Hledání

 
 
 
 
 
 
 
Centrum Bohuslava Martinů
 
 

           Spolek Náš Martinů oslavil 100. výročí vzniku republiky hned čtyřmi akcemi. Už 27. září, v předvečer svátku sv. Václava, jsme přivítali mužský pěvecký sbor Vocatus Ecumenicus pod taktovkou sbormistra Oldřicha Růžičky. Sbor byl založen v roce 2006 a navazuje na tradici amatérských pěveckých sborů, které zde na pomezí Čech a Moravy vždy působily. Věnuje se pěstování sborové činnosti v duchu vlasteneckých tradic a tomu odpovídá i výběr repertoáru. Pro koncert si sbor připravil skladby českých a slovenských autorů, moravské i české lidové písně, nechyběla ani trocha swingu. Koncert provázel slovem Tomáš Jirků. Večer proběhl v opravdu příjemné vlastenecké atmosféře.

            Dalším koncertem věnovaným 100. výročí byl Koncert pro housle a klavír Petra Macečka a Pavla Voráčka. 8. listopadu se audiosál CBM rozezněl komorními skladbami Antonína Dvořáka a Bohuslava Martinů. Houslista Petr Maceček působil jako koncertní mistr mnoha komorních těles, s nimiž vystupoval ve významných koncertních sálech po celé Evropě, Jižní Americe, Spojených státech a Asii. V současnosti se věnuje pedagogické činnosti a zároveň se vrátil k sólové koncertní kariéře. Jedním z jeho nejvýznamnějších komorních partnerů je klavírista Petr Voráček. Ten za své interpretační umění získal mnohá mezinárodní ocenění a podobně jako jeho kolega se představil posluchačům nejen v České republice, ale také v řadě dalších zemí, kromě evropských např. i v Číně nebo v Sýrii. Je organizátorem každoročních koncertů k výročí narození Bohuslava Martinů, během nichž provedl velkou část komorních děl tohoto autora. Spolu s Petrem Macečkem nyní připravují kompletní cyklus skladeb B. Martinů pro housle a klavír. Poličští návštěvníci mohli při nádherném koncertu slyšet Sonátu č. 2 a Sonatinu B. Martinů a Romantické kusy a Sonatinu A. Dvořáka.

          Ještě před koncem listopadu proběhlo třetí setkání k výročí republiky. Přivítali jsme uměleckou skupinu Ostravská bandaska, která nás ve svém originálním komentovaném pásmu "Z monarchie do republiky na křídlech hudby a poezie" provedla obdobím vzniku prvního československého státu. Viktor Velek, vedoucí Katedry teorie a dějin umění na Ostravské univerzitě, který pásmo provázel slovem, vyprávěl vážně i nevážně o velké válce, legionářích, T. G. Masarykovi, budování republiky a všem možném kolem roku 1918. Nechyběly zajímavosti o skladbách a písních, které tyto dějinné události doprovázely, včetně různých verzí státní hymny vzniklých z lidové tvořivosti. Pásmo provázely ukázky výtvarného zpracování notového materiálu a především živé provedení všech hudebních ukázek (zpěv za doprovodu houslí a klavíru).

          Poslední výroční akcí byla přednáška "Bohuslav Martinů a rok 1918", kterou již tradičně připravil předseda našeho spolku Jaroslav Novotný. Jejím ústředním tématem byla vlastenecká kantáta Česká rapsodie, napsaná mladým Martinů v polovině roku 1918, jež mu v nelehkých kompozičních počátcích umožnila nejen výrazným způsobem přispět k oslavám čerstvě nabyté národní svobody, ale také vstoupit do povědomí širší hudební veřejnosti.

          Přejeme všem našim příznivcům šťastné vykročení do roku 2019, v němž se budeme i nadále těšit na společná setkávání s hudbou a životními osudy slavného poličského rodáka, našeho Martinů.

S. Mohelníková

 
   
ROP NUTS II EU Investice do budoucnosti