Hledání

 
 
 
 
 
 
 
Centrum Bohuslava Martinů
 
 

Rok zmařených plánů a nadějí. Asi takové hodnocení by napadlo každého po přečtení výroční zprávy o činnosti a hospodaření Spolku NÁŠ MARTINŮ za rok 2020. Do uvedeného hodnocení spadá pět zrušených koncertů, stejně jako odložení dalších akcí, jimiž chtěl Spolek přispět k oslavám 130. výročí narození Bohuslava Martinů. Nutno dodat, že všechny koncerty byly zabezpečeny vždy až do poslední chvíle, s vírou, že se některý z nich podaří uskutečnit, ale veškerá snaha se bohužel ukázala jako marná. V jednom případě zasáhl samotný vir, v ostatních vládní opatření. Pro členy Spolku NÁŠ MARTINŮ byla tato realita o to smutnější, že nastala bezprostředně poté, co proběhla oslava 10. výročí jeho založení, aniž by bylo možné na dosavadní bohatou spolkovou činnost navázat. Uvedené jubileum se stalo nejen příležitostí k bilancování, ale také k přemýšlení o dalších plánech do budoucna, čemuž byly věnovány články zveřejněné v Jitřenci 4/2020 a v Jitřence 5/2020. Zůstaneme-li u toho, co se v roce 2020 podařilo, resp. co bylo možné uskutečnit, pak lze uvést lednový koncert houslisty Ivana Ženatého a klavíristy Martina Kasíka, únorovou přednášku na téma "Klavírní tria Bohuslava Martinů" a dvě akce, jež proběhly v době letního uvolnění krizových opatření. První z nich byl pěvecký recitál bratrů Hozových za klavírního doprovodu K. Tyshka, který se uskutečnil zásluhou bleskového nápadu Romana Hozy a stejně rychlé reakce Spolku a ZUŠ Polička. Druhou představovalo "badatelské" setkání členů Spolku s pamětníky natáčení filmu Otvírání studánek (1956), a to s příslibem dalšího pokračování v příštím roce.

Jaroslav Novotný, předseda

000 01  000 02  000 03

 
   
ROP NUTS II EU Investice do budoucnosti