Hledání

 
 
 
 
 
 
 
Centrum Bohuslava Martinů
 
 

IMG 85 01  IMG 85 02  IMG 85 03  IMG 85 09

 PŘEDNÁŠKA: BOHUSLAV MARTINŮ a rok 1918 (odložená akce z října t. r.)

Čtvrtek 20. 12. 2018, 19.00 hod.

Vznik samostatného Československa zastihl Bohuslava Martinů jako mladého skladatele, stojícího teprve na prahu velmi nejisté umělecké kariéry. Zastihl ho ale připraveného, a dosud neznámý autor díky skladbě, kterou přispěl k oslavám právě nabyté národní svobody, zaznamenal první významný úspěch na české hudební scéně. Dílo bylo napsáno v Poličce, zatímco hlavní inspirační zdroj pochází z nedaleké Borové, s níž se překvapivě pojí i přízeň rodiny T. G. Masaryka. Sté výročí vzniku republiky poskytuje příležitost seznámit se s touto skladbou i okolnostmi jejího vzniku, stejně jako s dalšími dvěma kompozicemi, jimiž poličský rodák, žijící v té době již v cizině, připomněl 10. a 25. výročí této historické události.

Jitřenka 12/2018

... a druhý nejstarší člen spolku NÁŠ MARTINŮ, pan Karel Mácal, oslavil v den přednášky své 86. narozeniny. Gratulujeme.

 IMG 85 04  IMG 85 05  IMG 85 06  IMG 85 07  IMG 85 08

 

 

 
   
ROP NUTS II EU Investice do budoucnosti