Hledání

 
 
 
 
 
 
 
Centrum Bohuslava Martinů
 
 

                                                                          

Činnost SBM byla v roce 2019 spojena s připomenutím 60. výročí úmrtí B. Martinů, 40. výročí založení poličské pobočky SBM a převozu ostatků skladatele do rodiště. V průběhu roku jsme navštívili řadu kulturních akcí. Zorganizovali jsme zájezdy do obce Tři Studně na Otvírání studánek v provedení ZUŠ Bohuslava Martinů, do Janáčkova divadla v Brně na Epos o Gilgamešovi, do ND v Praze na operu Sergeje Prokofjeva Láska ke třem pomerančům v režii Radima Vizváryho a do Lichtenštejnského paláce v Praze na festival Dny B. Martinů. V aule gymnázia vystoupila japonská klavíristka Amino Hikari s violoncellistou Andrejem Lekešem. Robert Koubek přednášel o artificiální hudbě Jaroslava Ježka. Zrealizovali jsme projekci původně rozhlasové opery B. Martinů Hlas lesa v režii Jiřího Nekvasila. Studenti Gymnázia Polička opět tvořili Studentské noviny Martinů festu. Vrcholnou událostí, organizovanou ve spolupráci s Městem Polička, bylo uspořádání dvoudenního celorepublikového setkání všech poboček Společnosti Bohuslava Martinů. Při této příležitosti byl ve spolupráci s Centrem Bohuslava Martinů vydán katalog 40 let pobočky SBM Polička.

  Mgr. Ellen Erbesová

 
   
ROP NUTS II EU Investice do budoucnosti