Hledání

 
 
 
 
 
 
 
Centrum Bohuslava Martinů
 
 

00 IM 94 01  00 IM 94 02  00 IM 94 03  00 IM 94 04

 Pojďme na Martinů: KLAVÍRNÍ TRIA

Čtvrtek 27. 2. 2020, 18.00 hod.

Cyklus přednášek nazvaný „Pojďme na Martinů“, v němž bylo zájemcům o hudbu Bohuslava Martinů dosud představeno 173 jeho kompozic, bude po delší odmlce, kterou zaplnila aktuálnější "výroční" témata, pokračovat skladbami určenými pro nástrojové obsazení klavír, housle a violoncello. Martinů napsal čtyři klavírní tria, z toho dvě za svého pobytu v Paříži v 30. letech (1930, 1939), a další dvě ve Spojených státech amerických o dvacet let později (1950, 1951). Jako vždy nebudou chybět zajímavé skutečnosti ze života skladatele, stejně jako oblíbená přestávka s dobrým občerstvením.

Jitřenka 2/2020

00 IM 94 05  00 IM 94 06  00 IM 94 07  00 IM 94 08  00 IM 94 09

 

 
   
ROP NUTS II EU Investice do budoucnosti