Hledání

 
 
 
 
 
 
 
Centrum Bohuslava Martinů
 
 

00 93 01  00 93 02  00 93 03  00 93 04

Koncert pro housle a klavír

Ivan Ženatý - housle, Martin Kasík - klavír

Čtvrtek 30. 1. 2020, 18.00 hod.

Představovat houslistu Ivana Ženatého a klavíristu Martina Kasíka, stejně jako zmiňovat jejich virtuozitu a úspěchy, které dlouhodobě sklízejí na domácí i mezinárodní hudební scéně, není v Poličce zcela jistě zapotřebí, neboť zde v nedávné minulosti již několikrát vystoupili a pokaždé se setkali s velkým zájmem a nadšením hudbymilovné veřejnosti. Nezbývá než vyjádřit radost nad tím, že se oba umělci do oblíbeného města znovu vracejí, a to s programem sestaveným ze skladeb Jiřího Gemrota, Antonína Dvořáka, Josefa Bohuslava Foerstera a Bohuslava Martinů, aby potěšili své příznivce a nabídli jim další velkolepý zážitek.

Jitřenka 1/2020

00 93 05  00 93 06  00 93 07  00 93 08

00 93 09  00 93 10  00 93 11  00 93 12

 

    Spolek NÁŠ MARTINŮ vstoupil do roku 2020, v němž oslaví 10. výročí svého vzniku, komorním koncertem houslového virtuosa Ivana Ženatého a klavírního sólisty Martina Kasíka. Oba umělci přijali pozvání Spolku do Poličky již po čtvrté. Tentokrát přijeli s programem, který v únoru uslyší i návštěvníci pražského Rudolfina. Zazněla Smuteční hudba Jiřího Gemrota, Sonáta F dur Antonína Dvořáka, Balada pro housle a klavír Josefa B. Foerstera a jako zlatý hřeb Sonáta C dur pro housle a klavír Bohuslava Martinů.

    Sonáta je věnována Stanislavu Novákovi a Karlu Šolcovi, milým přátelům Martinů. Skladbu Martinů „vysypal z rukávu “ v únoru 1919, a ačkoli byl sám se svojí kompozicí spokojen, sonáta nebyla za jeho života nikdy uvedena. Poličské publikum slyšelo Sonátu C dur poprvé po 100 letech od jejího vzniku v září 2019. Nyní, při jejím druhém uvedení, si opět mohlo (díky první zkušenosti snad i lépe) vychutnat bohatost jejích motivů, dramatičnost a melancholii, originální zpěvnost i rytmiku. Virtuosita obou umělců při přednesu skladby zážitek nepochybně ještě umocnila. Ivan Ženatý hraje na vzácné housle Giuseppe Guarneriho „del Gesu “z roku 1740. Opakovaně hostuje se slavnými mezinárodními tělesy a svým mimořádně bohatým repertoárem, který zahrnuje přes padesát houslových koncertů, oslovuje široké publikum. Odborníky i hudební veřejností je oceňován pro svůj styl a podmanivou krásu tónu. Martin Kasík, slovy Ivana Ženatého nejbarevnější světový klavírista, koncertoval v nejprestižnějších sálech Evropy, Spojených států i Japonska. Vyučuje na pražské konzervatoři a působí rovněž na Akademii múzických umění v Praze.

S. Mohelníková

Jitřenka 3/2020

 

 
   
ROP NUTS II EU Investice do budoucnosti