před jejím zahájením byla návštěvníkům představena nová kniha Jaroslava Mihule: „Martinů – osud skladatele“. Jedná se o druhé, přepracované a ilustrované vydání stěžejní knihy o tomto hudebním skladateli. Přednáška J. Štourače nám umožnila nahlédnout do lidských a uměleckých osudů přátel Bohuslava Martinů, jež spojila meziválečná Paříž. Druhá světová válka pak ovlivnila pokračování těchto osudů a vztahů, aby se po jejím ukončení znovu vytvářely, ale již za zcela jiných okolností.

Přejeme všem našim příznivcům, aby průběh roku 2018 nebyl ovlivněn žádnými dramatickými okolnostmi, ale byl plný hudby a příjemných setkání.

S. Mohelníková

 
   
ROP NUTS II EU Investice do budoucnosti