Hledání

 
 
 
 
 
 
 
Centrum Bohuslava Martinů
 
 

00 103 01  00 103 02  00 103 03  00 103 04

 

Komponovaný pořad: HUDBA NAŠICH VELIKÁNŮ

Doc. Monika Holá - úvodní přednáška, Miriam Kašparová - housle, Petr Jiříček - klavír

Čtvrtek 29. 6. 2023, 18.00 hod.

Komponovaný pořad bude věnován vybraným skladbám Bohuslava Martinů: Sonatina (H.262) a Intermezzo (H.261) a Antonína Dvořáka: Sonatina (op.100). Akce bude mít dvě části – nejprve doc. Monika Holá bude mít přednášku ke skladbám a jejich autorům a poté skladby uslyšíme v podání Miriam Kašparové – housle a Petra Jiříčka – klavír.  Po skončení koncertu proběhne beseda s interprety.

Doc. Mgr. MgA. Monika Holá, Ph.D. pracuje jako pedagožka na Hudební fakultě JAMU a také jako muzikoložka Centra Bohuslava Martinů Městského muzea a galerie Polička. Miriam Kašparová hraje na housle od svých pěti let. Je studentkou poličského gymnázia a absolventkou zdejší ZUŠ Bohuslava Martinů. V současnosti navštěvuje Soukromou základní uměleckou školu, o.p.s. v Litomyšli u Anny Rychnovské a soukromé hodiny na pardubické konzervatoři u MgA. Víta Chudého. Litomyšlský rodák Petr Jiříček je absolventem pardubické konzervatoře (hra na varhany) a Univerzity Hradec Králové (sbormistrovství chrámové hudby u PaedDr. Dany Ludvíčkové a hra na varhany u doc. PhDr. MgA. Františka Vaníčka, Ph.D.). V současnosti působí jako regenschori v litomyšlském proboštství, zároveň je učitelem varhan a klavíru a zástupcem ředitelky v ZUŠ Bedřicha Smetany a také korepetitorem v Soukromé ZUŠ, o.p.s. v Litomyšli.

Jitřenka 6/2023

00 103 05  00 103 06  00 103 07  00 103 08  00 103 09

 

 

 
   
ROP NUTS II EU Investice do budoucnosti