Hledání

 
 
 
 
 
 
 
Centrum Bohuslava Martinů
 
 

Přednáška: Polička – dcera Pomezí? / historie osídlení a půdorysů

Pro Poličku – na rozdíl od řady jiných měst – je známé nejen datum vzniku, ale i osoba a důvody pověření člověka, jemuž bylo založení města svěřeno. Zajímavé poznání přináší i srovnávací pohled na dosud málo sledované souvislosti postupu osídlení ve 2. polovině 13. století – půdorysy měst a vesnic v širším okolí.

Přednáší prof. Ing. arch. Jiří Škabrada.

Profesor Jiří Škabrada (1946) je architekt, vysokoškolský pedagog, pracovník státní památkové péče se zaměřením na lidovou architekturu, historické stavební konstrukce a typologii staveb. Věnuje se výzkumu lidové architektury a vesnického urbanismu a stavebně-historickým průzkumům v kombinaci s dalšími výzkumnými metodami. Je aktivní v ochraně lidových staveb a venkovských sídel.

Přednáška se koná v úterý 16. dubna 2024 od 18.00 hod. v hudebním sálu Městského muzea a galerie v Poličce. Pořádá Spolek NÁŠ MARTINŮ ve spolupráci s Městským muzeem a galerií Polička. Vstupné 50 Kč.

Jitřenka 4/2024

 00 111 10

 

 

 

 
   
ROP NUTS II EU Investice do budoucnosti