Hledání

 
 
 
 
 
 
 
Centrum Bohuslava Martinů
 
 

44 Pojme na Martin fest 2014 3  44 Pojme na Martin fest 2014 4  44 Pojme na Martin fest 2014 2  44 Pojme na Martin fest 2014 9

Pojďme na Martinů fest 2014

Úterý 13. května 2014 od 19.00 hodin

Znalost osobnosti hudebního skladatele, jeho životní situace i společenských poměrů v době vzniku konkrétní skladby patří k základní výbavě každého posluchače, který má zájem o bližší pochopení uměleckého díla. Stejně poctivý přístup vyžaduje i samotná skladba, neboť nejde o žádné statické umění, tzn. že mnohost a proměnlivost všech tónů, jež vytvářejí celkový hudební prožitek, nelze většinou zachytit hned napoprvé. Teprve opakovaný poslech a zapamatování některých hudebních motivů vedou k tomu, že se posluchač při návratu k téže skladbě cítí více „doma“ a může z ní vytěžit nové a silnější dojmy. Spolek Náš Martinů si je těchto výhod dobře vědom, proto od roku 2011 pořádá ke každému Martinů festu doprovodný pořad, jehož účelem je přiblížit zájemcům připravované koncerty tak, aby mohli vstoupit do důvěrně známého světa a odnést si co největší zážitek a trvalou vzpomínku.

Jitřenka 5/2014

44 Pojme na Martin fest 2014 244 Pojme na Martin fest 2014 344 Pojme na Martin fest 2014 444 Pojme na Martin fest 2014 544 Pojme na Martin fest 2014 6

44 Pojme na Martin fest 2014 744 Pojme na Martin fest 2014 844 Pojme na Martin fest 2014 944 Pojme na Martin fest 2014 1044 Pojme na Martin fest 2014 11

 
   
ROP NUTS II EU Investice do budoucnosti