Hledání

 
 
 
 
 
 
 
Centrum Bohuslava Martinů
 
 

0 91 01  0 91 02  0 91 03  0 91 04

 

Koncert pro housle a klavír s uvedením „stoleté sonáty“ B. Martinů

Petr Maceček - housle, Pavel Voráček - klavír

Čtvrtek 26. 9. 2019, 18.00 hod.

Houslista Petr Maceček a klavírista Pavel Voráček provedli v Poličce 8. listopadu loňského roku slavnostní koncert k 100. výročí vzniku Československa. Při této příležitosti vyslovil pořadatel koncertu přání, zda by umělci nemohli v příštím roce přispět k oslavě dalšího stého výročí, tentokrát mnohem méně významného, ale nepochybně atraktivního pro posluchače, kteří se zajímají nejen o vrcholnou tvorbu Bohuslava Martinů, ale také o skladby stojící na prahu jeho uměleckého vývoje. Počátkem roku 1919 totiž mladý Martinů napsal Sonátu C dur pro housle a klavír, kterou podle jedné ze svých kreseb „vysypal z rukávu“, a na jejímž urychleném provedení trval, i kdyby se měl Stanislav Novák (houslista, jemuž byla spolu s klavíristou Karlem Šolcem věnována) „rozkrájet na malé kousky“. I když se Novák nakonec nerozkrájel a Martinů se premiéry skladby ani nedožil, sonáta neupadla v zapomnění a po mnoha letech se dočkala hudební nahrávky i koncertních provedení. Není to ještě známý Martinů z pozdějších let, ale možná i proto lze poslech této poměrně rozsáhlé skladby pojmout jako dobrodružnou cestu, během níž se můžeme setkat (slovy prof. Mihuleho) s virtuózním pojetím obou nástrojů, invenčním bohatstvím, rozmáchlými melodickými myšlenkami, dramatickými gesty i písňovou lyrikou, jež ve výsledku symbolizují především „svěží citovost mládí“. Díky vstřícnosti umělců nyní zazní sonáta v rodném městě autora, a to spolu s jeho Českou rapsodií z roku 1945, která připomene osobitý hudební rukopis již světově proslulého skladatele. Program koncertu doplní Sonáta pro housle a klavír č. 7 c moll Ludwiga van Beethovena.

Jitřenka 9/2019

0 91 05  0 91 06  0 91 07  0 91 08  0 91 09

0 91 10  0 91 11  0 91 12  0 91 13

 

 
   
ROP NUTS II EU Investice do budoucnosti