Hledání

 
 
 
 
 
 
 
Centrum Bohuslava Martinů
 
 

POUZE po předchozí telefonické domluvě. Minimální počet je 10 účastníků.

Vstupné: dospělí 100, - Kč / děti, studenti, důchodci 80, - Kč  / rodinné vstupné 200, - Kč

 

    Procházka starým městem     

září – říjen

(střední pohybová náročnost)

– komentovaná procházka  se zastavením u nejvýznamnějších památek města Poličky…

Polička si od založení do dnešní doby dochovala půdorys náměstí i síť ulic. Staré město obepínají v úplnosti středověké hradby. Město Polička zažilo svůj zlatý věk v 18. století. Poněvadž šlo o královské město, nenajdeme zde zámek, ale symbolem správy a moci byla radnice. Poličská radnice bývá řazena mezi tři nejvýznamnější barokní radnice u nás – po bok Chebu a Českých Budějovic. Tomu ostatně odpovídá i to, že je zapsána na prestižní seznam národních kulturních památek. V této „extralize památek“ je v Pardubickém kraji celkem 11 objektů – z toho Polička má dva – radnici s morovým sloupem a kostel s rodnou světničkou Bohuslava Martinů. Další pozoruhodností města je velký soubor vyřezávaných vrat. Procházka umožní prohlédnout si nejvýznamnější památky města.

 

 • náměstí s barokní radnicí, mariánským obeliskem a kašnami
 • vyřezávaná klasicistní vrata
 • gotické opevnění města na jihu
 • valy
 • kostel sv. Jakuba
 • gotické opevnění města na severu

 

     Procházka za moderní architekturou     

září – říjen

(střední pohybová náročnost)

– komentovaná procházka  se zastavením u architektonických památek města Poličky postavených v období 1. republiky…

Polička má pozoruhodný soubor moderní architektury, který vznikl v období první republiky. Rozsáhlá výstavba zahájila další zlatý věk města, kde důležitou úlohu hrála velkorysost i rozhled představitelů města. Hlavní myšlenkou bylo vytvoření druhého poličského panoramatu. Silueta staré Poličky s hradbami, radnicí a kostelem sv. Jakuba – jak ji známe při pohledu od Masarykovy školy – měla dostat na druhé straně rybníku – tedy při pohledu z valů – svůj moderní protějšek. Ve středu měly stát nové školy a po bocích sestava obecních činžovních domů propojených nízkými zděnými dřevníky. V české meziválečné architektuře nemá takové řešení obdobu. Další poličskou zajímavostí je působení zdejšího architekta Bohuslava Šmída, jehož vlastní vila je vynikající ukázkou funkcionalismu. Procházka umožní seznámit se s řadou zajímavých památek.

 

 • náměstí se spořitelnou a městským úřadem
 • Na Valech – panorama nové městské čtvrti za rybníkem

(rondokubistické činžovní domy, puristické školy a evangelický kostel, městské divadlo)

 • Masarykova základní škola
 • Šmídova vila (nejslavnější poličský funkcionalistický architekt)
 • ul. E. Beneše s rondokubistickými činžovními domy
 • Střední odborné učiliště – bývalý okresní úřad a sochy legionářů
 • park se sochou Vdovy – pomníkem obětí 1. světové války

      POLIČKOU PO STOPÁCH BOHUSLAVA MARTINŮ      

září – říjen

(střední pohybová náročnost)

Bohuslav Martinů ve svém rodném městě prožil velkou část svého života a i v době, kdy už žil v Paříži, se do Poličky pravidelně vracel. Není tedy divu, že své město a blízké okolí měl doslova prošlapané křížem krážem. Kromě obvyklých turistických zastávek, jako je rodná světnička v kostelní věži, skladatelova socha v parku nebo rodinná hrobka, je nyní možné vydat se i na méně známá místa, o kterých možná neměli tušení ani poličští rodáci. Trasa začíná u bývalé chlapecké školy a pokračuje například k hospůdce, kde skladatel načrtl jednu ze svých skladeb, dále k domu, kam chodil na výuku houslí nebo kašně, odkud brala rodina Martinů pitnou vodu v době svého pobytu na věži a pokračuje dále po dalších zajímavých zastaveních…

 • budova městského muzea – bývalá chlapecká škola a staré divadlo
 • hostinec Na Růžku v Šaffově ulici
 • dům Josefa Černovského v Otakarově ulici
 • kostel sv. Jakuba
 • dům U Růže v Riegrově ulici
 • dům v Masarykově ulici, kde skladatel provozoval svou hudební školu
 • dům v Nové ulici, kde rodina Martinů bydlela před tím, než se stěhovala na věž
 • městský úřad na náměstí, kam se rodina Martinů odstěhovala z věže

 

 
   
ROP NUTS II EU Investice do budoucnosti